1 Novellen kan beskrivas som en familjemyt. Vari ligger det mytiska?

2 Har ni liknande myter i era familjer? Känner ni till bakgrunden? När och hur upptäckte ni det mytiska i dem?

3 Novellen kan också beskrivas som en exempeltext. Exempeltexterna var tidiga (slutet av 1600-talet och början av 1700-talet) barnlitterära texter som också skulle vara uppfostrande genom att visa på goda exempel eller som i det här fallet dåliga exempel som leder till svårigheter. Vilka olika förseelser är det som det varnas för med hjälp av historier om Ruben?

4 Novellen handlar också om den tragiska förlusten av ett barn. Hur bearbetar modern denna förlust?

5 Man kan också läsa novellen som en beskrivning av hur lätt det är att idealisera det som varit och hur svårt det är att se det som är i nuet. Samtala med varandra om varför det är så. Gå tillbaka till texten och se hur Lagerlöf bygger upp för den läsningen.

1 Novellen kan beskrivas som en familjemyt. Vari ligger det mytiska?

2 Har ni liknande myter i era familjer? Känner ni till bakgrunden? När och hur upptäckte ni det mytiska i dem?

3 Novellen kan också beskrivas som en exempeltext. Exempeltexterna var tidiga (slutet av 1600-talet och början av 1700-talet) barnlitterära texter som också skulle vara uppfostrande genom att visa på goda exempel eller som i det här fallet dåliga exempel som leder till svårigheter. Vilka olika förseelser är det som det varnas för med hjälp av historier om Ruben?

4 Novellen handlar också om den tragiska förlusten av ett barn. Hur bearbetar modern denna förlust?

5 Man kan också läsa novellen som en beskrivning av hur lätt det är att idealisera det som varit och hur svårt det är att se det som är i nuet. Samtala med varandra om varför det är så. Gå tillbaka till texten och se hur Lagerlöf bygger upp för den läsningen.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny