Anna Maria Lenngren​

ANNA MARIA LENNGREN (1754–1817) var till sin författarnatur undflyende och svårgripbar. Hennes mästerskap ligger inom satiren och parodin där hon briljerade med sin vasst ironiska penna; som exempel kan nämnas ”Thé-conseilen” (1777) där hon i skarpa drag tecknar kvinnans givna roller.

Det ämne som låg närmast hennes hjärta var den intellektuella kvinnans omöjliga situation. I hennes mest kända dikt – ”Några ord till min k. dotter, i fall jag hade någon”, publicerad 1798 – manar hon den unga kvinnan att inte ägna allt för mycket tid åt läsning, på det att ”såsen ej må fräsa över”. Men så gäckande är Lenngren i sitt uttryck att samtida och sentida kommentatorer stridit om huruvida dikten verkligen är ironisk eller säger det hon själv kommit att hålla för sant. 

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny