Till läraren:

”Legenden om fågelboet” i Osynliga länkar (1894) är inte en berättelse med motiv från Bibeln, men den har ett kristet motiv.

Fundera tillsammans över vad en legend är och hur legend skiljer sig från saga och sägen.

Läs berättelsen högt och fundera tillsammans över vad Lagerlöf vill säga med Legenden om fågelboet. Hur förändras Hattu? Låt eleverna illustrera berättelsen med en serie teckningar.

Läs berättelsen högt och fundera tillsammans vad Lagerlöf vill säga med Legenden om fågelboet.

Illustrera berättelsen med en serie teckningar.

1. Återberätta vad det är som händer i legenden. Illustrera gärna med teckningar!

2. Vem är Hattu och hurdan är han i början av legenden och hur är han i slutet? Vad är det som har gjort att han har förändrats?

3. En legend är en berättelse som ibland handlar om en historisk person eller historisk händelse och ofta handlar om ett religiöst under. Vad är det som gör att Lagerlöf har kallat denna berättelse för en legend?

4. Vad vill Lagerlöf säga med denna legend?

1. Redogör för händelseförloppet i legenden. Vad är det som gör att Hattu förändras?

2. I beskrivningen av Hattu finns flera liknelser vid träd. Leta upp dem.

3. Hur beskriver Lagerlöf hur Hattu gradvis blir intresserad av fåglarna? Leta upp dessa textställen.

4. Hur liknar Lagerlöf på ett ställe i texten Hattu vid Gud fader?

5. En legend är en berättelse som ibland handlar om en historisk person eller historisk händelse och ofta handlar om ett religiöst under. Vad är det som gör att Lagerlöf har kallat denna berättelse för en legend?

6. Vad vill Lagerlöf säga med denna legend?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny