Till läraren:

”Fågel Rödbröst” är tryckt i Kristuslegender (1904), men är snarare en djurberättelse eller fabel, eftersom den handlar om djur som tänker, talar och handlar som människor och man kan dra en etisk och moralisk slutsats av texten. Den ingår i samma tradition som Rudyard Kiplings Just så-historier som kom ut två år tidigare. Kiplings historier berättar hur elefanten fick sin långa snabel, hur leoparden fick sina fläckar o s v. Lagerlöfs legend har en mer kristen ton med Gud som en aktiv samtalspartner till fågeln. En god läsförberedelse kan vara att läsa någon av Kiplings Just så-historier, gärna en av dem som Lars Klinting har illustrerat. Har man tid kan eleverna få skriva egna ”Just så-historier”, d v s. tänka ut djur som har ett lite annorlunda utseende och skriva en förklaring till hur det har fått sitt utseende.

Eleverna kan få i uppgift att ta reda på hur en steglits ser ut, för att förstå uttrycket att steglitsen fick sin färg genom att Vår herre torkade av sina penslar med olika färger på fågeln.

De kan också ta fram en bild av en rödhake så att de ser den röda färgen på fågelns bröst.

”Fågel Rödbröst” läses sedan högt av läraren fram till meningen ”Jag har kallat dig Rödbröst och Rödbröst ska du heta, men du får själv se till att du kan förtjäna dina röda bröstfjädrar.” Här kan eleverna få i uppgift att spekulera i hur fågeln får sin röda färg och skriva ner det. Eleverna kan läsa upp sina olika förslag och diskutera dem tillsammans innan läraren läser färdigt texten.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny