Karin Boye

KARIN BOYE (1900–1941) drevs i sitt liv och sin dikt av en oavlåtlig vilja till uppror och uppbrott, till rörelse och frihet.

Tidigt i livet läste hon Schopenhauer och Nietzsche och brottades med frågor kring individens rätt till självbestämning, Guds rådighet över människan och existensens krav och tvång och normernas färdiga handlingsmönster. Boye debuterade med diktsamlingen Moln (1922).


Noveller

Författare: Karin Boye

Årskurs: 7–9Gymnasium

Ingår i In my solitude

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny