Ett barns memoarer

Ur: Ett barns memoarer (Mårbacka II) (1930)    Årskurs: 4–6, 7–9, Gymnasium   Tema: Biografi, Kvinnosak

Selma Lagerlöf berättar om sin barndom i tre böcker som hon skrev när hon var mellan 60 och 70 år: Mårbacka handlar om när hon var riktigt liten, i Ett barns memoarer är hon 12 år och i Dagbok för Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf är hon 14 år. Hon beskriver hur livet förändras för flickor under 1860- och 70-talen. Kapitlen är skrivna som egna berättelser och här får du några förslag och saker att fundera över när du läser dem:

”Aline Laurell”

 1. Vem är Aline Laurell?

2. Hur uppfattar hon Selma som kommer hem från Stockholm?

3. Hur blir de vänner till slut?

4. Vad är det för hemlighet Selma berättar för Aline i slutet av kapitlet?

 ”Kortspelet” 

1. Selma får ett kraftigt vredesutbrott och skäms sedan. Hur beskrivs Selmas känsla av skam? 

2. Varför skäms Selma skäms över att hon blivit så arg?

”Maja Råd” 

Kapitlet handlar om en hemsömmerska som kommer till Mårbacka och syr barnens kläder. 

1. Diskutera i klassen skillnaden mot idag när det är så lätt och billigt att köpa barnkläder färdigsydda i de stora klädkedjorna.

2. Hur kommer det sig att kläder har blivit så billiga idag?  

 

Läs ”Aline Laurell”

kapitlet skildrar hur Selma blir vän med sin nya lärare.

1 Hur har berättarperspektivet förändrats: Vem berättar i Ett barns memoarer?

Läs ”Kortspelet” 

1 I kapitlet beskrivs hur Selma får ett kraftigt vredesutbrott och sedan skäms. Känslan beskrivs mycket ingående och metaforiskt. Fundera över hur känslan som beskrivs kan uttryckas i bild.

2 Varför Selma skäms över sin känsla?

Läs ”Maja Råd” 

Kapitlet handlar om en hemsömmerska som kommer till Mårbacka och syr barnens kläder. 

1 Diskutera skillnaden mot idag när det är så lätt och billigt att köpa barnkläder färdigsydda i de stora klädkedjorna.

2 Hur kommer det sig att kläder har blivit så billiga idag? 

Läs ”Kyssen” 

I kapitlet beskrivs ett barns perspektiv på en invecklad kärlekshistoria som barnet inte förstår så mycket av utan tolkar med hjälp av omgivningens reaktioner.

1 Återberätta historien men ur någon annan persons synvinkel, t.ex. Aline Laurells, morbror Kristofers, Barnmajas eller fru Lagerlöfs.

Läs ”Sunnebalen” 

Kapitlet handlar om lydnad och hur pappan till slut mjuknar och förstår Selmas känslor.

1 Diskutera och jämför förhållandet mellan föräldrar och barn på Selmas tid och idag. Utgå exempelvis från meningen ”Det är en stor övermakt, och jag har ingenting annat att gripa till, utan jag börjar gråta.” eller från Selmas replik: ”Pappa vet att jag inte får dansa. Jag är så halt, så att ingen vill dansa med mig.”

2 Vem eller vilka skulle kunna förändra inställningen på balgästerna? 

3 Hur uppfattar du det som Selma tänker på, när hon sitter där och inte får dansa på balen? ”Och jag försöker tänka på alla människor, som har det svårt, på de sjuka, de fattiga och de blinda. Vad är det att sörja över att en inte får dansa på en bal? Tänk om en vore blind!”

Läs ”Elin Laurell” 

Kapitlet handlar om hur flickan Selma ser på sin nya lärare och jämför med sin gamla lärare.

1 Diskutera vilka känslor som går att läsa mellan raderna.

2 Vilka skillnader framkommer mellan de olika lärarna?

3 Vilka två olika förhållningssätt till flickans drömmar om sin framtid ger de båda lärarna?

Läs ”Aline Laurell”

kapitlet skildrar hur Selma blir vän med sin nya lärare.

1 Hur har berättarperspektivet förändrats: Vem berättar i Ett barns memoarer?

Läs ”Kortspelet” 

1 I kapitlet beskrivs hur Selma får ett kraftigt vredesutbrott och sedan skäms. Känslan beskrivs mycket ingående och metaforiskt. Fundera över hur känslan som beskrivs kan uttryckas i bild.

2 Varför Selma skäms över sin känsla?

Läs ”Maja Råd” 

Kapitlet handlar om en hemsömmerska som kommer till Mårbacka och syr barnens kläder. 

1 Diskutera skillnaden mot idag när det är så lätt och billigt att köpa barnkläder färdigsydda i de stora klädkedjorna.

2 Hur kommer det sig att kläder har blivit så billiga idag? 

Läs ”Kyssen” 

I kapitlet beskrivs ett barns perspektiv på en invecklad kärlekshistoria som barnet inte förstår så mycket av utan tolkar med hjälp av omgivningens reaktioner.

1 Återberätta historien men ur någon annan persons synvinkel, t.ex. Aline Laurells, morbror Kristofers, Barnmajas eller fru Lagerlöfs.

Läs ”Sunnebalen” 

Kapitlet handlar om lydnad och hur pappan till slut mjuknar och förstår Selmas känslor.

1 Diskutera och jämför förhållandet mellan föräldrar och barn på Selmas tid och idag. Utgå exempelvis från meningen ”Det är en stor övermakt, och jag har ingenting annat att gripa till, utan jag börjar gråta.” eller från Selmas replik: ”Pappa vet att jag inte får dansa. Jag är så halt, så att ingen vill dansa med mig.”

2 Vem eller vilka skulle kunna förändra inställningen på balgästerna? 

3 Hur uppfattar du det som Selma tänker på, när hon sitter där och inte får dansa på balen? ”Och jag försöker tänka på alla människor, som har det svårt, på de sjuka, de fattiga och de blinda. Vad är det att sörja över att en inte får dansa på en bal? Tänk om en vore blind!”

Läs ”Elin Laurell” 

Kapitlet handlar om hur flickan Selma ser på sin nya lärare och jämför med sin gamla lärare.

1 Diskutera vilka känslor som går att läsa mellan raderna.

2 Vilka skillnader framkommer mellan de olika lärarna?

3 Vilka två olika förhållningssätt till flickans drömmar om sin framtid ger de båda lärarna?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny