En historia från Halstanäs

Ur: Osynliga länkar (1933)   Årskurs: 7–9, Gymnasium   Tema: Folktro och skräck

1 Vem är Beerencreutz? Beskriv karaktären. Lagerlöf har skrivit om honom tidigare, när han var i sin krafts dagar i Gösta Berlings saga. Han skildras också några år längre fram i sitt liv i novellen ”Vägen mellan himmel och jord” i Troll och människor

2 I novellen beskrivs livet på en välskött herrgård vid 1800-talets mitt. Fundera över hur Lagerlöf använder sig av detaljer för att lyfta fram det idylliska dagliga livet på herrgården och sedan kontrastera denna idyll mot den skräck och fasa som väcks inom Beerencreutz under natten.

1 Vem är Beerencreutz? Beskriv karaktären. Lagerlöf har skrivit om honom tidigare, när han var i sin krafts dagar i Gösta Berlings saga. Han skildras också några år längre fram i sitt liv i novellen ”Vägen mellan himmel och jord” i Troll och människor

2 I novellen beskrivs livet på en välskött herrgård vid 1800-talets mitt. Fundera över hur Lagerlöf använder sig av detaljer för att lyfta fram det idylliska dagliga livet på herrgården och sedan kontrastera denna idyll mot den skräck och fasa som väcks inom Beerencreutz under natten.

Novellen ingår i novellsamlingen Drottningar i Kungahälla. Läs också andra noveller i novellsamlingen, så som ”Flykten till Egypten”, ”Gravskriften” eller ”Gudsfreden”

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny