Gösta Berlings saga

Årskurs: Gymnasium   Tema: Folktro och skräck, Krig, Kvinnosak, Kärlek

Den här uppgiften består av närläsning av inledningen till Gösta Berlings saga, avsnitten ”Prästen” och ”Tiggaren”, som finns att hämta som PDF nedan. Dessutom finns ett antal uppgifter för fortsatt arbete med romanen att hämta i PDF:en ”Fortsatt arbete med Gösta Berlings saga”.

Romanens inledning är berömd och ett utmärkt exempel på en roman som startar ”in medias res”, det vill säga mitt i handlingen. Läsaren får genom olika små ledtrådar leva sig in i vad som hänt tidigare. Inledningen passar bra att läsa tillsammans genom s.k. dialogisk närläsning. Då visas texten stegvis för eleverna, exempelvis i en powerpoint-presentation, en liten bit i taget, och tillsammans resonerar klass och lärare sig fram. 

Ett annat alternativ är att låta eleverna på egen hand läsa några stycken i taget och fundera över frågorna, för att sedan diskutera i helklass eller i mindre grupper.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny