Till läraren:

”En julgäst” i Osynliga länkar (1894) skildras julförberedelserna på en liten herrgård ungefär vid den tiden då Selma Lagerlöfs pappa var liten. Pappan i familjen heter Liljekrona och ska föreställa Selma Lagerlöfs egen farfar. Till herrgården kommer en ovälkommen gäst, lille Ruster. Liljekrona och Ruster finns också med i den första romanen som Selma Lagerlöf skrev, Gösta Berlings saga (1891). I den romanen skildras hur de lever tillsammans med sina kamrater på den stora herrgården Ekeby.

Läs berättelsen högt. Fundera över varför Ruster blivit så olycklig. Samtala om varför man inte vill ha Ruster i huset över julen och vad det är som gör att han ändå till slut får vara med och fira jul. Hur förändras Ruster? Låt också barnen fundera över om de upplevt en liknande situation. Samtala också om hur barn på den här tiden fick lära sig läsa och skriva och om det fanns skolor för alla barn.

 

1. Hur beskrivs gammaldags julstök och julfirande i novellen? Jämför med hur det är idag.

2. Vem är det som är julgästen? Hur beskrivs han? Varför är han inte välkommen?

Han åker iväg på julafton, men varför kommer han tillbaka? Vem gör rätt och vem gör fel – diskutera med varandra. 

3. Slutar novellen lyckligt eller olyckligt, tycker ni?

1. Red tillsammans ut vad det är som händer i novellen: 

• Vilka handlar det om? Karaktärisera de viktigaste personerna.

• När utspelas händelserna? Under hur lång tid? Har det någon betydelse att det är jul?

• Vad är det som är konflikten eller problemet i novellen?

• Vad blir lösningen? Hade det kunnat sluta på något annat sätt?

2. Vad tror ni att Lagerlöf vill säga med den här novellen?

1. Hur beskrivs lille Ruster och hur beskrivs Liljekrona? Vilket förhållande har de till varandra?

2. Vad är det som Liljekrona är upprörd över i det här citatet? Vad tror ni att han tänker göra?

”Bäst det var, gick han [Liljekrona] in i sitt rum, stängde 

dörren och började spela, såsom han ej spelat, 

sedan han upphört att vandra. Det var hat och 

hån, det var längtan och storm. I tänkten binda 

mig, men I skolen smida om edra fjättrar. I 

tänkten göra mig småsinnad som I själfva. Men 

jag drar ut i det stora, i det fria. Hvardagsmän- 

niskor, hemträlar, fången mig, om det står i er 

makt!”

3. ”Men det blir mycket han [lille Ruster] får taga sig i akt 

för, när han hvarje dag skall se små barn i ögo- 

nen. Om det ej varit jul, skulle jag väl ej vågat 

detta, men när vår Herre tordes sätta ett litet 

barn, som var hans egen son, in bland oss syn- 

dare, så törs väl också jag låta mina små barn 

försöka rädda en människa.” 

Det är fru Liljekrona som säger detta i slutet av novellen. Vad är det som har hänt och vad menar hon med dessa ord?

 4. Vad vill Lagerlöf säga med novellen? Har hennes tankar något att säga oss idag?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny