Monarkmötet

Ur: Troll och människor (1915)   Årskurs: 7–9, Gymnasium   Tema: Krig

Om novellen

I denna novell möts två monarker, kung Oskar II av Sverige och Norge och Kejsar Johannes av Portugallien. (Det finns en hel roman om den senare, Kejsarn av Portugallien, där man får förklaringen till att han blivit tokig och kallar sig kejsare.) Berättelsen kan läsas som en tacksägelse till Sveriges riksdag och kung Oscar II som efter direkta hot om krig abdikerade som Norges kung 1905 och accepterade att Norge bröt sig ur unionen med Sverige.

Frågor till novellen

1 Vad får ni för uppfattning om ”kejsaren” och hur ser kungen på honom? Hur ser folket på honom? (Leta exempel ur texten!)

2 Vad får ni för uppfattning om kungen som person?

3 Vad är det som kommer fram vid deras samtal som folket tycker om att höra?

4 Det som framkommer vid deras samtal har vi lättare att förstå om vi sätter in texten i ett historiskt sammanhang. Ta reda på mer om unionen mellan Sverige och Norge och hur läget var på 1880-talet när novellen utspelas. Novellen skrevs 1908. Hur var situationen då?

5 När novellen publicerades i Troll och människor år 1915 la Lagerlöf till det sista stycket. Diskutera hur ni uppfattar de två sista frågorna:

Men när visar sig för oss den store fridsfurste, som inte kan se människor lida och byar brännas och åkrar nedtrampas? När kommer han, som vill offra kronans ära och glans för att ge den förtvivlade världen fred?

6 Jämför novellens början och slut. Vilket tidsperspektiv får man på det som berättas? Är flera tidsplan närvarande samtidigt i novellen?

7 Lagerlöf beskriver i början av novellen något mycket mänskligt, nämligen att människorna glömde att uppvakta kungen när han kom. Kan du förstå vad som hände?

8 Har det hänt dig att du någon gång har förberett dig för något viktigt och högtidligt och sedan glömt bort vad du hade planerat att göra? Berätta!

Om novellen

I denna novell möts två monarker, kung Oskar II av Sverige och Norge och Kejsar Johannes av Portugallien. (Det finns en hel roman om den senare, Kejsarn av Portugallien, där man får förklaringen till att han blivit tokig och kallar sig kejsare.) Berättelsen kan läsas som en tacksägelse till Sveriges riksdag och kung Oscar II som efter direkta hot om krig abdikerade som Norges kung 1905 och accepterade att Norge bröt sig ur unionen med Sverige.

Frågor till novellen

1 Vad får ni för uppfattning om ”kejsaren” och hur ser kungen på honom? Hur ser folket på honom? (Leta exempel ur texten!)

2 Vad får ni för uppfattning om kungen som person?

3 Vad är det som kommer fram vid deras samtal som folket tycker om att höra?

4 Det som framkommer vid deras samtal har vi lättare att förstå om vi sätter in texten i ett historiskt sammanhang. Ta reda på mer om unionen mellan Sverige och Norge och hur läget var på 1880-talet när novellen utspelas. Novellen skrevs 1908. Hur var situationen då?

5 När novellen publicerades i Troll och människor år 1915 la Lagerlöf till det sista stycket. Diskutera hur ni uppfattar de två sista frågorna:

Men när visar sig för oss den store fridsfurste, som inte kan se människor lida och byar brännas och åkrar nedtrampas? När kommer han, som vill offra kronans ära och glans för att ge den förtvivlade världen fred?

6 Jämför novellens början och slut. Vilket tidsperspektiv får man på det som berättas? Är flera tidsplan närvarande samtidigt i novellen?

7 Lagerlöf beskriver i början av novellen något mycket mänskligt, nämligen att människorna glömde att uppvakta kungen när han kom. Kan du förstå vad som hände?

8 Har det hänt dig att du någon gång har förberett dig för något viktigt och högtidligt och sedan glömt bort vad du hade planerat att göra? Berätta!

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny