Mårbacka

Ur: Mårbacka  (1922)   Årskurs: 4–6, 7–9, Gymnasium   Tema: Biografi, Folktro och skräck, Krig

Introduktion

1 Din lärare har säkert läst lite för er ur novellerna. Skriv nu själv om en helt vanlig dag eller någon särskild händelse i ditt liv så som du tror att du kommer att minnas den om 50–60 år.

2 Fundera över hur du tror att Selma Lagerlöf gjorde för att minnas så mycket.

3 Fundera också över  varför du tror att Selma Lagerlöf ville berätta om de händelser som du ska läsa om.

4 Fundera tillsammans med en kamrat över de tre böckernas olika titlar: Vad står Mårbacka för? Vad är memoarer? Vad är en dagbok?

5 Är det memoarer och dagbok som Selma Lagerlöf har skrivit?

6 Brukar barn skriva memoarer?

7 Är det en riktig dagbok eller en fiktiv dagbok?

8 Vad är fiktion för något? 

9 Både memoarer och dagbok räknas till så kallade livsberättelser. Något som brukar diskuteras i samband med livsberättelser är sanningshalten; läsaren kan inte vara säker på att allt som står skrivet är sant eftersom det skrivs många år senare.

Detta tar Selma upp i det hon skriver den 25 januari: ”Om jag nu ska tala om sanningen (och jag märker att det inte är roligt att föra dagbok, om man inte skriver sanning) så hade jag nog haft tid att skriva i går kväll, men det hade hänt mig en sak som jag skämdes att tala om.”

Vad skriver man idag om sitt liv på Facebook och i bloggar? Är det alltid sant?

Läs ett eller ett par kapitel, här kommer några förslag:

Frågor till”Barnjungfrun” i Mårbacka   

1 Fundera över hur barnflickan förändras så att hon ”på en gång visste […] hur hon skulle tala till ett barn”.

2 Fundera också över hur rädslan beskrivs.

3 Avsluta med att gå tillbaka till följande stycke: ”Den lilla flickan blev utom sig av förfäran. Den känsla av vanmakt, som hon erfor, då kroppen inte ville lyda henne, den var så hemsk, att hon kunde minnas den långt, långt efteråt, ja, genom hela sitt liv.” Be eleverna skriva på liknande sätt om en rädsla de fortfarande minns.

Frågor till ”Storfrämmandet” i Mårbacka 

1 Sätt dig in i den situationen antingen du har varit i den situationen eller inte.

 

Introduktion

1 Skriv själv om en helt vanlig dag eller någon särskild händelse i ditt liv så som du tror att du kommer att minnas den om 50–60 år.

2 Fundera över hur du tror att Selma Lagerlöf gjorde för att minnas så mycket.

3 Fundera också över  varför du tror att Selma Lagerlöf ville berätta om de händelser som du ska läsa om.

4 Fundera tillsammans med en kamrat över de tre böckernas olika titlar: Vad står Mårbacka för? Vad är memoarer? Vad är en dagbok?

5 Är det memoarer och dagbok som Selma Lagerlöf har skrivit?

6 Brukar barn skriva memoarer?

7 Är det en riktig dagbok eller en fiktiv dagbok?

8 Vad är fiktion för något? 

9 Både memoarer och dagbok räknas till så kallade livsberättelser. Något som brukar diskuteras i samband med livsberättelser är sanningshalten; läsaren kan inte vara säker på att allt som står skrivet är sant eftersom det skrivs många år senare.

Detta tar Selma upp i det hon skriver den 25 januari: ”Om jag nu ska tala om sanningen (och jag märker att det inte är roligt att föra dagbok, om man inte skriver sanning) så hade jag nog haft tid att skriva i går kväll, men det hade hänt mig en sak som jag skämdes att tala om.”

Vad skriver man idag om sitt liv på Facebook och i bloggar? Är det alltid sant?

Läs ett eller ett par kapitel ur varje bok. Här kommer några förslag på kapitel.

Frågor till”Barnjungfrun” i Mårbacka   

1 Fundera över hur barnflickan förändras så att hon ”på en gång visste […] hur hon skulle tala till ett barn”.

2 Fundera också över hur rädslan beskrivs.

3 Avsluta med att gå tillbaka till följande stycke: ”Den lilla flickan blev utom sig av förfäran. Den känsla av vanmakt, som hon erfor, då kroppen inte ville lyda henne, den var så hemsk, att hon kunde minnas den långt, långt efteråt, ja, genom hela sitt liv.” Be eleverna skriva på liknande sätt om en rädsla de fortfarande minns.

Frågor till ”Storfrämmandet” i Mårbacka 

1 Sätt dig in i den situationen antingen du har varit i den situationen eller inte.

Övriga kapitel:

1 Hur beskrivs familjemedlemmarna?

Kapitel sju 

1 Vad är det som gör Selma frisk?

2 Vad menas med paradiset och vad är paradiset för den lilla Selma?

3 Hur kan paradisfågeln läsas symboliskt?

Frågor till ”Minnesgåvan” 

1 Vad menas med att bokmärket hjälper Selma att minnas och att se?

2 Stanna upp vid sista stycket och skriv på liknande sätt om ett föremål som för dig väcker många minnen.

Frågor till ”Vardag och fest” 

Frågor till ”Bellmanssång” 

1 Skriv på liknande sätt om din vardag. 

2 Vad roar sig barnen roar sig med?

Läs vidare

1  Ta fram H.C. Andersens sagor, gärna på danska, och fundera över varför mamman läste dem på danska

2 Utmana dig själv att  försöka läsa på danska.

3 Läs eller lyssna på någon av de Bellmanssånger som omnämns, t.ex. Fredmans epistel nr 3 eller de två sista verserna i Fredmans epistel 49.

————————————————————————————————————————

Introduktion

1 Skriv själv om en helt vanlig dag eller någon särskild händelse i ditt liv så som du tror att du kommer att minnas den om 50–60 år.

2 Fundera över hur du tror att Selma Lagerlöf gjorde för att minnas så mycket.

3 Fundera också över  varför du tror att Selma Lagerlöf ville berätta om de händelser som du ska läsa om.

4 Fundera tillsammans med en kamrat över de tre böckernas olika titlar: Vad står Mårbacka för? Vad är memoarer? Vad är en dagbok?

5 Är det memoarer och dagbok som Selma Lagerlöf har skrivit?

6 Brukar barn skriva memoarer?

7 Är det en riktig dagbok eller en fiktiv dagbok?

8 Vad är fiktion för något? 

9 Både memoarer och dagbok räknas till så kallade livsberättelser. Något som brukar diskuteras i samband med livsberättelser är sanningshalten; läsaren kan inte vara säker på att allt som står skrivet är sant eftersom det skrivs många år senare.

Detta tar Selma upp i det hon skriver den 25 januari: ”Om jag nu ska tala om sanningen (och jag märker att det inte är roligt att föra dagbok, om man inte skriver sanning) så hade jag nog haft tid att skriva i går kväll, men det hade hänt mig en sak som jag skämdes att tala om.”

Vad skriver man idag om sitt liv på Facebook och i bloggar? Är det alltid sant?

Läs ett eller ett par kapitel ur varje bok. Här kommer några förslag på kapitel.

Frågor till”Barnjungfrun” i Mårbacka   

1 Fundera över hur barnflickan förändras så att hon ”på en gång visste […] hur hon skulle tala till ett barn”.

2 Fundera också över hur rädslan beskrivs.

3 Avsluta med att gå tillbaka till följande stycke: ”Den lilla flickan blev utom sig av förfäran. Den känsla av vanmakt, som hon erfor, då kroppen inte ville lyda henne, den var så hemsk, att hon kunde minnas den långt, långt efteråt, ja, genom hela sitt liv.” Be eleverna skriva på liknande sätt om en rädsla de fortfarande minns.

Frågor till ”Storfrämmandet” i Mårbacka 

1 Sätt dig in i den situationen antingen du har varit i den situationen eller inte.

Övriga kapitel:

1 Hur beskrivs familjemedlemmarna?

Kapitel sju 

1 Vad är det som gör Selma frisk?

2 Vad menas med paradiset och vad är paradiset för den lilla Selma?

3 Hur kan paradisfågeln läsas symboliskt?

Frågor till ”Minnesgåvan” 

1 Vad menas med att bokmärket hjälper Selma att minnas och att se?

2 Stanna upp vid sista stycket och skriv på liknande sätt om ett föremål som för dig väcker många minnen.

Frågor till ”Vardag och fest” 

Frågor till ”Bellmanssång” 

1 Skriv på liknande sätt om din vardag. 

2 Vad roar sig barnen roar sig med?

Läs vidare

1  Ta fram H.C. Andersens sagor, gärna på danska, och fundera över varför mamman läste dem på danska

2 Utmana dig själv att  försöka läsa på danska.

3 Läs eller lyssna på någon av de Bellmanssånger som omnämns, t.ex. Fredmans epistel nr 3 eller de två sista verserna i Fredmans epistel 49.

————————————————————————————————————————

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny