Frågor till texten

1 I novellen berättar Selma Lagerlöf om sin uppväxt och hur hon blir spådd vid två tillfällen i sitt liv. Vad är det för skillnad på de två spådomarna?

Diskutera

1 Beskrivningen av den afrikanska spåmannen kan uppfattas som mycket obehaglig. Den speglar hur många från kolonialmakternas Europa tänkte om de koloniserade ländernas befolkning. Diskutera om ni tycker att beskrivningen av spåmannen borde strykas, skrivas om eller stå kvar som Selma Lagerlöf skrev den?

Skriv

1 I novellen finns en beskrivning av den unga Selmas första starka läsupplevelser av romanen Oceola: ”Det är den boken, som gör, att jag vid mina unga år redan vet, att vad jag helst vill syssla med under mina kommande dagar, det är att skriva romaner.” Har du själv några starka minnen som du känner har påverkat vad du skulle vilja bli i livet?

2 Varför var det så viktigt för Lagerlöf att få utbilda sig till lärarinna? Vilka möjlighets tror du det fanns för kvinnor födda 1858 att bli framgångsrika yrkeskvinnor?

3 Lagerlöf tar spådomen som en förevändning för att berätta om sitt liv. ”Jag är nio år…”, ”Jag är femton år…” etc. Hon skriver i presens fastän det är den vuxna författaren som ser tillbaka. På så sätt får hon större närvarokänsla. Skriv om era egna liv på samma sätt och välj olika åldrar som utgångspunkt, men skriv i presens.

4 Hur ser du på spådomar? Tror du på spådomar? Finns det några faror i att tro på spådomar?

 

Läs vidare

En annan berättelse  av Lagerlöf  om hennes tid vid Högre lärarinneseminariet i Stockholm är ”En saga om en saga”. 

Frågor till texten

1 ”Två spådomar” är en självbiografisk berättelse som återger centrala händelser som ger förklaringar till varför Lagerlöf blev författare. Vad förutsäger de båda spådomarna? På vilka punkter är de lika? Vad är det för skillnad i tillvägagångssätt och trovärdighet mellan de olika spådomarna?

Diskutera

1 Beskrivningen av den afrikanska spåmannen kan uppfattas som mycket obehaglig. Vad vi får komma ihåg när vi läser den är att den speglar hur många från kolonialmakternas Europa tänkte om de koloniserade ländernas befolkning. Det är inte endast eller ens alls Selma Lagerlöfs personliga åsikt som kommer fram. Diskutera framställningen av den afrikanska spåmannen och hur dagens läsare kan reagera på den. Lyft fram några olika sätt att förhålla sig till beskrivningen. Tycker ni att beskrivningen av spåmannen borde strykas, skrivas om eller stå kvar som Selma Lagerlöf skrev den?

2 Diskutera följande yttrande av Selmas farmor efter den första spådomen: ”Jag är nöjd, då jag får veta, att hon blir en hygglig människa. Det är egentligen det enda, som är viktigt att få reda på.”. Håller ni med?

Skriv

1 Bland de avsnitt i novellen som handlar om hur spådomarna går i uppfyllelse finns en beskrivning av den unga Selmas första starka läsupplevelser av romanen Oceola: ”Det är den boken, som gör, att jag vid mina unga år redan vet, att vad jag helst vill syssla med under mina kommande dagar, det är att skriva romaner.” Försök att själv minnas om du har några sådana avgörande minnen av läsning i första hand eller av något annat som du är väldigt intresserad av. Försök att skriva om detta i Lagerlöfs stil.

2 Berättelsen är ett tekniskt skickligt och intressant exempel på en självbiografisk text. Allvetande berättare övergår till jag-berättare och berättelsen är hela tiden hållen i presens, vilket ger en hög närvarokänsla. Skriv om era egna liv på samma sätt och välj olika åldrar som utgångspunkt. Fundera över vad det blir för skillnad om du skriver i presens och om du skriver i preteritum. Vilket intryck får läsaren av jaget som berättar?

3 Ta reda på mer om Högre lärarinneseminariet i Stockholm och varför det var så viktigt för Lagerlöf att komma in där.

Läs vidare

En annan berättelse av Lagerlöf om hennes tid vid Högre lärarinneseminariet i Stockholm är ”En saga om en saga”. 

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny