Vägen mellan himmel och jord

Ur: Troll och människor (1915)    Årskurs: 7-9, Gymnasium    Tema: Livets gång

Novellen slutar med en lovsång till musiken som de två äldre männen menar kommer från himlen:

Det är något eget med musiken. [—] Det är kanske så, att den inte hör riktigt hemma här på jorden. Herre Gud, bror, när man tänker efter, så är den ju rakt ingenting. Man kan inte ta på den, och den kan inte säga en något, som man förstår och begriper. Tror inte bror, att musiken är det språket, som talas där långt borta, [—] fast det bara är ett svagt genljud, som kommer ner till oss?

1 Vilka är de två gamla männen? Lagerlöf har skrivit om dem tidigare, när de var i sin krafts dagar. I vilken roman?

2 Vad betyder musik för dig? Skriv först på egen hand och diskutera sedan tillsammans.

3 Om novellen skulle handla om dig. Vilka fem olika vägar skulle det finnas i ditt liv att välja mellan en sista dag? Vad skulle du välja?

 

Läs vidare

Andra berättelser  av Lagerlöf  om hennes tid vid Högre lärarseminariet i Stockholm är ”En saga om en saga” och Jerusalem

Novellen slutar med en lovsång till musiken som de två äldre männen menar kommer från himlen:

Det är något eget med musiken. [—] Det är kanske så, att den inte hör riktigt hemma här på jorden. Herre Gud, bror, när man tänker efter, så är den ju rakt ingenting. Man kan inte ta på den, och den kan inte säga en något, som man förstår och begriper. Tror inte bror, att musiken är det språket, som talas där långt borta, [—] fast det bara är ett svagt genljud, som kommer ner till oss?

1 Vilka är de två gamla männen? Lagerlöf har skrivit om dem tidigare, när de var i sin krafts dagar. I vilken roman?

2 Vad betyder musik för dig? Skriv först på egen hand och diskutera sedan tillsammans.

3 Om novellen skulle handla om dig. Vilka fem olika vägar skulle det finnas i ditt liv att välja mellan en sista dag? Vad skulle du välja?

 

Läs vidare

Andra berättelser  av Lagerlöf  om hennes tid vid Högre lärarseminariet i Stockholm är ”En saga om en saga” och Jerusalem

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny