Dan Andersson

DAN ANDERSSON (1888–1920) börjar tolv år gammal sitt arbete i skogen som hjälpreda och milpassopp. Faderns önskan om en bättre tillvaro för barnen sänder honom, två år senare, som kunskapare till Amerika, men utvandringsplanerna går om intet. Dan Andersson återvänder till arbetet som kolare och flottare, men med allt starkare författardrömmar.

 

Noveller

Författare: Dan Andersson

Årskurs: 7–9Gymnasium

Ingår i In my solitude

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny