Gravskriften​

Ur: Osynliga länkar (1909) Årskurs: 7–9, Gymnasium   Tema: Biografi, Kvinnosak  

Frågor

”Gravskriften” är på flera sätt typisk för Lagerlöfs noveller. Ofta inleds de med en tydligt beskriven berättarsituation eller berättare som målande återger berättelsens miljö och personer och framställer den händelse eller det problem som berättelsen kretsar kring. Händelseförloppet koncentreras sedan ofta kring ett moraliskt dilemma, som får en oväntad lösning.

1 Vilken är berättarsituationen?

2 Vilka är berättelsens miljö?

3 Vilka är berättelsens personer?

4 Vad handlar problemet om här?

5 Berättaren ger intryck av att vara närvarande i berättandet, men inte i den historia som berättas. Hur förmedlar berättaren en kontinuitet mellan nuet och den historia som ska berättas?

6 Hur uttrycker berättaren sina sympatier för kvinnan i berättelsen?

Frågor

”Gravskriften” är på flera sätt typisk för Lagerlöfs noveller. Ofta inleds de med en tydligt beskriven berättarsituation eller berättare som målande återger berättelsens miljö och personer och framställer den händelse eller det problem som berättelsen kretsar kring. Händelseförloppet koncentreras sedan ofta kring ett moraliskt dilemma, som får en oväntad lösning.

1 Vilken är berättarsituationen?

2 Vilka är berättelsens miljö?

3 Vilka är berättelsens personer?

4 Vad handlar problemet om här?

5 Berättaren ger intryck av att vara närvarande i berättandet, men inte i den historia som berättas. Hur förmedlar berättaren en kontinuitet mellan nuet och den historia som ska berättas?

6 Hur uttrycker berättaren sina sympatier för kvinnan i berättelsen?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny