Att läsa Selma Lagerlöf med yngre elever

 

Andra berättelser med biblisk anknytning

Förutom ”Den heliga natten” har Selma Lagerlöf skrivit ytterligare ett par berättelser som lämpar sig väl att högläsa i årskurserna 1–3 i anslutning till undervisning om centrala berättelser i Bibeln och deras innebörd. Dessa är ”Flykten till Egypten” och ”Fågel Rödbröst”.

”Fågel Rödbröst”

”Fågel Rödbröst” är tryckt i Kristuslegender (1904), men är snarare en djurberättelse eller fabel, eftersom den handlar om djur som tänker, talar och handlar som människor och man kan dra en etisk och moralisk slutsats av texten. Den ingår i samma tradition som Rudyard Kiplings Just så-historier som kom ut två år tidigare. Kiplings historier berättar hur elefanten fick sin långa snabel, hur leoparden fick sina fläckar o s v. Lagerlöfs legend har en mer kristen ton med Gud som en aktiv samtalspartner till fågeln. En god läsförberedelse kan vara att läsa någon av Kiplings Just så-historier, gärna en av dem som Lars Klinting har illustrerat. Har man tid kan eleverna få skriva egna ”Just så-historier”, d v s. tänka ut djur som har ett lite annorlunda utseende och skriva en förklaring till hur det har fått sitt utseende.

Eleverna kan få i uppgift att ta reda på hur en steglits ser ut, för att förstå uttrycket att steglitsen fick sin färg genom att Vår herre torkade av sina penslar med olika färger på fågeln.

De kan också ta fram en bild av en rödhake så att de ser den röda färgen på fågelns bröst.

”Fågel Rödbröst” läses sedan högt av läraren fram till meningen ”Jag har kallat dig Rödbröst och Rödbröst ska du heta, men du får själv se till att du kan förtjäna dina röda bröstfjädrar.” Här kan eleverna få i uppgift att spekulera i hur fågeln får sin röda färg och skriva ner det. Eleverna kan läsa upp sina olika förslag och diskutera dem tillsammans innan läraren läser färdigt texten.

”Flykten till Egypten”

”Flykten till Egypten” i Drottningar i Kungahälla jämte andra berättelser (1899) handlar om hur Josef och Maria är på flykt undan kung Herodes, som ville döda alla pojkar under två års ålder i Betlehem, när Jesus blivit född. Läs berättelsen högt och låt eleverna illustrera novellen. Fundera tillsammans över vad det är som berättas och vem det är som berättar: vem var barnet? Vem var kung Herodes, drottningen av Saba och kung Salomo? Läs sedan om flykten till Egypten i Bibel för barn och reflektera tillsammans över skillnader och likheter mellan sätten att berätta samma historia.

Eleverna kan också få till uppgift att själva föreställa sig att de är ett träd som står antingen i en park eller i en skog där människor passerar och skriva och berätta vad de ser och vad de tänker.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny