Samuel Johan Hedborn

SAMUEL HEDBORN (1783–1849) skrev redan som tioåring sin första psalm. Femton år gammal skrevs han in i Linköpings lärdomsskola för att börja studierna till präst. En dag då han vandrar omkring på kyrkogården därstädes får han syn på en yngling i färd med att klä en dödskalle med blommor; det är P.D.A. Atterbom och de båda knyter där en vänskap som skall vara livet ut. Under sina gemensamma studier i Uppsala kom de att bilda föreningen Musis Amici, som sedermera blev det litteraturhistoriskt viktiga Auroraförbundet.

Efter att under ett år ha arbetat som präst drabbades Hedborn av en djup depression, under vars mörka stjärna han i många månader kom att föra en rotlös och vilsen tillvaro. Under konvalescensen från sjukdomen år 1811, det han kallade sin ”kristliga korsskola”, skrev han de flesta av sina psalmer.

Dikter och uppgifter

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny