Bortbytingen

Ur: Troll och människor (1915)   Årskurs: 4–6, 7–9, Gymnasium  Tema: Folktro och skräck

1. Denna novell är snarare en konstsaga, en berättelse med sagodrag skriven av en namngiven författare. Vilka sagodrag hittar du?

2. Vem möter vi först i novellen? Vad är det som händer när barnen blir utbytta?

3. Vad tycker hustrun om trollungen och vad tycker mannen om honom? Ge exempel på hur de båda behandlar honom.

4. Hur beskrivs trollungens utseende? Jämför med människobarnets utseende.

5. Hur slutar novellen?

6. Vilka åsikter om troll kommer fram i texten?

1. Denna novell är snarare en konstsaga, en berättelse med sagodrag skriven av en namngiven författare. Vilka sagodrag hittar du?

2. Vem möter vi först i novellen och vems tankar och handlingar får vi sedan följa allra mest?

3. Beskriv skillnaderna mellan mannens och hustruns syn på trollungen. 

4. Med vilka negativa ord och uttryck beskrivs trollungen? Jämför med hur människobarnet beskrivs.

5. Varför berättar människobarnet  i slutet parallellerna mellan trollungens liv hos hans föräldrar och hans liv hos trollmamman?

6. Vad menar mannen med att det är bondhustrun som räddat deras barn?

7. Vilka åsikter om troll kommer fram i texten? 

8. En saga brukar sluta lyckligt. Tycker du att ”Bortbytingen” slutar lyckligt?

9. Vad tror du att Selma Lagerlöf vill säga med den här novellen? Är den bara en berättelse om troll?

1. Denna novell är snarare en konstsaga, en berättelse med sagodrag skriven av en namngiven författare. Vilka sagodrag hittar du?

2. Hur har Lagerlöf gjort för att läsaren ska komma in i handlingen? Hur kommer det sig att barnen byts ut?

3. I vilken ordning är händelserna berättade? 

4. Beskriv skillnaderna mellan hur mannen och hustrun förhåller sig till det som har hänt. Mannen är på väg att lämna hustrun flera gånger; ge exempel på hur han tänker och vad det är som får honom att ändra sig. Ge exempel på hur hustruns känslor för trollungen beskrivs. Vad menar mannen på slutet med att det är bondhustrun som räddat deras barn?

5. Tänk dig in i föräldrarnas situation: hur skulle du handla i en liknande situation?

6. Jämför hur trollungens utseende beskrivs med människobarnets utseende. Undersök särskilt negativa och positivt laddade ord.

7. Vilka åsikter om troll kommer fram i texten? Känner du igen dessa åsikter i något annat sammanhang?

8. Slutar novellen lyckligt, tycker du? För vem eller vilka slutar den lyckligt i så fall?

9. Vilket budskap ser du i texten?

10. Man kan läsa denna konstsaga symboliskt. Vad skulle trollen vara en symbol för? Vilka ledtrådar finns det i texten som stöd för din tolkning?

11. Finns det några anspelningar på andra texter?

12. I flera av Lagerlöfs texter finns ett vi och dom-perspektiv, där ”vi” är vanliga människor och ”dom” är människor som är annorlunda och svåra att förstå. Läs gärna ”En historia från Halland” och jämför synen på ”dom” i de båda novellerna.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny