1 Läs fram till s. 86 ”Du har varit för säker…” och skriv sedan ett eget slut på novellen, alternativt prata med varandra om hur ni tror att novellen ska sluta. Vad finns det för ledtrådar i texten till era spekulationer?

2 Läs sedan Lagerlöfs slut och jämför.

3 Ta reda på vad som är utmärkande för en sägen. Stämmer det med denna novell?

4 I novellen diskuteras begreppet lycka. Mannen säger inledningsvis följande:

Ja, se lyckan […] den är då ofta bara som ett sån’t där köttstycke, som jag lägger ut åt vargarna, för att de ska lockas så långt fram, att jag kan komma åt att skjuta ner dem. Det är, just när det har gått en som mest väl i händer, som en ska se opp, att inte olyckan ligger i bakhåll och fäller en.

Vad kan han mena med det? Prata med varandra om hur ni ser på lycka.

1 Läs fram till s. 86 ”Du har varit för säker…” och skriv sedan ett eget slut på novellen, alternativt prata med varandra om hur ni tror att novellen ska sluta. Vad finns det för ledtrådar i texten till era spekulationer?

2 Läs sedan Lagerlöfs slut och jämför.

3 Ta reda på vad som är utmärkande för en sägen. Stämmer det med denna novell?

4 I novellen diskuteras begreppet lycka. Mannen säger inledningsvis följande:

Ja, se lyckan […] den är då ofta bara som ett sån’t där köttstycke, som jag lägger ut åt vargarna, för att de ska lockas så långt fram, att jag kan komma åt att skjuta ner dem. Det är, just när det har gått en som mest väl i händer, som en ska se opp, att inte olyckan ligger i bakhåll och fäller en.

Vad kan han mena med det? Prata med varandra om hur ni ser på lycka.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny