Frans Michael Franzén

FRANS MICHAEL FRANZÉN (1772–1847) föddes i Uleåborg och fick sin första utbildning vid akademin i Åbo.

Vid Uppsala universitet kom han i kontakt med kantiansk filosofi, och Benjamin Höijer (som ingick i Franzéns matlag vid universitetet) blev viktig för Franzéns utveckling. Ett genombrott som poet fick Franzén genom dikter i Stockholms-Posten 1793–94, och efter en längre resa genom ett av den franska revolutionen präglat Europa – som för alltid botade Franzén från en ungdomlig revolutionsromantik – återvände han till sin poetiska verksamhet. 

Dikter och uppgifter

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny