Gudsfreden

Ur: Drottningar i Kungahälla (1899)   Årskurs: 7–9, Gymnasium   Tema: Biografi, Folktro och skräck

Frågor 

1 Vad vill Selma Lagerlöf säga med denna novell? Utgå från rubriken ”Gudsfreden”.

2 Fundera över vilken funktion de två bibeltexterna i novellen har för att förmedla budskapet. Vem är den barmhärtige samariten i den här novellen?

3 Håller ni med författaren i hennes syn på förhållandet mellan människor och djur?

4 Händelserna är berättade dels ur ett utomstående berättarperspektiv, dels ur Ingmar Ingmarssons perspektiv när han har gått vilse i snöstormen. Var går gränserna mellan de två perspektiven?

Sök vidare

Ätten Ingmarsson återkommer i romanen Jerusalem, som utkom i två delar 1901 och 1902. Den utspelar sig i slutet av 1800-talet, och handlar om ättlingarna till Ingmar Ingmarsson i Gudsfreden.

1 Läs första kapitlet och fundera över hur Ingmar Ingmarsson i detta kapitel förhåller sig till sina anfäder.

2 Hur försöker Ingmar upprätthålla släktens goda anseende?

3 På vilka sätt får han hjälp i den svåra situation han befinner sig i?

4 Handlar han rätt eller fel?

5 Läs också kapitlet Auktionen i slutet av första delen. Det handlar om hur Ingmar Ingmarssons barn Karin och lill-Ingmar förvaltar släktens stolta traditioner. Denna gång är det lill-Ingmar som ställs inför en svår moralisk prövning och en livsavgörande valsituation i livet.

6 Gör Ingmar rätt eller fel?

7 Hur skulle du ha handlat?

Vidare läsning

Novellen ingår i novellsamlingen Drottningar i Kungahälla. Läs också andra noveller i novellsamlingen, så som

Frågor 

1 Vad vill Selma Lagerlöf säga med denna novell? Utgå från rubriken ”Gudsfreden”.

2 Fundera över vilken funktion de två bibeltexterna i novellen har för att förmedla budskapet. Vem är den barmhärtige samariten i den här novellen?

3 Håller ni med författaren i hennes syn på förhållandet mellan människor och djur?

4 Händelserna är berättade dels ur ett utomstående berättarperspektiv, dels ur Ingmar Ingmarssons perspektiv när han har gått vilse i snöstormen. Var går gränserna mellan de två perspektiven?

Sök vidare

Ätten Ingmarsson återkommer i romanen Jerusalem, som utkom i två delar 1901 och 1902. Den utspelar sig i slutet av 1800-talet, och handlar om ättlingarna till Ingmar Ingmarsson i Gudsfreden.

1 Läs första kapitlet och fundera över hur Ingmar Ingmarsson i detta kapitel förhåller sig till sina anfäder.

2 Hur försöker Ingmar upprätthålla släktens goda anseende?

3 På vilka sätt får han hjälp i den svåra situation han befinner sig i?

4 Handlar han rätt eller fel?

5 Läs också kapitlet Auktionen i slutet av första delen. Det handlar om hur Ingmar Ingmarssons barn Karin och lill-Ingmar förvaltar släktens stolta traditioner. Denna gång är det lill-Ingmar som ställs inför en svår moralisk prövning och en livsavgörande valsituation i livet.

6 Gör Ingmar rätt eller fel?

7 Hur skulle du ha handlat?

 

Vidare läsning

Novellen ingår i novellsamlingen Drottningar i Kungahälla. Läs också andra noveller i novellsamlingen, så som

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny