Litteraturbanken

Litteraturbankens verkslista

FörfattareVerkLibris-id förlagaeidInfördLänk i klartextEpubOmslagsbildKälla
Artur LundkvistSirensång4421822019-04-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundkvistA_Sirensang.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb442182/cover.png
Artur LundkvistNaket liv4419982019-04-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundkvistA_NaketLiv.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb441998/cover.png
Artur LundkvistSvart stad4421852019-04-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundkvistA_SvartStad.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb442185/cover.png
Artur LundkvistVit man4422992019-04-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundkvistA_VitMan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb442299/cover.png
Artur Lundkvist och Adja YunkersDikter mellan djur och gud4417412019-04-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundkvistA_DikterMellanDjurOchGud.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb441741/cover.png
Artur LundkvistNattens broar4419992019-04-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundkvistA_NattensBroar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb441999/cover.png
Artur LundkvistKorsväg4417452019-04-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundkvistA_Korsvag.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb441745/cover.png
Artur LundkvistGlöd4417352019-04-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundkvistA_Glod.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb441735/cover.png
Barbro AlvingKlipp ur nuets historia75912492019-02-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlvingB_KlippUrNuetsHistoria.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7591249/cover.png
Vilhelm EkelundValda sidor och essays 1908—193013534452019-02-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_ValdaSidorOchEssays.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1353445/cover.png
Carl Jonas Love Almqvist och Johan SvedjedalSamlade verk 22. Det går an122963492019-02-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlmqvistCJL_SamladeVerk22.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12296349/cover.png
Barbro AlvingMed skrivmaskin & mikrofon76684052019-02-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlvingB_MedSkrivmaskinOchMikrofon.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7668405/cover.png
Barbro AlvingDagbok från Långholmen11878242019-02-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlvingB_DagbokFranLangholmen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1187824/cover.png
Vilhelm EkelundTyska utsikter. Nytt och gammalt om Emerson m.m.274662019-02-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_TyskaUtsikter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb27466/cover.png
Vilhelm EkelundLefnadsstämning3801072019-02-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_Lefnadsstamning.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb380107/cover.png
Barbro AlvingProfiler83693692019-02-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlvingB_Profiler.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8369369/cover.png
Barbro AlvingDet kom aldrig i tidningen11964002019-02-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlvingB_DetKomAldrigITidningen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1196400/cover.png
AnonymFyllans förbannelse! Känsliga och allvarliga visor22430765224610052019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_FyllansForbannelse.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22430765/cover.png
AnonymDet gräsliga mordet på Joh. Sofia Dahlberg2606606224601492019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_DetGrasligaMordet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2606606/cover.png
Margit FribergSkog har öron mark har ögon72517302019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/FribergM_SkogHarOronMarkHarOgon.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7251730/cover.png
Oscar Walfrid HultEn högst ynklig och förskräcklig Wisa om Kalle Wetterlind och Blodbadet i Göteborg10163249224602642019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/HultOW_EnHogstYnklig.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10163249/cover.png
AnonymEn sorglustig wisa Om en bonde som höll på att drunkna i toddy22423803224610072019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_EnSorglustigWisa.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22423803/cover.png
Johan Olof AhlinDen mörka taflan10586356224605662019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/AhlinJO_DenMorkaTaflan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10586356/cover.png
AnonymTvå nya, vackra visor … Ångaren Norges undergång … Två vänners öden22460229224615812019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_TvaNyaVackraVisor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22460229/cover.png
AnonymGråbergs-gubben22430787224609822019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_GrabergsGubben.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22430787/cover.png
AnonymCalle Wetterlind. En lustig visa om spektaklet vid Gråbergsgatan10163208224602632019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_CalleWetterlind.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10163208/cover.png
AnonymCarl Perßons Tankar före och efter afrättningen22424332224601132019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_CarlPerssonsTankar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22424332/cover.png
AnonymMin saliga hustrus lefnad och hädanfärd22431061224601142019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_MinSaligaHustrus.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22431061/cover.png
AnonymDåden i Helsingland. Tvenne trogna och sanningsenliga berättelser22411958224610392019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_DadenIHelsingland.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22411958/cover.png
AnonymTvå nya och tidsenliga Visor … En svensk valsång … ”Billigt pris”22460211224615462019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_TvaNyaOchTidsenligaVisor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22460211/cover.png
Paulina Helgeson och Thérèse RöökSmå vansinniga tomtar. En samling julkåserier2018-11-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/HelgesonP_SmaVansinnigaTomtar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99907019/cover.pngLitteraturbanken 2018
Olof HögbergDen stora vreden. Första delen37338201673442018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/HogbergO_DenStoraVreden1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb37338/cover.png
Olof HögbergDen stora vreden. Tredje delen37340201723102018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/HogbergO_DenStoraVreden3.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb37340/cover.png
Per WästbergObestämda artiklar72806442018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WastbergP_ObestamdaArtiklar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7280644/cover.png
Karin AndersonFilosofiska Betraktelser på vers och prosa av en olärd kvinna1630912201432502018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/AndersonK_FilosofiskaBetraktelser.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1630912/cover.png
Per WästbergTillbaka i tid93626062018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WastbergP_TillbakaITid.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb9362606/cover.png
Albert EngströmMin 5te bok14636490147388232018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/EngstromA_Min5teBok.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb14636490/cover.png
Sven LindqvistGräv där du står83450922018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindqvistS_GravDarDuStar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8345092/cover.png
Olof HögbergDen stora vreden. Andra delen37339201723142018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/HogbergO_DenStoraVreden2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb37339/cover.png
Albert EngströmUr mina memoarer1329479147317422018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/EngstromA_UrMinaMemoarer.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1329479/cover.png
Per WästbergHalva kungariket18142022018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WastbergP_HalvaKungariket.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1814202/cover.png
Karin AndersonEn hushållerskas poesi1611392201440332018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/AndersonK_EnHushallerskasPoesi.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1611392/cover.png
Per WästbergAnders Sparrmans resa107368342018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WastbergP_AndersSparrmansResa.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10736834/cover.png
Per WästbergBergets källa72812642018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WastbergP_BergetsKalla.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7281264/cover.png
Henrika AnderssonEmma Gloria med lust och fägring stor123345202018-10-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/AnderssonH_EmmaGloria3.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12334520/cover.png
Henrika AnderssonEmma Gloria och den röda längtansboken112394902018-10-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/AnderssonH_EmmaGloria2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb11239490/cover.png
Henrika AnderssonEmma Gloria och de Levande Varslarna103323552018-10-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/AnderssonH_EmmaGloria1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10332355/cover.png
Barbro AlvingMänniskan vill inte bli omkörd14550282018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlvingB_ManniskanVillInteBliOmkord.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1455028/cover.png
Erik ZetterströmCollection Kar de Mumma31992372018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/ZetterstromE_CollectionKarDeMumma.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3199237/cover.png
Anna Lisa WärnlöfOm ni behagar16073592018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/WarnlofAL_OmNiBehagar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1607359/cover.png
Barbro AlvingFemte resan12192052018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlvingB_FemteResan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1219205/cover.png
Werner AspenströmMotsägelser119782018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/AspenstromW_Motsagelser.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb11978/cover.png
Lennart NyblomDen glada nattparisaren14127262018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/NyblomL_DenGladaNattparisaren.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1412726/cover.png
Barbro AlvingTack för ordet!14183412018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlvingB_TackForOrdet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1418341/cover.png
Paulina HelgesonRoligt nästan jämt2018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/HelgesonP_RoligtNastanJamt.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99907017/cover.pngLitteraturbanken 2018
Kristian WedelDen stora flygelskjutningen i Shropshire2018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/WedelK_DenStoraFlygelskjutningenIShropshire.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99907018/cover.pngStampen AB & Litteraturbanken. Göteborg 2018
Arne JohnssonMarken lyste även i drömmen83706612018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/JohnssonA_MarkenLysteAvenIDrommen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8370661/cover.png
Hasse ZetterströmTätning av en båt15421112018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/ZetterstromH_TatningAvEnBat.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1542111/cover.png
Barbro AlvingMänskligt att döma17207852018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlvingB_ManskligtAttDoma.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1720785/cover.png
Jan Olof OlssonLösnummer13921682018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/OlssonJO_Losnummer.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1392168/cover.png
Astrid Lindgren och Lena Törnqvist och Gallie EngFöre grupp 8 – mycket före175256392018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindgrenA_ForeGrupp8.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb17525639/cover.png
Gustaf Fröding och Germund MichanekKlipp av Hans Sax72821742018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/FrodingG_KlippAvHansSax.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7282174/cover.png
Lennart Nyblom och Edward LindahlSök vid nymåne22436432018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/NyblomL_SokVidNymane.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2243643/cover.png
Marianne Zetterström och Carl ZetterströmEn bukett av Viola102742018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/ZetterstromMarianne_EnBukettAvViola.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10274/cover.png
Jan Olof Olsson och Birger LundquistKungens Köpenhamn14022012018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/OlssonJO_KungensKopenhamn.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1402201/cover.png
Viveca Lärn och Hubert LärnKorksulor5492952018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/LarnV_Korksulor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb549295/cover.png
Werner AspenströmHundarna15121892018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/AspenstromW_Hundarna.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1512189/cover.png
Werner AspenströmOändligt är vårt äventyr4774052018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/AspenstromW_OandligtArVartAventyr.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb477405/cover.png
Erik ZetterströmIdealflickan och andra pojkar13658642018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/ZetterstromE_IdealflickanOchAndraPojkar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1365864/cover.png
Erik Zetterström13 på dussinet14848602018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/ZetterstromE_TrettonPaDussinet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1484860/cover.png
Arne JohnssonDess ande kysst76073522018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/JohnssonA_DessAndeKysst.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7607352/cover.png
Erik ZetterströmDet glada tjoet14172492018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/ZetterstromE_DetGladaTjoet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1417249/cover.png
Gunnar OhrlanderTages lilla ljusblå12322092018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/OhrlanderG_TagesLillaLjusbla.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1232209/cover.png
Werner AspenströmLitania80739412018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/AspenstromW_Litania.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8073941/cover.png
Jan Olof Olsson och Birger LundquistEngelska mil14426392018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/OlssonJO_EngelskaMil.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1442639/cover.png
Anna Lisa WärnlöfFör läsarens skull14929542018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/WarnlofAL_ForLasarensSkull.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1492954/cover.png
Karl Ragnar GierowInnan klockan slagit noll71527252018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/GierowKR_InnanKlockanSlagitNoll.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7152725/cover.png
Ingrid Sjöstrand och Kari SjöstrandVanjopp229692018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/SjostrandI_Vanjopp.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22969/cover.png
Karl Ragnar GierowSkall jag taga vara på min broder?123662018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/GierowKR_SkallJagTagaVaraPaMinBroder.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12366/cover.png
Karl Ragnar GierowDen gyllene ungdomen13305302018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/GierowKR_DenGylleneUngdomen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1330530/cover.png
Ingrid SjöstrandHumlan vingad71449472018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/SjostrandI_HumlanVingad.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7144947/cover.png
Ingrid SjöstrandSkogen i trädet71465212018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/SjostrandI_SkogenITradet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7146521/cover.png
Ingrid SjöstrandNattbok82244702018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/SjostrandI_Nattbok.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8224470/cover.png
Karl Ragnar Gierow och Bertil Bull Hedlund1914–1918 in memoriam13704512018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/GierowKR_InMemoriam.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1370451/cover.png
Karl Ragnar GierowOm livet är dig kärt982392018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/GierowKR_OmLivetArDigKart.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb98239/cover.png
Karl Ragnar GierowSolen lyser14728842018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/GierowKR_SolenLyser.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1472884/cover.png
Karl Ragnar GierowÖdletid13704532018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/GierowKR_Odletid.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1370453/cover.png
Karl Ragnar GierowVid askens rötter13704522018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/GierowKR_VidAskensRotter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1370452/cover.png
Ingrid Sjöstrand och Kari SjöstrandAngår det dej kanske17709772018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/SjostrandI_AngarDetDejKanske.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1770977/cover.png
Ingrid SjöstrandEn dag i vilda världen15252302018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/SjostrandI_EnDagIVildaVarlden.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1525230/cover.png
Ingrid SjöstrandEn tropisk orm på Karlaplan71441742018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/SjostrandI_EnTropiskOrmPaKarlaplan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7144174/cover.png
Paulina Helgeson och Cai AlfredsonSmultronställen. En sommarantologi2018-06-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/HelgesonP_Smultronstallen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99907016/cover.pngNoveller, dikter och bilder ur Litteraturbankens samlingar. En sommarantologi sammanställd av Paulina Helgeson och Cai Alfredson. Med förord av Paulina Helgeson. Litteraturbanken 2018. Stavningen i de äldre texterna (utom ”Fredmans epistel N:o 71” av C.M. Bellman) är moderniserad. Efter varje text anges varifrån den är hämtad.
Hjalmar GullbergFem kornbröd och två fiskar26779272018-06-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/GullbergHj_FemKornbrodOchTvaFiskar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2677927/cover.png
Agnes von KrusenstjernaDelat rum på Kammakaregatan1347182146357772018-06-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/KrusenstjernaA_DelatRumPaKammakaregatan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1347182/cover.png
Agnes von KrusenstjernaHelenas första kärlek1654505146366612018-06-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/KrusenstjernaA_HelenasForstaKarlek.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1654505/cover.png
Albert EngströmKryss och landkänning22199147845972018-05-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/EngstromA_KryssOchLandkanning.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22199/cover.png
Vilhelm EkelundAtticism – humanism7974372018-05-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_AtticismHumanism.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb797437/cover.png
Vilhelm EkelundLyra och Hades7974342018-05-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_LyraOchHades.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb797434/cover.png
Vilhelm EkelundBöcker och vandringar12574852018-05-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_BockerOchVandringar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1257485/cover.png
Albert EngströmGenom mina guldbågade glasögon1632912147318032018-05-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/EngstromA_GenomMinaGuldbagadeGlasogon.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1632912/cover.png
Edith Södergran och Holger Lillqvist och Svenska litteratursällskapet i FinlandSamlade skrifter 1. Dikter och aforismer14070072018-05-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/SodergranE_SamladeSkrifter1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1407007/cover.png
Evert TaubeBallader i Bohuslän14305632018-05-02https://litteraturbanken.se/txt/epub/TaubeE_BalladerIBohuslan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1430563/cover.png
Evert TaubeBerättelser under ett fikonträd6278432018-05-02https://litteraturbanken.se/txt/epub/TaubeE_BerattelserUnderEttFikontrad.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb627843/cover.png
Evert TaubeJag kommer av ett brusand’ hav3652802018-05-02https://litteraturbanken.se/txt/epub/TaubeE_JagKommerAvEttBrusandHav.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb365280/cover.png
Evert Taube och Ulla Sundin-WickmanVallfart till Trubadurien och Toscana783742018-05-02https://litteraturbanken.se/txt/epub/TaubeE_Vallfart.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb78374/cover.png
Henning BergerPaus1631311147846052018-05-02https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergerH_Paus.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1631311/cover.png
Maria WineEn bortkastad ros4685922018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WineM_EnBortkastadRos.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb468592/cover.png
Maria WineRing i ring23238672018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WineM_RingIRing.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2323867/cover.png
Maria WineSkönhet och död12750502018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WineM_SkonhetOchDod.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1275050/cover.png
Maria WineStenens källa12750592018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WineM_StenensKalla.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1275059/cover.png
Mikael SöderbergDrömmar och dagdrömmar1405162198031882018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderbergM_DrommarOchDagdrommar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1405162/cover.png
Bo GrandienJapanen som försvann14517622018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/GrandienB_JapanenSomForsvann.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1451762/cover.png
Maria WineKanskes osäkra båt12750202018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WineM_KanskesOsakraBat.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1275020/cover.png
Erik AnderssonÄttlingen från Mecklenburg72474732018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/AnderssonErik_AttlingenFranMecklenburg.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7247473/cover.png
Maria WineFödd med svarta segel12750682018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WineM_FoddMedSvartaSegel.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1275068/cover.png
Maria WineFeberfötter11681422018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WineM_Feberfotter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1168142/cover.png
Mikael SöderbergDen främmande staden133598113359812018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderbergM_DenFrammandeStaden.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1335981/cover.png
Maria WineNaken som ljuset3792272018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WineM_NakenSomLjuset.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb379227/cover.png
Maria WineVinden ur mörkret12750542018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WineM_VindenUrMorkret.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1275054/cover.png
Maria WineVirveldans12750172018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WineM_Virveldans.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1275017/cover.png
Ingrid SjöstrandDet blåser en sol75961162018-02-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/SjostrandI_DetBlaserEnSol.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7596116/cover.png
Karin EkIdyll och elegi674231202169122018-02-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkK_IdyllOchElegi.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb674231/cover.png
Nils Ferlin och Henny FerlinEn gammal cylinderhatt15900742018-02-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/FerlinN_EnGammalCylinderhatt.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1590074/cover.png
Nils FerlinEn döddansares visor13297932018-02-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/FerlinN_EnDoddansaresVisor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1329793/cover.png
Nils FerlinGoggles13638202018-02-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/FerlinN_Goggles.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1363820/cover.png
Karin EkDöd och liv12350201432562018-02-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkK_DodOchLiv.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12350/cover.png
Nils FerlinBarfotabarn13539942018-02-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/FerlinN_Barfotabarn.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1353994/cover.png
Nils FerlinFrån mitt ekorrhjul123432018-02-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/FerlinN_FranMittEkorrhjul.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12343/cover.png
Karin Ek och Elsa Björkman-GoldschmidtDen kostbara hvilan1632761202076812018-02-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkK_DenKostbaraHvilan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1632761/cover.png
Nils FerlinMed många kulörta lyktor4982352018-02-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/FerlinN_MedMangaKulortaLyktor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb498235/cover.png
Nils FerlinKejsarens papegoja14360782018-02-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/FerlinN_KejsarensPapegoja.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1436078/cover.png
Karin EkGränsen1450699202153752018-02-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkK_Gransen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1450699/cover.png
AnonymSex nya glada, visor22460223224602232018-01-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_SexNyaGladaVisor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22460223/cover.png
Elsa LaulaInför lif eller död?1159612160059692018-01-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/LaulaE_InforLifEllerDod.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1159612/cover.png
Carl Eneroth och Nils KjellbergManne Mobergs faror och äfventyr16627742018-01-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/EnerothC_ManneMoberg.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1662774/cover.png
Vilhelm EkelundElpidi13632792018-01-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_Elpidi.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1363279/cover.png
August Strindberg och Gunnel Engwall och Per StamSamlade Verk 34. Vivisektioner II121337422018-01-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_Vivisektioner2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12133742/cover.png
Arvid MörneEtt liv1475661195962822018-01-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/MorneA_EttLiv.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1475661/cover.png
Albert EngströmBläck och saltvatten104984147314162018-01-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/EngstromA_BlackOchSaltvatten.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb104984/cover.png
Arvid MörneNågon går förbi på vägen1340661195963702018-01-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/MorneA_NagonGarForbiPaVagen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1340661/cover.png
Daniel MöllerTre sekler av svenska pekoral2018-01-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/MollerD_TreSeklerAvSvenskaPekoral.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99907015/cover.pngLitteraturbanken, 2018
August StrindbergSamlade Verk 67. En blå bok III–IV82032572017-11-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_EnBlaBok3.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203257/cover.png
Paulina HelgesonJulklappsboken2017-11-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/HelgesonP_Julklappsboken.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99907014/cover.pngNoveller, dikter och bilder ur Litteraturbankens samlingar. I urval av Paulina Helgeson. Litteraturbanken 2017. Stavningen i texterna är moderniserad. Efter varje text anges varifrån den är hämtad.
Texterna i Julklappsboken finns inlästa i Ljudarkivet.
Anna Greta WideNattmusik19016242017-11-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/WideAG_Nattmusik.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1901624/cover.png
Anna Greta WideKyrie15754802017-11-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/WideAG_Kyrie.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1575480/cover.png
Anna Greta WideBroar19005632017-11-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/WideAG_Broar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1900563/cover.png
Anna Greta WideDen saliga osäkerheten15754752017-11-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/WideAG_DenSaligaOsakerheten.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1575475/cover.png
Anna Greta WideOrgelpunkt18944612017-11-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/WideAG_Orgelpunkt.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1894461/cover.png
Anna Greta WideDikter i juli14683432017-11-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/WideAG_DikterIJuli.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1468343/cover.png
Peter Forsskål och Gunilla JonssonThoughts on Civil Liberty [2017]2017-09-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/ForsskalP_ThoughtsOnCivilLiberty.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99907011/cover.pngNone
Peter Forsskål och Gunilla JonssonTankar, om Borgerliga Friheten [2017]2017-09-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/ForsskalP_TankarOmBorgerligaFriheten.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99907010/cover.pngNone
Astrid LindgrenKati på Kaptensgatan12139392017-09-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindgrenA_KatiPaKaptensgatan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1213939/cover.png
Astrid LindgrenKati i Paris2165572017-09-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindgrenA_KatiIParis.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb216557/cover.png
Sven Edvin SaljeVingslag i natten30254892017-09-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/SaljeSE_VingslagINatten.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3025489/cover.png
Jan FridegårdEn natt i juli13542542017-09-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/FridegardJ_EnNattIJuli.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1354254/cover.png
Astrid Lindgren och Margit UppenbergKati i Amerika12105712017-09-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindgrenA_KatiIAmerika.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1210571/cover.png
Cai Alfredson och Thérèse Röök och Ann BoglindIn my solitude och andra noveller2017-09-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlfredsonC_InMySolitude.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99907013/cover.png Tio noveller från Litteraturbanken i urval av Cai Alfredson och Thérèse Röök, 2017. Texterna är språkligt moderniserade.
Med ordförklaringar av Thérèse Röök.
Samlingen är ett led i Litteraturbankens samarbete med Läsrörelsen.
Frida Stéenhoff och Ika JorumSfinxens gåta. Sfinsens gåta: Sex2017-08-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/SteenhoffF_SfinxensGata.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99907012/cover.pngTvå manuskript av Frida Stéenhoff ur Stéenhoffs arkiv vid Göteborgs universitetsbibliotek. Utgivna och med inledning av Ika Jorum 2017.
Rudolf VärnlundVandrare till intet8224446199861182017-08-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/VarnlundR_VandrareTillIntet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8224446/cover.png
Rudolf VärnlundDöda människor1484747200536382017-08-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/VarnlundR_DodaManniskor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1484747/cover.png
Rudolf VärnlundMan bygger ett hus1381982199904902017-08-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/VarnlundR_ManByggerEttHus.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1381982/cover.png
Rudolf VärnlundDen heliga familjen8219123199884002017-08-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/VarnlundR_DenHeligaFamiljen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8219123/cover.png
Rudolf VärnlundU 39877742199904942017-08-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/VarnlundR_U39.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb877742/cover.png
Henning BergerFata Morgana8222590147314362017-06-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergerH_FataMorgana.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8222590/cover.png
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 63. Den världshistoriska trilogin. Dramafragment82032812017-06-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_DenVarldshistoriskaTrilogin.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203281/cover.png
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 41. Folkungasagan. Gustav Vasa. Erik XIV82032742017-06-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_FolkungasaganGustavVasaErikXIV.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203274/cover.png
Henning BergerYsaïl11984147846302017-06-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergerH_Ysail.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb11984/cover.png
Henning BergerDrömlandet1611685147846012017-06-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergerH_Dromlandet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904148/cover.png
Dan AnderssonPosthuma noveller3208338186812992017-06-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/AnderssonD_PosthumaNoveller.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3208338/cover.png
Karin Boye och Margit AbeniusSamlade skrifter [8]. Bebådelse [1948]104162017-06-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/BoyeK_Bebadelse1948.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10416/cover.png
Olof LagercrantzDagbok235952017-05-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagercrantzO_Dagbok.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb23595/cover.png
Alfhild AgrellEn lappbok1648619186812692017-05-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/AgrellA_EnLappbok.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1648619/cover.png
Olof LagercrantzMin första krets83539102017-05-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagercrantzO_MinForstaKrets.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8353910/cover.png
Jarl HemmerFantaster19504672017-05-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/HemmerJ_Fantaster.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1950467/cover.png
Olof LagercrantzMina egna ord72820402017-05-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagercrantzO_MinaEgnaOrd.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7282040/cover.png
Olof LagercrantzDikten om livet på den andra sidan72823512017-05-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagercrantzO_DiktenOmLivet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7282351/cover.png
Alfhild AgrellGuds drömmare1721445186811972017-05-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/AgrellA_GudsDrommare.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1721445/cover.png
August Strindberg och Torbjörn NilssonSamlade Verk 11. Tidiga 80-talsdramer84041572017-05-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_Tidiga80talsdramer.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8404157/cover.png
Karin Boye och Margit AbeniusSamlade skrifter [9]. Tendens och verkan104182017-04-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/BoyeK_TendensOchVerkan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10418/cover.png
Gunnar Ekelöfsent på jorden [1932]12583502017-04-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelofG_SentPaJorden1932.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1258350/cover.png
Gunnar Ekelöfsent på jorden med Appendix 1962 och En natt vid horisonten [1962]123132017-04-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelofG_SentPaJorden1962.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12313/cover.png
Karin Boye och Margit AbeniusDe sju dödssynderna104192017-04-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/BoyeK_DeSjuDodssynderna.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10419/cover.png
Gunnar EkelöfSent på jorden [1952]14937942017-04-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelofG_SentPaJorden1952.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1493794/cover.png
Karl August TavaststjernaKorta bref från en lång bröllopsresa1626833171163482017-04-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/TavaststjernaK_KortaBref.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1626833/cover.png
Elisabeth Bergstrand-Poulsen och Elisabeth Bergstrand-PoulsenKronan25532422017-04-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergstrandPoulsenE_Kronan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2553242/cover.png
Karl August TavaststjernaDikter i väntan10271451171951602017-04-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/TavaststjernaK_DikterIVantan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10271451/cover.png
Karin Boye och Margit AbeniusSamlade skrifter [11]. Varia10420199904732017-04-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/BoyeK_Varia.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10420/cover.png
Gunnar Ekelöfsent på jorden [1949]4441122017-04-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelofG_SentPaJorden1949.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb444112/cover.png
Gustaf FrödingGuitarr och dragharmonika [2:a uppl.]18578092017-03-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/FrodingG_GuitarrOchDragharmonika1893.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1857809/cover.png
Ebba LindqvistVägen till Jeriko6754452017-03-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindqvistE_VagenTillJeriko.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb675445/cover.png
Sophie ElkanDur och moll31128502017-03-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/ElkanS_DurOchMoll.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3112850/cover.png
Sophie ElkanDrömmen om Österlandet8343452017-03-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/ElkanS_DrommenOmOsterlandet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb834345/cover.png
Albert EngströmEn bok16129912017-03-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/EngstromA_EnBok.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1612991/cover.png
Oscar LevertinLegender och visor16242012017-03-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/LevertinO_LegenderOchVisor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1624201/cover.png
Jarl HemmerHelg13316062017-03-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/HemmerJ_Helg.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1331606/cover.png
Henning BergerDär ute17190382017-03-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergerH_DarUte.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1719038/cover.png
Albert EngströmEn bok till16129892017-03-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/EngstromA_EnBokTill.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1612989/cover.png
Per Hallström och Per RydénEn skälmroman. Döda fallet83747482017-03-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/HallstromP_EnSkalmroman.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8374748/cover.png
Jarl HemmerFörvandlingar29978512017-02-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/HemmerJ_Forvandlingar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2997851/cover.png
Martin KochLitterära storverk i västficksformat234232017-02-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/KochM_LitteraraStorverk.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb23423/cover.png
Ebba LindqvistMässa för måsar13244852017-02-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindqvistE_MassaForMasar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1324485/cover.png
Gunnar D HanssonSenecaprogrammet93519342017-02-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonGD_Senecaprogrammet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb9351934/cover.png
Mathilda MallingEn roman om förste konsuln28944562017-02-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/MallingM_EnRomanOmForsteKonsuln.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2894456/cover.png
Mikael Lybeck”Allas vår Margit”16245272017-02-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/LybeckM_AllasVarMargit.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1624527/cover.png
Gunnar D HanssonFörlusten av Norge71504052017-02-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonGD_ForlustenAvNorge.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7150405/cover.png
Ebba LindqvistKaravan13128722017-02-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindqvistE_Karavan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1312872/cover.png
AnonymBiblia, Thet är All then Heliga Skrift På Swensko [Karl XII:s bibel]24315612017-02-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_Biblia.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2431561/cover.png
Gunnar D HanssonAB Neandertal72477482017-02-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonGD_ABNeandertal.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7247748/cover.png
Ebba LindqvistResa mellan fyra väggar123762017-02-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindqvistE_ResaMellanFyraVaggar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12376/cover.png
Ludvig NordströmFiskare81984842017-02-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/NordstromL_Fiskare.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8198484/cover.png
Ebba LindqvistSången om Fedra14422542017-02-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindqvistE_SangenOmFedra.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1442254/cover.png
Ebba LindqvistLökar i november123752017-02-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindqvistE_LokarINovember.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12375/cover.png
Karl August TavaststjernaLaureatus5019262017-02-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/TavaststjernaK_Laureatus.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb501926/cover.png
Ebba LindqvistDe fåvitska jungfrurna20400552017-02-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindqvistE_DeFavitskaJungfrurna.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2040055/cover.png
Anna Maria Lenngren och Paulina Helgeson”Hänför min inbillning, elda min blod…”2017-02-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/LenngrenAM_HanforMinInbillning.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99907008/cover.pngUnder redaktion av Paulina Helgeson och med inledning av Maria Gullstam. Litteraturbanken 2017

Dikterna i denna utgåva har hämtats från Samlade skrifter af Anna Maria Lenngren, utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet under redaktion av Theodor Hjelmqvist och Karl Warburg, åren 1916-1926.
Eva NeanderDimman14116582017-01-30https://litteraturbanken.se/txt/epub/NeanderE_Dimman.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1411658/cover.png
Gunnar D HanssonOlunn76426902017-01-30https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonGD_Olunn.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7642690/cover.png
Vilhelm EkelundPå hafsstranden13051252017-01-30https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_PaHafsstranden.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1305125/cover.png
Eva NeanderStaden14116612017-01-30https://litteraturbanken.se/txt/epub/NeanderE_Staden.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1411661/cover.png
Eva NeanderNattljus14116602017-01-30https://litteraturbanken.se/txt/epub/NeanderE_Nattljus.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1411660/cover.png
Eva NeanderLilla bror och lilla syster14442632017-01-30https://litteraturbanken.se/txt/epub/NeanderE_LillaBrorOchLillaSyster.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1444263/cover.png
Jarl HemmerEtt land i kamp26990532017-01-30https://litteraturbanken.se/txt/epub/HemmerJ_EttLandIKamp.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2699053/cover.png
Gunnar D HanssonLunnebok76428322017-01-30https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonGD_Lunnebok.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7642832/cover.png
Vilhelm EkelundPassioner emellan. Flykten till naturen. Tydlighetens genius80731322017-01-30https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_PassionerEmellan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8073132/cover.png
Ernst SpolénIvar Arosenius. En minnesbild8182012017-01-30https://litteraturbanken.se/txt/epub/SpolenE_IvarArosenius.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb818201/cover.png
Gunnar D HanssonIdegransöarna72475032017-01-30https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonGD_Idegransoarna.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7247503/cover.png
Mikael LybeckDen starkare [1995]78461142016-11-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/LybeckM_DenStarkare1995.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7846114/cover.png
Jarl HemmerEn man och hans samvete78448112016-11-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/HemmerJ_EnManOchHansSamvete.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7844811/cover.png
August Strindberg och Ann-Charlotte Gavel AdamsSamlade Verk 37. Inferno [svensk text]82032612016-11-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_Inferno.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203261/cover.png
Väinö Vilhelm JärnerFackeltåget78462472016-11-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/JarnerVV_Fackeltaget.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7846247/cover.png
Tito CollianderKorståget78449242016-11-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/CollianderT_Korstaget.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7844924/cover.png
August Strindberg och Ann-Charlotte Gavel AdamsSamlade Verk 37. Inferno [fransk text]2016-11-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_InfernoFranska.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904136/cover.pngAugust Strindbergs Samlade Verk 37. Nationalupplaga. Norstedts, Stockholm 1994. Texten redigerad och kommenterad av Ann-Charlotte Gavel Adams
I den tryckta boken har fransk och svensk text satts parallellt, den franska texten på vänstersidor och den svenska texten på högersidor. I Litteraturbanken har texterna av tekniska skäl fått delas upp. Här finns den franska romantexten. För att se den svenska texten samt kommentardel med ordförklaringar och bilder, gå till Samlade Verk 37. Inferno [svensk text].
Vilhelm EkelundPlus salis –13958662016-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_PlusSalis.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1395866/cover.png
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 62. Abu Casems tofflor. Stora landsvägen82032782016-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_AbuCasemsTofflor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203278/cover.png
August Strindberg och Claes RosenqvistSamlade Verk 42. Gustav Adolf82032532016-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_GustavAdolf.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203253/cover.png
Hans RuinVärlden i min fickspegel11602022016-11-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/RuinH_VarldenIMinFickspegel.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1160202/cover.png
Solveig von SchoultzAnsa och samvetet78451412016-11-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/SchoultzS_AnsaOchSamvetet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7845141/cover.png
Mikael LybeckDynastin Peterberg16366982016-11-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/LybeckM_DynastinPeterberg.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1636698/cover.png
Anders CleveGatstenar78459372016-11-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/CleveA_Gatstenar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7845937/cover.png
Hagar OlssonDet blåser upp till storm13415342016-11-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/OlssonHagar_DetBlaserUppTillStorm.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1341534/cover.png
Sally SalminenKatrina30256362016-11-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/SalminenS_Katrina.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3025636/cover.png
Anna RydstedtPresensbarn12718102016-11-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/RydstedtA_Presensbarn.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1271810/cover.png
Anna RydstedtGenom nålsögat71477802016-11-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/RydstedtA_GenomNalsogat.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7147780/cover.png
Anna RydstedtLökvår20061492016-11-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/RydstedtA_Lokvar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2006149/cover.png
Anna RydstedtDess kropp av verklighet71452392016-11-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/RydstedtA_DessKroppAvVerklighet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7145239/cover.png
Anna RydstedtJag var ett barn12665602016-11-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/RydstedtA_JagVarEttBarn.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1266560/cover.png
Anna RydstedtBannlyst prästinna14466742016-11-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/RydstedtA_BannlystPrastinna.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1446674/cover.png
Anna RydstedtKore71493092016-11-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/RydstedtA_Kore.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7149309/cover.png
Anna RydstedtMin punkt12718092016-11-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/RydstedtA_MinPunkt.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1271809/cover.png
Hagar OlssonPå Kanaanexpressen17804522016-11-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/OlssonHagar_PaKanaanexpressen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1780452/cover.png
Hagar OlssonTidig dramatik18557542016-11-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/OlssonHagar_TidigDramatik.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1855754/cover.png
Hagar OlssonSjälarnas ansikten4462882016-11-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/OlssonHagar_SjalarnasAnsikten.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb446288/cover.png
Hagar OlssonChitambo13503272016-11-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/OlssonHagar_Chitambo.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1350327/cover.png
Mikael LybeckDen röde André16555812016-11-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/LybeckM_DenRodeAndre.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1655581/cover.png
Vilhelm EkelundAntikt ideal3632002016-10-30https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_AntiktIdeal.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb363200/cover.png
Vilhelm EkelundDithyramber i aftonglans12936022016-10-30https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_DithyramberIAftonglans.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1293602/cover.png
Vilhelm EkelundBåge och lyra [1912]274952016-10-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_BageOchLyra.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb27495/cover.png
Vilhelm EkelundValda dikter3054402016-10-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_ValdaDikter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb305440/cover.png
Vilhelm EkelundMelodier i skymning17264132016-10-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_MelodierISkymning.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1726413/cover.png
Vilhelm EkelundIn Candidum12935772016-10-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_InCandidum.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1293577/cover.png
Vilhelm EkelundSpår och tecken13292402016-10-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_SparOchTecken.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1329240/cover.png
Vilhelm EkelundSyner12936112016-10-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_Syner.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1293611/cover.png
Vilhelm EkelundMetron [1918]3820012016-10-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_Metron.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb382001/cover.png
Vilhelm EkelundSak och sken80731302016-10-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_SakOchSken.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8073130/cover.png
Vilhelm EkelundHafvets stjärna16128782016-10-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_HafvetsStjarna.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1612878/cover.png
Vilhelm EkelundVäst-östligt [1925]14718932016-10-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_VastOstligt.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1471893/cover.png
Vilhelm EkelundGrekisk bukett16128772016-10-11https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_GrekiskBukett.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1612877/cover.png
Jan FridegårdTack för himlastegen13700232016-09-30https://litteraturbanken.se/txt/epub/FridegardJ_TackForHimlastegen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1370023/cover.png
Vilhelm EkelundElegier17264122016-09-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_Elegier.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1726412/cover.png
Vilhelm EkelundAttiskt i fågelperspektiv9521152016-09-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_AttisktIFagelperspektiv.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb952115/cover.png
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 58. Kammarspel82032712016-08-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_Kammarspel.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203271/cover.png
Jan FridegårdDen svarta lutan13542552016-08-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/FridegardJ_DenSvartaLutan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1354255/cover.png
Jan FridegårdBarmhärtighet13700212016-08-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/FridegardJ_Barmhartighet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1370021/cover.png
Jan FridegårdJag Lars Hård13542532016-08-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/FridegardJ_JagLarsHard.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1354253/cover.png
Amanda Kerfstedt och Birgitta NeySynd. Noveller av det moderna genombrottets kvinnor76343522016-08-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/KerfstedtA_Synd.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7634352/cover.png
Rut HillarpSolens brunn14004812016-08-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/HillarpR_SolensBrunn.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1400481/cover.png
Harriet Löwenhjelm och Stellan Christer MörnerDikter [1927]13394672016-08-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/LowenhjelmH_Dikter1927.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1339467/cover.png
Rut HillarpDina händers ekon14004802016-08-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/HillarpR_DinaHandersEkon.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1400480/cover.png
Rut HillarpBåge av väntan14004792016-08-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/HillarpR_BageAvVantan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1400479/cover.png
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 47. Karl XII. Engelbrekt2629302016-06-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_KarlXIIEngelbrekt.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb262930/cover.png
Harry Martinson och Paulina HelgesonGlädjens art och sorgernas sortering2016-06-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/MartinsonH_GladjensArtOchSorgernasSortering.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99907006/cover.pngEfterlämnade dikter av Harry Martinson, utgivna och med förord av Paulina Helgeson, Litteraturbanken 2016.
De dikter som ingår i denna bok finns i Harry Martinson-arkivet på Uppsala universitetsbibliotek och tillgängliggörs här med tillstånd av rättighetsinnehavarna, efter ett samarbete mellan Harry Martinson-sällskapet, Uppsala universitetsbibliotek och Litteraturbanken.
August Strindberg och Hans-Göran EkmanSamlade Verk 40. Vid högre rätt82032882016-06-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_VidHogreRatt.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203288/cover.png
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 43. Midsommar. Kaspers fet-tisdag. Påsk82032792016-06-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_Midsommar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203279/cover.png
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 45. Kronbruden. Svanevit82032662016-06-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_Kronbruden.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203266/cover.png
Josef Julius WecksellSamlade dikter31594572016-05-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/WecksellJJ_SamladeDikter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3159457/cover.png
Gunnar D HanssonÖvergångar, uppskov76428272016-05-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonGD_OvergangarUppskov.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7642827/cover.png
Frida StéenhoffFilippas öden11756322016-05-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/SteenhoffF_FilippasOden.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1175632/cover.png
Gunnar D HanssonOtid76431092016-05-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonGD_Otid.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7643109/cover.png
Gunnar D HanssonDe dödas traditioner76429242016-05-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonGD_DeDodasTraditioner.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7642924/cover.png
Gunnar D HanssonAvbilder76430052016-05-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonGD_Avbilder.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7643005/cover.png
Ebba LindqvistLyrisk dagbok14978912016-04-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindqvistE_LyriskDagbok.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1497891/cover.png
Ebba LindqvistLabyrint14014242016-04-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindqvistE_Labyrint.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1401424/cover.png
Ebba LindqvistLava13480842016-04-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindqvistE_Lava.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1348084/cover.png
Ebba LindqvistManhattan13128702016-04-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindqvistE_Manhattan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1312870/cover.png
Ebba LindqvistRöd klänning14014252016-04-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindqvistE_RodKlanning.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1401425/cover.png
Ebba LindqvistFiskläge1270522016-04-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindqvistE_Fisklage.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb127052/cover.png
Ebba LindqvistJord och rymd13480832016-04-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindqvistE_JordOchRymd.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1348083/cover.png
Ebba LindqvistLiv13480852016-04-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindqvistE_Liv.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1348085/cover.png
Hans RuinPoesiens mystik3857612016-03-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/RuinH_PoesiensMystik.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb385761/cover.png
Mikael LybeckGengångaren30568582016-03-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/LybeckM_Gengangaren.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3056858/cover.png
Hans RuinDet skönas förvandlingar4000172016-03-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/RuinH_DetSkonasForvandlingar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb400017/cover.png
Axel LundegårdLa Mouche315012016-03-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundegardA_LaMouche.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb31501/cover.png
Axel LundegårdElsa Finne17193362016-03-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundegardA_ElsaFinne.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1719336/cover.png
Axel LundegårdI gryningen15985862016-03-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundegardA_IGryningen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1598586/cover.png
Gustaf HellströmSnörmakare Lekholm får en idé26974692016-03-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/HellstromG_SnormakareLekholm.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2697469/cover.png
Jarl HemmerSkärseld14750492016-03-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/HemmerJ_Skarseld.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1475049/cover.png
Gunnar D HanssonLyckans berså108633242016-02-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonGD_LyckansBersa.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10863324/cover.png
Gunnar D HanssonÄrans hospital71498882016-02-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonGD_AransHospital.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7149888/cover.png
Ernst JosephsonSvarta rosor16236862016-02-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/JosephsonE_SvartaRosor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1623686/cover.png
Helena NyblomDjur och människor16378192016-02-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/NyblomH_DjurOchManniskor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1637819/cover.png
Oscar Levertin och Verner von HeidenstamPepitas bröllop6664782016-02-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/LevertinO_PepitasBrollop.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb666478/cover.png
Oscar LevertinNya dikter5006332016-02-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/LevertinO_NyaDikter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb500633/cover.png
Gustaf HellströmDagdrömmar544132016-02-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/HellstromG_Dagdrommar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb54413/cover.png
Gunnar D HanssonLomonosovryggen116815232016-02-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonGD_Lomonosovryggen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb11681523/cover.png
Hedvig Charlotta Nordenflycht och Torkel StålmarckSkrifter76444942016-02-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/NordenflychtHC_Skrifter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7644494/cover.png
Hagar OlssonKvinnan och nåden17826922016-01-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/OlssonHagar_KvinnanOchNaden.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1782692/cover.png
Hagar OlssonMr Jeremias söker en illusion17826712016-01-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/OlssonHagar_MrJeremias.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1782671/cover.png
Rabbe EnckellLandskapet med den dubbla skuggan [1958]18035342016-01-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/EnckellR_LandskapetMedDenDubblaSkuggan1958.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1803534/cover.png
Hagar OlssonNy generation14362642016-01-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/OlssonHagar_NyGeneration.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1436264/cover.png
Rabbe EnckellLandskapet med den dubbla skuggan [1933]15400732016-01-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/EnckellR_LandskapetMedDenDubblaSkuggan1933.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1540073/cover.png
Hagar OlssonLars Thorman och döden4462842016-01-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/OlssonHagar_LarsThorman.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb446284/cover.png
Rabbe EnckellTonbrädet5718952016-01-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/EnckellR_Tonbradet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb571895/cover.png
Hagar OlssonTidiga fanfarer75982016-01-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/OlssonHagar_TidigaFanfarer.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7598/cover.png
August Strindberg och Hans SandbergSamlade Verk 5. Mäster Olof82032762015-11-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_MasterOlof.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203276/cover.png
Maria SandelFamiljen Vinge [1909]117298342015-11-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/SandelM_FamiljenVinge1909.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb11729834/cover.png
Kerstin SöderholmRödgula vägar26584802015-11-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderholmK_RodgulaVagar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2658480/cover.png
Werner AspenströmSnölegend3055052015-11-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/AspenstromW_Snolegend.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb305505/cover.png
Henry ParlandÅtersken13103862015-10-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/ParlandH_Atersken.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1310386/cover.png
Kerstin SöderholmOrd i natten31110222015-10-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderholmK_OrdINatten.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3111022/cover.png
Kerstin SöderholmPorten19036472015-10-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderholmK_Porten.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1903647/cover.png
Kerstin Söderholm och Karin Allardt EkelundEndast med mig själv (I.) 1913–19313653062015-10-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderholmK_EndastMedMigSjalv1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb365306/cover.png
Kerstin SöderholmMörkret och människan31110212015-10-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderholmK_MorkretOchManniskan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3111021/cover.png
Kerstin Söderholm och Karin Allardt EkelundEndast med mig själv (II.) 1931–19433653072015-10-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderholmK_EndastMedMigSjalv2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb365307/cover.png
Kerstin SöderholmRöster ur tingen31110232015-10-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderholmK_RosterUrTingen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3111023/cover.png
Kerstin SöderholmDet var icke verklighet13360112015-10-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderholmK_DetVarIckeVerklighet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1336011/cover.png
Kerstin SöderholmMot ljuset på bergen31110202015-10-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderholmK_MotLjusetPaBergen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3111020/cover.png
Olof LagercrantzOm konsten att läsa och skriva72809582015-09-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagercrantzO_OmKonstenAttLasaOchSkriva.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7280958/cover.png
Ludvig NordströmBorgare82071572015-06-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/NordstromL_Borgare.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8207157/cover.png
Ludvig NordströmLort-Sverige12183412015-06-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/NordstromL_LortSverige.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1218341/cover.png
Alfred KämpeTorpare16150582015-06-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/KampeA_Torpare.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1615058/cover.png
Leon LarssonHatets sånger27644632015-06-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/LarssonLeon_HatetsSanger.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2764463/cover.png
Alfred KämpeFullblod16358182015-06-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/KampeA_Fullblod.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1635818/cover.png
Alfred KämpeSegrare16358192015-06-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/KampeA_Segrare.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1635819/cover.png
Alfred KämpeVinddrivna16358202015-06-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/KampeA_Vinddrivna.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1635820/cover.png
Petrus (Pelle) Molin och Gustaf af GeijerstamÅdalens Poesi16449982015-06-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/MolinP_AdalensPoesi.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1644998/cover.png
Erik Axel KarlfeldtFlora och Pomona16147242015-05-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/KarlfeldtEA_FloraOchPomona.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1614724/cover.png
Nathan Söderblom och Erik Axel KarlfeldtVid Gustaf Frödings bår12252682015-05-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderblomN_VidGustafFrodingsBar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1225268/cover.png
Erik Axel KarlfeldtFridolins visor19874072015-05-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/KarlfeldtEA_FridolinsVisor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1987407/cover.png
Erik Axel KarlfeldtFlora och Bellona16541642015-05-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/KarlfeldtEA_FloraOchBellona.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1654164/cover.png
Erik Axel KarlfeldtZorn. Minnesord den 22 augusti 192182208512015-05-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/KarlfeldtEA_Zorn.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8220851/cover.png
Erik Axel KarlfeldtHösthorn23551148099922015-05-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/KarlfeldtEA_Hosthorn.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1611685/cover.png
Erik Axel KarlfeldtFridolins lustgård17272622015-05-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/KarlfeldtEA_FridolinsLustgard.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1727262/cover.png
Elias SehlstedtFyrbåken. Poetisk kalender för år 1855102870532015-05-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/SehlstedtE_Fyrbaken.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10287053/cover.png
Elias SehlstedtFiskmåsen. Poetisk vår-kalender för 185315612572015-05-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/SehlstedtE_Fiskmasen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1561257/cover.png
Gustaf FrödingGrillfängerier af Gustaf Fröding. II21316862015-05-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/FrodingG_GrillfangerierII.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2131686/cover.png
Gustaf FrödingRäggler å paschaser [I]27975812015-05-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/FrodingG_RagglerAPaschaserI.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2797581/cover.png
Gustaf FrödingOm lifsmonader. Ett lifsförklaringsförsök16443352015-05-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/FrodingG_OmLifsmonader.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1644335/cover.png
Gustaf FrödingRäggler å paschaser [II]16443362015-05-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/FrodingG_RagglerAPaschaserII.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1644336/cover.png
Gustaf FrödingFolkskalden Robert Burns. En lefnadsteckning26553242015-05-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/FrodingG_FolkskaldenRobertBurns.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2655324/cover.png
Gustaf FrödingStänk och flikar. Dikter4984812015-05-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/FrodingG_StankOchFlikar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb498481/cover.png
Gustaf FrödingGrillfängerier. I. Heidenstam21316852015-05-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/FrodingG_GrillfangerierI.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2131685/cover.png
Rabbe EnckellSett och återbördat13961342015-04-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/EnckellR_SettOchAterbordat.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1396134/cover.png
Rabbe EnckellTapetdörren230372015-04-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/EnckellR_Tapetdorren.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb23037/cover.png
Rabbe EnckellOrfeus och Eurydike17870422015-04-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/EnckellR_OrfeusOchEurydike.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1787042/cover.png
Rabbe EnckellFlyende spegel78453752015-04-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/EnckellR_FlyendeSpegel.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7845375/cover.png
Rabbe EnckellEssay om livets framfart14318372015-04-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/EnckellR_EssayOmLivetsFramfart.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1431837/cover.png
Rabbe EnckellAgamemnon4964752015-04-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/EnckellR_Agamemnon.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb496475/cover.png
Gunnar BjörlingO finns en dag18242772015-04-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/BjorlingG_OFinnsEnDag.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1824277/cover.png
Gunnar BjörlingOrd och att ej annat18242782015-04-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/BjorlingG_OrdOchAttEjAnnat.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1824278/cover.png
Gunnar BjörlingOhjälpligheten25658982015-04-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/BjorlingG_Ohjalpligheten.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2565898/cover.png
Gunnar BjörlingVårt kattliv timmar16801142015-04-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/BjorlingG_VartKattlivTimmar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1680114/cover.png
Gunnar BjörlingLuft är och ljus18168482015-04-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/BjorlingG_LuftArOchLjus.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1816848/cover.png
Gunnar BjörlingOhört blott16801132015-04-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/BjorlingG_OhortBlott.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1680113/cover.png
Gunnar BjörlingAngelägenhet25658932015-04-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/BjorlingG_Angelagenhet1940.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2565893/cover.png
Gunnar BjörlingDet oomvända anletet25658992015-04-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/BjorlingG_DetOomvandaAnletet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2565899/cover.png
Gunnar BjörlingDär jag vet att du25658952015-04-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/BjorlingG_DarJagVetAttDu.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2565895/cover.png
Gunnar BjörlingKorset och löftet17021382015-04-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/BjorlingG_KorsetOchLoftet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1702138/cover.png
Gunnar BjörlingKiri-ra!17021222015-04-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/BjorlingG_KiriRa.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1702122/cover.png
Johannes MesseniusBlanckamäreta25181842015-03-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/MesseniusJ_Blanckamareta.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2518184/cover.png
Johannes MesseniusDisa25181882015-03-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/MesseniusJ_Disa.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2518188/cover.png
Bernhard Elis Malmström och Carl Johan BergmanLinnæa Borealis104595732015-03-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/MalmstromBE_LinneaBorealis.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10459573/cover.png
Viktor RydbergFädernas gudasaga. Berättad för ungdomen16259052015-03-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/RydbergV_FadernasGudasaga.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1625905/cover.png
Gustaf LjunggrenSvenska dramat intill slutet af sjuttonde århundradet3053362015-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/LjunggrenG_SvenskaDramat.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb305336/cover.png
Sophie ElkanFrån Östan och Västan16129432015-01-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/ElkanS_FranOstanOchVastan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1612943/cover.png
Axel KerfveTill Klondyke!16446752015-01-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/KerfveA_TillKlondyke.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1644675/cover.png
Sophie ElkanKonungen. En sannsaga 22015-01-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/ElkanS_Konungen2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904129/cover.pngAlbert Bonniers förlag, Stockholm 1904.
Sophie ElkanKonungen. En sannsaga 12015-01-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/ElkanS_Konungen1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904128/cover.pngAlbert Bonniers förlag, Stockholm 1904.
Sophie ElkanMed sordin. Skisser och novelletter31128832015-01-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/ElkanS_MedSordin.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3112883/cover.png
Axel LundegårdTitania. En kärlekssaga12009372015-01-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundegardA_Titania.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1200937/cover.png
Sophie ElkanKonungen. I landsflykt. En sannsaga 318446522015-01-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/ElkanS_Konungen3.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1844652/cover.png
Per Daniel Amadeus AtterbomSvenska siare och skalder VI:22940662015-01-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/AtterbomPDA_SvenskaSiareOchSkalderVI2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb294066/cover.png
Per Daniel Amadeus AtterbomSvenska siare och skalder VI:12940652015-01-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/AtterbomPDA_SvenskaSiareOchSkalderVI1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb294065/cover.png
Per Daniel Amadeus AtterbomSvenska siare och skalder V2940642015-01-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/AtterbomPDA_SvenskaSiareOchSkalderV.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb294064/cover.png
Lars StenbäckDikter I, II103079242015-01-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/StenbackL_Dikter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10307924/cover.png
Per Daniel Amadeus AtterbomSvenska siare och skalder IV2940632014-11-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/AtterbomPDA_SvenskaSiareOchSkalderIV.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb294063/cover.png
Per Daniel Amadeus AtterbomSvenska siare och skalder III2940672014-11-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/AtterbomPDA_SvenskaSiareOchSkalderIII.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb294067/cover.png
Axel Gabriel IngeliusDet gråa slottet32631922014-11-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/IngeliusAG_DetGraaSlottet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3263192/cover.png
Mathilda RoosHvit ljung82224152014-11-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/RoosM_HvitLjung.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8222415/cover.png
Ola HanssonDet förlofvade landet4988392014-11-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonO_DetForlofvadeLandet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb498839/cover.png
Alfhild AgrellI Stockholm. Också en resebeskrifning16207552014-11-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/AgrellA_IStockholm.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1620755/cover.png
Joe HillSånger av Joe Hill105680472014-11-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/HillJ_SangerAvJoeHill.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10568047/cover.png
Elisabeth BeskowVårdrömmar. Berättelser för ungdom25600252014-11-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/BeskowElisabeth_Vardrommar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2560025/cover.png
Ola HanssonFolkens visor 1880–191116343682014-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonO_FolkensVisor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1634368/cover.png
Ola HanssonNya visor3050082014-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonO_NyaVisor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb305008/cover.png
Ellen LandquistSuzanne16359402014-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/LandquistE_Suzanne.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1635940/cover.png
Alfhild AgrellHemma i Jockmock16437852014-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/AgrellA_HemmaIJockmock.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1643785/cover.png
Johan Henrik KellgrenDrottning Christina23899922014-11-02https://litteraturbanken.se/txt/epub/KellgrenJH_DrottningChristina.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2389992/cover.png
Anne Charlotte LefflerSanna kvinnor1205390117838642014-11-02https://litteraturbanken.se/txt/epub/LefflerAC_SannaKvinnor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1205390/cover.png
Runar SchildtGalgmannen14815692014-11-02https://litteraturbanken.se/txt/epub/SchildtR_Galgmannen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1481569/cover.png
Mauritz Cramær och Emilie Flygare-CarlénBrottslingarne, dram i fyra akter10452369181507702014-10-31https://litteraturbanken.se/txt/epub/CramaerM_Brottslingarne.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10452369/cover.png
Fredrik August DahlgrenWermlänningarne. Sorglustigt tal- sång och dansspel28393292014-10-30https://litteraturbanken.se/txt/epub/DahlgrenFA_Wermlanningarne.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2839329/cover.png
Jacobus Petri ChronanderBele-Snack, Eller Een Ny Comœdia2514470181509152014-10-30https://litteraturbanken.se/txt/epub/ChronanderJP_BeleSnack.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2514470/cover.png
Samuel BraskFilius Prodigus, Seu Imperitus Peregrinans25141392014-10-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/BraskS_FiliusProdigus.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2514139/cover.png
Magnus Olai Asteropherus och Ernst MeyerEn lustig comedia vid namn Tisbe12294882014-10-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/AsteropherusMO_Tisbe.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1229488/cover.png
Carl GyllenborgSwenska Sprätthöken, Comédie, Uti 5. Acter2389406181509792014-10-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/GyllenborgC_SwenskaSpratthoken.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2389406/cover.png
Andreas Johannis PrytzEn Lustigh Comoedia, Om Konung Gustaf Then Första2519084181509112014-10-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/PrytzAJ_ComoediaOmKonungGustaf.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2519084/cover.png
Karl August TavaststjernaAffärer. Skådespel31230127451302014-10-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/TavaststjernaK_Affarer.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb31230/cover.png
Gustaf af GeijerstamLars Anders och Jan Anders och deras barn16268682014-10-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/GeijerstamG_LarsAndersOchJanAnders.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1626868/cover.png
Alfred KämpeKonflikt. Socialt skådespel i fyra akter16150562014-10-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/KampeA_Konflikt.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1615056/cover.png
Jacobus Petri RondeletiusJudas Redivivus, Thet är: En christeligh Tragicocomædia448242181511202014-10-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/RondeletiusJP_JudasRedivivus.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb448242/cover.png
Runar SchildtDen segrande Eros84121842014-09-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/SchildtR_DenSegrandeEros.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8412184/cover.png
Helena NyblomEn sagokrans16567192014-09-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/NyblomH_EnSagokrans.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1656719/cover.png
Mikael LybeckTomas Indal16366992014-09-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/LybeckM_TomasIndal.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1636699/cover.png
Helena NyblomQvinnoöden16252302014-09-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/NyblomH_QvinnoodenNoveller.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1625230/cover.png
Johan Gabriel OxenstiernaSkördarne. Poëme24290312014-09-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/OxenstiernaJG_Skordarne.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2429031/cover.png
Mikael LybeckDen starkare20165282014-09-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/LybeckM_DenStarkare.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2016528/cover.png
Mikael LybeckBreven till Cecilia16555802014-09-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/LybeckM_BrevenTillCecilia.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1655580/cover.png
Julia Christina NybergNya dikter af Euphrosyne [3]1556599127477182014-09-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/NybergJC_NyaDikter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1556599/cover.png
Julia Christina NybergSamlade dikter af Euphrosyne [2]15565982014-09-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/NybergJC_SamladeDikter2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1556598/cover.png
Julia Christina NybergSamlade dikter af Euphrosyne [1]1556597181510552014-09-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/NybergJC_SamladeDikter1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1556597/cover.png
Gustaf Teodor GullbergRomaner i västfickformat15973042014-09-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/GullbergG_RomanerIVastfickformat.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1597304/cover.png
Mikael LybeckDikter II91977662014-09-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/LybeckM_DikterAndra.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb9197766/cover.png
Mikael LybeckDikter III21660322014-09-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/LybeckM_DikterTredje.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2166032/cover.png
Axel LundegårdRöde Prinsen16244642014-09-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundegardA_RodePrinsen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1624464/cover.png
Hjalmar BergmanJonas och Helen14632962014-09-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergmanHj_JonasOchHelen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1463296/cover.png
Mikael LybeckDikter I90878252014-09-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/LybeckM_Dikter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb9087825/cover.png
Pontus WiknerNaturens förbannelse eller syndens inflytande på den ofria verlden15859892014-08-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/WiknerP_NaturensForbannelse.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1585989/cover.png
Pontus WiknerNågra drag af kulturens offerväsen16016452014-08-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/WiknerP_NagraDragAfKulturensOffervasen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1601645/cover.png
Runar SchildtHäxskogen och andra noveller7707642014-08-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/SchildtR_Haxskogen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb770764/cover.png
Ragnar JändelTill kärleken och hatet16541022014-08-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/JandelR_TillKarlekenOchHatet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1654102/cover.png
Axel HägerströmOm den moraliska känslan och driften såsom förnuftiga9131212014-08-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/HagerstromA_OmDenMoraliskaKanslan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb913121/cover.png
Axel HägerströmOm filosofiens betydelse för människan15542392014-08-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/HagerstromA_OmFilosofiensBetydelse.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1554239/cover.png
Gustaf HellströmDen gången120812014-08-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/HellstromG_DenGangen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12081/cover.png
Christopher Jacob BoströmAnmärkningar om helfvetesläran14607512014-08-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/BostromCJ_Helfveteslaran.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1460751/cover.png
Selma LagerlöfDunungen. Lustspel i fyra akter4456382014-06-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_Dunungen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb445638/cover.png
Axel LundegårdNågra Strindbergsminnen274892014-05-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundegardA_NagraStrindbergsminnen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb27489/cover.png
Martin KochGuds vackra värld. I418442014-04-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/KochM_GudsVackraVarldI.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb41844/cover.png
Martin KochGuds vackra värld. II418452014-04-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/KochM_GudsVackraVarldII.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb41845/cover.png
Selma LagerlöfGösta Berlings saga [1933]4915692014-04-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_GostaBerlingsSaga1933.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb491569/cover.png
Ola HanssonPå hemmets altare3050092014-04-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonO_PaHemmetsAltare.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb305009/cover.png
Selma LagerlöfGösta Berlings saga [1910]33129732014-04-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_GostaBerlingsSaga1910.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3312973/cover.png
Hjalmar ProcopéRöda skyar29756032014-04-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/ProcopeH_RodaSkyar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2975603/cover.png
Karl August TavaststjernaNya vers81981912014-04-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/TavaststjernaK_NyaVers.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8198191/cover.png
Ola HanssonVägen till lifvet311052014-04-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonO_VagenTillLifvet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb31105/cover.png
Victoria BenedictssonFolklif och småberättelser20026742014-04-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/BenedictssonV_FolklifOchSmaberattelser.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2002674/cover.png
Hilma Angered StrandbergTrollmark och andra berättelser16114362014-04-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/AngeredStrandbergH_Trollmark.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1611436/cover.png
Hilma Angered StrandbergPå prärien16623692014-04-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/AngeredStrandbergH_PaPrarien.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1662369/cover.png
August Strindberg och Per Stam och Elisabeth BladhSamlade Verk 35. Naturvetenskapliga skrifter I118159802014-03-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_NaturvetenskapligaSkrifter1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb11815980/cover.png
Verner von HeidenstamFrån Col di Tenda till Blocksberg80772122014-03-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/HeidenstamV_FranColDiTenda.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8077212/cover.png
Victor Hugo WickströmSanningar om Stockholm16180792014-03-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/WickstromVH_SanningarOmStockholm.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1618079/cover.png
Verner von HeidenstamTankar och teckningar17618682014-03-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/HeidenstamV_TankarOchTeckningar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1761868/cover.png
Verner von HeidenstamFolkungaträdet. Folke Filbyter4994682014-03-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/HeidenstamV_FolkungatradetFolkeFilbyter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb499468/cover.png
Verner von HeidenstamOm svenskarnas lynne16404232014-03-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/HeidenstamV_OmSvenskarnasLynne.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1640423/cover.png
Verner von HeidenstamFolkungaträdet. Bjälboarfvet82083942014-03-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/HeidenstamV_FolkungatradetBjalboarfvet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8208394/cover.png
Mathilda RoosEtt ord till Fröken Ellen Key och till den svenska kvinnan9230142014-03-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/RoosM_EttOrdTillKey.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb923014/cover.png
Nanna WallensteenFru Margret. Roman ur lifvet16642272014-03-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/WallensteenN_FruMargret.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1664227/cover.png
Hilma Angered StrandbergÖdesglimtar16114382014-02-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/AngeredStrandbergH_Odesglimtar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1611438/cover.png
Vilhelm Fredrik PalmbladDen nyaste Solförmörkelsen på publicismens himmel13046752014-02-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/PalmbladVF_DenNyasteSolformorkelsen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1304675/cover.png
Hilma Angered StrandbergPå bygator och alpvägar16309392014-02-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/AngeredStrandbergH_PaBygatorOchAlpvagar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1630939/cover.png
Hilma Angered StrandbergFrån det nya och gamla landet13165352014-02-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/AngeredStrandbergH_FranDetNyaochGamlaLandet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1316535/cover.png
Hilma Angered StrandbergBarbarens son13464992014-02-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/AngeredStrandbergH_BarbarensSon.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1346499/cover.png
Hilma Angered StrandbergUnder söderns sol15476642014-02-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/AngeredStrandbergH_UnderSodernsSol.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1547664/cover.png
Selma LagerlöfOsynliga länkar [1904]21699112014-01-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_OsynligaLankar1904.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2169911/cover.png
Selma Lagerlöf och Nils AfzeliusFrån skilda tider I6586842014-01-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_FranSkildaTider1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb658684/cover.png
Selma Lagerlöf och Nils AfzeliusFrån skilda tider II6586852014-01-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_FranSkildaTider2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb658685/cover.png
Alfhild AgrellBilder från Italien15951362014-01-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/AgrellA_BilderFranItalien.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1595136/cover.png
Hjalmar BergmanLotten Brenners ferier6744972014-01-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergmanHj_LottenBrennersFerier.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb674497/cover.png
Hjalmar BergmanKomedier i Bergslagen. Två släkter16295002014-01-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergmanHj_KomedierIBergslagen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1629500/cover.png
Alfhild AgrellNordanfrån16488102014-01-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/AgrellA_Nordanfran.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1648810/cover.png
Hjalmar BergmanSolivro. Prins af Aeretanien4942472014-01-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergmanHj_Solivro.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb494247/cover.png
Hjalmar BergmanJag, Ljung och Medardus6749312014-01-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergmanHj_JagLjungMedardus.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb674931/cover.png
Gunnar SernerDoktor Zimmertür säger farväl13556692014-01-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/SernerG_DrZimmerturSagerFarval.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1355669/cover.png
Gunnar SernerD:r Zimmertürs diagnoser13315552014-01-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/SernerG_DrZimmertursDiagnoser.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1331555/cover.png
Hjalmar BergmanBlå blommor16117182014-01-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergmanHj_BlaBlommor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1611718/cover.png
Gunnar SernerD:r Zimmertürs bisarra möten13315542014-01-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/SernerG_DrZimmertursBisarraMoten.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1331554/cover.png
Selma LagerlöfOsynliga länkar [1894]318692013-11-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_OsynligaLankar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb31869/cover.png
Ola HanssonMaterialismen i skönlitteraturen7294162013-11-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonO_Materialismen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb729416/cover.png
Ola HanssonFöre giftermålet311002013-11-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonO_ForeGiftermalet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb31100/cover.png
Amanda KerfstedtReflexer21079122013-11-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/KerfstedtA_Reflexer.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2107912/cover.png
Ola HanssonRustgården3054332013-11-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonO_Rustgarden.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb305433/cover.png
Emilie Flygare-CarlénRosen på Tistelön. Senare delen21053542013-11-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/FlygareCarlenE_RosenPaTistelon2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2105354/cover.png
Emilie Flygare-CarlénRosen på Tistelön. Förra delen21053532013-11-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/FlygareCarlenE_RosenPaTistelon1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2105353/cover.png
Emilie Flygare-CarlénKerstin Marias fästegåfva16019842013-11-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/FlygareCarlenE_KerstinMariasFastegafva.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1601984/cover.png
Edvard Flygare och Emilie Flygare-CarlénBorta och hemma22212842013-11-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/FlygareE_BortaOchHemma.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2221284/cover.png
Selma LagerlöfTroll och människor. Andra samlingen5015072013-11-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_TrollOchManniskor2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb501507/cover.png
Selma LagerlöfLiljecronas hem121072013-11-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_LiljecronasHem.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12107/cover.png
Selma LagerlöfEn saga om en saga och andra sagor16151012013-11-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_EnSagaOmEnSaga.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1615101/cover.png
August Strindberg och Conny SvenssonSamlade Verk 18. Kvarstadsresan113773822013-10-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_Kvarstadsresan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb11377382/cover.png
Selma LagerlöfDagbok. Mårbacka III222502013-10-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_Dagbok.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22250/cover.png
Selma LagerlöfEtt barns memoarer. Mårbacka II5755752013-10-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_EttBarnsMemoarer.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb575575/cover.png
Selma LagerlöfAntikrists Mirakler12561262013-10-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_AntikristsMirakler.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1256126/cover.png
Selma LagerlöfCharlotte Löwensköld125972013-10-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_CharlotteLowenskold.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12597/cover.png
Selma LagerlöfKörkarlen5015832013-10-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_Korkarlen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb501583/cover.png
Selma LagerlöfTösen från Stormyrtorpet och andra sagor16359082013-10-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_TosenFranStormyr.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1635908/cover.png
Selma LagerlöfLöwensköldska ringen14863072013-10-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_LowenskoldskaR.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1486307/cover.png
Selma LagerlöfJerusalem (II). I det heliga landet538832013-10-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_JerusalemII.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb53883/cover.png
Selma LagerlöfJerusalem (I). I Dalarne538842013-10-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_JerusalemI.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb53884/cover.png
Selma LagerlöfHöst121032013-10-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_Host.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12103/cover.png
Selma LagerlöfKristuslegender5016052013-10-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_Kristuslegender.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb501605/cover.png
Selma LagerlöfMårbacka117792013-10-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_Marbacka.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb11779/cover.png
Selma LagerlöfAnna Svärd121022013-10-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_AnnaSvard.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12102/cover.png
Selma LagerlöfBannlyst124665892013-10-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_Bannlyst.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12466589/cover.png
Selma LagerlöfHerr Arnes penningar21079202013-10-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_HerrArnesPenningar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2107920/cover.png
August Strindberg och Camilla Kretz och Hans SöderströmSamlade Verk 24. Hemsöborna135534402013-09-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_Hemsoborna.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb13553440/cover.png
Otto WittSkapelsen. Urtidsroman16416872013-08-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/WittO_Skapelsen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1641687/cover.png
Otto WittDe sista människorna16416692013-08-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/WittO_DeSistaManniskorna.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1641669/cover.png
Otto WittDen underbara spegeln16416732013-08-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/WittO_DenUnderbaraSpegeln.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1641673/cover.png
Claës LundinOxygen och Aromasia15986072013-08-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundinC_OxygenAromasia.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1598607/cover.png
Carl Jonas Love Almqvist och Paul Britten AustinThe Queen’s Tiara69289362013-05-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlmqvistCJL_QueensTiara.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb6928936/cover.png
Carl Jonas Love Almqvist och Klaus-Jürgen LiedtkeDas Geschmeide der Königin102938982013-05-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlmqvistCJL_DasGeschmeideDer.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10293898/cover.png
August Strindberg och Hans SöderströmSamlade Verk 8. Gamla Stockholm104157222013-04-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_GamlaStockholm.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10415722/cover.png
Erik Gustaf GeijerOm falsk och sann Upplysning, med afseende på Religionen24212362013-04-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/GeijerEG_OmFalskOchSann.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2421236/cover.png
Esaias TegnérFrithiofs saga24283412013-04-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/TegnerE_FrithiofsSaga.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2428341/cover.png
Esaias TegnérEpilog vid magister-promotionen i Lund den 22 junii 182024334812013-04-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/TegnerE_EpilogVidMagister.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2433481/cover.png
Esaias TegnérVid Leopolds graf24334722013-04-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/TegnerE_VidLeopoldsGraf.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2433472/cover.png
Benjamin HöijerÅminnelsetal öfver Högstsalige Hans Majestät Konung Gustaf III24297002013-04-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/HoijerB_AminnelsetalOfverGustafIII.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2429700/cover.png
Hans RuinI konstens brännspegel9082132013-03-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/RuinH_IKonstensBrannspegel.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb908213/cover.png
Viktor RydbergDen siste athenaren4792952013-03-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/RydbergV_DenSisteAthenaren.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb479295/cover.png
Selma LagerlöfKejsarn av Portugallien121062013-03-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_KejsarnAvPortugallien.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12106/cover.png
Selma LagerlöfOsynliga länkar [1909]16151112013-03-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_OsynligaLankar1909.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1615111/cover.png
Viktor RydbergDen flygande holländaren102551692013-03-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/RydbergV_DenFlygandeHollandaren.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10255169/cover.png
Viktor RydbergFribytaren på Östersjön21861242013-03-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/RydbergV_FribytarenPaOstersjon.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2186124/cover.png
Erik Gustaf GeijerÄreminne öfver Georg Stjernhjelm (1840)2013-02-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/GeijerEG_AreminneStjernhjelm1840.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904097/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1796. Tjugondetredje delen, s. 151–171. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1850.
Verner von HeidenstamMinne af Esaias Tegnér (1916)2013-02-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/HeidenstamV_MinneTegner1916.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904098/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1886. Tjugoåttonde delen, s. 13–44. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1917.
Johan Olof WallinGustaf den tredje. Sång (1808)2013-02-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/WallinJO_GustafIIISang.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904103/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1796. Femte delen, s. 47–63. Tryckt hos Carl Delén, Stockholm 1813.
Carl David af WirsénSång öfver Esaias Tegnér (1882)2013-02-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/WirsenCDaf_SangTegner1882.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904104/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1796. Femtioåttonde delen, s. 87–107. Kongl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1883.
Esaias TegnérMinnes-Sång öfver Johan Olof Wallin (1839)2013-02-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/TegnerE_Minnessang1839.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904102/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1796. Tjugonde delen, s. 6–11. Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1843.
Esaias TegnérInträdes-tal (22 juni 1819)2013-02-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/TegnerE_Intradestal1819.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904101/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1796. Nionde delen, s. 47–112. Tryckt hos Carl Deleen, Stockholm 1822.
Erik Gustaf GeijerSvar på Svenska Akademiens Prisfråga (1810)2013-02-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/GeijerEG_SvarPaPrisfraga1810.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904096/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1796. Femte delen, s. 263–344. Tryckt hos Carl Delén, Stockholm 1813.
Bernhard von BeskowEtt besök i Lund vid aftäckningen af Tegnérs bildstod (1899)2013-02-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/BeskowBvon_EttBesokILund1899.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904095/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1886. Fjortonde delen, s. 103–128. Kongl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1900.
Esaias TegnérSvea. Skaldestycke2013-02-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/TegnerE_Svea1811.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904100/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1796. Sjette delen, s. 155–169. Tryckt hos Carl Deleen, Stockholm 1817.
Carl Gustaf StrandbergEsaias Tegnér. Minnesruna (1853)2013-02-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrandbergCG_EsaiasTegner1853.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904099/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1796. Tjugondesjunde delen, s. 163–174. Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1854.
Clas Livijn och Börje RäftegårdSpader Dame och novellen Samvetets fantasi76446412013-01-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/LivijnC_SpaderDame.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7644641/cover.png
Verner von HeidenstamKarolinerna II4993462013-01-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/HeidenstamV_KarolinernaII.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb499346/cover.png
Verner von HeidenstamKarolinerna I4993452013-01-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/HeidenstamV_KarolinernaI.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb499345/cover.png
Mathilda MallingMina dagböcker12029302013-01-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/MallingM_MinaDagbocker.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1202930/cover.png
Mathilda MallingAlice Brandt16239972013-01-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/MallingM_AliceBrandt.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1623997/cover.png
Mathilda MallingFru Leonora. Komedi i fyra akter12057172013-01-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/MallingM_FruLeonora.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1205717/cover.png
Mathilda MallingBerta Funcke12057202013-01-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/MallingM_BertaFuncke.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1205720/cover.png
August Strindberg och Per Stam och Bo Bennich-BjörkmanSamlade Verk 7. Kulturhistoriska studier118126042012-11-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_KulturhistoriskaStudier.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb11812604/cover.png
Victoria BenedictssonStora Boken I. Dagbok 1882–18841631402012-11-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/BenedictssonV_StoraBokenI.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb163140/cover.png
Victoria BenedictssonStora Boken och Dagboken III. Dagbok 1886–18881631392012-11-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/BenedictssonV_StoraBokenIII.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb163139/cover.png
Victoria BenedictssonStora Boken II. Dagbok 1884–18861631372012-11-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/BenedictssonV_StoraBokenII.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb163137/cover.png
Victoria Benedictsson och Axel LundegårdDen bergtagna1207121181509112012-11-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/BenedictssonV_DenBergtagna.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1207121/cover.png
Victoria Benedictsson och Axel LundegårdFinal12071182012-11-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/BenedictssonV_Final.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1207118/cover.png
Anna WahlenbergInteriörer. Skisser16642132012-11-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/WahlenbergA_InteriorerSkisser.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1664213/cover.png
Anna WahlenbergEn spion16604902012-11-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/WahlenbergA_EnSpion.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1660490/cover.png
Pehr WahlströmBref till en vän under en Resa i Landsorterna24283842012-11-14https://litteraturbanken.se/txt/epub/WahlstromP_BrefTillEnVan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2428384/cover.png
Verner von HeidenstamSankt Göran och draken120892012-11-13https://litteraturbanken.se/txt/epub/HeidenstamV_SanktGoranOchDraken.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12089/cover.png
Hjalmar BergmanMarkurells i Wadköping94917462012-11-13https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergmanHj_MarkurellsIWadkoping.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb9491746/cover.png
Per WästbergDikter2012-10-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/WastbergP_Dikter2003.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904121/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar från år 1986. Trettiotredje delen 2003, s. 47–50. P. A. Norstedt & Söner, utgiven av Svenska Akademien, Stockholm 2004.
Per WästbergLeo. Ett släktporträtt2012-10-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/WastbergP_Leo.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904124/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar från år 1986. Trettiofemte delen 2005, s. 25–31. P. A. Norstedt & Söner, utgiven av Svenska Akademien, Stockholm 2006.
Per WästbergKontinentaldriften och den okända provinsen2012-10-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/WastbergP_Kontinentaldriften.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904116/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar från år 1986. Tjugosjunde delen 2000, s. 197–206. P. A. Norstedt & Söner, utgiven av Svenska Akademien, Stockholm 2001.
Per WästbergTal inför överlämnandet av Svenska Akademiens nordiska pris 20102012-10-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/WastbergP_TalNordiska2010.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904127/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar från år 1986. Fyrtioförsta delen 2010, s. 89–98. P. A. Norstedt & Söner, utgiven av Svenska Akademien, Stockholm 2011.
Per WästbergTal2012-10-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/WastbergP_Tal2004.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904122/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar från år 1986. Trettiofjärde delen 2004, s. 7–14. P. A. Norstedt & Söner, utgiven av Svenska Akademien, Stockholm 2005.
Per WästbergInträdestal (20 december 1997)2012-10-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/WastbergP_Intradestal.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904114/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar från år 1986. Tjugofjärde delen 1997, s. 15–53. P. A. Norstedt & Söner, utgiven av Svenska Akademien, Stockholm 1998.
Per WästbergOm de svenska herrgårdsbibliotekens samlingar och samlare2012-10-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/WastbergP_OmDeSvenska.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904123/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar från år 1986. Trettiofjärde delen 2004, s. 65–75. P. A. Norstedt & Söner, utgiven av Svenska Akademien, Stockholm 2005.
Per WästbergSmåprosa2012-10-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/WastbergP_Smaprosa.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904119/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar från år 1986. Trettioandra delen 2002, s. 89–96. P. A. Norstedt & Söner, utgiven av Svenska Akademien, Stockholm 2003.
Per WästbergTal2012-10-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/WastbergP_Tal2009.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904126/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar från år 1986. Trettionionde delen 2009, s. 7–12. P. A. Norstedt & Söner, utgiven av Svenska Akademien, Stockholm 2010.
Per WästbergTal vid överlämnandet av Svenska Akademiens nordiska pris 20052012-10-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/WastbergP_TalNordiska2005.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904125/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar från år 1986. Trettiofemte delen 2005, s. 67–68. P. A. Norstedt & Söner, utgiven av Svenska Akademien, Stockholm 2006.
Per WästbergAdolph Törneros. Porträttdikt2012-10-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/WastbergP_AdolphTorneros.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904115/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar från år 1986. Tjugosjätte delen 1999, s. 51–53. P. A. Norstedt & Söner, utgiven av Svenska Akademien, Stockholm 2000.
Per WästbergTal vid Svenska Akademiens Nobelbiblioteks hundraårsjubileum2012-10-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/WastbergP_Tal2002.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904120/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar från år 1986. Trettioandra delen 2002, s. 149–153. P. A. Norstedt & Söner, utgiven av Svenska Akademien, Stockholm 2003.
Per WästbergAnders Sparrman, världsomseglare, strandad. Porträttdikt2012-10-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/WastbergP_AndersSparrman.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904118/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar från år 1986. Trettioandra delen 2002, s. 85–87. P. A. Norstedt & Söner, utgiven av Svenska Akademien, Stockholm 2003.
Per WästbergMinnenas förtöjningsplatser2012-10-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/WastbergP_Minnenas.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904117/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar från år 1986. Trettionde delen 2001, s. 57–63. P. A. Norstedt & Söner, utgiven av Svenska Akademien, Stockholm 2002.
Peter EnglundSpegelscener2012-10-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/EnglundP_Spegelscener.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904113/cover.pngAlbert Bonniers förlag, Stockholm 2006.
Frans Michael FranzénSkaldestycke [1824]2012-10-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/FranzenFM_Skaldestycke1824.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904091/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1796. Elfte delen, s. 152–157. Tryckt hos Carl Delén, Stockholm 1827.
Frans Michael FranzénGustaf den tredje med de förste Aderton af Svenska Akademien. Samtal i odödligheten den 5 april 18362012-10-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/FranzenFM_GustafDenTredjeMed.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904093/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1796. Sextonde delen, s. 229–239. Tryckt hos Johan Hörberg, Stockholm 1836.
Frans Michael FranzénMinne af General-Amiralen Grefve Carl Aug. Ehrensvärd2012-10-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/FranzenFM_MinneAfEhrensvard.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904092/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1796. Femtonde delen, s. 253–306. Tryckt hos Johan Hörberg, Stockholm 1833.
Frans Michael FranzénMinne af Fru Anna Maria Lenngren, född Malmstedt2012-10-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/FranzenFM_MinneAfLenngren.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904090/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1796. Åttonde delen, s. 325–363. Tryckt hos Carl Delén, Stockholm 1821.
Frans Michael FranzénInträdes-tal (27 november 1811)2012-10-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/FranzenFM_Intradestal1811.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904089/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1796. Sjette delen, s. 29–90. Tryckt hos Carl Delén och J. G. Forsgren, Stockholm 1817.
Frans Michael FranzénSång öfver Grefve Gustaf Philip Creutz2012-10-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/FranzenFM_SangOfverCreutz1797.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904088/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1796. Andra delen, s. 41–55. Tryckt hos Carl Delén och J. G. Forsgren, Stockholm 1802.
Frans Michael FranzénMinne af Lidner2012-10-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/FranzenFM_MinneAfLidner.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904094/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1796. Nittonde delen, s. 289–343. Tryckt hos A. G. Hellsten, Stockholm 1841.
Magnus Jacob CrusenstolpeMorianen. Andra delen16825462012-09-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/CrusenstolpeMJ_MorianenAndra.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1682546/cover.png
Zacharias CajanderC. J. L. Almqvists ”Det går an,” uppfattad såsom en christlig idé25862732012-09-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/CajanderZ_CJLAlmqvistsDet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2586273/cover.png
Magnus Jacob CrusenstolpeMorianen. Första delen16825452012-09-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/CrusenstolpeMJ_MorianenForsta.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1682545/cover.png
Henrica Carolina von PlatenEvelina Reder. Också En tafla ur lifvet82251792012-09-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/PlatenHCvon_EvelinaReder.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8225179/cover.png
Johan Vilhelm SnellmanTyskland, skildringar och omdömen från en resa 1840–184121278222012-09-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/SnellmanJV_Tyskland.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2127822/cover.png
Maria SandelFamiljen Vinge [1913]13334912012-09-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/SandelM_FamiljenVinge.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1333491/cover.png
Johan Vilhelm SnellmanFyra Giftermål. Taflor i Terburgs manér84107812012-09-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/SnellmanJV_FyraGiftermal.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8410781/cover.png
Gustaf Henrik MellinSweriges Sista Strid. Fantastiskt Nattstycke20552582012-09-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/MellinGH_SwerigesSistaStrid.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2055258/cover.png
Erik BoreVildmarkens barn16440232012-09-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/BoreE_VildmarkensBarn.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1644023/cover.png
Vilhelm Fredrik PalmbladTörnrosens Bok. Nemligen Den Äkta och Veritabla15762762012-09-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/PalmbladVF_TornrosensBokNemligen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1576276/cover.png
Emilie Flygare-CarlénProfessorn och hans skyddslingar18637912012-09-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/FlygareCarlenE_Professorn.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1863791/cover.png
Axel KerfveGunnar Holms minnen 2. Mordet på Södra teatern21569812012-09-09https://litteraturbanken.se/txt/epub/KerfveA_GunnarHolmsMinnen2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2156981/cover.png
Axel KerfveGunnar Holms minnen 3. Hans höghets älskarinna21569822012-09-09https://litteraturbanken.se/txt/epub/KerfveA_GunnarHolmsMinnen3.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2156982/cover.png
Carl Wilhelm BöttigerSång öfver Anna Maria Lenngren91606662012-07-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/BottigerCW_SangOfverLenngren.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb9160666/cover.png
Peter Adam WallmarkSång till Finska arméns ära2012-07-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/WallmarkPA_SangTillFinska.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904086/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1796. Femte delen, s. 209–218. Tryckt hos Carl Delén, Stockholm 1813.
Johan Olof WallinDödens Engel. Religiöst Poem2012-07-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/WallinJO_DodensEngel.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904085/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1796. Tjugonde delen, s. 13–30. Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1843.
Gustaf RegnérSvar på frågan: Om ålderdomen är, efter naturens inrättning, ett tillstånd af förlorad sällhet2012-07-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/RegnerG_SvarPaFragan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904082/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1796. Tredje delen, s. 57–96. Tryckt hos Carl Delén, Stockholm 1807.
Tor AndræMinne av Pontus Wikner2012-07-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/AndraeT_PontusWikner.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904087/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1886. Fyrtionionde delen, 1938, s. 23–61. Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1939.
Per Daniel Amadeus AtterbomInträdestal (29 maj 1840)2012-07-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/AtterbomPDA_Intradestal1840.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904079/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1796. Tjugonde delen, s. 3–24. Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1843.
Selma LagerlöfZachris Topelius, minnesteckning2012-07-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_ZachrisTopelius.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904081/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1886. Trettioförsta delen, 1919, s. 385–444. Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1920.
Samuel GrubbeEn blick på utvecklingen af de filosofiska undersökningarne om det sköna och konsten2012-07-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/GrubbeS_EnBlickPa.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904080/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1796. Sextonde delen, s. 203–227. Tryckt hos Johan Hörberg, Stockholm 1836.
Esaias TegnérSvar på Herr Atterboms Inträdes-tal2012-07-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/TegnerE_SvarPaIntradestal.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904083/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1796. Tjugonde delen, s. 203–214. Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1843.
Verner von HeidenstamVallfart och vandringsår4993172012-05-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/HeidenstamV_VallfartOchVandringsar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb499317/cover.png
Verner von HeidenstamRenässans6664742012-05-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/HeidenstamV_Renassans.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb666474/cover.png
Verner von HeidenstamProletärfilosofiens upplösning och fall16344982012-05-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/HeidenstamV_Proletarfilosofiens.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1634498/cover.png
Verner von HeidenstamKlassicitet och germanism3818262012-05-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/HeidenstamV_KlassOchGerman.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb381826/cover.png
Verner von HeidenstamSvenskarna och deras hövdingar I7220932012-05-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/HeidenstamV_SvenskarnaOchDerasI.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb722093/cover.png
Axel LundegårdDen stora dagen16365742012-05-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundegardA_DenStoraDagen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1636574/cover.png
Verner von HeidenstamModern barbarism6664912012-05-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/HeidenstamV_ModernBarbarism.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb666491/cover.png
Verner von HeidenstamSvenskarna och deras hövdingar II7220972012-05-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/HeidenstamV_SvenskarnaOchDerasII.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb722097/cover.png
Nils LinderSvenska språket i modern diktkonst3650262012-05-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/LinderN_SvenskaSpraket.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb365026/cover.png
August Strindberg och Hans LindströmSamlade Verk 20. Tjänstekvinnans son I–II2629072012-05-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_TjanstekvinnansSon12.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb262907/cover.png
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 32. Folk-komedin Hemsöborna. Himmelrikets nycklar2629502012-05-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_FolkKomedin.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb262950/cover.png
August Strindberg och Hans LindströmSamlade Verk 21. Tjänstekvinnans son III–IV82032822012-05-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_TjanstekvinnansSon34.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203282/cover.png
August Strindberg och Birger LiljestrandSamlade Verk 1. Ungdomsdramer I82032642012-05-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_Ungdomsdramer1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203264/cover.png
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 39. Till Damaskus82032702012-05-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_TillDamaskus.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203270/cover.png
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 27. Fadren. Fröken Julie. Fordringsägare2629482012-04-30https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_Fadren.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb262948/cover.png
Albert EngströmAugust Strindberg och jag1049852012-04-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/EngstromA_StrindbergOchJag.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb104985/cover.png
Anders BotinInträdestal (5 april 1786)2012-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/BotinA_Intradestal1786.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904050/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 65–67. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Johan WingårdInträdestal (27 maj 1786)2012-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/WingardJ_Intradestal1786.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904075/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 141–155. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Elis SchröderheimInträdestal (5 april 1786)2012-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/SchroderheimE_Intradestal1786.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904072/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 68–70. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Axel von FersenInträdestal (5 april 1786)2012-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/FersenAvon_Intradestal1786.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904053/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 55–57. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Johan MurbergInträdestal (13 maj 1787)2012-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/MurbergJ_Intradestal1787.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904068/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Andra delen, s. 3–24. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1802.
Anders Johan von Höpken[Tal till Gustaf III vid Akademiens instiftelse]2012-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/HopkenAJvon_TalTillGIII.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904059/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 41–43. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Nils Lorents SjöbergInträdestal (13 maj 1787)2012-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/SjobergNL_Intradestal1787.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904073/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Andra delen, s. 30–46. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1802.
Olof CelsiusInträdestal (27 maj 1786)2012-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/CelsiusO_Intradestal1786.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904051/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 123–133. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Gustaf IIIBref om Akademiens Inrättning2012-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/GustafIII_BrefOmAkademiens.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904054/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 3–9. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Gustaf Mauritz ArmfeltSvar på C. G. Leopolds inträdestal2012-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/ArmfeltGM_SvarPaLeopold.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904049/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 186–187. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Nils von RosensteinInträdestal (5 april 1786)2012-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/RosensteinN_Intradestal1786.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904071/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 75–82. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Johan Gabriel OxenstiernaInträdestal (5 april 1786)2012-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/OxenstiernaJG_Intradestal1786.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904070/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 58–60. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Matthias von HermanssonInträdestal (5 april 1786)2012-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/HermanssonMvon_Intradestal1786.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904057/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 53–54. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Gustaf III[Tal vid Akademiens instiftelse]2012-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/GustafIII_TalVidAkademiensInst.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904055/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 10–20. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Anders Johan von HöpkenInträdestal (5 april 1786)2012-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/HopkenAJvon_Intradestal1786.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904058/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 45–46. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Carl Gustaf NordinInträdestal (13 maj 1786)2012-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/NordinC_Intradestal1786.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904069/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 99–114. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Gustaf Fredrik GyllenborgInträdestal (5 april 1786)2012-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/GyllenborgGF_Intradestal1786.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904056/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 71–74. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Carl Gustaf af LeopoldInträdestal (21 juni 1786)2012-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/LeopoldCG_Intradestal1786.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904067/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 163–185. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Gustaf III och Elis SchröderheimStadgar2012-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/GustafIII_Stadgar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904074/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 20–40. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Gustaf Mauritz ArmfeltInträdestal (13 maj 1786)2012-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/ArmfeltGM_Intradestal1786.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904048/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 85–92. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Abraham Niclas EdelcrantzInträdestal (11 december 1786)2012-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/EdelcrantzAN_Intradestal1786.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904052/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 191–224. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Gudmund Jöran AdlerbethInträdestal (5 april 1786)2012-03-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/AdlerbethGJ_Intradestal1786.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904047/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 61–64. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Johan Henrik KellgrenInträdestal (5 april 1786)2012-03-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/KellgrenJH_Intradestal1786.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904060/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 47–52. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Johan Henrik KellgrenSvar på J. Wingårds inträdestal2012-03-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/KellgrenJH_SvarPaWingard.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904064/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 156–160. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Johan Henrik KellgrenSvar på J. Murbergs inträdestal2012-03-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/KellgrenJH_SvarPaMurberg.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904065/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Andra delen, s. 25–29. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1802.
Johan Henrik KellgrenSvar på N.L. Sjöbergs inträdestal2012-03-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/KellgrenJH_SvarPaSjoberg.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904066/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Andra delen, s. 47–50. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1802.
Johan Henrik KellgrenSvar på O. Celsius inträdestal2012-03-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/KellgrenJH_SvarPaCelsius.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904063/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 134–140. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Johan Henrik KellgrenSvar på C.G. Nordins inträdestal2012-03-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/KellgrenJH_SvarPaNordin.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904062/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 115–119. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Johan Henrik KellgrenSvar på G.M. Armfelts inträdestal2012-03-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/KellgrenJH_SvarPaArmfelt.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904061/cover.pngTexten ingår i Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, s. 93–98. Tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm 1801.
Axel KerfveGunnar Holms minnen 1. Vackra grefvinnan21569802012-01-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/KerfveA_GunnarHolmsMinnen1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2156980/cover.png
Karin BoyeMoln292912012-01-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/BoyeK_Moln.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb29291/cover.png
Hjalmar SöderbergGertrud20014352012-01-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderbergH_Gertrud.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2001435/cover.png
Karin BoyeKallocain4726912012-01-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/BoyeK_Kallocain.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb472691/cover.png
Karin BoyeHärdarna221692012-01-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/BoyeK_Hardarna.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22169/cover.png
Karin BoyeSpråket bortom logiken8012012012-01-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/BoyeK_SpraketBortomLogiken.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904027/cover.png
Karin BoyeUr funktion13621232012-01-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/BoyeK_UrFunktion.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1362123/cover.png
Hjalmar SöderbergÖdestimmen18362112012-01-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderbergH_Odestimmen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1836211/cover.png
Karin BoyeGömda land292902012-01-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/BoyeK_GomdaLand.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb29290/cover.png
Karin BoyeUppgörelser13522652012-01-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/BoyeK_Uppgorelser.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1352265/cover.png
Karin BoyeKris120432012-01-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/BoyeK_Kris.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12043/cover.png
Karin BoyeMerit vaknar13522642012-01-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/BoyeK_MeritVaknar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1352264/cover.png
Hjalmar SöderbergVers och varia3441702012-01-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderbergH_VersOchVaria.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb344170/cover.png
Hjalmar SöderbergJahves eld16595252012-01-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderbergH_JahvesEld.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1659525/cover.png
Hjalmar SöderbergValda sidor16181472012-01-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderbergH_ValdaSidor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1618147/cover.png
Hjalmar SöderbergResan till Rom13359792012-01-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderbergH_ResanTillRom.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1335979/cover.png
Hjalmar SöderbergAftonstjärnan16403692012-01-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderbergH_Aftonstjarnan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1640369/cover.png
Hjalmar SöderbergDoktor Glas17287402012-01-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderbergH_DoktorGlas.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1728740/cover.png
Karin BoyeFör trädets skull221412012-01-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/BoyeK_ForTradetsSkull.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22141/cover.png
Karin BoyeFör lite120442012-01-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/BoyeK_ForLite.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12044/cover.png
Hjalmar SöderbergJesus Barabbas1573212012-01-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderbergH_JesusBarabbas.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb157321/cover.png
Hjalmar SöderbergDen förvandlade messias. Jesus Barabbas II817012012-01-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderbergH_DenForvandladeMess.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb81701/cover.png
Hjalmar SöderbergMartin Bircks ungdom82084302012-01-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderbergH_MartinBircks.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8208430/cover.png
Hjalmar SöderbergDen talangfulla draken16403702012-01-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderbergH_DenTalangfulla.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1640370/cover.png
Karin BoyeAstarte20405062012-01-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/BoyeK_Astarte.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2040506/cover.png
Karin BoyeBebådelse [1941]13937672012-01-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/BoyeK_Bebadelse.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1393767/cover.png
Hjalmar SöderbergFörvillelser16267872012-01-13https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderbergH_Forvillelser.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1626787/cover.png
Hjalmar SöderbergHjärtats oro732922012-01-13https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderbergH_HjartatsOro.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb73292/cover.png
Hjalmar SöderbergDet mörknar öfver vägen18507132012-01-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderbergH_DetMorknar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1850713/cover.png
Hjalmar SöderbergFrämlingarna7912612012-01-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderbergH_Framlingarna.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb791261/cover.png
Hjalmar SöderbergHistorietter16640842012-01-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderbergH_Historietter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1664084/cover.png
Hjalmar SöderbergDen allvarsamma leken3540832012-01-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderbergH_DenAllvarsamma.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb354083/cover.png
Johan Magnus RosénDen fria kärleken82251772011-12-14https://litteraturbanken.se/txt/epub/RosenJM_DenFriaKarleken.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8225177/cover.png
Selma LagerlöfDrottningar i Kungahälla17992192011-11-09https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_DrottningarIKungahalla.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1799219/cover.png
Selma LagerlöfTroll och människor5015082011-11-09https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_TrollOchMann.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb501508/cover.png
Selma LagerlöfEn herrgårdssägen11630142011-11-09https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_EnHerrgards.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1163014/cover.png
Marie Sophie SchwartzDavidsharpan i Norden. Berättelse ur J. O. Wallins lif16278592011-10-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/SchwartzMS_Davidsharpan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1627859/cover.png
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 28. Kamraterna. Marodörer2629032011-10-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_KamraternaMarodorer.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb262903/cover.png
Marie Sophie SchwartzFörutsägelsen. Berättelse ur Esaias Tegnérs lif16278602011-10-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/SchwartzMS_Forutsagelsen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1627860/cover.png
Marie Sophie SchwartzDen objudne gästen. En skiss ur August Blanche’s lif16278582011-10-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/SchwartzMS_DenObjudne.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1627858/cover.png
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 46. Ett drömspel2629102011-10-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_EttDromspel.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb262910/cover.png
August Strindberg och Birger LiljestrandSamlade Verk 3. Ungdomsdramer II82032672011-10-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_Ungdomsdramer2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203267/cover.png
Selma LagerlöfOsynliga länkar [1933]82330752011-08-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_OsynligaLankar1933.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8233075/cover.png
Selma LagerlöfGösta Berlings saga 1 [1895]33125602011-08-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_GostaBerlingsSagaForraDelen1895.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3312560/cover.png
Fredrik CederborghUno von Trasenberg 124386332011-06-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/CederborghF_UnoVonTrasenberg1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2438633/cover.png
Fredrik CederborghUno von Trasenberg 224386342011-06-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/CederborghF_UnoVonTrasenberg2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2438634/cover.png
Fredrik CederborghUno von Trasenberg 324386352011-06-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/CederborghF_UnoVonTrasenberg3.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2438635/cover.png
August Strindberg och Björn SundbergSamlade Verk 61. Siste riddaren. Riksföreståndaren. Bjälbo-jarlen82032622011-06-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_SisteRiddaren.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203262/cover.png
Gustaf Fredrik GyllenborgMitt lefverne 1731–177512833202011-06-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/GyllenborgGF_MittLefverne.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1283320/cover.png
Vilhelm Fredrik PalmbladNoveller. Holmen i sjön Dall22044302011-06-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/PalmbladVF_Noveller2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2204430/cover.png
Vilhelm Fredrik PalmbladNoveller. Kärlek och politik22044312011-06-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/PalmbladVF_Noveller1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2204431/cover.png
August Strindberg och Per StamSamlade Verk 64. Teater och Intima teatern82032552011-05-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_Teater.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203255/cover.png
Sophie von KnorringTorparen och hans omgifning. Förra delen15430522011-05-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/KnorringS_Torparen1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1543052/cover.png
Sophie von KnorringTorparen och hans omgifning. Sednare delen15430532011-05-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/KnorringS_Torparen2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1543053/cover.png
Axel LundegårdStruensee. II. På höjderna21720792011-05-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundegardA_Struensee2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2172079/cover.png
Axel LundegårdStruensee. III. Korsets väg21720802011-05-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundegardA_Struensee3.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2172080/cover.png
Axel LundegårdStruensee. I. Stadsläkaren i Altona21720782011-05-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundegardA_Struensee1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2172078/cover.png
Viktor RydbergOm hjältesagan å Rökstenen 16231132011-05-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/RydbergV_HjaltesaganRokstenen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1623113/cover.png
Fredrika BremerNya teckningar utur hvardagslifvet 5. Strid och frid15426942011-05-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/BremerF_NyaTeckningar5.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1542694/cover.png
Fredrika BremerTeckningar utur hvardagslifvet 124379932011-05-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/BremerF_Teckningar1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2437993/cover.png
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 48. Kristina. Gustav III2629002011-04-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_KristinaGustavIII.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb262900/cover.png
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 49. Näktergalen i Wittenberg82032602011-04-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_NaktergalenIWittenberg.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203260/cover.png
Verner von HeidenstamDikter5014562011-04-13https://litteraturbanken.se/txt/epub/HeidenstamV_Dikter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb501456/cover.png
Verner von HeidenstamEndymion4993042011-04-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/HeidenstamV_Endymion.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb499304/cover.png
Verner von HeidenstamHeliga Birgittas pilgrimsfärd123982011-04-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/HeidenstamV_HeligaBirgittasPilgrims.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12398/cover.png
Verner von HeidenstamDagar och händelser722692011-04-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/HeidenstamV_DagarOchHandelser.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb72269/cover.png
Verner von HeidenstamSkogen susar120792011-04-11https://litteraturbanken.se/txt/epub/HeidenstamV_SkogenSusar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12079/cover.png
Per Ulrik EnbomFabriks-flickan2389135125421722011-03-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/EnbomPU_Fabriksflickan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2389135/cover.png
Cecilia Bååth-HolmbergI häfdernas hall16440542011-03-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/Baath-HolmbergC_IHafdernasHall.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1644054/cover.png
Ola HanssonResan hem II3054642011-03-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonO_ResanHemII.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb305464/cover.png
Ola HanssonDikter311082011-03-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonO_Dikter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb31108/cover.png
Ola HanssonResan hem I3054632011-03-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonO_ResanHemI.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb305463/cover.png
Anders Robert von KræmerDiamanter i stenkol8772512011-03-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/KraemerARvon_DiamanterIStenkol.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb877251/cover.png
August Strindberg och Hans LindströmSamlade Verk 44. Dödsdansen2629092011-03-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_Dodsdansen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb262909/cover.png
August Strindberg och Barbro Ståhle SjönellSamlade Verk 55. Taklagsöl. Syndabocken82032912011-03-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_TaklagsolSyndabocken.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203291/cover.png
Victoria BenedictssonPengar15953992011-03-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/BenedictssonV_Pengar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1595399/cover.png
Agneta HornAgneta Horns leverne82166542011-03-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/HornA_AgnetaHornsLeverne.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8216654/cover.png
Per Adolf GranbergEnslighetsälskaren24167512011-03-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/GranbergPA_Enslighetsalskaren.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2416751/cover.png
Axel KerfveGunnar Holms minnen 4. Falske doktorn21569832011-03-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/KerfveA_GunnarHolmsMinnen4.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2156983/cover.png
Wendela HebbeSvenska skalde-stycken för ungdom27819062011-02-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/HebbeW_SvenskaSkaldestycken.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2781906/cover.png
Gustaf af GeijerstamBoken om Lille-Bror4979872011-02-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/GeijerstamG_BokenOmLilleBror.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb497987/cover.png
August BondesonJon i Slätthult15959212011-02-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/BondesonA_JonISlatthult.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1595921/cover.png
Ola HanssonEn uppfostrare12476112011-02-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonO_EnUppfostrare.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1247611/cover.png
Oscar LevertinMagistrarne i Österås16632292011-02-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/LevertinO_MagistrarneI.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1663229/cover.png
Ellen Key”Missbrukad kvinnokraft” och ”Naturenliga arbetsområden för Kvinnan”234252011-02-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/KeyE_MissbrukadKvinno.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb23425/cover.png
Carl Jonas Love Almqvist och Bertil RombergSamlade verk 14. Europeiska missnöjets grunder; Det går an; Hvarför reser du?99940192011-02-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlmqvistCJL_SamladeVerk14.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb9994019/cover.png
August Strindberg och Hans LindströmSamlade Verk 29. Vivisektioner2629442011-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_Vivisektioner.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb262944/cover.png
Oscar LevertinFrån Rivieran15983582011-01-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/LevertinO_FranRivieran.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1598358/cover.png
Oscar LevertinSmåmynt. Skizzer15983592011-01-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/LevertinO_SmamyntSkizzer.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1598359/cover.png
Martin KochArbetare. En historia om hat537362011-01-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/KochM_Arbetare.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb53736/cover.png
Erik Axel KarlfeldtAndrée och folkkänslan2010-11-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/KarlfeldtEA_AndreeOchFolkkanslan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904024/cover.pngTal hållet vid minneshögtiden för Andrée och hans män i Blå Hallen den 5 oktober 1930. Publicerat i Svenska Dagbladet, 6 oktober 1930.
Nathan SöderblomVälkomna hem!2010-11-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderblomN_ValkomnaHem.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904025/cover.pngTal hållet vid begravningsceremonin för Andrée, Strindberg och Frænkel i Storkyrkan i Gamla stan den 5 oktober 1930. Publicerat i Svenska Dagbladet, 6 oktober 1930.
Svenska sällskapet för antropologi och geografiMed Örnen mot polen13136862010-11-09https://litteraturbanken.se/txt/epub/SSAG_MedOrnenMotPolen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1313686/cover.png
August Strindberg och Per Stam och Karin TidströmSamlade Verk 36. Naturvetenskapliga skrifter II93374072010-11-09https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_NaturvetenskapligaSkrifter2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb9337407/cover.png
Adolf Erik NordenskiöldVegas färd kring Asien och Europa 2453602010-11-06https://litteraturbanken.se/txt/epub/NordenskioldAE_VegasFard2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb45360/cover.png
Adolf Erik NordenskiöldVegas färd kring Asien och Europa 1453592010-11-05https://litteraturbanken.se/txt/epub/NordenskioldAE_VegasFard1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb45359/cover.png
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 66. En blå bok II82032542010-10-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_EnBlaBok2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203254/cover.png
TankebyggarordenVåra Försök. Vol. II24354142010-10-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/Tankebyggarorden_VaraForsok2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2435414/cover.png
TankebyggarordenVåra Försök. Vol. I24354132010-10-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/Tankebyggarorden_VaraForsok1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2435413/cover.png
TankebyggarordenVåra Försök. Vol. III24354152010-10-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/Tankebyggarorden_VaraForsok3.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2435415/cover.png
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 65. En blå bok I82032862010-10-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_EnBlaBok1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203286/cover.png
Utile DulciVitterhets-nöjen. Fjerde delen24288742010-10-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/DulciU_VitterhetsNojen4.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2428874/cover.png
Utile DulciVitterhets-nöjen. Första delen24288712010-10-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/DulciU_VitterhetsNojen1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2428871/cover.png
Utile DulciVitterhets-nöjen. Andra delen24288722010-10-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/DulciU_VitterhetsNojen2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2428872/cover.png
Utile DulciVitterhets-nöjen. Tredie delen24288732010-10-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/DulciU_VitterhetsNojen3.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2428873/cover.png
Johan Olof WallinVitterhets-försök24284112010-10-14https://litteraturbanken.se/txt/epub/WallinJO_Vitterhetsforsok.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2428411/cover.png
Oscar LevertinKung Salomo och Morolf123322010-09-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/LevertinO_KungSalomoOch.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12332/cover.png
Fredrika Charlotta RunebergSigrid Liljeholm83954672010-09-09https://litteraturbanken.se/txt/epub/RunebergFC_SigridLiljeholm.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8395467/cover.png
Fredrika Charlotta RunebergTeckningar och drömmar25041942010-09-09https://litteraturbanken.se/txt/epub/RunebergFC_TeckningarOchDrommar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2504194/cover.png
August PalmNemesis. Skådespel i fyra akter17280102010-09-08https://litteraturbanken.se/txt/epub/PalmA_Nemesis.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1728010/cover.png
Fredrika Charlotta RunebergFru Catharina Boije och hennes döttrar83954662010-09-07https://litteraturbanken.se/txt/epub/RunebergFC_FruCatharinaBoije.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8395466/cover.png
August Strindberg och Conny SvenssonSamlade Verk 56. Nya svenska öden82032852010-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_NyaSvenskaOden.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203285/cover.png
August Strindberg och Carl Larsson och Camilla Kretz och Per StamSamlade Verk 10. Svenska folket II71513952010-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_SvenskaFolket2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7151395/cover.png
August Strindberg och Camilla Kretz och Per StamSamlade Verk 9. Svenska folket I82032592010-06-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_SvenskaFolket1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203259/cover.png
Viktor RydbergBibelns lära om Kristus30547972010-06-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/RydbergV_BibelnsLaraOmKristus.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3054797/cover.png
Inge JonssonIdéer och teorier om ordens konst72706712010-06-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/JonssonI_IdeerOchTeorierOm.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7270671/cover.png
Ola HanssonNotturno15974912010-06-14https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonO_Notturno.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1597491/cover.png
Selma LagerlöfGösta Berlings saga 2 [1895]3312612010-06-06https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_GostaBerlingsSagaSenareDelen1895.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3312561/cover.png
Johan Ludvig Runeberg och Lars HuldénDikter76446902010-05-13https://litteraturbanken.se/txt/epub/RunebergJL_Dikter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7644690/cover.png
Ola HanssonDikter på vers och prosa3055112010-05-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonO_DikterPaVersO.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb305511/cover.png
Wilhelmina StålbergEn vinter i Hernösand84519212010-05-07https://litteraturbanken.se/txt/epub/StalbergW_VinterIHernosand.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8451921/cover.png
Marie Sophie SchwartzDet första och sista poemet16278542010-04-07https://litteraturbanken.se/txt/epub/SchwartzMS_ForstaOchSistaPoemet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1627854/cover.png
Marie Sophie SchwartzDrömmerskan på Johan Henrik Kellgrens graf16278562010-04-07https://litteraturbanken.se/txt/epub/SchwartzMS_DrommerskanPaKellgrens.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1627856/cover.png
Marie Sophie SchwartzTvenne pingstaftnar i Lidners lif16278552010-04-07https://litteraturbanken.se/txt/epub/SchwartzMS_TvennePingstaftnar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1627855/cover.png
Emilie Flygare-CarlénWaldemar Klein24890582010-04-07https://litteraturbanken.se/txt/epub/FlygareCarlenE_WaldemarKlein.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2489058/cover.png
Marie Sophie SchwartzAmanda16278572010-04-07https://litteraturbanken.se/txt/epub/SchwartzMS_AmandaNagraStrodda.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1627857/cover.png
August Strindberg och Magnus RöhlSamlade Verk 30. Svensk-romanska studier82032802010-03-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_SvenskRomanskaStudier.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203280/cover.png
Helena NyblomI kvinnofrågan16635322010-03-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/NyblomH_IKvinnofragan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1663532/cover.png
Oscar LevertinKonflikter15983602010-03-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/LevertinO_Konflikter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1598360/cover.png
Ellen KeyFolkbildningsarbetet21104542010-02-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/KeyE_Folkbildningsarbetet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2110454/cover.png
Anonym och Sven-Bertil Jansson och Margareta JersildBallader76686412010-02-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_Ballader.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7668641/cover.png
Clas Livijn och Stephan Michael Schröder och Sune Johansson och Börje RäftegårdRiddar S:t Jöran70091542010-02-11https://litteraturbanken.se/txt/epub/LivijnC_RiddarStJoran.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7009154/cover.png
Per Ulrik EnbomMedborgeligt skalde-försök24281882010-02-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/EnbomPU_MedborgeligtSkalde.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2428188/cover.png
Ellen KeyOm läsning16459362010-02-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/KeyE_OmLasning.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1645936/cover.png
August Strindberg och Björn MeidalSamlade Verk 68. Tal till svenska nationen2629062010-02-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_TalTillSvenskaNationen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb262906/cover.png
Wilhelmina StålbergGissa, den som kan?16237102010-02-08https://litteraturbanken.se/txt/epub/StalbergW_GissaDenSomKan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1623710/cover.png
Erik Gustaf GeijerFörsök till Psalmer24247922010-02-08https://litteraturbanken.se/txt/epub/GeijerEG_ForsokTillPsalmer.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2424792/cover.png
August Strindberg och Hans SandbergSamlade Verk 4. Ungdomsjournalistik82032682010-01-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_Ungdomsjournalistik.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203268/cover.png
Malla SilfverstolpeMalla Montgomery-Silfverstolpes memoarer. 25794082010-01-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/SilfverstolpeM_MallaSilfverstolpe2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb579408/cover.png
Malla SilfverstolpeMalla Montgomery-Silfverstolpes memoarer. 15794102010-01-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/SilfverstolpeM_MallaSilfverstolpe1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb579410/cover.png
Malla SilfverstolpeMalla Montgomery-Silfverstolpes memoarer. 45794092010-01-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/SilfverstolpeM_MallaSilfverstolpe4.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb579409/cover.png
Malla SilfverstolpeMalla Montgomery-Silfverstolpes memoarer. 35794112010-01-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/SilfverstolpeM_MallaSilfverstolpe3.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb579411/cover.png
Ellen KeySvensk eller storsvensk patriotism?82081792010-01-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/KeyE_SvenskEllerStorsvensk.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8208179/cover.png
Oscar LevertinFrån Gustaf III:s dagar16632272010-01-08https://litteraturbanken.se/txt/epub/LevertinO_FranGustafIIIsDagar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1663227/cover.png
Erik Johan Stagnelius och Fredrik BöökSamlade skrifter II77402009-11-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/StagneliusEJ_SamladeSkrifter2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904006/cover.png
Erik Johan Stagnelius och Fredrik BöökSamlade skrifter III77392009-11-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/StagneliusEJ_SamladeSkrifter3.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904008/cover.png
Erik Johan Stagnelius och Fredrik BöökSamlade skrifter IV77382009-11-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/StagneliusEJ_SamladeSkrifter4.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904009/cover.png
Erik Johan Stagnelius och Fredrik BöökSamlade skrifter I77412009-11-06https://litteraturbanken.se/txt/epub/StagneliusEJ_SamladeSkrifter1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904005/cover.png
Karl August TavaststjernaFör morgonbris31189002009-10-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/TavaststjernaK_ForMorgonbris.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3118900/cover.png
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 51. Ordalek och småkonst och annan 1900-talslyrik82032652009-10-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_OrdalekOchSmakonst.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203265/cover.png
August Strindberg och James SpensSamlade Verk 15. Dikter på vers och prosa. Sömngångarnätter på vakna dagar82032732009-10-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_DikterPaVersOchProsa.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203273/cover.png
Nathan SöderblomKristi pinas historia18057952009-10-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderblomN_KristiPinasHistoria.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1805795/cover.png
Ellen KeySegern som övervinner världen16520052009-10-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/KeyE_SegernSomOvervinner.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1652005/cover.png
Viktor RydbergMedeltidens magi979382009-10-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/RydbergV_MedeltidensMagi.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb97938/cover.png
Ellen KeyKvinno-psykologi och kvinnlig logik12790452009-10-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/KeyE_KvinnopsykologiOch.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1279045/cover.png
Oscar LevertinCarl von Linné82153832009-10-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/LevertinO_CarlVonLinne.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8215383/cover.png
Marie Sophie SchwartzBellmans skor16278532009-10-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/SchwartzMS_BellmansSkor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1627853/cover.png
Gustaf af GeijerstamFattigt folk I12822412009-09-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/GeijerstamG_FattigtFolkI.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1282241/cover.png
Gustaf af GeijerstamFattigt folk II12822422009-09-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/GeijerstamG_FattigtFolkII.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1282242/cover.png
Wendela HebbeI skogen12091322009-09-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/HebbeW_ISkogenSannsagor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1209132/cover.png
Emilie Flygare-CarlénMinnen af svenskt författarlif II7349092009-09-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/FlygareCarlenE_MinnenSenareDelen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb734909/cover.png
Emilie Flygare-CarlénMinnen af svenskt författarlif I7349082009-09-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/FlygareCarlenE_MinnenForraDelen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb734908/cover.png
August Strindberg och Conny SvenssonSamlade Verk 53. Götiska rummen84041522009-08-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_GotiskaRummen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8404152/cover.png
August Strindberg och Carl Reinhold SmedmarkSamlade Verk 6. Röda rummet2629372009-08-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_RodaRummet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb262937/cover.png
Anna Maria LenngrenThé-Conseilen, Satire23962512009-08-06https://litteraturbanken.se/txt/epub/LenngrenAM_TheConseilen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2396251/cover.png
AnonymSlängkyss åt Törnrosens Boks ... Snille22404632009-08-06https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_Slangkyss.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2240463/cover.png
Anna Maria LenngrenNågra ord til min k. Dotter, i fall jag hade någon2009-08-03https://litteraturbanken.se/txt/epub/LenngrenAM_NagraOrdTill.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904020/cover.pngStockholms Posten N:o 94. Onsdagen, den 25 April 1798.
August Strindberg och Per Erik EkholmSamlade Verk 23. Bland franska bönder2629222009-06-11https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_BlandFranskaBonder.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb262922/cover.png
Karl August TavaststjernaDikter31188992009-06-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/TavaststjernaK_Dikter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3118899/cover.png
Fredrika Bremer och Åsa ArpingFamillen H*** [2000]83727822009-06-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/BremerF_FamillenH.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8372782/cover.png
Oscar LevertinRococo-noveller311022009-06-08https://litteraturbanken.se/txt/epub/LevertinO_Rococonoveller.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb31102/cover.png
Elias SehlstedtUtkiken93437162009-06-08https://litteraturbanken.se/txt/epub/SehlstedtE_Utkiken.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb9343716/cover.png
Elias SehlstedtTelegrafen102870872009-06-08https://litteraturbanken.se/txt/epub/SehlstedtE_Telegrafen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10287087/cover.png
August Strindberg och Ola ÖstinSamlade Verk 52. Ensam. Sagor82032692009-06-06https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_EnsamSagor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203269/cover.png
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 33. Nio enaktare2629492009-06-06https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_NioEnaktare.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb262949/cover.png
August Strindberg och Karl-Åke KärnellSamlade Verk 12. Det nya riket2629402009-06-06https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_DetNyaRiket.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb262940/cover.png
Birger SjöbergFridas andra bok13433452009-06-05https://litteraturbanken.se/txt/epub/SjobergB_FridasAndraBok.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1343345/cover.png
Helena NyblomFantasier16635312009-06-04https://litteraturbanken.se/txt/epub/NyblomH_FantasierFyra.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1663531/cover.png
Fredrika Bremer och Carina Burman och Lars BurmanLivet i gamla världen. Palestina76444192009-05-13https://litteraturbanken.se/txt/epub/BremerF_LivetIGamla.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7644419/cover.png
Erik Gustaf GeijerDen blå boken328022009-05-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/GeijerEG_DenBlaBoken.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb32802/cover.png
Erik Gustaf GeijerMinnes-tal öfver erke-biskopen m.m. herr d:r J. O. Wallin20675592009-05-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/GeijerEG_MinnestalOfverWallin.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2067559/cover.png
August Strindberg och Conny SvenssonSamlade Verk 71. Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-191297059652009-05-05https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_EssaerTidningsartiklar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb9705965/cover.png
August Strindberg och Hans SandbergSamlade Verk 22. Han och hon82032832009-05-05https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_HanOchHon.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203283/cover.png
Josef Julius WecksellDaniel Hjort5022232009-04-14https://litteraturbanken.se/txt/epub/WecksellJJ_DanielHjort.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb502223/cover.png
Martina von Schwerin d. y.Småsaker af en nybegynnare 330360132009-04-08https://litteraturbanken.se/txt/epub/SchwerinM_SmasakerAfEn3.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904003/cover.png
Martina von Schwerin d. y.Småsaker af en nybegynnare 230360132009-04-08https://litteraturbanken.se/txt/epub/SchwerinM_SmasakerAfEn2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904002/cover.png
Martina von Schwerin d. y.Småsaker af en nybegynnare 130360132009-04-08https://litteraturbanken.se/txt/epub/SchwerinM_SmasakerAfEn1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904001/cover.png
Martina von Schwerin d. y.Småsaker af en nybegynnare 430360132009-04-08https://litteraturbanken.se/txt/epub/SchwerinM_SmasakerAfEn4.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904004/cover.png
Viktor Rydberg och Hans LindströmVampyren23234802009-04-06https://litteraturbanken.se/txt/epub/RydbergV_Vampyren.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2323480/cover.png
Victoria Benedictsson och Axel LundegårdVictoria Benedictsson12584582009-04-06https://litteraturbanken.se/txt/epub/BenedictssonV_VictoriaBenedictsson.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1258458/cover.png
Gustaf NermanStockholm 195016450492009-04-06https://litteraturbanken.se/txt/epub/NermanG_Stockholm1950.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1645049/cover.png
Mathilda RoosBerättelser och skizzer82222202009-04-06https://litteraturbanken.se/txt/epub/RoosM_BerattelserOchSkizzer.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8222220/cover.png
Carl SnoilskySvenska bilder15514612009-04-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/SnoilskyC_SvenskaBilder.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1551461/cover.png
August Strindberg och Göran Rossholm och Gunnel Engwall och Hans LevanderSamlade Verk 25. En dåres försvarstal82032562009-04-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_EnDaresForsvarstal.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203256/cover.png
August Strindberg och Hans LindströmSamlade Verk 17. Likt och olikt I-II89048012009-04-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_LiktOchOlikt.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8904801/cover.png
Thomas Thorild och Horace EngdahlAtt följa ögonblicken76446272009-03-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/ThorildT_AttFoljaOgonblicken.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7644627/cover.png
Victoria Benedictsson och Axel LundegårdModern16210812009-03-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/BenedictssonV_Modern.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1621081/cover.png
August Strindberg och Bengt LandgrenSamlade Verk 14. Svenska öden och äventyr II82032632009-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_SvenskaOden2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203263/cover.png
Ola HanssonKärlekens trångmål4988372009-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonO_KarlekensTrangmal.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb498837/cover.png
Karl August TavaststjernaUnga år85265382009-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/TavaststjernaK_UngaAr.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8526538/cover.png
Nils HasselskogHallå, hallå! Grönköping-Motala26918632009-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/HasselskogN_HallaHallaGronkoping.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2691863/cover.png
August Strindberg och Bengt LandgrenSamlade Verk 13. Svenska öden och äventyr I2629422009-03-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_SvenskaOden1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb262942/cover.png
Laura FitinghoffBrittsommar16517712009-03-13https://litteraturbanken.se/txt/epub/FitinghoffL_Brittsommar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1651771/cover.png
Hjalmar BergmanLoewenhistorier16313492009-03-13https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergmanHj_Loewenhistorier.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1631349/cover.png
Gustaf af GeijerstamErik Grane80731602009-03-13https://litteraturbanken.se/txt/epub/GeijerstamG_ErikGrane.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8073160/cover.png
Ellen KeyBarnets århundrade. I4412662009-02-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/KeyE_BarnetsArhundradeI.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb441266/cover.png
Ellen KeyBarnets århundrade. II4412672009-02-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/KeyE_BarnetsArhundradeII.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb441267/cover.png
Gustaf FrödingNytt och gammalt4984802009-02-11https://litteraturbanken.se/txt/epub/FrodingG_NyttOchGammalt.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb498480/cover.png
Nils HasselskogGuldregn13555132009-02-11https://litteraturbanken.se/txt/epub/HasselskogN_Guldregn.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1355513/cover.png
Ellen KeyFrån människosläktets barndom14904952009-02-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/KeyE_FranManniskoslaktetsBarndom.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1490495/cover.png
Anne Charlotte LefflerSonja Kovalevsky4688482009-02-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/LefflerAC_SonjaKovalevsky.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb468848/cover.png
Sophie von KnorringBref till hemmet, under en sommarresa 184617637332009-02-09https://litteraturbanken.se/txt/epub/KnorringS_BrefTillHemmet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1763733/cover.png
Gustaf af GeijerstamGråkallt15971312009-02-09https://litteraturbanken.se/txt/epub/GeijerstamG_Grakallt.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1597131/cover.png
Johan Wilhelm PersonneStrindbergs-litteraturen och osedligheten bland skolungdomen16254812009-02-09https://litteraturbanken.se/txt/epub/PersonneJ_Strindbergslitteraturen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1625481/cover.png
Hjalmar BergmanEros’ begravning14700722009-02-02https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergmanHj_ErosBegravning.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1470072/cover.png
Carl Jonas Love Almqvist och Bertil RombergSamlade verk 26. Monografi17224382009-02-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlmqvistCJL_SamladeVerk26.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1722438/cover.png
Fabian MånssonRättfärdiggörelsen genom tron 224341082009-01-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/ManssonF_Rattfardiggorelsen2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2434108/cover.png
Fabian MånssonRättfärdiggörelsen genom tron 124341072009-01-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/ManssonF_Rattfardiggorelsen1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2434107/cover.png
Fredrika Bremer och Carina Burman och Lars BurmanGrannarne83727802009-01-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/BremerF_Grannarne.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8372780/cover.png
Emilie Flygare-Carlén och Johan SvedjedalPål Värning76268272009-01-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/FlygareCarlenE_PalVarning.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7626827/cover.png
Sophie von Knorring och Theres Kessler AgdlerIllusionerna83727812009-01-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/KnorringS_Illusionerna.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8372781/cover.png
Jenny Maria ÖdmannEbba Brahes ring22457032009-01-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/OdmannJM_EbbaBrahesRing.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2245703/cover.png
Olof Rudbeck den yngsteBoråsiade [1776]82310752008-12-30https://litteraturbanken.se/txt/epub/RudbeckOyngste_Borasiade.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8231075/cover.png
Jenny Maria ÖdmannDolda brott22457042008-12-30https://litteraturbanken.se/txt/epub/OdmannJM_DoldaBrott.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2245704/cover.png
Oscar LevertinDiktare och drömmare939052008-12-30https://litteraturbanken.se/txt/epub/LevertinO_DiktareDrommare.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb93905/cover.png
Herman SätherbergJägarens hvila17149192008-12-30https://litteraturbanken.se/txt/epub/SatherbergH_JagarensHvila.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1714919/cover.png
Ellen KeyAnne Charlotte Leffler15600722008-12-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/KeyE_ACLeffler.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1560072/cover.png
Laura FitinghoffBarnen ifrån Frostmofjället16132032008-12-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/FitinghoffL_BarnenIfranFrostmofjallet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1613203/cover.png
Ellen KeyUngdomens förvildning och kvinnornas ansvar för ungdomen16354962008-12-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/KeyE_UngdomensForvildning.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1635496/cover.png
Heliga Birgitta och Alf Härdelin och Alf HärdelinUppenbarelser94718312008-12-05https://litteraturbanken.se/txt/epub/Birgitta_Uppenbarelser.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb9471831/cover.png
Albert Ulrik BååthNya dikter15960612008-12-04https://litteraturbanken.se/txt/epub/BaathAU_NyaDikter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1596061/cover.png
Carl Fredric DahlgrenResan till Solen eller Sång för Ångfartyget Norrland91617722008-12-03https://litteraturbanken.se/txt/epub/DahlgrenCF_ResanTillSolen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb9161772/cover.png
Per Daniel Amadeus AtterbomSvenska siare och skalder II2940682008-12-03https://litteraturbanken.se/txt/epub/AtterbomPDA_SvenskaSiareOchSkalderII.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb294068/cover.png
Carl Fredric DahlgrenErke-biskopen m. m. Johan Olof Wallins afskeds-helsning101005782008-12-03https://litteraturbanken.se/txt/epub/DahlgrenCF_ErkebiskopenJohanOlofWallins.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10100578/cover.png
Erik Gustaf GeijerMinnen. Utdrag ur bref och dagböcker18105732008-12-03https://litteraturbanken.se/txt/epub/GeijerEG_MinnenUtdragUrBref.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1810573/cover.png
Victoria BenedictssonEfterskörd16210792008-12-02https://litteraturbanken.se/txt/epub/BenedictssonV_Efterskord.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1621079/cover.png
Sophie ElkanAnckarström. I. Jacob Jan1089152008-12-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/ElkanS_Anckarstrom1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb108915/cover.png
Hjalmar BergmanFalska papper15250062008-12-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergmanHj_FalskaPapper.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1525006/cover.png
Sophie ElkanAnckarström. II. Kungamördaren1089162008-12-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/ElkanS_Anckarstrom2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb108916/cover.png
August BlancheSara Widebeck22404812008-11-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/BlancheA_SaraWidebeckEnTafla.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2240481/cover.png
Ernst JosephsonGula rosor16631272008-11-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/JosephsonE_GulaRosor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1663127/cover.png
Gustaf FrödingGuitarr och dragharmonika4984032008-11-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/FrodingG_GuitarrOchDragharmonika.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb498403/cover.png
Benjamin HöijerAfhandling om den philosophiska construktionen24053112008-11-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/HoijerB_DenPhilosophiskaConstruktionen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2405311/cover.png
Gustaf FrödingGralstänk4984132008-11-14https://litteraturbanken.se/txt/epub/FrodingG_Gralstank.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb498413/cover.png
Emilie Flygare-CarlénSkuggspel II700582008-11-14https://litteraturbanken.se/txt/epub/FlygareCarlenE_SkuggspelSenareDelen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb70058/cover.png
Emilie Flygare-CarlénSkuggspel I700572008-11-14https://litteraturbanken.se/txt/epub/FlygareCarlenE_SkuggspelForraDelen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb70057/cover.png
Carl August RydbergPolitiska och lyriska qväden102544862008-11-13https://litteraturbanken.se/txt/epub/RydbergCA_PolitiskaOchLyriskaQvaden.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10254486/cover.png
Petrus de Dacia och Tryggve Lundén och Tryggve LundénOm den saliga jungfrun Kristina av Stommeln80722542008-11-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/DaciaP_OmDenSaligaJungfrunKristina.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8072254/cover.png
Karl August TavaststjernaI förbund med döden15285402008-11-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/TavaststjernaK_IForbundMedDoden.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1528540/cover.png
Anonym och Sven-Bertil JanssonErikskrönikan88373112008-10-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_Erikskronikan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8837311/cover.png
Ellen KeyFredstanken12069692008-10-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/KeyE_Fredstanken.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1206969/cover.png
Ellen KeyBildning14908662008-10-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/KeyE_Bildning.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1490866/cover.png
Alfred KämpeTrälar16150592008-10-13https://litteraturbanken.se/txt/epub/KampeA_Tralar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1615059/cover.png
Willy KyrklundMästaren Ma16084322008-10-13https://litteraturbanken.se/txt/epub/KyrklundW_MastarenMa.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1608432/cover.png
Per Gustaf BergSvensk mystik82219922008-10-11https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergPG_SvenskMystik.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8221992/cover.png
Ola HanssonLiterära silhouetter15974902008-10-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonO_LiteraraSilhouetter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1597490/cover.png
Gustaf af GeijerstamMedusas hufvud310962008-10-09https://litteraturbanken.se/txt/epub/GeijerstamG_MedusasHufvud.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb31096/cover.png
Hjalmar BergmanKerrmans i Paradiset13174262008-10-08https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergmanHj_KerrmansIParadiset.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1317426/cover.png
Hjalmar BergmanFlickan i frack14700732008-10-08https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergmanHj_FlickanIFrack.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1470073/cover.png
Gustaf af GeijerstamKampen om kärlek16443922008-10-08https://litteraturbanken.se/txt/epub/GeijerstamG_KampenOmKarlek.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1644392/cover.png
Carl Jonas Love Almqvist och Lars BurmanSamlade verk 25. Tre fruar i Småland17224442008-09-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlmqvistCJL_SamladeVerk25.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1722444/cover.png
Carl Jonas Love Almqvist och Lars BurmanSamlade verk 23. Amalia Hillner17224392008-09-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlmqvistCJL_SamladeVerk23.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1722439/cover.png
Carl Jonas Love Almqvist och Jon ViklundSamlade verk 19. Menniskoslägtets Saga85488152008-09-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlmqvistCJL_SamladeVerk19.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8548815/cover.png
Carl Jonas Love Almqvist och Bertil RombergSamlade verk 27. Smaragdbruden82237232008-09-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlmqvistCJL_SamladeVerk27.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8223723/cover.png
Carl Jonas Love Almqvist och Bertil RombergSamlade verk 8. Återkomsten; Araminta May; Urnan; Kapellet; Palatset; Godolphin; Svenska fattigdomens betydelse; Skaldens natt; Skällnora Qvarn; Friherrinnan17224402008-09-15https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlmqvistCJL_SamladeVerk8.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1722440/cover.png
Carl Jonas Love Almqvist och Bertil RombergSamlade verk 7. Ramido Marinesco; Baron Julius K*; Dialog om Sättet att sluta Stycken; Signora Luna; Colombine17224452008-09-05https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlmqvistCJL_SamladeVerk7.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1722445/cover.png
Hjalmar BergmanSavonarola4431772008-08-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergmanHj_Savonarola.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb443177/cover.png
Ellen KeyOm eganderätt och myndighet för den gifta kvinnan109036042008-08-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/KeyE_OmEganderattOchMyndighet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10903604/cover.png
Ola HanssonKåserier i mystik5694132008-08-20https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonO_KaserierIMystik.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb569413/cover.png
Dan AnderssonKolvaktarens visor14362342008-08-14https://litteraturbanken.se/txt/epub/AnderssonD_KolvaktarensVisor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1436234/cover.png
Victoria BenedictssonFru Marianne17901132008-08-11https://litteraturbanken.se/txt/epub/BenedictssonV_FruMarianne.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1790113/cover.png
Ivar Lo-JohanssonStatarna I9131372008-06-03https://litteraturbanken.se/txt/epub/Lo-JohanssonI_StatarnaI.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb913137/cover.png
Ivar Lo-JohanssonStatarna II9131382008-06-03https://litteraturbanken.se/txt/epub/Lo-JohanssonI_StatarnaII.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb913138/cover.png
Per Daniel Amadeus AtterbomSvenska siare och skalder I2940692008-05-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/AtterbomPDA_SvenskasiareochskalderI.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb294069/cover.png
Dan AnderssonDet kallas vidskepelse14383662008-05-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/AnderssonD_DetKallasVidskepelse.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1438366/cover.png
Maria SandelMannen som reste sig13429332008-05-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/SandelM_MannenSomResteSig.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1342933/cover.png
Marie Sophie SchwartzPå Götha kanal25219082008-05-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/SchwartzMS_PaGothakanal.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2521908/cover.png
Maria SandelHexdansen13255572008-05-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/SandelM_Hexdansen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1325557/cover.png
Johan Olof WallinMinne af myntmästaren Cristopher Borg100524022008-05-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WallinJO_MinneAfMyntmastaren.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10052402/cover.png
Erik Lindegrenmannen utan väg14109042008-05-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindegrenE_MannenUtanVag.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1410904/cover.png
Anne Charlotte LefflerHändelsevis15815252008-05-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/LefflerAC_Handelsevis.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1581525/cover.png
Hjalmar BergmanHerr von Hancken15249962008-05-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergmanHj_HerrvonHancken.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1524996/cover.png
Sophie ElkanJohn Hall16627662008-04-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/ElkanS_JohnHall.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1662766/cover.png
Erik Axel KarlfeldtVildmarks- och kärleksvisor16237642008-04-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/KarlfeldtEA_VildmarksOchKarleksvisor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1623764/cover.png
August BondesonSkollärare John Chronschoughs memoarer. Ny följd17415942008-04-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/BondesonA_SkollarareJohnChronschoughsmemoarerNyfoljd.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1741594/cover.png
Axel WallengrenEn hvar sin egen professor18751522008-04-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WallengrenA_EnHvarSinEgenProfessor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1875152/cover.png
August BondesonSkollärare John Chronschoughs memoarer17415932008-04-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/BondesonA_SkollarareJohnChronschoughsmemoarer.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1741593/cover.png
Victoria BenedictssonFrån Skåne221682008-04-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/BenedictssonV_FranSkane.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22168/cover.png
Ola HanssonSensitiva amorosa14980042008-04-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonO_SensitivaAmorosa.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1498004/cover.png
Verner von HeidenstamNya dikter4994572008-04-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/HeidenstamV_NyaDikter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb499457/cover.png
Hjalmar BergmanVi Bookar Krokar och Rothar4942652008-04-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergmanHj_ViBookarKrokarochRothar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb494265/cover.png
Hilma Angered StrandbergDen nya världen16438312008-04-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/AngeredStrandbergH_DenNyaVarlden.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1643831/cover.png
Vilhelm EkelundNordiskt och klassiskt12819192008-04-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_NordisktOchKlassiskt.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1281919/cover.png
Dan AnderssonDavid Ramms arv16490012008-04-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/AnderssonD_DavidRammsArv.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1649001/cover.png
Oscar LevertinSvenska gestalter81981652008-04-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/LevertinO_SvenskaGestalter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8198165/cover.png
Ellen KeyMänniskor6453012008-04-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/KeyE_Manniskor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb645301/cover.png
Hjalmar BergmanChefen fru Ingeborg15249952008-04-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergmanHj_ChefenfruIngeborg.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1524995/cover.png
Dan AnderssonChi-mo-ka-ma14393222008-04-14https://litteraturbanken.se/txt/epub/AnderssonD_Chi-mo-ka-ma.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1439322/cover.png
Viktor RydbergSingoalla (1865)30216732008-02-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/RydbergV_Singoalla.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3021673/cover.png
Ellen KeySkönhet för alla16640462008-02-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/KeyE_SkonhetForAlla.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1664046/cover.png
Stig DagermanDe dömdas ö13941372008-02-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/DagermanS_DeDomdasO.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1394137/cover.png
Emilie Flygare-CarlénRomanhjeltinnan25892322008-02-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/FlygareCarlenE_Romanhjeltinnan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2589232/cover.png
Birger SjöbergFridas bok125462008-02-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/SjobergB_FridasBok.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12546/cover.png
Sophie von KnorringSkizzer. Första samlingen18549412007-10-03https://litteraturbanken.se/txt/epub/KnorringS_Skizzer1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1854941/cover.png
Selma LagerlöfGösta Berlings saga 2 [1891]14922502007-09-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_GostaBerling2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1492250/cover.png
Selma LagerlöfGösta Berlings saga 1 [1891]14922492007-09-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_GostaBerling1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1492249/cover.png
Ellen KeyErnst Ahlgren3671072007-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/KeyE_ErnstAhlgren.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb367107/cover.png
Sophia Elisabeth BrennerPoetiske Dikter 224351122007-09-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/BrennerSE_PoetiskeDikter2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2435112/cover.png
Carl Jonas Love Almqvist och Lars BurmanSamlade verk 6. Drottningens Juvelsmycke (1834)86010432007-09-23https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlmqvistCJL_SamladeVerk6.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8601043/cover.png
August Strindberg och Rune HelledaySamlade Verk 57. Svarta fanor82032772007-09-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_SvartaFanor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203277/cover.png
August Strindberg och Hans LindströmSamlade Verk 31. I havsbandet82032892007-09-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_IHavsbandet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203289/cover.png
August Strindberg och Conny SvenssonSamlade Verk 54. Historiska miniatyrer82032842007-09-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_HistoriskaMiniatyrer.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203284/cover.png
August Strindberg och Ulf BoëthiusSamlade Verk 16. Giftas I–II82032872007-09-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_Giftas.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203287/cover.png
August Strindberg och Barbro Ståhle SjönellSamlade Verk 50. Klostret. Fagervik och Skamsund82032752007-09-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_KlostretFagervik.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203275/cover.png
August Strindberg och Sven-Gustaf EdqvistSamlade Verk 19. Utopier i verkligheten82032722007-09-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_UtopierIVerkligheten.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203272/cover.png
Josef Julius WecksellValda ungdomsdikter82371642007-09-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/WecksellJJ_ValdaUngdomsdikter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8237164/cover.png
Carl Jonas Love Almqvist och Olof Holm och Petra SöderlundSamlade verk 5. Jagtslottet; Hermitaget; Vargens dotter; Hinden89077492007-09-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlmqvistCJL_SamladeVerk5.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8907749/cover.png
Birger SjöbergKvartetten, som sprängdes I382582007-09-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/SjobergB_KvartettenSomForra.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb38258/cover.png
Julius RegisBlå spåret82282902007-09-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/RegisJ_BlaSparet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8228290/cover.png
Birger SjöbergKriser och kransar125962007-09-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/SjobergB_KriserOchKransar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12596/cover.png
Henry ParlandIdealrealisation4350212007-09-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/ParlandH_Idealrealisation.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb435021/cover.png
August Strindberg och Nils Åke SjöstedtSamlade Verk 26. Skärkarlsliv2629142007-09-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_Skarkarlsliv.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb262914/cover.png
Birger SjöbergKvartetten, som sprängdes II3825892007-09-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/SjobergB_KvartettenSomSenare.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb38259/cover.png
August Strindberg och Ann-Charlotte Gavel AdamsSamlade Verk 38. Legender82032582007-09-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_Legender.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203258/cover.png
Carl Jonas Love Almqvist och Bertil RombergSamlade verk 4. Amorina (1822)88528862007-09-18https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlmqvistCJL_SamladeVerk4.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8852886/cover.png
Frans Oskar WågmanSherlock Holmes i ny belysning31917972007-09-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/WagmanFO_SherlockHolmes.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3191797/cover.png
Harry MartinsonAniara4418822007-09-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/MartinsonH_Aniara.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb441882/cover.png
Ivar Lo-JohanssonKungsgatan13482792007-09-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/Lo-JohanssonI_Kungsgatan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1348279/cover.png
Hilma Angered StrandbergLydia Vik13165422007-09-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/AngeredStrandbergH_LydiaVik.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1316542/cover.png
Wendela HebbeArabella18595742007-09-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/HebbeW_Arabella.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1859574/cover.png
Gustaf FrödingNya dikter17471612007-09-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/FrodingG_NyaDikter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1747161/cover.png
Lars MolinLasse-Majas besynnerliga öden16562442007-09-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/MolinL_Lasse-Majas.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1656244/cover.png
Ola HanssonTidens kvinnor16343692007-09-17https://litteraturbanken.se/txt/epub/HanssonO_TidensKvinnor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1634369/cover.png
Hjalmar BergmanFarmor och Vår Herre11876562007-09-14https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergmanHj_Farmor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1187656/cover.png
Samuel August DuseDoktor Smirnos dagbok26236482007-09-14https://litteraturbanken.se/txt/epub/DuseSA_DoktorSmirnosDagbok.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2623648/cover.png
Henning BergerBendel & Co119862007-09-13https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergerH_Bendel.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb11986/cover.png
Henning BergerFilms16313072007-09-13https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergerH_Films.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1631307/cover.png
Aurora LjungstedtHin Ondes hus32597662007-09-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/LjungstedtA_HinOndesHus.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3259766/cover.png
Alfhild AgrellPå landsbygden16207562007-09-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/AgrellA_PaLandsbygden.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1620756/cover.png
Sophia Elisabeth BrennerPoetiske Dikter 124351112007-09-12https://litteraturbanken.se/txt/epub/BrennerSE_PoetiskeDikter1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2435111/cover.png
Fredrik LindholmStockholms-detektiven16255942007-09-11https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindholmF_Stockholmsdetektiven.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1625594/cover.png
Henning BergerSpöksekretären25559862007-09-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergerH_Spoksekretaren.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2555986/cover.png
Karl BenzonDetektivbragder eller Stockholmsmysterier25548692007-09-10https://litteraturbanken.se/txt/epub/BenzonK_Detektivbragder.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2554869/cover.png
Ellen KeySveriges modernaste diktare. Carl Jonas Ludvig Almqvist30868842007-09-04https://litteraturbanken.se/txt/epub/KeyE_SverigesModernasteDiktare.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3086884/cover.png
August Strindberg och Carl Reinhold SmedmarkSamlade Verk 2. I vårbrytningen2629412007-08-30https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_IVarbrytningen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb262941/cover.png
Dan AnderssonDe tre hemlösa817402007-08-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/AnderssonD_DeTreHemlosa.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb81740/cover.png
Fredrik CederborghBerättelse om Den, först rike och ansedde, sedermera fattige och föraktade John Hall24973562007-08-21https://litteraturbanken.se/txt/epub/CederborghF_BerattelseOmJohnHall.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2497356/cover.png
Dan AnderssonSvarta ballader16490022007-08-13https://litteraturbanken.se/txt/epub/AnderssonD_SvartaBallader.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1649002/cover.png
Dan AnderssonKolarhistorier14355632007-08-13https://litteraturbanken.se/txt/epub/AnderssonD_Kolarhistorier.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1435563/cover.png
Victoria BenedictssonBerättelser och utkast18143512006-12-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/BenedictssonV_BerattelserOchUtkast.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1814351/cover.png
Selma LagerlöfNils Holgerssons underbara resa 13388412006-12-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_NilsHolgersson1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb338841/cover.png
Hjalmar BergmanAmourer16117172006-12-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergmanHj_Amourer.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1611717/cover.png
Selma LagerlöfNils Holgerssons underbara resa 23388422006-12-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagerlofS_NilsHolgersson2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb338842/cover.png
Hjalmar BergmanHans nåds testamente16117192006-12-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergmanHj_HansNadsTestamente.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1611719/cover.png
Fredrik CederborghNågot litet om Grefve Jaques Pancrace von Himmel och Jord17980272006-12-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/CederborghF_NagotLitetOmGrefveJaquesPancrace.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1798027/cover.png
Hjalmar BergmanClownen Jac9046032006-12-16https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergmanHj_ClownenJac.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb904603/cover.png
Carl Jonas Love Almqvist och Bertil RombergSamlade verk 9. Herr Hugos Akademi; Hvad är Penningen?; Poesi och Politik; Om Folknöjen; Storhetens Tillbedjan; Målaren; Prestens Ställning; Den Sansade Kritiken17224412006-09-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlmqvistCJL_SamladeVerk9.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1722441/cover.png
Edith SödergranDikter25865502006-08-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/SodergranE_Dikter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2586550/cover.png
Edith SödergranLandet som icke är31109342006-08-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/SodergranE_LandetSomIcke.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3110934/cover.png
Carl Jonas Love AlmqvistSamlade verk 30. Herrarne på Ekolsund 1-217224422006-08-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlmqvistCJL_SamladeVerk30.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1722442/cover.png
Carl Jonas Love Almqvist och Lars BurmanSamlade verk 29. Syster och bror17224462006-08-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlmqvistCJL_SamladeVerk29.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1722446/cover.png
Carl Jonas Love Almqvist och Anders ÖhmanSamlade verk 31. Herrarne på Ekolsund 317224432006-08-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlmqvistCJL_SamladeVerk31.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1722443/cover.png
Erik Gustaf Geijer och Carina Burman och Lars BurmanDikter76447262006-08-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/GeijerEG_Dikter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7644726/cover.png
Edith SödergranSeptemberlyran30832562006-08-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/SodergranE_Septemberlyran.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3083256/cover.png
Maria SandelDroppar i folkhavet14814652006-08-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/SandelM_DropparIFolkhavet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1481465/cover.png
Edith SödergranRosenaltaret28740832006-08-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/SodergranE_Rosenaltaret.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2874083/cover.png
Edith SödergranFramtidens skugga31109332006-08-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/SodergranE_FramtidensSkugga.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3110933/cover.png
Edith SödergranBrokiga iakttagelser31109312006-08-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/SodergranE_BrokigaIakttagelser.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3110931/cover.png
Ivar Lo-JohanssonGodnatt, jord25699992006-08-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/Lo-JohanssonI_GodnattJord.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2569999/cover.png
Maria SandelVirveln14614212006-08-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/SandelM_Virveln.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1461421/cover.png
Carl Jonas Love Almqvist och Johan SvedjedalSamlade verk 21. Det går an. Hvarför reser du? (1838)17224372006-08-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlmqvistCJL_SamladeVerk21.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1722437/cover.png
Carl Jonas Love Almqvist och Bertil RombergSamlade verk 18. Amorina (1839)82237222006-08-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlmqvistCJL_SamladeVerk18.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8223722/cover.png