Vattnet i Kyrkviken

Ur: Troll och människor (1915)   Årskurs: 7–9, Gymnasium   Tema: Folktro och skräck

Före läsning

1 Den här novellen handlar om konflikten mellan kristendom och folktro. Innan du läser den kan det var bra att ta reda på mer om den gamla tron på företeelser som näcken, tomten och skogsrået.

Frågor till novellen

1 Prästen vill förbjuda människorna i sin församling att tro på näcken, tomten och skogsrået, men han blir motarbetad. Vad händer när han ber till Gud ”om du ser, att mitt arbete aldrig ska bära frukt, så ge mig ett tecken, och jag ska upphöra att vara präst”?

2 Novellen handlar också om att man inte kan komma undan ödet. Hur illustrerar Lagerlöf detta i novellen?

3 Präster i Lagerlöfs författarskap utsätts ofta för olika filosofiska frågeställningar och moraliska dilemman. Prästen i denna berättelse hamnar i ett svårt moraliskt dilemma. Diskutera prästens lösning och om han hade kunnat handla annorlunda.

4 Läs också Erik Johan Stagnelius dikt ”Näcken” och jämför den med denna Lagerlöfnovell.

 

Läs vidare

Andra berättelser  av Lagerlöf  om hennes tid vid Högre lärarseminariet i Stockholm är ”En saga om en saga” och Jerusalem

Före läsning

1 Den här novellen handlar om konflikten mellan kristendom och folktro. Innan du läser den kan det var bra att ta reda på mer om den gamla tron på företeelser som näcken, tomten och skogsrået.

Frågor till novellen

1 Prästen vill förbjuda människorna i sin församling att tro på näcken, tomten och skogsrået, men han blir motarbetad. Vad händer när han ber till Gud ”om du ser, att mitt arbete aldrig ska bära frukt, så ge mig ett tecken, och jag ska upphöra att vara präst”?

2 Novellen handlar också om att man inte kan komma undan ödet. Hur illustrerar Lagerlöf detta i novellen?

3 Präster i Lagerlöfs författarskap utsätts ofta för olika filosofiska frågeställningar och moraliska dilemman. Prästen i denna berättelse hamnar i ett svårt moraliskt dilemma. Diskutera prästens lösning och om han hade kunnat handla annorlunda.

4 Läs också Erik Johan Stagnelius dikt ”Näcken” och jämför den med denna Lagerlöfnovell.

 

Läs vidare

Andra berättelser  av Lagerlöf  om hennes tid vid Högre lärarseminariet i Stockholm är ”En saga om en saga” och Jerusalem

.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny