Slåtterkarlarna på Ekolsund

Ur: Troll och människor (1915)   Årskurs: 7–9, Gymnasium

1 Novellen är en så kallad lärodikt – en genre som går tillbaka till antikens litteratur och var vanligt förekommande i västerländsk litteratur fram till 1800-talet. Ta reda på mer om vad som utmärker en lärodikt.

2 Varför tror du att Lagerlöf använder den här formen?

3 Ta reda på mer om Christopher Polhem.

4 Vilka lärdomar lyfts fram i novellen?

5 Vad har dessa lärdomar för relevans för oss idag?

1 Novellen är en så kallad lärodikt – en genre som går tillbaka till antikens litteratur och var vanligt förekommande i västerländsk litteratur fram till 1800-talet. Ta reda på mer om vad som utmärker en lärodikt. Varför tror du att Lagerlöf använder den här formen?

2 Ta reda på mer om Christopher Polhem.

3 Vilka lärdomar lyfts fram i novellen? Vad har dessa lärdomar för relevans för oss idag?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny