Näcken

Ur: Samlade skrifter I (1965)   Årskurs: F–3, 4–6, Gymnasium   Tema: Folktro och skräck

Kvällens gullmoln fästet kransa.
Älvorna på ängen dansa,
Och den bladbekrönta Näcken
Gigan rör i silverbäcken.

Liten pilt bland strandens pilar
I violens ånga vilar,
Klangen hör från källans vatten,
Ropar i den stilla natten:

”Arma Gubbe! varför spela?
Kan det smärtorna fördela?
Fritt du skog och mark må liva,
Skall Guds barn dock aldrig bliva!

Paradisets månskensnätter,
Edens blomsterkrönta slätter,
Ljusets Änglar i det höga –
Aldrig skådar dem ditt öga.”

Tårar Gubbens anlet skölja,
Ned han dykar i sin bölja.
Gigan tystnar. Aldrig Näcken
Spelar mer i silverbäcken.

Sök vidare och samtala:

1 Ta gärna reda på mer om näcken som naturväsen.

2 Samtala om hur man kan förstå näcken i den här dikten?

3 Är han en sagofigur men kanske också symbol för något annat?

4 Vem är i så fall pojken i dikten?

Sök vidare och samtala:

1 Ta gärna reda på mer om näcken som naturväsen.

2 Samtala om hur man kan förstå näcken i den här dikten?

3 Är han en sagofigur men kanske också symbol för något annat?

4 Vem är i så fall pojken i dikten?

Före läsning

1 Ta reda på mer om näcken som naturväsen. 

Gemensam läsning

Läs dikten gemensamt i klassen

Gemensamt samtal 

1 Hur kan man förstå näcken i den här dikten?

2 Är han en sagofigur, men kanske också symbol för något annat?

3 Vem är i så fall pojken i dikten?

4 Dikten anses vara ett tydligt exempel på romantikens diktning med naturväsen, guldmolnen, silverglittret i vattnet, det oskuldsfulla barnet, nattviolens doft. Notera romantiska drag i dikten.

5 Det finns berättelser om näcken i gamla folksagor. Enligt folktron hörde han till de fallna änglarna och när människorna ifrågasatte hans möjligheter att bli frälst slutade han att spela, men i flera berättelser utlovas han frälsning till slut och börjar då spela igen. Stagnelius dikt har inte det lyckliga slutet, vilket har gjort att man har diskuterat om näcken som spelar kan vara en bild för en diktare som skriver och blir ifrågasatt. Varför tror ni att författaren inte har tagit med folktrons lyckligare slut?

Jämför

1 Jämför med Ernst Josephsons dikt ”Näcken” och hans tavla ”Strömkarlen” som finns på Waldemarsudde i Stockholm.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny