Tjänsteanden

Ur: Troll och människor (1915)  Årskurs: 7–9, Gymnasium   Tema: Folktro och skräck

1 Hur är förhållandet mellan skomakaren och hans gesäll från början och hur förändras det genom novellen?

2 Hur påverkas Konstantin av sin ’spirrtus’? Vad är positivt och vad är negativt med den?

3 Lagerlöf jämför ’spirrtus’ med missbruk av brännvin: ”De kunde inte låta bli det, fastän de visste, att det förstörde dem.” Idag skulle vi jämföra med alla slags droger. Skriv en kortversion av novellen. Förlägg den till nutid och överför tron på ’spirrtus’ till tron på lyckodroger.

4 Detta är delvis en sorts spök- eller skräckhistoria. Vilka spök- och skräckhistoriedrag finns i den?

 

Läs vidare

Andra berättelser  av Lagerlöf  om hennes tid vid Högre lärarseminariet i Stockholm är novellen ”En saga om en saga” och Jerusalem

1 Hur är förhållandet mellan skomakaren och hans gesäll från början och hur förändras det genom novellen?

2 Hur påverkas Konstantin av sin ’spirrtus’? Vad är positivt och vad är negativt med den?

3 Lagerlöf jämför ’spirrtus’ med missbruk av brännvin: ”De kunde inte låta bli det, fastän de visste, att det förstörde dem.” Idag skulle vi jämföra med alla slags droger. Skriv en kortversion av novellen. Förlägg den till nutid och överför tron på ’spirrtus’ till tron på lyckodroger.

4 Detta är delvis en sorts spök- eller skräckhistoria. Vilka spök- och skräckhistoriedrag finns i den?

 

Läs vidare

Andra berättelser  av Lagerlöf  om hennes tid vid Högre lärarseminariet i Stockholm är novellen ”En saga om en saga” och Jerusalem

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny