Gamla Agneta

Ur: Drottningar i Kungahälla (1899)   Årskurs: Gymnasium  

1 Vad är gamla Agnetas stora problem?

2 Kyla i olika varianter används som en återkommande metafor för hur gamla Agneta känner sig. Leta efter dessa metaforer.

3 Fundera över uttrycket ”osaliga”. Vad menas med det? Vilka är det som är osaliga? Hur gör dessa så att den gamla människan känner mening med sitt liv?

4 Hur skulle du genrebestämma denna berättelse? Är det en legend? En sägen? En spökhistoria? Vad i texten bygger du ditt beslut på?

5 Har berättelsen en sensmoral? Hur skulle du formulera den i så fall?

 

Läs vidare

Novellen ingår i novellsamlingen Drottningar i Kungahälla. Läs också andra noveller i novellsamlingen, så som ”Flykten till Egypten”, ”Gravskriften” eller ”Gudsfreden”.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny