Före läsningen

Din lärare har säkert berättat för dig om Selma Lagerlöf och Läseboksprojektet och visat dig en tidslinje som visar när boken skrevs och hur länge sen det var man hade den som läsebok i skolan. Boken har blivit en av de mest översatta och lästa svenska böckerna världen över. Nils Holgersson och gåsen var avbildade på de gamla svenska sedlarna.

Karaktären Nils

14-årige Nils måste visa sig både snäll och hjälpsam för att få följa med på resan med gässen.

Fundera

1 Vilka olika prövningar utsätts han för? Hur förändras han?

2 Hur är förhållandet mellan människor och djur i boken?

3 Vad har du för erfarenheter av förhållandet mellan människor och djur?

Näst sista kapitlet

När Nils blir människa igen måste han skiljas från gässen och kan inte längre förstå vad de säger. Men innan dess har Akka sagt något mycket viktigt till honom. Det sker i början av näst sista kapitlet, något som hon länge tänkt säga till honom.

Fundera

1 Hur tänker och känner Nils på det som Akka ber honom om?

2 Hur skulle du reagera om du vore Nils?

Före läsningen

Din lärare har säkert berättat för dig om Selma Lagerlöf och Läseboksprojektet och visat dig en tidslinje som visat när boken skrevs och hur länge sen det var man hade den som läsebok i skolan. Boken har blivit en av de mest översatta och lästa svenska böckerna världen över.

Fundera

Vad kan det vara som har gjort boken så känd?

 

Kapitlet ”En liten herrgård”

Kapitlet handlar om Selma Lagerlöfs egen barndom. Kapitlet är också ett slags metakapitel. Med det menas att kapitlet handlar om själva boken och dess tillkomst. Precis som i hela den tjocka boken beskrivs i det här lilla kapitlet en resa.

Fundera

1 Varför berättar Selma Lagerlöf här om hur hon hade det när hon var barn?

2 Är det viktigt att veta något om hur människor hade det förr?

3 Vad är det för resa som beskrivs i kapitlet?

4 Hur förändras den människa som gör resan i detta kapitel?

5 När hon kommit fram till sitt ödsliga barndomshem möts hon av en flock duvor. Vad tror du att de här duvorna betyder för henne?

6 Hon möter också Nils i trädgården. Vem tror hon att Nils är?

7 Varför blir hon inte förvånad?

8 På vilket sätt får hon nu hjälp av Nils?

9 Allra sist i kapitlet beskrivs en tanke hon får om att Nils berättelse är hennes fars svar på det hon bett om. Vad var det hon bad sin far om i det bud hon skickade till honom med duvorna tidigare i kapitlet?

10 Hur tror du hon menar att Nils berättelse inte bara ska hjälpa henne att skriva boken som hon har lovat, utan också hjälpa henne med hennes hemlängtan?

11 Tror du att det var så här det gick till när Selma Lagerlöf fick idén till boken?

 

Karaktären Nils

14-årige Nils måste visa sig både snäll och hjälpsam för att få följa med på resan med gässen.

Fundera

1 Vilka olika prövningar utsätts han för? Hur förändras han?

2 Hur är förhållandet mellan människor och djur i boken?

3 Vad har du för erfarenheter av förhållandet mellan människor och djur?

 

Näst sista kapitlet

När Nils blir människa igen måste han skiljas från gässen och kan inte längre förstå vad de säger. Men innan dess har Akka sagt något mycket viktigt till honom. Det sker i början av näst sist kapitlet, något som hon länge tänkt säga till honom.

Fundera

1 Hur Nils reagerar Nils på det som Akka ber honom om?

2 Hur skulle du reagera om du vore Nils?

 

Miljöförstöring

Det finns flera berättelser i boken som beskriver miljöförstöring och hur svårt djuren har det på grund av människor.

Fundera

Tycker du att människor har lyssnat till Akkas vädjan under de drygt 100 år som gått?

Före läsningen

Boken var ett beställningsverk och var tänkt som en geografibok för skolan, men den är också en äventyrsberättelse och den användes länge som läsebok för 9-10-åringar i svenska skolan. Boken kom ut i två delar år 1906 och 1907 och det är också då som handlingen utspelas. Alltså är det Sverige som det såg ut för över 100 år sedan som beskrivs i boken. De sista svenskar som har minnen av boken som läsebok och geografibok i skolan gick i skolan på 1960-talet. Det är konstigt att tänka sig att en geografibok för svenska skolelever har blivit en av de mest översatta och lästa svenska böckerna världen över. Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige finns översatt till ett fyrtiotal språk. Den finns också som tecknad barnfilm och som långfilm.

Fundera

1 Varför tror du man har slutat att använda boken som en lärobok i skolan?

2 Vad tror du att det kan vara som har gjort boken så känd.

Kap I-III

Boken handlar om en 14-årig buspojke som heter Nils och som bor på en liten bondgård i Skåne. Visst får man lära sig mycket om Sverige för 100 år sedan i boken, men också mycket om hur man växer och förändras som människa. En roman som handlar om en människas mognad kan kallas för bildningsroman. Nils Holgersson utvecklas och lär sig mycket om både sig själv och Sverige under sin resa med vildgässen. Man kan säga att hans resa gör honom till en bättre människa. I kapitlet för läsaren följa hur den 14-årige ”värstingen” Nils måste visa sig både snäll och hjälpsam för att få följa med på resan med gässen.

Fundera

1 Vilka olika prövningar utsätts Nils för?

2 Hur förändras han?

Kapitlet ”En liten herrgård”

I kapitlet berättar Selma Lagerlöf om sin egen barndom. Kapitlet är också ett slags metakapitel. Med det menas att kapitlet handlar om själva boken och dess tillkomst. Precis som i hela den tjocka boken beskrivs i det här lilla kapitlet en resa.

Fundera

1 Varför berättar Selma Lagerlöf här om hur hon hade det när hon var barn?

2 Tycker du det är viktigt att veta något om hur människor hade det förr?

3 Vad är det för en resa som beskrivs i kapitlet?

4 Hur förändras den människa som gör resan i detta kapitel?

5 När hon kommit fram till sitt ödsliga barndomshem möts hon av en flock duvor. Vad betyder de här duvorna för henne?

6 Hon möter också Nils i trädgården. Vem tror hon att Nils är?

7 Varför blir hon inte förvånad?

8 På vilket sätt får hon nu hjälp av Nils?

9 Allra sist i kapitlet beskrivs en tanke hon får om att Nils berättelse är hennes fars svar på det hon bett om. Vad var det hon bad sin far om i det bud hon skickade till honom med duvorna tidigare i kapitlet?

10 Hur tror du hon menar att Nils berättelse inte bara ska hjälpa henne att skriva boken som hon har lovat, utan också hjälpa henne med hennes hemlängtan?

11 Tror du det var så här det gick till när Selma Lagerlöf fick idén till boken?

12 Om man tänker efter handlar mycket i boken om hemlängtan. Nils längtar också hem, särskilt mot slutet av andra delen. Tror du att Selma Lagerlöf själv kände en stark hemlängtan när hon skrev boken? I alla fall köpte hon tillbaka den lilla herrgården där hon vuxit upp år 1907, samma år som hon skrev och gav ut andra delen.

Kapitlet ”Det lilla skäret”

I kapitlet får man veta att Nils försöker övertala sin reskamrat Mårten Gåskarl, som skaffat fru och barn på resan, att de ska fortsätta resan med vildgässen ut i Europa och övervintra i varma länder. Mårten vill hellre komma hem.

Fundera

1 Varför vill inte Nils att de ska återvända, trots att han också längtar hem efter en så lång resa? Om villkoren som tomten satt upp för att Nils ska få återvända hem och bli människa igen kan du läsa mer alldeles i slutet av kapitlet ”Sägner från Härjedalen”.

De tre sista kapitlen

Sista meningen i kapitlet ”Resan till Vemmenhög”, innan Nils kommer hem till sina föräldrar, lyder: ”Alltsedan han hade sett den första pilvallen och det första låga korsvirkeshuset, värkte hans hjärta av hemlängtan.” Sedan följer de två avslutande kapitlen i boken.

Fundera

1 Hur Nils har utvecklats?

2 Minns du hur han i de tre första kapitlen du läste tydligt visade att han inte tyckte om någon och sedan han blivit vän med Mårten också själv kom underfund med att han aldrig tidigare tyckt om någon. Kan du känna igen dig i Nils känsla av att inte tycka om någon och att börja tycka om någon?

3 På vilka sätt kan resan tillsammans med vildgässen ha utvecklat Nils?

4 Skulle du själv vilja göra en liknande resa? Hur tänker du dig en sådan resa?

5 Hur lyckas Nils återvända hem utan det dåliga samvete som gjorde att han i kapitlet ”Skatten på skäret” bestämde sig för att inte återvända hem?

6 När Nils blir människa igen måste han skiljas från gässen och kan inte längre förstå vad de säger. Men innan dess har Akka sagt något mycket viktigt till honom. Det sker i början av näst sist kapitlet, något som hon länge tänkt säga till honom. Vad handlar det om?

7 Hur reagerar Nils på Akkas vädjan?

8 Hur skulle du reagera om du vore Nils?

Miljöförstöring

Det finns flera berättelser i boken som beskriver miljöförstöring och hur svårt djuren har det på grund av människor. Läs en eller flera av dessa berättelser:

III. Vildfågelsliv

XIX. Den stora Fågelsjön

Marknadsaftonen

XXVIII. Järnverket

I fångenskapen

Fundera

Tycker du att människor har lyssnat till Akkas vädjan under de drygt 100 år som gått?

Arbeta vidare

a) Läs det eller de kapitel som handlar om trakten där du bor eller någon annan plats du tycker om eller är nyfiken på

Fundera

a) Vad har förändrats sedan boken skrevs och vad är sig likt?

b) Berätta någon av berättelserna i Nils Holgersson för klassen.

När det blev känt att Selma Lagerlöf, som var en mycket känd författare, skulle skriva en geografibok för skolan fick hon mycket hjälp av lärare i hela Sverige. De uppmanades att skicka in berättelser de hade hört om de trakter där de bodde. Selma Lagerlöf har använt en del av dessa berättelser i sin bok. Ofta avbryts därför berättelsen om Nils med att det kommer in andra berättelser i berättelsen och ofta sker det på ett sådant sätt att Nils råkar höra hur någon berättar en berättelse. Att fritt ur huvudet berätta berättelser man hade hört var vanligt förr i tiden.

Träna på att berätta någon av berättelserna i Nils Holgersson muntligt för dina klasskamrater. Så här kan du förbereda dig:

1. Läs först texten flera gånger för dig själv.

2. Återberätta den långsamt med dina egna ord, medan du skapar dig inre bilder och föreställer dig hur miljö och människor ser ut. Det hjälper dig att minnas.

3. Om du vill ha stöd för ditt berättande, kan du antingen göra upp en tankekarta med de viktigaste avsnitten eller rita upp rutor som en serie med antingen nyckelord eller bilder som stöd för minnet.

4 Träna extra mycket på inledningen och avslutningen! Det är bra att kunna titta mycket på dina åhörare i början så att du får ögonkontakt med dem. En berättarpedagog har sagt att talaren ”får näring” av sina lyssnare och blir då inspirerad att prata vidare.

5. Avslutningen är viktig att ha planerat i förväg av flera skäl. Ett är att man då känner sig lugnare när avslutningen är väl uttänkt. Ett annat är det är en risk att man upprepar sig på slutet bara för att man inte får till någon avslutning. Ett tredje skäl är att avslutningen blir det kvardröjande intrycket av berättelsen och då bör den ju vara extra bra.

6 Berätta!

Exempel på avsnitt där det finns berättelser:

• Sagan om Småland

• Spådomen

• Karrs och Gråfjälls saga

• Den sköna lustgården

• Yrsätters-Kajsa

• Arvskiftet

• Sagan om Falu Gruva

• Sagan om Uppland

• Studenten

• Stockholm

• Sagan om Jämtland

• Sägner från Härjedalen

• Skatten på skäret

• Sagan om Västergötland

c) Läs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige på ett annat språk!

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige är översatt till ett fyrtiotal språk. Försök att få tag på flera olika översättningar på ett bibliotek och titta på dem. Kanske någon i klassen kan läsa något av språken och jämföra översättningen med vad som står i den svenska texten.

d) Se och läs om Nils Holgersson i andra former!

Originalet Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige har kommit ut i många upplagor, det vill säga den har tryckts många gånger, sedan den först kom ut. Den senaste upplagan är från 2013 och illustrerad av Bengt Olsson. Du kan jämföra några olika illustrationer i de kapitel du har läst och diskutera hur bilderna påverkar intrycket av texten. Du kan också välja någon scen i de kapitel du har läst och illustrera den själv.

Blir du nyfiken på att få veta mer om vad som händer på Nils Holgerssons resa, men kanske inte orkar läsa hela den tjocka originalboken, så finns en kortare version rikt illustrerad av Lars Klinting och bearbetad av Tage och Katrine Aurell (1962). 

En återberättad och förkortad version av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige är gjord av Arne Norlin med illustrationer av Anton Pieck (Lind & Co 2017).

Bearbetade lättlästa versioner är utgivna på Vilja förlag och på Studentlitteratur.


Filmatisering

Tage Aurell skrev också manus till en långfilm som spelades in 1962. Se filmen och fundera över:

Vad i filmen skildrar tiden då boken utspelas?

Vad i filmen skildrar tiden då filmen gjordes?

Hurdan är Nils i filmen jämfört med boken?

Är det något från boken som du saknar i filmen?

Är det något viktigt som är ändrat i filmen?

Samma funderingar kan du ha om du ser den senaste filmatiseringen från 2011. I vilken tid verkar den utspela sig?


Läs böcker som parafraserar Nils Holgersons underbara resa!

Det finns också böcker som parafraserar Nils Holgerssons underbara resa, det vill säga böckerna är skrivna på ungefär samma sätt, med ungefär samma slags handling, men innehållet är omarbetat och bearbetat, till exempel så att det handlar mer om modern tid. Ett exempel är Lars Westmans bok Pojken och Tigern (1986) som är en läsebok för årskurserna 3 och 4 i Natur & Kulturs läsebokspaket Läs med oss och finns utgiven med olika svårighetsgrad.

 

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny