Valdemar Atterdag brandskattar Visby

Ur: Osynliga länkar (1894)    Årskurs: 4–6, 7–9, Gymnasium    Tema: Krig

Carl Gustaf Hellqvist ”Valdemar Attedag brandskattar Visby 1361”, ur Nationalmuseums samlingar

Den här novellen, som skildrar en händelse som ägde rum i Visby år 1361,  är inspirerad av Carl Gustaf Hellqvists tavla från 1882 som hänger på Nationalmuseum och som du kan se här ovanför.. 

1. Ta reda på närmare fakta om den historiska händelsen och diskutera sedan i klassen hur den framställs hos Lagerlöf respektive Hellqvist.

1. Novellens början och slut bildar vad man kallar en ramberättelse. Vad har den för funktion?

2. Hur gör författaren tavlan levande?

3. Måla scenen med utgångspunkt från texten och jämför sedan med Hellqvists målning! Läs mer om den här.

4. Vad är det för likheter/skillnader och fördelar/nackdelar med att framställa något i text eller bild?

5. Härma Lagerlöfs berättarteknik och skriv en novell utifrån en annan historisk tavla, till exempel Gustaf Cederströms Karl XII:s likfärd som du kan se på Nationalmuseum. 

1. Novellens början och slut bildar vad man kallar en ramberättelse. Vad har den för funktion?

2. Lagerlöf gör händelserna på tavlan mycket levande. Vilka berättartekniska verktyg har hon använt? Ge exempel ur texten.

3. Hur förmedlas författarens tolkning av tavlans budskap?

4. Vad är det för likheter/skillnader och fördelar/nackdelar med att framställa något i text eller bild?

5. Ta reda på fakta om den historiska händelsen och diskutera historieframställningen hos Lagerlöf respektive Hellqvist.

6. Härma Lagerlöfs berättarteknik och skriv en novell utifrån en annan historisk tavla, till exempel Gustaf Cederströms Karl XIIs likfärd som du kan se på Nationalmuseum. 

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny