Jerusalem 1–2 finns i originalutgåvor (1901, 1902) på Litteraturbanken med gammal stavning och verb i pluralböjning. Selma Lagerlöf gjorde stora omarbetningar av del 2 år 1909 och det är uteslutande denna version som tryckts efter 1909 och som har filmatiserats. Därför finns Jerusalem 2 också ur Samlade skrifter från 1933 på Litteraturbanken med modern stavning men verb i plural. Jerusalem 1-2 har också getts ut i lättläst version 2020

Frågor

1 Läs prologen ”Ingemarssönerna”. Den är som en egen novell. Fundera över hur Ingmar Ingmarsson i detta kapitel förhåller sig till sina anfäder. Hur försöker Ingmar upprätthålla släktens goda anseende? På vilka sätt får han hjälp i den svåra situation han befinner sig i? Handlar han rätt eller fel?

2 Hur försöker Ingmars barn Karin och Lill-Ingmar upprätthålla släktens goda anseende? Vilka och svåra moraliska prövningar ställs de själva inför? Hur påverkar dessa prövningar dem?

Jämför film och roman

1 Filmen inleds med en kort text som ger fakta kring hur många svenskar som i slutet av 1800-talet utvandrade till Jerusalem. Ta reda på mer om hur just utvandringen från Nås år 1896 gick till.

2 Några kapitel ur romanen lämpar sig särskilt väl att jämföra med filmens framställningar. Höjdpunkter i romanens första del är kapitlen ”Auktionen” och ”Avresan”. Dessa skildras också i filmen. Läs kapitlen och fundera därefter över hur Ingmars moraliska prövning gestaltas och hur utvandrarnas smärtsamma farväl till hembygd, familj och vänner åskådliggörs i romanen och i filmen. Gör Ingmar rätt eller fel? Hur skulle du ha handlat?

3 Vilka är vinsterna i Lagerlöfs litterära gestaltning och vilka är vinsterna i filmens gestaltning?

4 I romanens andra del skildras hur livet gestaltas för dem som utvandrat till Palestina och hur livet förändras för Ingmarssläkten och andra kvarvarande i Dalarna. Flera av utvandrarna blir sjuka och dör. Även Gertrud insjuknar och i kapitlet ”Paradisbrunnen” skildras hur en berättelse blir det som gör henne frisk. Fundera över hur denna berättelse och mötet som sker mellan Gertrud och Gabriel i själva berättandet gestaltas i filmen.

5 På uppmaning av sin hustru reser Ingmar till Jerusalem för att hjälpa Gertrud. Hans ankomst till huset där utvandrarna bor skildras i kapitlet ”Ingmar Ingmarsson”. Här beskrivs kort men detaljerat hur utvandrarna känslomässigt reagerar på Ingmars närvaro. Jämför med hur skildringen i filmen fångar in de känslomässiga reaktionerna.

6 Medan Ingmar är i Jerusalem föder hans fru Barbro ett barn och försöker sedan gömma undan barnet. Händelseförloppet har tydliga paralleller till den historia som berättas i ”Ingmarssönerna” – inledningen till romanens första del. Läs de två sista kapitlen i romanens andra del, som handlar om barnet och om hur Ingmar och Barbro försonas. Jämför med upplösningen på kärleksdramat i filmen och fundera över hur den skiljer sig från romanens och vilka likheter som finns.

Jerusalem 1–2 finns i originalutgåvor (1901, 1902) på Litteraturbanken med gammal stavning och verb i pluralböjning. Selma Lagerlöf gjorde stora omarbetningar av del 2 år 1909 och det är uteslutande denna version som tryckts efter 1909 och som har filmatiserats. Därför finns Jerusalem 2 också ur Samlade skrifter från 1933 på Litteraturbanken med modern stavning men verb i plural. Jerusalem 1-2 har också getts ut i lättläst version 2020

Frågor

1 Läs prologen ”Ingemarssönerna”. Den är som en egen novell. Fundera över hur Ingmar Ingmarsson i detta kapitel förhåller sig till sina anfäder. Hur försöker Ingmar upprätthålla släktens goda anseende? På vilka sätt får han hjälp i den svåra situation han befinner sig i? Handlar han rätt eller fel?

2 Hur försöker Ingmars barn Karin och Lill-Ingmar upprätthålla släktens goda anseende? Vilka och svåra moraliska prövningar ställs de själva inför? Hur påverkar dessa prövningar dem?

3 Vilka är vinsterna i Lagerlöfs litterära gestaltning och vilka är vinsterna i filmens gestaltning?

4 I romanens andra del skildras hur livet gestaltas för dem som utvandrat till Palestina och hur livet förändras för Ingmarssläkten och andra kvarvarande i Dalarna. Flera av utvandrarna blir sjuka och dör. Även Gertrud insjuknar och i kapitlet ”Paradisbrunnen” skildras hur en berättelse blir det som gör henne frisk. Fundera över hur denna berättelse och mötet som sker mellan Gertrud och Gabriel i själva berättandet gestaltas i filmen.

5 På uppmaning av sin hustru reser Ingmar till Jerusalem för att hjälpa Gertrud. Hans ankomst till huset där utvandrarna bor skildras i kapitlet ”Ingmar Ingmarsson”. Här beskrivs kort men detaljerat hur utvandrarna känslomässigt reagerar på Ingmars närvaro. Jämför med hur skildringen i filmen fångar in de känslomässiga reaktionerna.

6 Medan Ingmar är i Jerusalem föder hans fru Barbro ett barn och försöker sedan gömma undan barnet. Händelseförloppet har tydliga paralleller till den historia som berättas i ”Ingmarssönerna” – inledningen till romanens första del. Läs de två sista kapitlen i romanens andra del, som handlar om barnet och om hur Ingmar och Barbro försonas. Jämför med upplösningen på kärleksdramat i filmen och fundera över hur den skiljer sig från romanens och vilka likheter som finns.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny