Hem och stat

Ur: Troll och människor (1915)   Årskurs: 7–9, Gymnasium   Tema: Krig, Kvinnosak

1 Sök reda på fakta om Rösträttsreformen först innan du läser talet, för att sätta in det i ett historiskt sammanhang.

2 Vilka olika argument för kvinnans rösträtt framför Lagerlöf i talet?

3 Vilka idéer i talet utgår från vad vi idag skulle kalla likhetsfeminism, det vill säga uppfattningen att skillnader mellan män och kvinnor är kulturellt konstruerade, och vilka utgår från särartsfeminism, det vill säga uppfattningen att biologiska skillnader finns och att dessa har social betydelse?

4 Finner hon några argument mot kvinnans rösträtt?

5 Undersök vilka retoriska grepp som används i talet.

1 Sök reda på fakta om Rösträttsreformen först innan du läser talet, för att sätta in det i ett historiskt sammanhang.

2 Vilka olika argument för kvinnans rösträtt framför Lagerlöf i talet?

3 Vilka idéer i talet utgår från vad vi idag skulle kalla likhetsfeminism, det vill säga uppfattningen att skillnader mellan män och kvinnor är kulturellt konstruerade, och vilka utgår från särartsfeminism, det vill säga uppfattningen att biologiska skillnader finns och att dessa har social betydelse?

4 Finner hon några argument mot kvinnans rösträtt?

5 Undersök vilka retoriska grepp som används i talet.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny