Till läraren:

”Flykten till Egypten” i Drottningar i Kungahälla jämte andra berättelser (1899) handlar om hur Josef och Maria är på flykt undan kung Herodes, som ville döda alla pojkar under två års ålder i Betlehem, när Jesus blivit född. Läs berättelsen högt och låt eleverna illustrera novellen. Fundera tillsammans över vad det är som berättas och vem det är som berättar: vem var barnet? Vem var kung Herodes, drottningen av Saba och kung Salomo? Läs sedan om flykten till Egypten i Bibel för barn och reflektera tillsammans över skillnader och likheter mellan sätten att berätta samma historia.

Efter gemensam högläsning

1 Vad det är som berättas?

2 Vem är det som berättar?

3 Vem var barnet?

4 Vem var kung Herodes, drottningen av Saba och kung Salomo?

Läs vidare om flykten till Egypten

1 Läs sedan tillsammans om flykten till Egypten i Barnens bibel

2 Reflektera tillsammans över skillnader och likheter mellan sätten att berätta samma historia.

Läs vidare noveller av Selma Lagerlöf

Novellen ingår i novellsamlingen Drottningar i Kungahälla. Läs också andra noveller i novellsamlingen, så som

1 Fundera över berättarperspektivet: Vem är det som berättar?

2 Vad är budskapet i berättelsen?

3 Hur ska vi förstå slutet: ”’Denna palm skulle ju ej dö förrän hon sett en konung som är större än Salomo.’ ’Törhända har hon också sett honom’, svarade en annan ökenfarare”?

4 Föreställ dig att du på liknande sätt betraktar en flyktingfamilj som just anlänt till dina hemtrakter och skriv en berättelse som liknar ”Flykten till Egypten”. Försök också att använda en symbol i berättelse på liknande sätt som Lagerlöf använder dadlar.

5 Ta reda på mer om Drottningen av Saba, kung Salomo och kung Herodes.

6 Föreställ dig att du är ett träd som står antingen i en park eller i en skog där människor passerar. Skriv och berätta vad du ser och vad du tänker.

1 Fundera över berättarperspektivet: Vem är det som berättar?

2 Vad är budskapet i berättelsen?

3 Hur ska vi förstå slutet: ”’Denna palm skulle ju ej dö förrän hon sett en konung som är större än Salomo.’ ’Törhända har hon också sett honom’, svarade en annan ökenfarare”?

4 Föreställ dig att du på liknande sätt betraktar en flyktingfamilj som just anlänt till dina hemtrakter och skriv en berättelse som liknar ”Flykten till Egypten”. Försök också att använda en symbol i berättelse på liknande sätt som Lagerlöf använder dadlar.

5 Ta reda på mer om Drottningen av Saba, kung Salomo och kung Herodes.

6 Föreställ dig att du är ett träd som står antingen i en park eller i en skog där människor passerar. Skriv och berätta vad du ser och vad du tänker.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny