Litteraturbanken

Litteraturbankens verkslista

FörfattareVerkLibris-id förlagaeidInfördLänk i klartextEpubOmslagsbildKälla
Artur LundkvistSirensång4421822019-04-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundkvistA_Sirensang.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb442182/cover.png
Artur LundkvistNaket liv4419982019-04-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundkvistA_NaketLiv.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb441998/cover.png
Artur LundkvistSvart stad4421852019-04-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundkvistA_SvartStad.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb442185/cover.png
Artur LundkvistVit man4422992019-04-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundkvistA_VitMan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb442299/cover.png
Hugo Tamm och Carl Gustaf Malmström och Maria von RosenMinnes- och tänkebok. Ur Tamms och Malmströms brev 1857–19121659629195078862019-04-01
Carl-Emil EnglundTrasiga sagor13536002019-04-01
Jean-Baptiste Pérès och Jacob Axel JosephsonBevis att Napoleon aldrig har existerat12618762019-04-01
Homeros och Marcus WallenbergHomäros’ Ilias. I–XII Sången2409652178448612019-04-01
Carl Gustaf KröningssvärdBlåkulle-Färderna… om Trolldoms-Väsendet i Dalarne20560322019-04-01
Carl Jonas Love Almqvist och Petra SöderlundSamlade verk III:3. Murnis999041552019-04-01
Johan ArckenholtzEn Wäns Swar Utur Stockholm… Ost-Indiske Compagniet2426388193376082019-04-01
Johan Arckenholtz och Daniel Defoe och Henric KalmeterEn Wäns Swar Utur Giötheborg… Ost-Indiske Compagniet24263892019-04-01
Johan ArckenholtzEn Wäns Bref Utur Stockholm… Ost-Indiske Compagnie2435872193376102019-04-01
Anonym1 från 2 står 124510532019-04-01
AnonymProphetia Sibyllæ2519074225118642019-04-01
Johan ArckenholtzBihang Af En Wäns Swar Utur Stockholm2981643193376062019-04-01
Carl Fredrik RidderstadSalongen102239052019-04-01
Anonym och Gunnar Olof Hyltén-Cavallius och George StephensSveriges historiska och politiska visor12534362019-04-01
Pehr Niclas ChristierninFörsök till en Alfvarsam och Hufvudsakelig Granskning af den Kantiska Philosophien24052912019-04-01
AnonymVocabulaire pour La prononciation de la langue Suèdoise2418743218150942019-04-01
AnonymIllustreradt tidsfördrif31315342019-04-01
Artur Lundkvist och Adja YunkersDikter mellan djur och gud4417412019-04-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundkvistA_DikterMellanDjurOchGud.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb441741/cover.png
Artur LundkvistNattens broar4419992019-04-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundkvistA_NattensBroar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb441999/cover.png
Artur LundkvistKorsväg4417452019-04-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundkvistA_Korsvag.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb441745/cover.png
Artur LundkvistGlöd4417352019-04-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/LundkvistA_Glod.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb441735/cover.png
Per-Henrik BertheliusBohuslänsk samling116117522019-04-01
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 51. Ordalek och småkonst och annan 1900-talslyrik. Textkritisk kommentar2019-04-01August Strindbergs Samlade Verk. Nationalupplaga
Textkritisk kommentar till August Strindbergs samlade verk del 51. Ordalek och småkonst och annan 1900-talslyrik Av Gunnar Ollén.
Stockholms universitet, Stockholm 2018.
Hilma Svenson-GranerDen öfre världen. Pendent ur verkligheten1619164173821512019-04-01
Edel LindblomBerättelser ur lifvet i skärgården3374606186288082019-04-01
Olof Verelius och Johannes Schefferus och Johannes BureusGothrici & Rolfi Westrogothiæ Regum Historia2515627179492022019-04-01
Ernst Theodor Amadeus HoffmannNatt-Stycken af Hoffman, samt Bergwerket i Fahlun2417889195078432019-04-01
Homeros och Marcus WallenbergHomäros’ Ilias. XIII–XXIV Sången2409653178448602019-04-01
AnonymSwenske och Lappeske ABC Book2512365134824802019-04-01
Anonym1 och 2 blir 324510732019-04-01
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 33. Nio enaktare 1888–1892. Textkritisk kommentar2019-04-01August Strindbergs Samlade Verk. Nationalupplaga
Textkritisk kommentar till August Strindbergs samlade verk del 33. Nio enaktare 1888–1892. Den starkare, Paria, Samum, Debet och kredit, Första varningen, Inför döden, Moderskärlek, Leka med elden, Bandet. Av Gunnar Ollén.
Stockholms universitet, Stockholm 2018.
Carl Fredrik RidderstadFrenologen, Fragmenter ur Stockholmslifvet82275532019-04-01
Johan Eric ThuringInledning Til Själens Förnuftiga Kännedom och Styrsel2405491192348672019-04-01
Carl Fredrik RidderstadUngdoms-bilder. Dikter102239262019-04-01
Carl-Emil EnglundRemsor ur Norrland13535992019-04-01
August LundinSlottets hemlighet1636633176301232019-04-01
Carl Fredrik RidderstadTids- och Krigs-Bilder. Skalde-försök22061752019-04-01
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 33. Nio enaktare 1888–1892. Textkritisk kommentar2019-04-01August Strindbergs Samlade Verk. Nationalupplaga
Textkritisk kommentar till August Strindbergs samlade verk del 33. Nio enaktare 1888–1892. Den starkare, Paria, Samum, Debet och kredit, Första varningen, Inför döden, Moderskärlek, Leka med elden, Bandet. Av Gunnar Ollén.
Stockholms universitet, Stockholm 2018.
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 51. Ordalek och småkonst och annan 1900-talslyrik. Textkritisk kommentar2019-04-01August Strindbergs Samlade Verk. Nationalupplaga
Textkritisk kommentar till August Strindbergs samlade verk del 51. Ordalek och småkonst och annan 1900-talslyrik Av Gunnar Ollén.
Stockholms universitet, Stockholm 2018.
Barbro AlvingKlipp ur nuets historia75912492019-02-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlvingB_KlippUrNuetsHistoria.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7591249/cover.png
Vilhelm EkelundValda sidor och essays 1908—193013534452019-02-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_ValdaSidorOchEssays.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1353445/cover.png
Carl Jonas Love Almqvist och Johan SvedjedalSamlade verk 22. Det går an122963492019-02-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlmqvistCJL_SamladeVerk22.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12296349/cover.png
Barbro AlvingMed skrivmaskin & mikrofon76684052019-02-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlvingB_MedSkrivmaskinOchMikrofon.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7668405/cover.png
AnonymEtt Vttog Af någre Jfrån Steinau uthi Schlesien 1707…2391201192351372019-02-25
AnonymEn utförlig Berättelse/ Om Slaget emellan Öfwersten…2391198192350902019-02-25
Andreas PalmcronHuru man sigh i Pestilentz tijder förhålla skal2518586175969072019-02-25
AnonymSannfärdig Berättelse Om the Ryska-Fångars Ankomst…2390640146812042019-02-25
Anonym och August StrindbergDaddas visor15827662019-02-25
Nils IdmanFolcketz Roop På Norska Fiällerne2424239204233252019-02-25
AnonymEn säker Mans i Leipzigs Skrifwelse/ Til en sin gode Wän…2390609192350742019-02-25
Anders NordencrantzTankar Om Krig i gemen Och Sweriges Krig i synnerhet II2414143186648922019-02-25
Bengt LidforssAugust Strindberg och den litterära Nittiotalsreklamen108539219214272019-02-25
Pehr ThamBref til Någre Lärde Herrar uti Köpenhamn23996462019-02-25
Carl O. AhlmanHerr Peter Jönssons Lefnadsskiften845674183158932019-02-25
Magnus StenbockGlädie Spel och Ähre-Sång2430808160059572019-02-25
Pehr ThamAnmärkningar i anledning af Müllers Afhandling om Guldhornen23996482019-02-25
Pehr ThamAnmärkningar till förbättring af Ordaförståndet i vår äldsta Nordiska Historia23996472019-02-25
Peter WarnmarkThen Swänske Ulysses Eller En nyttig Rese-Book24256042019-02-25
Julius Richart De la ChapelleEen Militarisch Exercitiæ Book/ Eller Regementz Spegel…2514674182192342019-02-25
Ludvig Holberg och Christian Gustafsson RomanNicolai Klimii Resa Uti den Underjordiska Werlden2415994q005vtg2ncj1c3h52019-02-25
Cyprianus och Håkan CarlheimGyldene Book/ Om Dödeligheten Uti… Pestilentien2420159147305132019-02-25
AnonymSannfärdig Berättelse/ Angående Ryssarnes ochristelige…2391183192351332019-02-25
AnonymSanfärdig Berättelse/ Om… Schlippenbach wid Hummels-Hoff2390690192350842019-02-25
AnonymKort och Sann Berättelse/ Om Den Tappre och lycklige…2391175147305122019-02-25
AnonymUtförlig och sanfärdig Berättelse… Tå Schlippenbach 1701…2390663192350882019-02-25
AnonymRelation Om de emellan Hans Kongl. May:tt af Swerige…2390693192351412019-02-25
Sigmund Freud och John LandquistDrömtydning4528482019-02-25
Bengt BergmanStockholm genom tiderna410357mwzz5bclkhbtfxxn2019-02-25
Gustaf Upmark den yngreStockholmsbilder från fem århundraden 1523–19238223876mwxn3l1ckwwncdbv2019-02-25
Olof von DalinWisdoms-Prof23923422019-02-25
Adrian Reland och Lars FlomanThe Turkiska Krigs-Articlar2441084180934892019-02-25
Arthur MöllerFör båda könen. Satirer och kåserier1631062q00dkc0nn91l4tgs2019-02-25
Anna MyrbergVille Andeson blir pracktisk1335309t33hnhwfrcwx3v932019-02-25
Barbro AlvingDagbok från Långholmen11878242019-02-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlvingB_DagbokFranLangholmen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1187824/cover.png
Vilhelm EkelundTyska utsikter. Nytt och gammalt om Emerson m.m.274662019-02-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_TyskaUtsikter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb27466/cover.png
Vilhelm EkelundLefnadsstämning3801072019-02-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_Lefnadsstamning.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb380107/cover.png
Barbro AlvingProfiler83693692019-02-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlvingB_Profiler.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8369369/cover.png
Barbro AlvingDet kom aldrig i tidningen11964002019-02-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlvingB_DetKomAldrigITidningen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1196400/cover.png
Johan Fredrik Peringskiöld och Johan Fredrik Peringskiöld och AnonymSagobrott/ Handlande om Nogra forna Konungar i Swerige…2409992120374712019-02-25
J. M. Frey och AnonymKaspar Hauser’s hemlighetsfulla historia26529832019-02-25
Anders NordencrantzTankar Om Krig i gemen Och Sweriges Krig i synnerhet I2414142186648672019-02-25
Johan RosenadlerKonung Carl Then Tolftes… Personalier24016452019-02-25
Lars Anders ChierlinDen Ofrälse Soldaten2414466176302152019-02-25
Gabriel FalkenbergUppå inkommen förfrågan… angående Kyrckioplichten…8852338192351312019-02-25
Paulus ÅlundPaul Ålunds memoarer och Augustin Petterssons kärleksäfventyr1664339183158942019-02-25
AnonymMormor Spitsnas och hennes hund2923117gq4ctdq6dxxfv2152019-02-25
Jöran Andersson NordbergAnmärkningar Wed Högloflig i Aminnelse Konung Carl den XII…2408198192348512019-02-25
AnonymAfskrifft af någre trowärdige bref/ om dhet fächtande…2390603192350792019-02-25
Pehr ThamSmåskrifter3121391226988962019-02-25
Magnus Gabriel von BlockÅtskillige Anmärkningar Öfwer närwarande Pestilentias…2437588193375892019-02-25
Matthew ConsettA Tour through Sweden, Swedish-Lapland, Finland and Denmark22128822019-02-25
Anna Sidonia MorianOratio Panegyrica2429336192348462019-02-25
Johannes BotvidiNåghra Böner/ Brukadhe Vthi Krijghet2514107118128302019-02-25
AnonymBerättelse Öfwer Den Actionen, Som Emillan Wåra…2390708192350762019-02-25
Anna MyrbergDet förhäxade paradiset och andra dårdikter1335308lvv8ffj2jckx7wnl2019-02-25
Helmer OlssonFolkliv och folkdikt i Vättle härad under 1800-talet4526192019-02-25
AnonymFyllans förbannelse! Känsliga och allvarliga visor22430765224610052019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_FyllansForbannelse.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22430765/cover.png
AnonymDet gräsliga mordet på Joh. Sofia Dahlberg2606606224601492019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_DetGrasligaMordet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2606606/cover.png
Margit FribergSkog har öron mark har ögon72517302019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/FribergM_SkogHarOronMarkHarOgon.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7251730/cover.png
Oscar Walfrid HultEn högst ynklig och förskräcklig Wisa om Kalle Wetterlind och Blodbadet i Göteborg10163249224602642019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/HultOW_EnHogstYnklig.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10163249/cover.png
AnonymEn sorglustig wisa Om en bonde som höll på att drunkna i toddy22423803224610072019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_EnSorglustigWisa.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22423803/cover.png
Johan Olof AhlinDen mörka taflan10586356224605662019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/AhlinJO_DenMorkaTaflan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10586356/cover.png
AnonymEnbusken. En mycket märkwärdig Historia [1838]22463168225189872019-01-28
AnonymSanct Pehr och Broder Lustig [1856]22409561225126412019-01-28
AnonymTre Nya Krigs-Wisor2434662225188922019-01-28
AnonymLunkentus22409536225126382019-01-28
AnonymNågra Brutna Ljud wid Ångfartyget OSCARS Brand22461980225189942019-01-28
AnonymDe Tre Hundarne [1855]22409525225126362019-01-28
AnonymDöddansen2624354225130722019-01-28
AnonymFortunatus13431646224853292019-01-28
AnonymFörklaring öfwer De bägge stora Taflor uti St. Nicolai Kyrka i Stockholm2417478193375982019-01-28
Oscar Walfrid HultEn högst ynklig och förskräcklig Wisa om Kalle Wetterlind och Blodbadet i Göteborg10163249224602642019-01-28
AnonymA a b c d e f g h i j k…11492824114928022019-01-28
AnonymFånge-Wisa Då Konunga-Mördaren JACOB JOHAN ANKARSTRÖM Utfördes 2431003225188802019-01-28
AnonymEn högst ömkelig och märkwärdig Wisa om Pigan, som trampade på brödet.22423786225130822019-01-28
Adolf Glassbrenner och Theodor Hosemann och AnonymMuntra barn1575797200390582019-01-28
AnonymDet flitiga barnets första bilder11256929112275142019-01-28
Lilly Lundequist och Emily J. HardingLilla Rosa och hennes Wänner1625835194007102019-01-28
Jacob Henrik MörkAdalriks Och Giöthildas Äfwentyr. Andra Delen24165272019-01-28
Lars CollingFöreställning Til Menigheten, Öfwer det wåldsamma Mord [...] Anders Wiberg22421543224601182019-01-28
AnonymTwenne förskräckliga mordhistorier22458959225189972019-01-28
AnonymDen Lilla Läromästaren11586264104645202019-01-28
AnonymEnbusken. En mycket märkwärdig Historia [1851]22463158225189922019-01-28
AnonymReskamraten22409578225126432019-01-28
AnonymEn mycket wacker WISA om Pigan, som trampade på Brödet22461468225190002019-01-28
Johan David FlintenbergA. B. C. Bok1161797724279292019-01-28
Gustaf Edvard Klemming och Gustaf EneströmSveriges kalendariska literatur I2166652212217422019-01-28
AnonymRosen-Alfen22409595225143812019-01-28
Carl Rudolf A:son FredbergDen Vansinnige i Majorna22423761224605452019-01-28
AnonymH. K. H. Prinsens ABC-bok1159218816437632019-01-28
AnonymTrenne aldeles nya, mycket roliga Berättelser [...] Kung Storhjerta [...] De sex Wännerna [...] Ett ömt Kärleksbref22416679224850782019-01-28
Johan Nordlander och Jenny NyströmSvenska Barnboken I16210232019-01-28
AnonymUngdoms-Landet [1855]22409147225132052019-01-28
AnonymEn ny sorglig berättelse Om en grym Fader, Jansen Normann22417074224609852019-01-28
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann och Ernst Moritz Arndt och AnonymBarn-Sagor II2435079182192422019-01-28
AnonymMäster-Katten [1859]22463252225189422019-01-28
AnonymHuckabachs Reseäfwentyr22408365224858912019-01-28
Lina Sandell-BergSommardagar i Skogen1626461195078912019-01-28
Fredrik SandbergSmåskolans ABC-bok1161746833108832019-01-28
AnonymJöns Qwickers Almanacha22409590225147382019-01-28
AnonymTrollpackans Dotter22408475224868582019-01-28
AnonymBlå Fogel [1855]22408721225143152019-01-28
AnonymEn mycket wacker Wisa om en flicka från Ragunda22424346224605282019-01-28
AnonymFyllans förbannelse! Känsliga och allvarliga visor22430765224610052019-01-28
AnonymHalf-Trollet, eller De Tre Swärden [1853]22408198224853352019-01-28
Johan Olof AhlinDen mörka taflan10586356224605662019-01-28
AnonymEn sorglustig wisa Om en bonde som höll på att drunkna i toddy22423803224610072019-01-28
AnonymDet gräsliga mordet på Joh. Sofia Dahlberg2606606224601492019-01-28
AnonymBerättelse jemte Wisa om Mördaren John Owen22423808225131062019-01-28
AnonymBlå Fogel [1853]22408112224850802019-01-28
AnonymTrenne Trowärdige Relationer22423891224602662019-01-28
Per Brahe den äldre och Otto AhnfeltPer Brahe den äldres fortsättning af Peder Svarts krönika2576818180934952019-01-28
Georg Melchior Kraus och Gustaf Abraham SilverstolpeABC i Tecknings-Konsten1185667724174882019-01-28
Fredrik SandbergSmåskolans ABC och Läsebok11586650114650962019-01-28
Johan MöllerBarna-Bok1158614624275922019-01-28
AnonymSanct Pehr och Broder Lustig [1854]22408698225126142019-01-28
Gustaf Edvard KlemmingFörteckning öfver Tegnérs efterlemnade Boksamling18641164135201252019-01-28
Jacob Henrik MörkAdalriks Och Giöthildas Äfwentyr. Förra Delen24165262019-01-28
AnonymTwenne bedröfwelige Wisor Uthi Fängelset22430711224601482019-01-28
AnonymTwenne nya och wackra Wisor, författade af [...] flickan Albertina Strand22463966225164412019-01-28
AnonymSjelfdukande Bordet, Guld-Åsnan och Dansande knölpåken [1854]22408706225126152019-01-28
AnonymEn ny och lustig Bröllops-Wisa22411930224119302019-01-28
AnonymHalf-Trollet, eller De Tre Swärden [1855]22409046225132052019-01-28
AnonymEt sällsynt Straff [...] Piga, Som trampade på Twänne Brödkakor [...] Så nalkas nu [...]22417634225130652019-01-28
Lina Sandell-BergPå Ängen1664370195346432019-01-28
AnonymDen olyckliga seglatsen från Arendal till Göteborg den 5 Aug. 190622460235225188952019-01-28
AnonymJätten Periferigerilerimini i swarta Skogen [1824]2406027225164542019-01-28
AnonymPelle Båtsman22408930225126332019-01-28
AnonymNy ABC- och bilder-bok, Med berättelser om djur. III15905562019-01-28
AnonymDe tre Hundarne [1854]22408660225036242019-01-28
AnonymEn mycket wacker Folk-Saga; om Lycksalighetens Ö1721302224605552019-01-28
AnonymHelena Antonia af Konstantinopel13431667225133052019-01-28
AnonymUngdoms-Landet [1853]22408275224858912019-01-28
AnonymEtt Samhällets Olycksbarn22423857225149482019-01-28
AnonymDet sköna slottet […] Hobergsgubben […] De tre små Männerna [1855]22409549225126392019-01-28
AnonymTvå nya, vackra visor … Ångaren Norges undergång … Två vänners öden22460229224615812019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_TvaNyaVackraVisor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22460229/cover.png
AnonymGråbergs-gubben22430787224609822019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_GrabergsGubben.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22430787/cover.png
AnonymCalle Wetterlind. En lustig visa om spektaklet vid Gråbergsgatan10163208224602632019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_CalleWetterlind.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10163208/cover.png
AnonymCarl Perßons Tankar före och efter afrättningen22424332224601132019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_CarlPerssonsTankar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22424332/cover.png
AnonymMin saliga hustrus lefnad och hädanfärd22431061224601142019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_MinSaligaHustrus.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22431061/cover.png
AnonymDåden i Helsingland. Tvenne trogna och sanningsenliga berättelser22411958224610392019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_DadenIHelsingland.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22411958/cover.png
AnonymTvå nya och tidsenliga Visor … En svensk valsång … ”Billigt pris”22460211224615462019-01-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_TvaNyaOchTidsenligaVisor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22460211/cover.png
AnonymDen röda kammaren. Bretagnisk Spökhistoria.22431013224615472019-01-28
AnonymJätten Periferigerilerimini i swarta Skogen [1841]1729993225234652019-01-28
AnonymEn ny och sanfärdig Wisa Öfwer Påströfwaren […] Eric Jansson Stare22419201225130702019-01-28
Gustaf Edvard Klemming och Gustaf EneströmSveriges kalendariska literatur II2166662412217432019-01-28
AnonymRätta Begrepet Om Drömmar2411509192272962019-01-28
AnonymNy ABC- och bilder-bok, Med berättelser om djur. I15905542019-01-28
AnonymLäse-Bok för Barn2427977114787092019-01-28
Carl Gustaf KröningssvärdHandlingar om Trulldoms-Wäsendet i Dalarne 1668–16738230925117175692019-01-28
AnonymDen Vansinnige vid Gråbergsgatan22418465225188712019-01-28
AnonymCalle Wetterlind. En lustig visa om spektaklet vid Gråbergsgatan10163208224602632019-01-28
AnonymFullständig upplysning öfver Sorgespelet den 23 September 18852935893180935122019-01-28
AnonymEn ny och lustig Wisa, Om en gammal Käring22419180224610252019-01-28
AnonymDe Gamla Göthernes Spöken, Trolldomar och Widskeppelser24056782019-01-28
Wilhelm Julius CoyetBerättelser om Troll-Hornet och Troll-Pipan104393022019-01-28
AnonymKyssarne [åtta visor]22461948225189952019-01-28
AnonymDöds-Suckar af Enkan Anna Greta Jansdotter Lindgren och Pigan Lovisa Bergros22417468224615832019-01-28
Lina Sandell-BergWåra Vänner bland djuren1664314195346442019-01-28
AnonymGråbergs-gubben22430787224609822019-01-28
AnonymVerlds- och natur-under10557287118127202019-01-28
AnonymOm Sju slags flickor, bland hwilka en Friare bör wälja22415463225130672019-01-28
AnonymDet sköna slottet [1853]22408233224858892019-01-28
Lars MolinDen byxlöse Äfventyraren… Lasse-Majas besynnerliga öden27654272019-01-28
AnonymWallare-Mannen22408654224868572019-01-28
AnonymMelusina13431658225036262019-01-28
AnonymSjelfdukande Bordet, GULL-ÅSNAN och Dansande Knölpåken [1824]2405719225163432019-01-28
AnonymEn wacker och intagande Saga om den underbara Trollflöjten22461454225190022019-01-28
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann och Ernst Moritz Arndt och AnonymBarn-Sagor I2435078182192432019-01-28
Lars MolinDen vidtberyktade Äfventyraren Lasse Majas… Öden27654302019-01-28
AnonymJöns Orädd22409576225126432019-01-28
AnonymArfprinsarnes ABC-bok11586413104647832019-01-28
AnonymTalande Fogeln, Spelande Trädet […] Om de sex swanorna [1855]22409306225143182019-01-28
AnonymCarl Perßons Tankar före och efter afrättningen22424332224601132019-01-28
AnonymKrönings-Wisor [...] Konung OSCAR Den I:stes och Drottning JOSEPHINA [...] 184422418659225130742019-01-28
Hilma AnderssonVerklighetsbilder1721496195346792019-01-28
Ernst MeyerABC-bok, dem klokom till förnöjelse10151693209153152019-01-28
AnonymNy ABC- och bilder-bok, med berättelser om djur. II1179129915905552019-01-28
AnonymDen lilla Wedplockerskan3159639192348502019-01-28
AnonymOm de Sju Sofware22409584225130632019-01-28
AnonymEnbusken. En mycket märkwärdig Historia [1834]22463178225189712019-01-28
AnonymMäster-Katten [1823]22463376225189252019-01-28
AnonymBlå-Skägg22419131224602672019-01-28
AnonymSjelfdukande Bordet, Guld-Åsnan och Dansande Knölpåken [1856]22409570225126422019-01-28
AnonymKort Erinran till en god Barn-Uppfostran2634888186287112019-01-28
AnonymAlfabetvm rvtenorvm2512716185141022019-01-28
AnonymTvå nya, vackra visor … Ångaren Norges undergång … Två vänners öden22460229224615812019-01-28
AnonymMin saliga hustrus lefnad och hädanfärd22431061224601142019-01-28
AnonymPrinsessan uppå Glasberget22408076224601202019-01-28
Arthur Conan Doyle och Hanny FlygareBaskervilles hund2150448316326062019-01-28
Lina Sandell-BergSolskensdagar1663963195078922019-01-28
Bengt Carl RodheNy ABC- och Läsebok för Småskolan116179922019-01-28
AnonymEn mycket nöjsam Historia om Tumme-Liten22461089225200752019-01-28
AnonymNy ABC-bok för småbarnskolor och hemmet11586540115865002019-01-28
Henrik Magnus CorneliusDjur-Kabinett2413307199812342019-01-28
Johan Olof ÅbergSkolmästaren i Schwedt1601838224602582019-01-28
AnonymMäster-Katten [1786]22423830225188832019-01-28
AnonymTvå nya och tidsenliga Visor … En svensk valsång … ”Billigt pris”22460211224615462019-01-28
Maria BjörkmanSagor ur Skogen3105827195078322019-01-28
Johan Nordlander och Jenny NyströmSvenska Barnboken II16210242019-01-28
Christoph von Schmid och AnonymBarndoms-Hjertat10141991173821172019-01-28
AnonymSyn, hwarigenom en Mördare, fem år efter föröfwad missgerning, bringas till bekännelse22461762225189962019-01-28
AnonymTalande Fogeln, Spelande Trädet […] Om de sex swanorna [1854]22408682225036282019-01-28
AnonymEn mycket begärlig Kärleks-Wisa [...] samt Ryssland och Czaren22461632225189982019-01-28
AnonymSilfwerhwit och Lillwacker22408208224853302019-01-28
Olof MelinFörsök till en Ny Underwisnings-Metod1185598423967562019-01-28
AnonymDåden i Helsingland. Tvenne trogna och sanningsenliga berättelser22411958224610392019-01-28
Paulina Helgeson och Thérèse RöökSmå vansinniga tomtar. En samling julkåserier2018-11-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/HelgesonP_SmaVansinnigaTomtar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99907019/cover.pngLitteraturbanken 2018
Olof HögbergDen stora vreden. Första delen37338201673442018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/HogbergO_DenStoraVreden1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb37338/cover.png
Olof HögbergDen stora vreden. Tredje delen37340201723102018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/HogbergO_DenStoraVreden3.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb37340/cover.png
Per WästbergObestämda artiklar72806442018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WastbergP_ObestamdaArtiklar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7280644/cover.png
Karin AndersonFilosofiska Betraktelser på vers och prosa av en olärd kvinna1630912201432502018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/AndersonK_FilosofiskaBetraktelser.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1630912/cover.png
Per WästbergTillbaka i tid93626062018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WastbergP_TillbakaITid.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb9362606/cover.png
Albert EngströmMin 5te bok14636490147388232018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/EngstromA_Min5teBok.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb14636490/cover.png
Sven LindqvistGräv där du står83450922018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindqvistS_GravDarDuStar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8345092/cover.png
Harry MartinsonDikter och prosa ur Quosego & andra publikationer, 1929–19352018-11-26Martinsons bidrag, ur Quosego och diverse andra publikationer (tidningar, tidskrifter och antologier), har tillgängliggjorts från privata samlingar, Lunds universitetsbibliotek samt Göteborgs universitetsbibliotek i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
AnonymTick-Tack. Tolv lektioner för de små24497092018-11-26
Harry MartinsonDikter och prosa ur Konsumentbladet, 1928–19362018-11-26Konsumentbladet, Stockholm 1928–1936. Martinsons bidrag har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Harry MartinsonTidiga handskrifter ur GHT:s arkiv [ms]2018-11-26Manuskripten har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Harry MartinsonDikter och prosa ur jultidningar, 1929–19392018-11-26Martinsons bidrag i dessa jultidningar, som har digitaliserats av Litteraturbanken, har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Harry MartinsonTidiga diktmanuskript ur en privat samling [ms]2018-11-26Diktmanuskripten, som alla kan dateras mellan åren 1927 och 1939, ingår i en privat samling, och har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Harry MartinsonDikter och prosa ur S.A.L.I.F., 1928–19312018-11-26Tidskriften S.A.L.I.F., utgiven av Svenska Amerika Liniens intendenturpersonals förening. Göteborg 1928–1931. (Exemplar i Lunds universitetsbibliotek samt i Göteborgs universitetsbibliotek har digitaliserats för denna digitala utgåva.) Martinsons bidrag har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Jon ViklundModernism i rörelse. Harry Martinson och den poetiska processen2018-11-26Publicerad i Samlaren, årg. 129, 2008, s. 188–217. Artikeln har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Sonja ErfurthHarry Martinson och Moa 1920–193171473092018-11-26
Staffan SöderblomHarry Martinson72290912018-11-26
Harry MartinsonDikter och prosa ur Vi, 1937–19382018-11-26Tidskriften Vi, Stockholm 1937–1938. Martinsons bidrag har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Harry MartinsonTidiga handskrifter ur GUB:s arkiv [ms]2018-11-26Manuskripten, som finns i handskriftssamlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek, har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Harry MartinsonDikter och prosa ur Arbetare-Kuriren, 1927–19302018-11-26Arbetare-Kuriren, Göteborg 1927–1930. Martinsons bidrag har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Harry MartinsonBrev till Knut Ring [ms, 1928–1931]2018-11-26Breven ingår i en privat samling, och har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Håkan MöllerVincent van Gogh i svensk modernistisk dikt. Analyser av sex dikter2018-11-26Publicerad i Samlaren, årg. 112, 1991, s. 25–72. Artikeln har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Harry MartinsonDikter och prosa ur Arbetaren, 1927–19322018-11-26Arbetaren, Stockholm 1927–1932. Martinsons bidrag har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Carl HellströmSagan om Anna-Lill och den trogne Tomtebissen1287373194007392018-11-26
Sonja ErfurthHarry Martinsons barndomsvärld71462932018-11-26
Harry MartinsonDikter och prosa ur Tidevarvet, 1928–19352018-11-26Tidevarvet, Stockholm 1928–1935. Martinsons bidrag har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Harry MartinsonDikter och prosa ur Ny Tid, 1927–19352018-11-26Ny Tid, Göteborg 1927–1935. Martinsons bidrag har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Harry MartinsonDikter ur Bonniers månadstidning, 1930–19322018-11-26Bonniers månadstidning, Stockholm 1930–1932. Martinsons bidrag, som har digitaliserats av Litteraturbanken, har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Harry MartinsonDikter och prosa ur Nya Dagligt Allehanda, 1931–19382018-11-26Nya Dagligt Allehanda, Stockholm 1931–1938. Martinsons bidrag har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Olof HögbergDen stora vreden. Andra delen37339201723142018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/HogbergO_DenStoraVreden2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb37339/cover.png
Albert EngströmUr mina memoarer1329479147317422018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/EngstromA_UrMinaMemoarer.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1329479/cover.png
Per WästbergHalva kungariket18142022018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WastbergP_HalvaKungariket.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1814202/cover.png
Karin AndersonEn hushållerskas poesi1611392201440332018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/AndersonK_EnHushallerskasPoesi.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1611392/cover.png
Per WästbergAnders Sparrmans resa107368342018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WastbergP_AndersSparrmansResa.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10736834/cover.png
Per WästbergBergets källa72812642018-11-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WastbergP_BergetsKalla.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7281264/cover.png
Harry MartinsonDikter och prosa ur Fem unga och andra antologier, 1929–19352018-11-265 unga, Albert Bonniers förlag, Stockholm 1929, Modern lyrik. En antologi, Albert Bonniers förlag, Stockholm 1931, Svenska dikter. En antologi utgiven av Erik Blomberg, Albert Bonniers förlag, Stockholm 1933, och Ett decennium ung svensk lyrik, Universal Press, Stockholm 1935. Martinsons bidrag har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Per Adolf GranbergNyårsgåfva för år 180824288892018-11-26
Harry MartinsonDikter och prosa ur Stockholms-Tidningen, 1928–19372018-11-26Stockholms-Tidningen, Stockholm 1928–1937. Martinsons bidrag har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Harry MartinsonEn dedikation till Axel Gauffin ur en privat samling [ms, 1939]2018-11-26Dedikationen, ställd till Axel Gauffin, ingår i en privat samling, och har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Harry MartinsonTre prosastycken ur en privat samling [ms, 1929–1931]2018-11-26Manuskripten ingår i en privat samling, och har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Harry MartinsonEtt brev till Elis Andersson 6.1935 [ms, 1935]2018-11-26Brevet ingår i en privat samling, och har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Harry MartinsonDikter och prosa ur DN och SvD, 1931–19382018-11-26Martinsons bidrag ur DN och SvD, som har digitaliserats av Kungliga biblioteket, har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
AnonymPepparkakan. Bilderbok för snälla barn1625473226944752018-11-26
Harry MartinsonEtt brev till Carl Anders Dymling [ms, 1932]2018-11-26Brevet ingår i en privat samling, och har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Harry MartinsonEtt utkast till en självbiografi, ur en privat samling [ms, u.å.]2018-11-26Manuskriptet, som sannolikt går att datera till 1928 eller 1929, ingår i en privat samling, och har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Harry MartinsonDikter och prosa ur Brand, 1927–19312018-11-26Brand, Stockholm 1927–1931. Martinsons bidrag har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Harry MartinsonDikter och prosa ur Spektrum, 19322018-11-26Spektrum, Stockholm 1932. Martinsons bidrag har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Harry MartinsonDikter och prosa ur Folkets Dagblad Politiken, 1927–19302018-11-26Folkets Dagblad Politiken, Stockholm 1927–1930. Martinsons bidrag har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Harry MartinsonDikter och prosa ur Sjömannen, 1928–19352018-11-26Tidskriften Sjömannen, Göteborg 1928–1935. Martinsons bidrag har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Harriet Beecher Stowe och Jenny NyströmOnkel Toms Stuga1621055226915062018-11-26
Harry MartinsonDikter och prosa ur Eldaren, 1928–1932 (del 1)2018-11-26Tidskriften Eldaren, Göteborg 1928–1932. Martinsons bidrag, som har digitaliserats av Lunds universitetsbibliotek, har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Harry MartinsonDikter och prosa ur Bonniers litterära magasin, 1932–19392018-11-26Bonniers litterära magasin, Stockholm 1932–1939. Här har även Martinsons text om Johannes Edfelt (1941) lagts till. Några av bidragen har hämtats från Projekt Runebergs digitalisering av BLM, de övriga har fotograferats ur Göteborgs universitetsbiblioteks exemplar. – Martinsons bidrag har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Harry MartinsonDikter och prosa ur Eldaren, 1928–1932 (del 2)2018-11-26Tidskriften Eldaren, Göteborg 1928–1932. I ett brev till Erik Asklund, den 10 november 1930, ber en mycket sjuk Harry Martinson sin vän om en tjänst: att samla in hans publicerade texter för eftervärlden. Brevet citeras kortfattat i Sonja Erfurths Harry Martinson och Moa 1920–1931 (1987), och återfinns i sin helhet i samlingen Poetiska törnbuskar i mängd. Brev 1929–1949. Urval och kommentarer Paulina Helgeson (2004), s. 66, varur följande citat är hämtat: ”Jag skickar dig nu som en första gengäld, några små urklipp. Jag har föresatt mig att skicka de urklipp jag kan få tag i till dig. Kan du dessutom hitta några själv i pressen (i förtid och framtid) så har du snart en Martinsonsamling. Det kan vara roligt att veta sig ha något lite på en hand. Varken Moa eller jag ha energi att samla. Har du märkt, att det är en särskilld energiyttring, att samla? Det gläder mig om du ville samla allt du kan få tag i av mig. / Jag skall sända dig vad jag kan komma åt. Hemma i Ösmo slarva vi bort allt. / Bra vore om du kunde samla ur Brand (för ett par år) Och i Stockholmstidningen. I fall jag dör förstår du så är det ju bra om någon har samlat något. Det känns så otryggt att ha strött alla löven till intets vind hän.” Föreliggande klippsamling, som omfattar tre prosastycken och trettiosju dikter ur Eldaren, tillhör idag en privat samling och sammanställdes ursprungligen av Erik Asklund efter Martinsons önskemål. Klippsamlingen har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Harry MartinsonDikter och prosa ur Nya folkets röst, 1928–19322018-11-26Tidskriften Nya folkets röst, Stockholm 1928–1932. Martinsons bidrag har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Henrik ReuterdahlJulläsning för barn. 183810449594199795822018-11-26
Friedrich GerstäckerDen första julgranen1581956225118472018-11-26
Viktor Rydberg och Jenny NyströmLille Viggs Äfventyr på Julafton (1875)21187862018-11-26
Harry MartinsonVerser för barn ur en privat samling [ms, u.å.]2018-11-26De odaterade diktmanuskripten ingår i en privat samling, och har tillgängliggjorts i samband med den digitala utställningen ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939, ett samarbete mellan Litteraturbanken och Harry Martinson-sällskapet.
Sonja ErfurthHarry Martinson och vägen ut71464622018-11-26
Sonja ErfurthHarry Martinsons 30-tal71478132018-11-26
Henrika AnderssonEmma Gloria med lust och fägring stor123345202018-10-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/AnderssonH_EmmaGloria3.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12334520/cover.png
Anna Wahlenberg och Aina Stenberg-MasolleKungens besök1238661132857792018-10-25
Fredrik August DahlgrenAnteckningar om Stockholms Theatrar287276127451502018-10-25
Anna WahlenbergUnga grevens hjärta131715513171552018-10-25
Maria NyströmSjömansgossar2943214127443512018-10-25
Karin Berglund”En älskvärd uppenbarelse!” Om receptionen av moster Lisen i Alfhild Agrells Dömd2018-10-25Magisteruppsats i teatervetenskap. Vårterminen 2008. Stockholms universitet. Institutionen för musik- och teatervetenskap
Adèle WemanI trolldoms garn3164115127454982018-10-25
Zacharias TopeliusKrypskyttarne14226055132839562018-10-25
Anna Maria Roos och Bror HillgrenSvante Stensson Sture IV. På Hörningsholm8222675132576462018-10-25
August StrindbergOväder [1907]2232299125972162018-10-25
August BlancheJernbäraren9972148127453012018-10-25
Rosa InveniusHuru farbror Anders blev nykterist134327802018-10-25F.S.N. Dialoger. Första serien. II. Lek för Hoppets Här av R. I. Helsingfors. Finlands Svenska Nykterhetsförbund. 1909.
Rafael HertzbergFörtrollningen1238700132857432018-10-25
August StrindbergMäster Olof [1878]1600759125945882018-10-25
Ernst LundquistLektörsutlåtande om En séance [ms]2018-10-25Lektörsutlåtande om Mathilda Roos pjäs En séance till Dramaten, 1880-talet. Finns i Dokument, 1880-talet, KTA.
August StrindbergStarkodder skald [1918]307388119143122018-10-25
Sophie ElkanGriller [ms]2018-10-25Handskrift. Urpremiär Kungliga Dramatiska Teatern. 1886.
Karin HelanderSagospelstraditionen och Anna Maria Roos Arabia Land122220182018-10-25
August StrindbergLycko-Pers Resa [1882]1600758125938472018-10-25
Anna WahlenbergBergakungens kniv130404872018-10-25Albert Bonniers Förlag. 1925.
Jeanette StjernströmAura [ms]2018-10-25Handskrift. Skådespel i 3 Akter med Sång och Melodramer, Svenskt Original af Nej! Nej! Åbo. 1850.
Anna Maria Roos och Bror HillgrenSvante Stensson Sture VI. Epilog8222675132445072018-10-25
August StrindbergSista Riddaren [1908]2207598125990022018-10-25
Anna Wahlenberg och Aina Stenberg-MasolleAnders nya mössa1641139130383652018-10-25
Alfhild AgrellEn Bröllopsdag [ms]125060632018-10-25Handskrift. Musik- och Teatermuseet. 1887.
Nanna BörjessonMäster Fröjd [ms]139137552018-10-25Handskrift Nr 129. Kongl. Theatrens Bibliothek.
Kungliga teaterns arkiv / Operan
Carl Georg StarbäckDen förtrollade prinsen2244742130427632018-10-25
August BlancheHittebarnet2566389127452832018-10-25
Kurt JohannessonI polstjärnans tecken. Studier i svensk barock80727722018-10-25
Jeanette StjernströmFyra dagar af Konung Gustaf III:s regering10081347127436612018-10-25
August StrindbergAbu Casems tofflor [1908]1617929118320292018-10-25
Sten LindrothLöjtnant Åhls äventyr80721872018-10-25
Zacharias TopeliusLucias Ziffror142260552018-10-25
Rosa InveniusJulklockorna132848552018-10-25Ur F. S. N. Dialoger. Första serien. III. Helsingfors. Finlands Svenska Nykterhetsförbund. 1909.
Mathilda RoosEn séance [ms]139132012018-10-25Handskrift. Sufflörens handskrivna exemplar. Kongl. Theaterns Bibliothek. 1884.
Augusta BraunerhjelmHvem? [ms]139131912018-10-25Handskrift. Urpremiär Kungliga Dramatiska Teatern 1877-05-22. 1877.
Karin Berglund”Männen hafva vissa privilegier – och de flesta bruka dem”. Om dubbelmoralen i Alfhild Agrells dramer Räddad och Dömd2018-10-25Kandidatuppsats i teatervetenskap. Höstterminen 2007. Stockholms universitet. Institutionen för musik- och teatervetenskap
Gudmund Jöran AdlerbethCora och Alonzo, Opera I Tre Acter2390009183158962018-10-25
David GedinAtt få lov. Kvinnor och baler kring 1880-talet10700552221157762018-10-25
Sten LindrothFru Lusta och Fru Dygd5070282018-10-25
August StrindbergDen Fredlöse. Dramatisk dikt [1876]11926124127474552018-10-25
August StrindbergCarl XII [1901]3094910125465032018-10-25
August StrindbergFolkungasagan [ms]2018-10-25Handskrift. Skådespel i 5 akter af August Strindberg. Lund 1899.
Helena NyblomI sista stund1618211127437022018-10-25
Constance af TrolleEtt försök till rekonstruktion av Bollhuset2018-10-25Bidrag till konferensen ”Fri dramatik i teori och praktik”, Dramawebben, Stockholm 2012-02-24.
Dramawebben 2012.
August BlancheEngelbrekt och hans dalkarlar9972104127452222018-10-25
Johan JolinBarnhusbarnen eller Verldens Dom2327499127451772018-10-25
Frigga CarlbergSamma don1632174127443462018-10-25
Anonym och Gustaf Edvard KlemmingBelial et Christus2152760127690622018-10-25
Adèle WemanFrån mormors tid3164109127454832018-10-25
Anna Maria Roos och Bror HillgrenHos Sven i Isala8222675132564582018-10-25
Adèle WemanFar super3164107127454792018-10-25
August StrindbergParia [1890, Dramawebben]1626620119144542018-10-25
Carl Gustaf AnderssonFiskargossarne2244742130379042018-10-25
Anna Maria Roos och Bror HillgrenÄlvornas jul1273422132518842018-10-25
August StrindbergTill Damaskus. Tredje delen [1904]502010118775782018-10-25
Selma AbrahamssonKärlek och politik134327692018-10-25Vasa. Finlands Svenska Ungdomsförbund. 1912.
Karl August TavaststjernaAffärer31230127451302018-10-25
Carl LindegrenDen Försonade Fadren2389210125418642018-10-25
Walter Stenström och Louis MoePrinsessan, som inte ville äta havresoppa2672363132839972018-10-25
Helena NyblomHämnd1719513127436952018-10-25
Anna Wahlenberg och Aina Stenberg-MasollePrinsessans visa16411392018-10-25
Magnus Olai Asteropherus och Ernst MeyerEn lustig comedia vid namn Tisbe12294882018-10-25
Walter Stenström och John DungePepparkaksgubbarna i pepparkaksskrinet1469872118325032018-10-25
Ulla Melander MarttalaDramadialog i datorn2018-10-25Artikeln bygger på en presentation hållen vid konferensen Dramawebben – möte mellan teori och praktik, 24 februari 2012; arrangör Dramawebben.
Publicerad med stöd från Riksbankens Jubileumsfond. 2012
Zacharias TopeliusDen tappade kängan10235155131572982018-10-25
Maria NyströmUnder marknaden134327522018-10-25Ur F. S. N. Dialoger. Första serien. IV. Helsingfors. Finlands Svenska Nykterhetsförbund. 1909.
Rosa InveniusNär jag blir stor134327642018-10-25Ur F. S. N. Dialoger. Första serien V. Helsingfors. Finlands Svenska Nykterhetsförbund. 1910.
Anna Maria Roos och Bror HillgrenFröja befrias1273422132475712018-10-25
Jeanette StjernströmDen söndriga Bron2018-10-25Stockholm. Huldberg & Komp. 1860.
Anna Maria Roos och Bror HillgrenKung Göte och den snåle bonden1273422132488522018-10-25
Carl Gustaf AnderssonNybyggarne2244743133739092018-10-25
Anna Maria Roos och Bror HillgrenPå marknaden1273422132514312018-10-25
Hélène OlssonDen segrande flickaktigheten. Ellen Hartman – spelstil och utstrålning2018-10-25PK-uppsats. Stockholms Universitet. Institutionen för teatervetenskap. Vårterminen 2002
Frans HedbergAnna-Stinas Illusioner1271137127451452018-10-25
Anne Charlotte LefflerPastorsadjunkten1596451127442822018-10-25
Anna BobergTirfing1662591123469132018-10-25
Anne Charlotte LefflerElfvan1504865126039742018-10-25
Zacharias TopeliusSkogskonungen10504978133791982018-10-25
Helena NyblomEn Musik-kur1618212127435862018-10-25
Anne Charlotte LefflerDen kärleken!1205385135044542018-10-25
Anne Charlotte LefflerEn räddande engel [renskrivet ms]125329932018-10-25 Renskrift från handskrift i Kungliga teaterns arkiv.
Se handskriften som faksimil här.
Mårten AlténDen Förföljda Oskulden2374054125418352018-10-25
John BauerMats och Petter och Dunseklamp [ms]132854422018-10-25Handskrift. Jönköpings läns museum
Alfhild AgrellDömd479400118287422018-10-25
Zacharias TopeliusAskungen142260552018-10-25
Alfhild AgrellIngrid1203680127436992018-10-25
Rosa InveniusNyårsaftonen134327602018-10-25Ingår i F.S.N. Dialoger. Första serien. VI. Helsingfors. Finlands Svenska Nykterhetsförbunds Förlag. 1911.
Frans HedbergBlommor i Drifbänk1271128127451862018-10-25
Selma AbrahamssonFörbudslagen134136282018-10-25Ur Dialoger. Första serien. III. Helsingfors. Finlands Svenska Nykterhetsförbund. 1909.
Zacharias TopeliusEfter femtio år20957852018-10-25
Anne Charlotte LefflerFamiljelycka1205385113336882018-10-25
August StrindbergSpök-Sonaten [1907]489371125996022018-10-25
August StrindbergPelikanen [1907]2232301125978312018-10-25
Adèle WemanBergkungen3164101127454192018-10-25
August StrindbergBrott och Brott [1899]10156069125449602018-10-25
Ulla Melander MarttalaMän och kvinnor i dramadialog från två sekler2018-10-25Svensk dramadialog. Nr 6. Uppsala universitet 2004
FUMS, Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.
Jeanette StjernströmCarl XII vid Pultava115995722018-10-25Svenskt original. Uppfördt på Mindre Teatern i Stockholm. Stockholm. Albert Bonniers Förlag. 1850.
Andreas Johannis PrytzOlof Skottkonung Thed är een Lustigh Comoedia2519086192348542018-10-25
Anna Maria Roos och Bror HillgrenFången på Stockholmshus8222675132545642018-10-25
Johannes MesseniusBlanckamäreta25181842018-10-25
John BauerMats o Petter eller Prinsessan som fick trollöron [ms]132849042018-10-25Handskrift. Sagospel för (anspråkslösa) barn på Skansen. Sommaren 1915. Med förmildrande omständigheter af John Bauer.
August StrindbergTill Damaskus [Första och andra delen, 1898]10163283126005442018-10-25
August StrindbergPåsk [ms]125103602018-10-25Handskrift. Urpremiär Schauspielhaus, Frankfurt am Main 1901.
August StrindbergKaspers Fet-Tisdag [1916]12672127475912018-10-25
Gustaf Edvard KlemmingOm Meniskiones Skapelse21527602018-10-25
Toini Topelius och Arthur HögstedtI små maffarnas land1664152132839072018-10-25
August StrindbergHemsöborna. Folkkomedi [1914]12663119119662018-10-25
Carl Magnus EnvallssonKusinerna23891412018-10-25
Rosa InveniusDet blå bandet134136492018-10-25Ingår i F.S.N. Dialoger. Första serien – VI. Helsingfors. Finlands Svenska Nykterhetsförbunds Förlag. 1911.
Ellen Lundberg-NyblomNär ljusen släckas1636551127442432018-10-25
August StrindbergRiksföreståndaren [1909]1617949125987262018-10-25
Anna Maria Roos och Bror HillgrenEldsvådan1273422132438812018-10-25
Anna WahlenbergPappas kria1313482117839552018-10-25
Walter Stenström och John DungePojken och Trollen eller Äventyret1469870118325132018-10-25
Ernst LundquistLektörsutlåtande om Kampen för lyckan [ms]2018-10-25Lektörsutlåtande om pjäsen Kampen för lyckan till Dramaten, 12/11 1887. Finns i Dokument, 1880-talet, KTA.
Zacharias TopeliusFågel blå102351552018-10-25
Jeanette StjernströmI Finland 1808 och 9 [ms]139132092018-10-25Handskrivet manus. Kungliga Teatrarnas Arkiv, Pjäs- och librettisamling: I.
Mauritz Cramær och Emilie Flygare-CarlénBrottslingarne, dram i fyra akter10452369181507702018-10-25
August StrindbergBandet [1897]1664033119098842018-10-25
Hjalmar BergmanHerr Sleeman kommer8219026120974382018-10-25
François de la Traverse, sieur de Sévigny och Anders von Düben den yngreBallet, Bemängd med Sång2388553135183962018-10-25
Julia Christina NybergEn helgdagsafton1556599127477182018-10-25
Andreas Johannis PrytzEn Lustigh Comoedia, Om Konung Gustaf Then Första2519084181509112018-10-25
Marika V. Lagercrantz och Ulrika Lindgren”Bakom ylle och spets finns djup och tyngd”. Utforskande av handarbete som spelbart tecken2018-10-25None
Anonym och Peter LindahlSyrinx, Eller Then uti Waß förwandlade Wattu-Nymphen (1748)2389852193376452018-10-25
Concordia LöfvingSå vann han stolts Jungfrun1624615127443712018-10-25
Karin BerglundVilken roll spelar könet? Om iscensättningen av genusidentiteter i Frida Stéenhoffs pjäs Lejonets unge2018-10-25Masteruppsats i teatervetenskap. Vårterminen 2009. Stockholms universitet. Institutionen för musik- och teatervetenskap
Jacobus Petri RondeletiusJudas Redivivus, Thet är: En christeligh Tragicocomædia448242181511202018-10-25
Carl Magnus EnvallssonDen nya secten. Moraliskt Lust-Spel I En Act. 2389419125418822018-10-25
Zacharias TopeliusPrinsessan Törnrosa122026662018-10-25
Anna Wahlenberg och Aina Stenberg-MasolleTårebjörken1641139132461992018-10-25
Anna WahlenbergKungens nattmössa1484067132839812018-10-25
Carl Gustaf AnderssonVallgossen2244743134128672018-10-25
Augusta BraunerhjelmKusinerna [ms]139136792018-10-25Handskrift. Kungl. Teaterns Bibliotek. Ex. 2
Anonym och Esaias Tegnér den yngreEen lustigh Comedia om Doctor Simon40838120535752018-10-25
Carl Michael BellmanDramatiska Sammankomsten [1814]2436483120585922018-10-25
Hedvig IndebetouI det gröna3074268134129232018-10-25
Maria NyströmPå farfars fars tid1238674134128852018-10-25
Augusta BraunerhjelmKåre [ms]139131932018-10-25Handskrift. Urpremiär Kungliga Operan 1880.
August StrindbergHermione [1871]1585284125926462018-10-25
Sten LindrothSvensk lärdomshistoria II1074702018-10-25
August StrindbergNäktergalen i Wittenberg [1903]502012119121272018-10-25
Anna WahlenbergLöndörren1627264127441642018-10-25
Frigga CarlbergStatsministerns döttrar1650455127443672018-10-25
Zacharias Topelius och August MalmströmDen röda stugan1336401131570742018-10-25
August StrindbergHimmelrikets Nycklar [1892]1626614125930352018-10-25
August StrindbergMidsommar [1901]10156036125943532018-10-25
Adèle WemanKvinnofrågan3164113127477702018-10-25
Olof von DalinDen Afwundsiuke2389112125418182018-10-25
August StrindbergGenom öknar till arfland [1918]307388119142192018-10-25
Walter StenströmEngelbrekt befriar Sverge1238700132854932018-10-25
Johan Magnus LannerstjernaÄfventyraren2389207125359352018-10-25
Victoria Benedictsson och Axel LundegårdDen bergtagna1207121181509112018-10-25
Victoria BenedictssonI telefon5398132018-10-25
Mary de GeerNoblesse Oblige4009042018-10-25
Sten LindrothEpoker och människor72796672018-10-25
Gustaf af GeijerstamAldrig i lifvet1621381127451332018-10-25
Toini Topelius och Arthur HögstedtJeppe och Murra1664152132839232018-10-25
Fredrik August DahlgrenWermlänningarne. Sorglustigt tal- sång och dansspel28393292018-10-25
Zacharias TopeliusBärplockerskan10235155130412562018-10-25
Wilma LindhéMödrar1490426127441732018-10-25
Edit WahlbeckPå landet är bäst3151516127443092018-10-25
Anna WahlenbergTvå Valspråk1210926127443942018-10-25
Edla GustafsonPrinsessan Solstråle1634059127458902018-10-25
August StrindbergSamum1626620119143902018-10-25
Carl Magnus EnvallssonGustaf Ericsson i Dalarne2389137125422112018-10-25
Victoria Benedictsson och Axel LundegårdFinal12071182018-10-25
August StrindbergPelikanen [ms]125330102018-10-25Handskrift. Urpremiär Intima Teatern 1907.
Anna Maria Roos och Kerstin FrykstrandArabia Land1361173225484452018-10-25
Anna Wahlenberg och Brita EllströmTrollrocken1238709132858012018-10-25
Frida StéenhoffKärlekens rival1633909127441112018-10-25
August StrindbergEtt Drömspel [1902]10187237119141342018-10-25
Anna Maria Roos och Bror HillgrenKarolinens hemkomst8222675132580982018-10-25
Anna Maria RoosDen lilla gumman i skogen1273422131567322018-10-25
Maria MårsellArtisten i vardagsrummet2018-10-25Södertörns högskola. Institutionen för kultur och kommunikation. Magisteruppsats vårterminen 2010.
Adèle WemanDalakastet3164103127454302018-10-25
Zacharias Topelius och August MalmströmSkyddsengeln1336401133791572018-10-25
Johan StagnellBaron Sjelfklok och Fröken Granlaga2389266120889012018-10-25
Nanna WallensteenMellan fjällen [ms]2018-10-25Handskrivet manuskript, Sveriges Teatermuseum
Frida LandsortSankt Pers bekymmer27618832018-10-25
Lotten von KræmerHermes och Diotima1623970225491582018-10-25
Anna Maria RoosLöjans äventyr12734222018-10-25
Aurora von QvantenTantens glömska32913172018-10-25
Hedvig von NumersI himmelen och på jorden [ms]2018-10-25Handskrivet manuskript, KB, ej katalogiserat i Ediffah
Helena NyblomPrinsessan Törnrosa16311822018-10-25
AnonymDen segrande fattigdomen och det förödmjukade högmodet [ms]2018-10-25Handskrivet manuskript, KTA
Sofie LitheniusResan ut i världen27696702018-10-25
Gustava SvanströmSkördarna16401902018-10-25
Mathilda LundströmKristina Gyllenstjerna15829352018-10-25
Alma CleveKärlek16218492018-10-25
Maria NyströmEn smugglingshistoria2018-10-25Andra uppl. Wasa 1908
Frida LandsortSommar17274032018-10-25
Maria Barbara FrykholmEn god uppfostran12001452018-10-25
Anna WahlenbergHeder för två. Sufflörens ex. [ms]2018-10-25Sufflörens opaginerade och handskrivna exemplar, 1905, Kungliga Dramatiska Teaterns arkiv
Anna WahlenbergDamoklessvärdet13507572018-10-25
Anna WahlenbergMänniskokännaren12109352018-10-25
Fredrika Bremer och Charlotte Birch-PfeifferMor och son [ms]2018-10-25Handskrivet manus. Kungliga teaterns arkiv
Maria NyströmTablå29432112018-10-25
Amalia FahlstedtFörsta steget1622382225484702018-10-25
Josefina BengtsNär stampens Maja va ti huvustan25473752018-10-25
Fredrika BremerTrälinnan1854921225503742018-10-25
Nanna WallensteenGammal kärlek rostar aldrig [ms]2018-10-25Handskrivet manuskript, Sveriges Teatermuseum
Hilja TavaststjernaAskungen31188982018-10-25
Rosalba CedermanDyveke [ms]2018-10-25Handskrivet manus, Sveriges teatermuseums arkiv.
Nanna WallensteenFlickorna fria [ms]2018-10-25Handskrivet manuskript, Sveriges Teatermuseum
Louise StjernströmFamiljen Mohrin [ms]2018-10-25Handskrivet manuskript, Statens musiksamlingar.
Nanna WallensteenDet stora mågakriget [ms]2018-10-25Maskinskrivet manuskript, STM
Helena NyblomUppgörelse [ms]2018-10-25Handskrivet manuskript, odaterat, Sveriges teatermuseum.
Jeanette StjernströmMor och döttrar eller Namnförvexlingen [ms]2018-10-25Handskrivet manuskript, Kungliga Teatrarnas Arkiv
Nanna WallensteenKärlek och zoologi [ms]2018-10-25Handskrivet manuskript, Sveriges Teatermuseum
Jeanette StjernströmEtt blad ur samhällslifvets mysterier [ms]2018-10-25Handskrivet manuskript, Musik och teaterbiblioteket.
Charlotte BjörnstjernaHos Cincinnatus eller Hur en krakmandel kan varda en bittermandel108554932018-10-25
Gustava SvanströmI väntsalen16401902018-10-25
Wilma LindhéEn ny rôle [ms]2018-10-25Handskrivet manus. Kungliga Dramatiska Teaterns arkiv.
Hilja TavaststjernaPrinsen och vallgossen31188982018-10-25
Emilie BjörnbergGossen och flickan9087042018-10-25
Alice LöthnerFörmyndaren [ms]2018-10-25Maskinskrivet manus, Sveriges teatermuseum.
Louise StjernströmEn pröfvning [ms]2018-10-25Handskrivet manuskript, Sveriges teatermuseum
Nanna WallensteenFamiljen Malling eller Slägten är värst [ms]2018-10-25Handskrivet manuskript, Sveriges Teatermuseum
Dorothea DunckelFörlofningen23894282018-10-25
Amanda KerfstedtLilla Nina [ms]2018-10-25Handskrivet manuskript, KTA
Nanna BörjessonFröken Elisabeth77564182018-10-25
Aina FinneMan och hustru8618182018-10-25
Sofie LitheniusFritz och Hildas julafton27825802018-10-25
Lotten von KræmerDrottning Åsa20016532018-10-25
Elisabeth KuylenstiernaGodt nytt år4009042018-10-25
Adèle WemanLäsförhörskalaset i Hultnäs [ms]2018-10-25Manuskript på Svenska teatern, Helsingfors. Finns också tryckt.
Helena NyblomEn hedersman [ms]2018-10-25Handskrivet manuskript, Sveriges teatermuseum.
Eva ÅradsMoral och moral [ms]2018-10-25Handskrivet manuskript, Sveriges Teatermuseum
Selma AbrahamssonJulbrännvinet24895412018-10-25
Adelaide EhrnroothGammal kärlek rostar aldrig91875302018-10-25
Alice LöthnerFru Sternhoffs diamanter [ms]2018-10-25Handskrivet manuskript, Sveriges teatermuseum.
Olga TorckellProsten och hans son29042832018-10-25
Jeanette StjernströmKonung Carl den 10 Gustaf [ms]2018-10-25Handskrivet manuskript, Musik och teaterbiblioteket.
Frans HedbergBlommor i Drifbänk1271128127451862018-10-25
Olof von DalinDen Afwundsiuke2389112125418182018-10-25
Constance af TrolleEtt försök till rekonstruktion av Bollhuset2018-10-25Bidrag till konferensen ”Fri dramatik i teori och praktik”, Dramawebben, Stockholm 2012-02-24.
Dramawebben 2012.
Hélène OlssonDen segrande flickaktigheten. Ellen Hartman – spelstil och utstrålning2018-10-25PK-uppsats. Stockholms Universitet. Institutionen för teatervetenskap. Vårterminen 2002
Karin HelanderSagospelstraditionen och Anna Maria Roos Arabia Land122220182018-10-25
Andreas Johannis PrytzEn Lustigh Comoedia, Om Konung Gustaf Then Första2519084181509112018-10-25
Johan JolinBarnhusbarnen eller Verldens Dom2327499127451772018-10-25
Edla GustafsonPrinsessan Solstråle1634059127458902018-10-25
Frans HedbergAnna-Stinas Illusioner1271137127451452018-10-25
Ulla Melander MarttalaDramadialog i datorn2018-10-25Artikeln bygger på en presentation hållen vid konferensen Dramawebben – möte mellan teori och praktik, 24 februari 2012; arrangör Dramawebben.
Publicerad med stöd från Riksbankens Jubileumsfond. 2012
August BlancheEngelbrekt och hans dalkarlar9972104127452222018-10-25
August StrindbergSamum1626620119143902018-10-25
Carl Magnus EnvallssonGustaf Ericsson i Dalarne2389137125422112018-10-25
August StrindbergNäktergalen i Wittenberg [1903]502012119121272018-10-25
Victoria Benedictsson och Axel LundegårdFinal12071182018-10-25
Anna WahlenbergLöndörren1627264127441642018-10-25
Walter Stenström och John DungePepparkaksgubbarna i pepparkaksskrinet1469872118325032018-10-25
August StrindbergPelikanen [ms]125330102018-10-25Handskrift. Urpremiär Intima Teatern 1907.
Jacobus Petri RondeletiusJudas Redivivus, Thet är: En christeligh Tragicocomædia448242181511202018-10-25
August StrindbergGenom öknar till arfland [1918]307388119142192018-10-25
Magnus Olai Asteropherus och Ernst MeyerEn lustig comedia vid namn Tisbe12294882018-10-25
Carl LindegrenDen Försonade Fadren2389210125418642018-10-25
August StrindbergOväder [1907]2232299125972162018-10-25
Gustaf Edvard KlemmingBelial et Christus2152760127690622018-10-25
August StrindbergAbu Casems tofflor [1908]1617929118320292018-10-25
August BlancheJernbäraren9972148127453012018-10-25
Alfhild AgrellIngrid1203680127436992018-10-25
Frigga CarlbergSamma don1632174127443462018-10-25
Karin BerglundVilken roll spelar könet? Om iscensättningen av genusidentiteter i Frida Stéenhoffs pjäs Lejonets unge2018-10-25Masteruppsats i teatervetenskap. Vårterminen 2009. Stockholms universitet. Institutionen för musik- och teatervetenskap
Victoria Benedictsson och Axel LundegårdDen bergtagna1207121181509112018-10-25
August StrindbergMäster Olof [1878]1600759125945882018-10-25
Victoria BenedictssonI telefon5398132018-10-25
August StrindbergPåsk [ms]125103602018-10-25Handskrift. Urpremiär Schauspielhaus, Frankfurt am Main 1901.
Jeanette StjernströmFyra dagar af Konung Gustaf III:s regering10081347127436612018-10-25
August BlancheHittebarnet2566389127452832018-10-25
Marika V. Lagercrantz och Ulrika Lindgren”Bakom ylle och spets finns djup och tyngd”. Utforskande av handarbete som spelbart tecken2018-10-25None
August StrindbergEtt Drömspel [1902]10187237119141342018-10-25
August StrindbergBrott och Brott [1899]10156069125449602018-10-25
Ellen Lundberg-NyblomNär ljusen släckas1636551127442432018-10-25
Fredrik August DahlgrenAnteckningar om Stockholms Theatrar287276127451502018-10-25
August StrindbergRiksföreståndaren [1909]1617949125987262018-10-25
August StrindbergParia [1890, Dramawebben]1626620119144542018-10-25
David GedinAtt få lov. Kvinnor och baler kring 1880-talet10700552221157762018-10-25
Carl Magnus EnvallssonDen nya secten2389419125418822018-10-25
Ernst LundquistLektörsutlåtande om Kampen för lyckan [ms]2018-10-25Lektörsutlåtande om pjäsen Kampen för lyckan till Dramaten, 12/11 1887. Finns i Dokument, 1880-talet, KTA.
Helena NyblomEn Musik-kur1618212127435862018-10-25
Jeanette StjernströmCarl XII vid Pultava115995722018-10-25Svenskt original. Uppfördt på Mindre Teatern i Stockholm. Stockholm. Albert Bonniers Förlag. 1850.
Anne Charlotte LefflerDen kärleken!1205385135044542018-10-25
Carl Michael BellmanDramatiska Sammankomsten [1814]2436483120585922018-10-25
Karin Berglund”Männen hafva vissa privilegier – och de flesta bruka dem”. Om dubbelmoralen i Alfhild Agrells dramer Räddad och Dömd2018-10-25Kandidatuppsats i teatervetenskap. Höstterminen 2007. Stockholms universitet. Institutionen för musik- och teatervetenskap
Carl Magnus EnvallssonKusinerna23891412018-10-25
August StrindbergHermione [1871]1585284125926462018-10-25
Ulla Melander MarttalaMän och kvinnor i dramadialog från två sekler2018-10-25Svensk dramadialog. Nr 6. Uppsala universitet 2004
FUMS, Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.
Anna Maria Roos och Kerstin FrykstrandArabia Land1361173225484452018-10-25
August StrindbergLycko-Pers Resa [1882]1600758125938472018-10-25
Walter Stenström och John DungePojken och Trollen eller Äventyret1469870118325132018-10-25
Gustaf af GeijerstamAldrig i lifvet1621381127451332018-10-25
August StrindbergStarkodder skald [1918]307388119143122018-10-25
Mauritz Cramær och Emilie Flygare-CarlénBrottslingarne, dram i fyra akter10452369181507702018-10-25
Fredrik August DahlgrenWermlänningarne. Sorglustigt tal- sång och dansspel28393292018-10-25
Helena NyblomHämnd1719513127436952018-10-25
Anna WahlenbergUnga grevens hjärta131715513171552018-10-25
AnonymAlle Bedlegrannas Spegel2519868197485152018-10-25
Ernst LundquistLektörsutlåtande om En séance [ms]2018-10-25Lektörsutlåtande om Mathilda Roos pjäs En séance till Dramaten, 1880-talet. Finns i Dokument, 1880-talet, KTA.
August StrindbergSpök-Sonaten [1907]489371125996022018-10-25
August StrindbergHimmelrikets Nycklar [1892]1626614125930352018-10-25
August StrindbergSista Riddaren [1908]2207598125990022018-10-25
Wilma LindhéMödrar1490426127441732018-10-25
August StrindbergBandet [1897]1664033119098842018-10-25
Karin Berglund”En älskvärd uppenbarelse!” Om receptionen av moster Lisen i Alfhild Agrells Dömd2018-10-25Magisteruppsats i teatervetenskap. Vårterminen 2008. Stockholms universitet. Institutionen för musik- och teatervetenskap
August StrindbergMidsommar [1901]10156036125943532018-10-25
Anna WahlenbergTvå Valspråk1210926127443942018-10-25
Johan StagnellBaron Sjelfklok och Fröken Granlaga2389266120889012018-10-25
August StrindbergHemsöborna. Folkkomedi [1914]12663119119662018-10-25
August StrindbergDen Fredlöse. Dramatisk dikt [1876]11926124127474552018-10-25
Anne Charlotte LefflerEn räddande engel [ms]125329932018-10-25 Renskrift från handskrift i Kungliga teaterns arkiv.
Se handskriften som faksimil här.
Johan Magnus LannerstjernaÄfventyraren2389207125359352018-10-25
Helena NyblomI sista stund1618211127437022018-10-25
Frigga CarlbergStatsministerns döttrar1650455127443672018-10-25
Karl August TavaststjernaAffärer31230127451302018-10-25
Maria MårsellArtisten i vardagsrummet2018-10-25Södertörns högskola. Institutionen för kultur och kommunikation. Magisteruppsats vårterminen 2010.
Johannes MesseniusBlanckamäreta25181842018-10-25
August StrindbergCarl XII [1901]3094910125465032018-10-25
Gustaf Edvard KlemmingOm Meniskiones Skapelse21527602018-10-25
August StrindbergTill Damaskus. Tredje delen [1904]502010118775782018-10-25
Mårten AlténDen Förföljda Oskulden2374054125418352018-10-25
Walter Stenström och Louis MoePrinsessan, som inte ville äta havresoppa2672363132839972018-10-25
August StrindbergFolkungasagan [ms]2018-10-25Handskrift. Skådespel i 5 akter af August Strindberg. Lund 1899.
Alfhild AgrellDömd479400118287422018-10-25
August StrindbergTill Damaskus [1898]10163283126005442018-10-25
Anne Charlotte LefflerFamiljelycka1205385113336882018-10-25
Anonym och Esaias Tegnér den yngreEen lustigh Comedia om Doctor Simon40838120535752018-10-25
Henrika AnderssonEmma Gloria och den röda längtansboken112394902018-10-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/AnderssonH_EmmaGloria2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb11239490/cover.png
Henrika AnderssonEmma Gloria och de Levande Varslarna103323552018-10-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/AnderssonH_EmmaGloria1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10332355/cover.png
Anne Charlotte LefflerUnder Toffeln1253278127690092018-10-25
Carl Israel HallmanFinkel, eller Det underjordiska Bränvins-Bränneriet2389189120884132018-10-25
Gerda MeyersonDen nya klassen2831910134327982018-10-25
Carl Israel HallmanPetis och Telée2389191120884042018-10-25
Didric Gabriel BjörnSång-Stycken2389083172084162018-10-25
Zacharias TopeliusSnurran10504978134040752018-10-25
Anne Charlotte LefflerSanna kvinnor1205390117838642018-10-25
Sten LindrothSvensk lärdomshistoria I1074692018-10-25
Maria NyströmFästmöprovet2018-10-25Frams Byrå, Vasa. Gamlakarleby, 1916
Ylva ÅgrenHönsestrik – ett konstnärligt och pedagogiskt utvecklingsprojekt2018-10-25Uppsats, Teaterhögskolan i Stockholm 2008.
Alfhild AgrellVår!1203672224913752018-10-25
Anna Maria Roos och Bror HillgrenSvipdag vinner Fröja1273422132510352018-10-25
Maria NyströmLika barn leka bäst3061314127441252018-10-25
Adèle WemanKung Ivars dotter3164105127455252018-10-25
Jeanette StjernströmLäsare-Presten10081358127441492018-10-25
Alfhild AgrellHvarför?479398127477792018-10-25
Anna Helena Mathilda SandbergLasse Maja [ms]139165722018-10-25Handskrift. *) Titeln skulle äfven kunna blifva: En Afton i Småland. Kungliga Teaterns Arkiv. 1879.
August StrindbergDen starkare1626621119144742018-10-25
Olof KexélSterbhus-Kammereraren Mulpus2389196125359552018-10-25
Zacharias Topelius och August MalmströmStormen och solskenet3272989134047442018-10-25
Johan Henrik KellgrenDrottning Christina23899922018-10-25
Alfhild AgrellEn lektion1733674127477602018-10-25
Mathilda MallingFru Leonora. Komedi i fyra akter12057172018-10-25
Walter Stenström och John DungeLurifax och Spjuver1469868118325332018-10-25
Anna Maria Roos och Bror HillgrenTors hammare1273422132520992018-10-25
August StrindbergDödsdansen [1901]1719501125465082018-10-25
Anna Maria Roos och Bror HillgrenSvante Stensson Sture I. Svante Sture och lybeckarna8222675132566632018-10-25
Rosa InveniusRövaren2722105134327862018-10-25
August StrindbergKronbruden [1902]101872372018-10-25
Zacharias TopeliusRinaldo Rinaldini102351552018-10-25
Zacharias TopeliusJennys förmaningar14226055132839412018-10-25
August StrindbergMäster Olof [1881, tryckt efter ms 1872]1600757119117262018-10-25
Helena NyblomEn trasslig härfva1719512127436092018-10-25
Anna WahlenbergStackars flicka1640485127443642018-10-25
Adèle WemanLycka3164116127458522018-10-25
Zacharias TopeliusWar god mot de fattiga10235155133789932018-10-25
August StrindbergKristina [1903]502012119119782018-10-25
Gustaf IIISvartsjuke Neapolitanaren2428942120570962018-10-25
Alfhild AgrellRäddad4793984793992018-10-25
August StrindbergErik XIV [1899]10152509125465172018-10-25
Gerda MeyersonEn Julgäst. Drama3146919132855052018-10-25
Victoria BenedictssonRomeos Julia834566127685362018-10-25
Rosa InveniusDopbarnen2722103127454502018-10-25
Louise StjernströmTwänne Ringar [ms]2018-10-25Handskrift. Kungliga Teaterns Arkiv. 1861.
August StrindbergInför döden [1893]1626610127475392018-10-25
August StrindbergKamraterna [1886]10156474125932442018-10-25
August StrindbergHellas [1918]30738811914232018-10-25
Anna Wahlenberg och Aina Stenberg-MasolleLinda-Gull och den gamla kungen1238710132857912018-10-25
Walter StenströmDrummelbergs husdräng1317161118324992018-10-25
Anna Maria Roos och Bror HillgrenSvante Stensson Sture III. Svante Sture och smålänningarna8222675132574192018-10-25
Hedvig von NumersPå Gröna Lund9063859127443012018-10-25
Anna Maria Roos och Bror HillgrenOlov Skötkonung och Olav Haraldsson I. På Uppsala ting8222675132534792018-10-25
Kurt JohannessonSaxo Grammaticus77476672018-10-25
Anna Maria Roos och Bror HillgrenI Stenbrohult8222675132589512018-10-25
Selma LagerlöfDunungen. Lustspel i fyra akter4456382018-10-25
August StrindbergHolländarn [1918]307388119142872018-10-25
Maria NyströmGubben och gumman som bytte sysslor134327462018-10-25Wasa. F. W. Unggrens boktryckeri. 1917
Hedvig IndebetouPå fotvandring3074268134129472018-10-25
Carl Israel HallmanFinkels Parentations-Act2389190125437992018-10-25
Helena NyblomDet Ringer1728782126036462018-10-25
Reinhold Gustaf ModéeFru Rangsiuk2389468125422022018-10-25
August StrindbergBjälbo-Jarlen [drama, 1909]72239125449512018-10-25
Sten Lindroth och Gunnar ErikssonSvensk lärdomshistoria IV1074722018-10-25
Lars-Erik Edlund”Hör man hwadh ästu för een frijs”. Två grupper av invektiv i skådespel från skoldramats epok76153272018-10-25
Anna Wahlenberg och Aina Stenberg-MasolleTrollkarlens fångar1641139132461902018-10-25
Josefina BengtsDe’ va’ sjutton2547371118547282018-10-25
Sophie ElkanFarligt umgänge1662769121022302018-10-25
Zacharias TopeliusMåne klara12202666133738972018-10-25
Anna Maria Roos och Bror HillgrenSvante Stensson Sture II. Drottningen och herr Svante8222675132430372018-10-25
August StrindbergFordringsegare1626620119143352018-10-25
Walter StenströmÅrsexamen i Ruskaby skola för 50 år sedan1469871127459072018-10-25
Gustaf III och Johan Gabriel OxenstiernaDen ena för den andra [Dramawebben]2428942120571082018-10-25
August StrindbergFröken Julie [1888]1626612120965272018-10-25
Dirk GindtGalen, kriminell och sjuk. Sprätthöken som modeoffer2018-10-25Bidrag till konferensen ”Fri dramatik i teori och praktik”, Dramawebben, Stockholm 2012-02-24.
Dramawebben 2012.
Anna Maria Roos och Bror HillgrenIvar Vidfamne och Drottning Gyrita8222675132532622018-10-25
Madeleine-Angélique de Gomez och AnonymAstrilds Snille-bragd2416195192348782018-10-25
Maria Nyström och Magnus Lindman och Amanda HammarlundSkollov1238709132886062018-10-25
Frans HedbergBrölloppet på Ulfåsa10444363127452092018-10-25
Zacharias TopeliusDawid och Goliath10235155130415602018-10-25
August StrindbergMarodörer [1886]10340313125939912018-10-25
Anna Wahlenberg och Aina Stenberg-MasolleTrollgubben i Storberget1641139132459122018-10-25
Per Ulrik EnbomFabriks-Flickan2389135125421722018-10-25
Anna Wahlenberg och Aina Stenberg-MasolleDe fyra tanterna1484067132839812018-10-25
Olof KexélTheatre-Almanach, För År 17872419606187393292018-10-25
August StrindbergDebet och Credit [1893]1626610127474182018-10-25
Anna Maria Roos och Bror HillgrenRagnar Lodbrok och Tora Borgarhjort1273422132506972018-10-25
August StrindbergFolkungasagan [1899]103847042018-10-25
Maria NyströmVid kaffekoppen2943218127444042018-10-25
Anna Maria Roos och Bror HillgrenGustav II Adolf och Seaton8222675132579482018-10-25
Anne Charlotte LefflerHur man gör godt1205383127436912018-10-25
Elizabeth Dopheide-Witte och Ottilia AdelborgPelle Snygg och barnen i Snaskeby. Barnsångspel1728032118325412018-10-25
Helena NyblomPorträttet1618213127442922018-10-25
August StrindbergSvarta Handsken [1909]2232302126002402018-10-25
Sten LindrothSvensk lärdomshistoria III1074712018-10-25
Carl Gustaf AnderssonDen lille bytingen2244743130432782018-10-25
Elisabeth KuylenstiernaNu är det jul igen2091135134129812018-10-25
August StrindbergEngelbrekt [1901]10155883125465142018-10-25
August StrindbergStora Landsvägen [1909]2450124125998932018-10-25
Karin HelanderBarnsyn och barndomsgestaltning – nedslag i den tidiga barndramatiken2018-10-25Bidrag till konferensen ”Fri dramatik i teori och praktik”, Dramawebben, Stockholm 2012-02-24.
Dramawebben 2012.
Carl Gustaf AnderssonBarnvännen2244742130403192018-10-25
Carl Fredrik RidderstadSyskonen104455832018-10-25
Johann Wolfgang von Goethe och AnonymCarnevalen i Rom24094602018-10-25
Jeanette StjernströmTidningsskrifvaren10081353127443902018-10-25
Edla GustafsonLyckans gudinna2680606127458652018-10-25
Alfhild AgrellEnsam1733674115995332018-10-25
Anna Wahlenberg och Aina Stenberg-MasolleFéens guddotter1641139132456152018-10-25
August StrindbergLeka med elden [1897]1664033119098922018-10-25
Rosa InveniusI skogen134327732018-10-25Ur F. S. N. Dialoger. Första serien. V. Helsingfors. Finlands Svenska Nykterhetsförbund. 1910.
Gerda MeyersonEn premiär1421063132857062018-10-25
Anonym och Peter LindahlSyrinx, Eller Then uti Waß förwandlade Wattu-Nymphen (1747)2389204192352072018-10-25
Zacharias Topelius och August Malmström och Olle HjortzbergTidernas spegel10504978132885832018-10-25
Reinhold Gustaf ModéeHåkan Smulgråt2389220125446592018-10-25
August StrindbergKaspers Fet-Tisdag [ms]125060922018-10-25Handskrift. Fastlagspel af August Strindberg. Musik- och Teaterbiblioteket. 1916.
Fredrika BremerKonstnärns Förtviflan31302462018-10-25
Carl Gustaf NordforssTand-doctorn2389470127453362018-10-25
Johannes MesseniusDisa25181882018-10-25
Anna Maria Roos och Kerstin Frykstrand och Signe WranérIngrid, indianerna och Lill-Anders1361173225484452018-10-25
Emmy KöhlerKärlekens gåfva4009042018-10-25
August StrindbergHöstslask [1884]2825301119313592018-10-25
Anna Maria Roos och Bror HillgrenOlov Skötkonung och Olav Haraldsson II. Hos Ragnvald jarl82226752018-10-25
August StrindbergModerskärlek [1893]1626610127476532018-10-25
Carl GyllenborgSwenska Sprätthöken, Comédie, Uti 5. Acter2389406181509792018-10-25
Anna WahlenbergTomtens faddergåva1484067132885932018-10-25
Anne Charlotte LefflerEn räddande engel [ms]125329932018-10-25Handskrift. Kungl. Dramatiska Teatern. Stockholm. 1883.
En renskrift av manuskriptet finns tillgänglig här.
Rosa InveniusKung Alkohol3002812127455092018-10-25
Alfhild AgrellEn hufvudsak479398127477442018-10-25
Anna Wahlenberg och Aina Stenberg-MasolleTrollens fosterdotter1484067132885972018-10-25
Amanda KerfstedtHett Blod [ms]139136872018-10-25Handskrift. Kongl. Theaterns Bibliothek. H 130
Kungliga Teaterns arkiv / Operan
Sidnumreringen i visningen överensstämmer inte med manuskriptets sidnumrering.
Lydia KullgrenKärlek12060272018-10-25
August StrindbergGustaf Adolf [1900]1313784125466512018-10-25
Gunnar ErikssonBotanikens historia i Sverige intill år 18004942662018-10-25
Carlo Goldoni och Carl Magnus EnvallssonTos-Orden, eller De nyfikna Fruntimerna2389146147845792018-10-25
Hedvig von NumersEtt äfventyr i Humlegården10174789127436192018-10-25
August StrindbergToten-Insel [1918]307388119143162018-10-25
Anne Charlotte LefflerSkådespelerskan1253278117766202018-10-25
Johan Ludvig RunebergKungarne på Salamis1625894127455242018-10-25
Ernst LundquistLektörsutlåtande om Kärlek [ms]2018-10-25Lektörsutlåtande om Lydia Kullgrens pjäs Kärlek till Dramaten, 18/11 1885. Finns i Dokument, 1880-talet, KTA.
Lars-Erik Edlund”Gack ey som een stum fisker”. Kring djurbeteckningar i sekundär användning i skådespel från skoldramats epok76153232018-10-25
August StrindbergBrända Tomten [1907]2232300125449682018-10-25
Rafael HertzbergHans och Gretas julafton1238700132857672018-10-25
Samuel BraskFilius Prodigus, Seu Imperitus Peregrinans25141392018-10-25
Alfhild AgrellSmåstadslif479400127689802018-10-25
Anna Maria Roos och Bror HillgrenSvante Stensson Sture V. I Uppsala slott8222675132587722018-10-25
Zacharias TopeliusOlle, som gick på skidor12202666133739482018-10-25
Tor HedbergEn Tvekamp501276127452712018-10-25
Elisabeth KuylenstiernaNär nyår kom2091135134129722018-10-25
Harald MolanderVårflod1599065127453622018-10-25
Jacobus Petri ChronanderBele-Snack, Eller Een Ny Comœdia2514470181509152018-10-25
Adèle WemanHos spågumman3164113127477702018-10-25
Anna Maria Roos och Bror HillgrenMaja Lisa1273422132490692018-10-25
Rosa InveniusRymmarena134327842018-10-25Ur F. S. N. Dialoger. Första serien. VII. Helsingfors. Finlands Svenska Nykterhetsförbund. 1914.
David Gedin”Är kanske inte mitt lif mera värdt än en usel, obetydlig qvinnas!” – Strindberg och de kvinnliga åttitalisterna2018-10-25Bidrag till konferensen ”Fri dramatik i teori och praktik”, Dramawebben, Stockholm 2012-02-24.
Dramawebben 2012.
Anna Maria Roos och Bror HillgrenPå torget1273422132516622018-10-25
August StrindbergPåsk [1901]443676125982982018-10-25
Carl StridsbergFriman2389272125421932018-10-25
August StrindbergHerr Bengts Hustru [1882]1600756125928162018-10-25
August StrindbergAnno fyrtiåtta [1881]1600757119117312018-10-25
August StrindbergGillets Hemlighet [1880]9390605125466392018-10-25
Anne Charlotte LefflerSanningens Vägar649789127689582018-10-25
August StrindbergEtt Drömspel. Förspel10187237119145842018-10-25
Edvard BäckströmEvas systrar488850120942532018-10-25
Elin AméenEn moder1626871127343102018-10-25
Anna Wahlenberg och Aina Stenberg-MasolleGossen som ville ha pannkakor1238711132857542018-10-25
Augusta BraunerhjelmBlodshämden1529295126023302018-10-25
Carl Wilhelm BöttigerAsarne i Delphi10441567192351792018-10-25
Anna WahlenbergDe två systrarna1805214132854532018-10-25
Augusta BarthelsonEfterspel1207123117838832018-10-25
Gerda MeyersonBara flickor1488017118325022018-10-25
Anne Charlotte LefflerMoster Malvina1205385135044752018-10-25
Johan StagnellTragedie-Comedie, Uti En Act, Kallad: Ris-Bastugan2389268125446962018-10-25
Julia Christina NybergNornan1556597127679472018-10-25
Frans HedbergRospiggarna1600998123186812018-10-25
Edit WahlbeckHur var fick sin käresta3151515127454872018-10-25
Ernst LundquistLektörsutlåtande om Hett blod [ms]2018-10-25Lektörsutlåtande om Amanda Kerfstedts pjäs Hett blod till Dramaten, 1880-talet. Finns i Dokument, 1880-talet, KTA.
Anna WahlenbergEn mesallians1640484127343012018-10-25
Hedvig AureliusFarmors födelsedag19132092018-10-25
Zacharias TopeliusStation Sylvester142260552018-10-25
Jean Henri Guy och Johan David ValeriusAnakreon på Samos2389822160059322018-10-25
August StrindbergLammet och vilddjuret [1918]307388119142662018-10-25
Zacharias Topelius och August MalmströmSanningens Perla1336429134060012018-10-25
Mårten AlténTrollet. Lustspel i Fyra Acter2389114186285442018-10-25
Anna Maria Roos och Bror HillgrenRagnar och Aslög1273422132508582018-10-25
Frigga CarlbergNär begreppen klarna2589158127441832018-10-25
Anna Maria Roos och Bror HillgrenSvipdags övermod1273422132512462018-10-25
Frans HedbergHin och Småländingen1618193127452772018-10-25
Louise Stjernström och Jeanette StjernströmTidens strid10081295117839222018-10-25
August StrindbergI Rom [18970]1578838127475582018-10-25
Maria NyströmNär var och en sin syssla sköter123871032886222018-10-25
August StrindbergFörsta varningen [1893]1626610127474802018-10-25
Anna Maria RoosEn afton på Kungs-Lena8222675132442502018-10-25
Gerda MeyersonEtt pojkstreck2091135132857202018-10-25
August StrindbergAdvent [1899]10156069125449182018-10-25
Helena Nyblom och Gerda TirénBergtagen1631182130407002018-10-25
Emilie LundbergVäninnor [ms]2018-10-25Handskrift. Kongl. Theaterns Bibliothek. 16/1 1886.
Reinhold Gustaf ModéeDår-Huset2389219125421542018-10-25
Maria NyströmSkottår2943215127443562018-10-25
Anna Maria Roos och Bror HillgrenEngelbrekt82226752018-10-25
Hjalmar BergmanSwedenhielms25579722018-10-25
Gustaf af GeijerstamLars Anders och Jan Anders och deras barn16268682018-10-25
August StrindbergHomunculus [1902]307388119143052018-10-25
August StrindbergFadren [1887]9902143125465212018-10-25
Carl Anton WetterberghPröfningen120597002018-10-25
August StrindbergGustaf III [1903]502012119119862018-10-25
Karin HjalmarsonNya kvinnor och ny samhällskritik2018-10-25Södertörns högskola. Litteraturvetenskap. C-uppsats höstterminen 2007.
Hedvig von NumersAndra tider, andra seder9063858126020402018-10-25
August StrindbergFritänkaren [1870]10325853125465932018-10-25
August StrindbergGustaf Vasa [1899]22898125922612018-10-25
Anna Wahlenberg och Aina Stenberg-MasolleSockertemplet1641139132886142018-10-25
Zacharias Topelius och Olle HjortzbergPerdita105049782018-10-25
Adèle WemanLump-Lenas testamente3164120127458412018-10-25
Gunnar ErikssonRomantikens världsbild80763252018-10-25
Anna WahlenbergPå vakt1210928127443162018-10-25
August StrindbergSvanehvit [1902]10187237119140202018-10-25
Emilie LundbergFörlåt mig1205747127436732018-10-25
Hedvig IndebetouI ”fruntimmersveckan”3074268134129362018-10-25
Edit WahlbeckLudvéns vattenskräck3151517134128522018-10-25
Ernst JonssonPrinsessans dansskor12387002018-10-25
Jeanette StjernströmDrottning Christina [ms]2018-10-25Handskrivet manuskript. Sveriges teatermuseums arkiv.
Anna Maria RoosJockum och de båda trollen30142522018-10-25
Elisabeth BeskowKorsfararne16388472018-10-25
Emilie LundbergFrihetsvännerna12057482018-10-25
Lotten von KræmerFama21569252018-10-25
Hedvig IndebetouÅrstiderna21575242018-10-25
Sigrid ElmbladStina Sur och Lisa Tok13171112018-10-25
Anna WahlenbergFarbror Pål [ms]2018-10-25Sufflörens handskrivna exemplar, Kungliga Dramatiska Teaterns arkiv, 1895
Anne Charlotte LefflerHvem var räddast?82581382018-10-25
Minna CanthSylvi [ms]2018-10-25Handskrivet manuskript, Svenska Teaterns arkiv, Helsingfors
Elisabeth KuylenstiernaBonbons4009042018-10-25
Helena NyblomSnövit16311822018-10-25
Alfhild AgrellPutte2018-10-25Ur Norrlands Jultidning, Stockholm, 1898, KB okatalogiserat i LIBRIS
Jeanette StjernströmUrdur eller Neckens dotter [ms]2018-10-25Handskrivet manuskipt, Sveriges teatermuseum
Harald JacobsonLucia och tomten13171112018-10-25
Andrea ButenschönFör länge sedan16124102018-10-25
Gustava SvanströmDen ljusa natten16401902018-10-25
Adolf Fredrik RistellNågra mil ifrån Stockholm2018-10-25I Gösta Langelfelt & Bo Thörnqvist: Utgåva av några mil ifrån Stockholm av A.F. Ristell, 1787, 1974. Stockholm. Inst. för nordiska språk
Maria NyströmEget bo29432112018-10-25
Eva BragFrieri98957402018-10-25
Louise StjernströmJohan Fredman [ms]2018-10-25Handskrivet manuskript, Statens musiksamlingar.
Wilma LindhéEfterkrav [ms]2018-10-25Handskrivet manuskript, Statens Musik Samlingar
Louise DobbinEn döfstum man12141112018-10-25
Victoria BenedictssonTeorier77917552018-10-25
Jeanette StjernströmEn revolution i månan100812782018-10-25
Gustava SvanströmSnöstjärnan16401902018-10-25
Adèle WemanStackars Margit31641172018-10-25
Maria NyströmVid sekelskiftet20911352018-10-25
Bjørnstjerne BjørnsonEn handske2018-10-25Omarbetad upplaga öfversatt af Cecilia Holmberg. Stockholm. F. & G. Beijers Bokf.-aktb., 1887
Anna WästbergMareld2018-10-25Visby, 1886, STM ej katalogiserad i LIBRIS
Dorothea DunckelKärlekens hjeltemod104481772018-10-25
Helena NyblomAskungen16311822018-10-25
Nanna WallensteenTaflan31538622018-10-25
Nanna WallensteenTvå mödrar [ms]2018-10-25Handskrivet manus, Kungliga Dramatiska teaterns arkiv.
Eva BragEn arftagerskas monolog under krisen98957402018-10-25
Sonja Kovalevsky och Anne Charlotte LefflerKampen för lyckan / Hur det kunde varit120539195170692018-10-25
Dorothea DunckelDe utvandrade103214812018-10-25
Anna WästbergUtan rullgardiner2018-10-25Visby, 1886, STM ej katalogiserad i LIBRIS
Nanna WallensteenNär nämndemansmoras Ida skulle bortgiftas! [ms]2018-10-25Maskinskrivet manuskript, Sveriges Teatermuseum
Louise StjernströmHustrun [ms]2018-10-25Handskrivet manuskript, Kungliga teaterns arkiv.
Anna Maria RoosMumburras slott13171112018-10-25
Lotten von KræmerStrid15826572018-10-25
Hedvig IndebetouEtt rese-äfventyr30742682018-10-25
Sigrid ElmbladBrytning15036382018-10-25
Jeanette StjernströmEn riksdagsmans fataliteter [ms]2018-10-25Handskrivet manus, Statens musiksamlingar.
Adèle WemanGäckat hopp31641122018-10-25
Sofia NordlingEn ros4009042018-10-25
Ulrica Carolina WidströmSaint Armand20224572018-10-25
Gustava SvanströmDen hvita Djäfvuln16401902018-10-25
Mathilda LundströmGrim Viking15986292018-10-25
Nanna WallensteenFlickorna i Åskekärr [ms]2018-10-25Handskrivet manuskript, Sveriges Teatermuseum
Evy BjörkmanStenbacka gård25657392018-10-25
Louise StjernströmI Sverige 1676 [ms]2018-10-25Handskrivet manuskript, Statens musiksamlingar
Anna WahlenbergCendrillon16404832018-10-25
Jeanette StjernströmLängtan efter äfventyr eller Perukmakarn och hårfrisörn100007092018-10-25
Hilma BerggrenFru Pukelin och hennes man15954352018-10-25
Dirk GindtGalen, kriminell och sjuk. Sprätthöken som modeoffer2018-10-25Bidrag till konferensen ”Fri dramatik i teori och praktik”, Dramawebben, Stockholm 2012-02-24.
Dramawebben 2012.
August StrindbergMäster Olof [1881, tryckt efter ms 1872]1600757119117262018-10-25
August StrindbergToten-Insel [1918]307388119143162018-10-25
Selma LagerlöfDunungen. Lustspel i fyra akter4456382018-10-25
August StrindbergHolländarn [1918]307388119142872018-10-25
August StrindbergEtt Drömspel. Förspel10187237119145842018-10-25
August StrindbergGustaf Adolf [1900]1313784125466512018-10-25
Frans HedbergHin och Småländingen1618193127452772018-10-25
Edla GustafsonLyckans gudinna2680606127458652018-10-25
August StrindbergGustaf Vasa [1899]22898125922612018-10-25
Gustaf IIISvartsjuke Neapolitanaren2428942120570962018-10-25
Gustaf III och Johan Gabriel OxenstiernaDen ena för den andra [Dramawebben]2428942120571082018-10-25
Helena NyblomEn trasslig härfva1719512127436092018-10-25
August StrindbergErik XIV [1899]10152509125465172018-10-25
August StrindbergDen starkare1626621119144742018-10-25
Alfhild AgrellEnsam1733674115995332018-10-25
August StrindbergBrända Tomten [1907]2232300125449682018-10-25
Lars-Erik Edlund”Gack ey som een stum fisker”. Kring djurbeteckningar i … skoldramats epok76153232018-10-25
August StrindbergGustaf III [1903]502012119119862018-10-25
August StrindbergHomunculus [1902]307388119143052018-10-25
Olof KexélSterbhus-Kammereraren Mulpus2389196125359552018-10-25
Emilie LundbergFörlåt mig1205747127436732018-10-25
August StrindbergHöstslask [1884]2825301119313592018-10-25
Reinhold Gustaf ModéeFru Rangsiuk2389468125422022018-10-25
Carl Israel HallmanPetis och Telée2389191120884042018-10-25
Gustaf af GeijerstamLars Anders och Jan Anders och deras barn16268682018-10-25
Alfhild AgrellEn lektion1733674127477602018-10-25
Mathilda MallingFru Leonora. Komedi i fyra akter12057172018-10-25
Carl Israel HallmanFinkels Parentations-Act2389190125437992018-10-25
Carl Anton WetterberghPröfningen120597002018-10-25
Zacharias Topelius och August MalmströmSanningens Perla1336429134060012018-10-25
Helena NyblomDet Ringer1728782126036462018-10-25
Edvard BäckströmEvas systrar488850120942532018-10-25
Fredrika BremerKonstnärns Förtviflan31302462018-10-25
August StrindbergEngelbrekt [1901]10155883125465142018-10-25
Helena NyblomPorträttet1618213127442922018-10-25
August StrindbergHerr Bengts Hustru [1882]1600756125928162018-10-25
Ernst LundquistLektörsutlåtande om Hett blod [ms]2018-10-25Lektörsutlåtande om Amanda Kerfstedts pjäs Hett blod till Dramaten, 1880-talet. Finns i Dokument, 1880-talet, KTA.
Anne Charlotte LefflerSanna kvinnor1205390117838642018-10-25
Walter Stenström och John DungeLurifax och Spjuver1469868118325332018-10-25
August StrindbergStora Landsvägen [1909]2450124125998932018-10-25
August StrindbergAnno fyrtiåtta [1881]1600757119117312018-10-25
Lydia KullgrenKärlek12060272018-10-25
August StrindbergI Rom [18970]1578838127475582018-10-25
Karin HjalmarsonNya kvinnor och ny samhällskritik2018-10-25Södertörns högskola. Litteraturvetenskap. C-uppsats höstterminen 2007.
Karin HelanderBarnsyn och barndomsgestaltning – nedslag i den tidiga barndramatiken2018-10-25Bidrag till konferensen ”Fri dramatik i teori och praktik”, Dramawebben, Stockholm 2012-02-24.
Dramawebben 2012.
August StrindbergBjälbo-Jarlen [drama, 1909]72239125449512018-10-25
August StrindbergModerskärlek [1893]1626610127476532018-10-25
August StrindbergSvarta Handsken [1909]2232302126002402018-10-25
Carl GyllenborgSwenska Sprätthöken, Comédie, Uti 5. Acter2389406181509792018-10-25
Per Ulrik EnbomFabriks-Flickan2389135125421722018-10-25
August StrindbergDebet och Credit [1893]1626610127474182018-10-25
August StrindbergKristina [1903]502012119119782018-10-25
Anne Charlotte LefflerSanningens Vägar649789127689582018-10-25
Louise Stjernström och Jeanette StjernströmTidens strid10081295117839222018-10-25
August StrindbergDödsdansen [1901]1719501125465082018-10-25
Frans HedbergBrölloppet på Ulfåsa10444363127452092018-10-25
Samuel BraskFilius Prodigus, Seu Imperitus Peregrinans25141392018-10-25
Johan Henrik KellgrenDrottning Christina23899922018-10-25
August StrindbergHellas [1918]30738811914232018-10-25
Ylva ÅgrenHönsestrik – ett konstnärligt och pedagogiskt utvecklingsprojekt2018-10-25Uppsats, Teaterhögskolan i Stockholm 2008.
August StrindbergMarodörer [1886]10340313125939912018-10-25
August StrindbergKaspers Fet-Tisdag [ms]125060922018-10-25Handskrift. Fastlagspel af August Strindberg. Musik- och Teaterbiblioteket. 1916.
August StrindbergFadren [1887]9902143125465212018-10-25
Ernst LundquistLektörsutlåtande om Kärlek [ms]2018-10-25Lektörsutlåtande om Lydia Kullgrens pjäs Kärlek till Dramaten, 18/11 1885. Finns i Dokument, 1880-talet, KTA.
Lars-Erik Edlund”Hör man hwadh ästu för een frijs”. Två grupper av invektiv i skådespel från skoldramats epok76153272018-10-25
Anna WahlenbergPå vakt1210928127443162018-10-25
Hedvig von NumersEtt äfventyr i Humlegården10174789127436192018-10-25
Frigga CarlbergNär begreppen klarna2589158127441832018-10-25
August StrindbergGillets Hemlighet [1880]9390605125466392018-10-25
Reinhold Gustaf ModéeHåkan Smulgråt2389220125446592018-10-25
August StrindbergLammet och vilddjuret [1918]307388119142662018-10-25
Anna Wahlenberg och Aina Stenberg-MasolleTrollkarlens fångar1641139132461902018-10-25
August StrindbergSvanehvit [1902]10187237119140202018-10-25
Anne Charlotte LefflerSkådespelerskan1253278117766202018-10-25
Frans HedbergRospiggarna1600998123186812018-10-25
Jacobus Petri ChronanderBele-Snack, Eller Een Ny Comœdia2514470181509152018-10-25
Alfhild AgrellRäddad4793984793992018-10-25
Alfhild AgrellSmåstadslif479400127689802018-10-25
August StrindbergLeka med elden [1897]1664033119098922018-10-25
Hedvig von NumersPå Gröna Lund9063859127443012018-10-25
Hedvig von NumersAndra tider, andra seder9063858126020402018-10-25
August StrindbergFritänkaren [1870]10325853125465932018-10-25
Harald MolanderVårflod1599065127453622018-10-25
Johan StagnellTragedie-Comedie, Uti En Act, Kallad: Ris-Bastugan2389268125446962018-10-25
Carl Gustaf NordforssTand-doctorn2389470127453362018-10-25
August StrindbergKronbruden [1902]101872372018-10-25
August StrindbergAdvent [1899]10156069125449182018-10-25
August StrindbergFröken Julie [1888]1626612120965272018-10-25
August StrindbergFörsta varningen [1893]1626610127474802018-10-25
Tor HedbergEn Tvekamp501276127452712018-10-25
Reinhold Gustaf ModéeDår-Huset2389219125421542018-10-25
Sophie ElkanFarligt umgänge1662769121022302018-10-25
Carl StridsbergFriman2389272125421932018-10-25
Johannes MesseniusDisa25181882018-10-25
August StrindbergKamraterna [1886]10156474125932442018-10-25
Carl Israel HallmanFinkel, eller Det underjordiska Bränvins-Bränneriet2389189120884132018-10-25
August StrindbergInför döden [1893]1626610127475392018-10-25
Walter StenströmDrummelbergs husdräng1317161118324992018-10-25
Hjalmar BergmanSwedenhielms25579722018-10-25
Walter StenströmÅrsexamen i Ruskaby skola för 50 år sedan1469871127459072018-10-25
Jeanette StjernströmTidningsskrifvaren10081353127443902018-10-25
David Gedin”Är kanske inte mitt lif mera värdt än en usel, obetydlig qvinnas!” – Strindberg och de kvinnliga åttitalisterna2018-10-25Bidrag till konferensen ”Fri dramatik i teori och praktik”, Dramawebben, Stockholm 2012-02-24.
Dramawebben 2012.
Carl Fredrik RidderstadSyskonen104455832018-10-25
Anna WahlenbergEn mesallians1640484127343012018-10-25
August StrindbergFordringsegare1626620119143352018-10-25
Barbro AlvingMänniskan vill inte bli omkörd14550282018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlvingB_ManniskanVillInteBliOmkord.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1455028/cover.png
Erik ZetterströmCollection Kar de Mumma31992372018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/ZetterstromE_CollectionKarDeMumma.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3199237/cover.png
Anna Lisa WärnlöfOm ni behagar16073592018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/WarnlofAL_OmNiBehagar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1607359/cover.png
Barbro AlvingFemte resan12192052018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlvingB_FemteResan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1219205/cover.png
Werner AspenströmMotsägelser119782018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/AspenstromW_Motsagelser.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb11978/cover.png
Lennart NyblomDen glada nattparisaren14127262018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/NyblomL_DenGladaNattparisaren.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1412726/cover.png
Barbro AlvingTack för ordet!14183412018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlvingB_TackForOrdet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1418341/cover.png
Paulina HelgesonRoligt nästan jämt2018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/HelgesonP_RoligtNastanJamt.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99907017/cover.pngLitteraturbanken 2018
Kristian WedelDen stora flygelskjutningen i Shropshire2018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/WedelK_DenStoraFlygelskjutningenIShropshire.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99907018/cover.pngStampen AB & Litteraturbanken. Göteborg 2018
Arne JohnssonMarken lyste även i drömmen83706612018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/JohnssonA_MarkenLysteAvenIDrommen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8370661/cover.png
Hasse ZetterströmTätning av en båt15421112018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/ZetterstromH_TatningAvEnBat.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1542111/cover.png
Barbro AlvingMänskligt att döma17207852018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlvingB_ManskligtAttDoma.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1720785/cover.png
Jan Olof OlssonLösnummer13921682018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/OlssonJO_Losnummer.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1392168/cover.png
Astrid Lindgren och Lena Törnqvist och Gallie EngFöre grupp 8 – mycket före175256392018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindgrenA_ForeGrupp8.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb17525639/cover.png
Nils HasselskogIdyll och panik i Nils Hasselskogs Grönköping1837474226824792018-09-24
Roland LysellErik Johan Stagnelius76074812018-09-24
Gunnar OhrlanderGormander slår tillbaka. Svenska Pampar75909662018-09-24
Barbro AlvingOrdning på torpet14550302018-09-24
Erik ZetterströmFlickan som jazzade på brödet13378482018-09-24
Lennart NyblomFull ranson14461152018-09-24
Hasse ZetterströmDen hemliga gniststationen i Grönköping16523872018-09-24
Werner AspenströmTeater II1496022018-09-24
Hasse ZetterströmDe 1816140302018-09-24
Carl Alexander ClerckIcones Insectorum Rariorum II2434877180955992018-09-24
Hasse Zetterström och Eigil SchwabAnna-Clara och hennes bröder1661295226804532018-09-24
Hasse ZetterströmKejsare Hedin och andra lika sannolika historier16343932018-09-24
Marianne Zetterström och Carl ZetterströmEn sån vacker dag6855222018-09-24
Anna Myrberg och Nils RingströmSvärjes historia1482731226850352018-09-24
Barbro AlvingSlarvigt men mänskligt14550312018-09-24
Erik ZetterströmSvenskarna och deras pjattar14172642018-09-24
Barbro AlvingHemma bäst14183392018-09-24
Per Stam och Svenska litteratursällskapet i FinlandKrapula. Henry Parland och romanprojektet Sönder79030882018-09-24
Carl Alexander ClerckIcones Insectorum Rariorum I2434876180955982018-09-24
Dag HedmanEleganta eskapader76497082018-09-24
Anna MyrbergNya Dårdikter1482729226725452018-09-24
Anna MyrbergSvarta Maskens Dårdikter1651130226804542018-09-24
Gunnar Serner och Dag HedmanUr minnet och cigarrettetuiet76497832018-09-24
Wilhelm BergSamlingar till Göteborgs Historia III4176422018-09-24
Carl Johan GetheDagbok, Hållen på Resan till OstIndien 1746–1749 [ms]18431358186289672018-09-24
Werner AspenströmTeater I1496012018-09-24
Hjalmar Bergman och Johannes EdfeltKåserier och kritiker4432272018-09-24
Hasse Zetterström och Eigil SchwabVägvisare för resande till Stockholm31992822018-09-24
Barbro AlvingBang i bygget!8855862018-09-24
Gunnar Serner och Dag HedmanI Monte Carlo och andra kåserier och noveller76497072018-09-24
Gustaf Fröding och Germund MichanekKlipp av Hans Sax72821742018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/FrodingG_KlippAvHansSax.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7282174/cover.png
Lennart Nyblom och Edward LindahlSök vid nymåne22436432018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/NyblomL_SokVidNymane.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2243643/cover.png
Marianne Zetterström och Carl ZetterströmEn bukett av Viola102742018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/ZetterstromMarianne_EnBukettAvViola.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10274/cover.png
Jan Olof Olsson och Birger LundquistKungens Köpenhamn14022012018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/OlssonJO_KungensKopenhamn.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1402201/cover.png
Viveca Lärn och Hubert LärnKorksulor5492952018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/LarnV_Korksulor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb549295/cover.png
Werner AspenströmHundarna15121892018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/AspenstromW_Hundarna.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1512189/cover.png
Werner AspenströmOändligt är vårt äventyr4774052018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/AspenstromW_OandligtArVartAventyr.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb477405/cover.png
Erik ZetterströmIdealflickan och andra pojkar13658642018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/ZetterstromE_IdealflickanOchAndraPojkar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1365864/cover.png
Erik Zetterström13 på dussinet14848602018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/ZetterstromE_TrettonPaDussinet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1484860/cover.png
Arne JohnssonDess ande kysst76073522018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/JohnssonA_DessAndeKysst.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7607352/cover.png
Erik ZetterströmDet glada tjoet14172492018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/ZetterstromE_DetGladaTjoet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1417249/cover.png
Gunnar OhrlanderTages lilla ljusblå12322092018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/OhrlanderG_TagesLillaLjusbla.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1232209/cover.png
Werner AspenströmLitania80739412018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/AspenstromW_Litania.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8073941/cover.png
Jan Olof Olsson och Birger LundquistEngelska mil14426392018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/OlssonJO_EngelskaMil.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1442639/cover.png
Anna Lisa WärnlöfFör läsarens skull14929542018-09-24https://litteraturbanken.se/txt/epub/WarnlofAL_ForLasarensSkull.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1492954/cover.png
Roland LysellErik Lindegrens imaginära universum74371482018-09-24
Hasse ZetterströmKorn åt små fåglar16343952018-09-24
Roland LysellDokumentation till Erik Lindegrens Vinteroffer5335952018-09-24
Wilhelmina Stålberg och Louis-Aimé MartinBlomsterspråket30980372018-09-24
Wilhelm BergSamlingar till Göteborgs Historia II4176412018-09-24
Oscar Patric Sturzen-BeckerMed en bit krita8436418226850342018-09-24
Per Stam”Det är redan poesi.” Anteckningar om Henry Parlands…2018-09-24Publicerat i Historiska och litteraturhistoriska studier, 83, s. 215–246. Svenska litteratursällskapet i Finland, 2008.
Jonathan Swift och Olof Bidenius RenhornCapitaine Lemuel Gullivers Resor. Senare Delen2416168196157492018-09-24
Roland LysellDokumentation till Erik Lindegrens mannen utan väg3517702018-09-24
Rodolphe Töpffer och Rodolphe Töpffer och Oscar Patric Sturzen-BeckerHerr Spindelbens märkvärdiga irrfärder16007932018-09-24
Werner AspenströmTeater III1496032018-09-24
Jonathan Swift och Olof Bidenius RenhornCapitain Lemuel Gullivers Resor. Förre Delen2416167196157162018-09-24
Wilhelm BergSamlingar till Göteborgs Historia I4176402018-09-24
Lotten EkmanHumoresker och stämningar1632820226635742018-09-24
Roland LysellDokumentation till Erik Lindegrens Sviter3517672018-09-24
Clas Zilliacus och Svenska litteratursällskapet i FinlandErhållit Europa, vilket härmed erkännes. Henry Parland-studier120550832018-09-24
Lennart NyblomEn kyss för mycket20650542018-09-24
Clas Zilliacus och Michel Ekman och Svenska litteratursällskapet i FinlandBjörlingstudier79030612018-09-24
Hasse ZetterströmDet stolta Vi22683043227100252018-09-24
Oscar Patric Sturzen-BeckerUr Stockholmslifvet3217209227046222018-09-24
Marianne Zetterström och Carl ZetterströmÖgonblick6855292018-09-24
Thomas Ek och Svenska litteratursällskapet i FinlandLjuset har djup. Jarl Hemmer och idyllen143517992018-09-24
Olof Enckell och Svenska litteratursällskapet i FinlandDen unga Hagar Olsson3683532018-09-24
Erik ZetterströmDet ska vara ett hjärta i år14544682018-09-24
Wilhelm BergSamlingar till Göteborgs Historia IV4176432018-09-24
Hasse ZetterströmDen verkliga, osminkade sanningen om Helga de la Brache16131732018-09-24
Agneta Rahikainen och Svenska litteratursällskapet i FinlandJag är ju utlänning vart jag än kommer… Henry Parland114472662018-09-24
Hasse ZetterströmEtt tjusigt panoptikon1382072227100252018-09-24
Erik ZetterströmJosefine och hennes bröder14544702018-09-24
Karl Ragnar GierowInnan klockan slagit noll71527252018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/GierowKR_InnanKlockanSlagitNoll.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7152725/cover.png
Ingrid Sjöstrand och Kari SjöstrandVanjopp229692018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/SjostrandI_Vanjopp.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22969/cover.png
Karl Ragnar GierowSkall jag taga vara på min broder?123662018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/GierowKR_SkallJagTagaVaraPaMinBroder.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12366/cover.png
Karl Ragnar GierowDen gyllene ungdomen13305302018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/GierowKR_DenGylleneUngdomen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1330530/cover.png
Ingrid SjöstrandHumlan vingad71449472018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/SjostrandI_HumlanVingad.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7144947/cover.png
Ingrid SjöstrandSkogen i trädet71465212018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/SjostrandI_SkogenITradet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7146521/cover.png
Ingrid SjöstrandNattbok82244702018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/SjostrandI_Nattbok.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8224470/cover.png
Karl Ragnar GierowMina utflykter14619982018-08-27
AnonymFörtekning På Joh. H. Nissens Boksamling2392284176302282018-08-27
Karl Ragnar GierowFärjstället. Skådespel i tre akter291782018-08-27
Karl Ragnar GierowRovdjuret14619992018-08-27
AnonymFörtekning På Diverse Böcker, i åtskilliga wetenskaper…2392545134825202018-08-27
Pehr ThamPolitiska antekningar2399645170538912018-08-27
Carl Michael Bellman och AnonymFyra nya och lustiga Wijsor24337182018-08-27
Karl Ragnar GierowAv hjärtans lust. Komedi i tre akter14619962018-08-27
AnonymBerättelse om Trollwäsendet år 16772413863172951502018-08-27
Rimbert och Adam av Bremen och Per Gustaf BerggrenSvensk historia enligt samtida skildringar728851173822192018-08-27
AnonymBreviarium Lundense2578985147845482018-08-27
Carl Gustaf StyffeBidrag till Skandinaviens historia 2198488219778192018-08-27
Peter Schönström och Lorenzo HammarsköldEn kort Anledning till Svenska Historiens förbättrande2395818146812022018-08-27
Eiler Hagerup och Carl Olof RoseniusMärkwärdiga Exempel af De Heliga Martyrer…2684046195078682018-08-27
AnonymFörteckning På Doctor Sivers Bibliotheque2392013142275922018-08-27
Samuel TidströmJ Tidströms Bokhandel2394181195078972018-08-27
AnonymCatalogue På Addick Memssens Efterlemnade Bokförråd2392282176302292018-08-27
AnonymSkålar, J anledning af den 21. Augusti 17722432385190931912018-08-27
Karl Ragnar GierowEuropa och tjuren. Femton essayer71517312018-08-27
Karl Ragnar GierowJohan Henrik Thomander. Fysionomi i tre belysningar71522222018-08-27
Karl Ragnar Gierow och Bertil Bull Hedlund1914–1918 in memoriam13704512018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/GierowKR_InMemoriam.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1370451/cover.png
Karl Ragnar GierowOm livet är dig kärt982392018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/GierowKR_OmLivetArDigKart.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb98239/cover.png
Karl Ragnar GierowSolen lyser14728842018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/GierowKR_SolenLyser.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1472884/cover.png
Karl Ragnar GierowÖdletid13704532018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/GierowKR_Odletid.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1370453/cover.png
Karl Ragnar GierowVid askens rötter13704522018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/GierowKR_VidAskensRotter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1370452/cover.png
Ingrid Sjöstrand och Kari SjöstrandAngår det dej kanske17709772018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/SjostrandI_AngarDetDejKanske.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1770977/cover.png
Ingrid SjöstrandEn dag i vilda världen15252302018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/SjostrandI_EnDagIVildaVarlden.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1525230/cover.png
Ingrid SjöstrandEn tropisk orm på Karlaplan71441742018-08-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/SjostrandI_EnTropiskOrmPaKarlaplan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7144174/cover.png
Johanna Catharina Edefelt, f. BenzelstjernaBrudparen i Mörrums kyrka. Blekings-novell3107846134824612018-08-27
Karl Ragnar GierowDomkyrkospel. I fem scener14619972018-08-27
Samuel TidströmBihang2394182195079022018-08-27
AnonymAppendix, I. Til de Böcker som säljas… d. 17 Februarii 17902392546134825212018-08-27
Johan Gustaf Runesköld BanérOpiater och Granater845672183159242018-08-27
Kilian Stobæus den yngreWälment Råd mot den… dödande Feber2434761169998712018-08-27
AnonymFortsättning af Förteckning, på äldre och nyare Böcker…2394155134825812018-08-27
AnonymPredikosjukan i Småland, åren 1842 och 18432264642149370872018-08-27
Karl Ragnar GierowBenjamin Höijer71515402018-08-27
Karl Ragnar GierowAbraham Niclas Clewberg-Edelcrantz80749782018-08-27
Karl Ragnar GierowHelgonsaga. Skådespel i tre akter275072018-08-27
Karl Ragnar GierowDen fjärde vise mannen. Triptyk med förspel982382018-08-27
Carl Gustaf StyffeBidrag till Skandinaviens historia 1198487219567012018-08-27
Karl Ragnar GierowCembalo. Skådespel18112452018-08-27
Hans RuinDet sjunkna hornet20771952018-08-27
Carl Gustaf StyffeBidrag till Skandinaviens historia 4198490223570042018-08-27
Niels Hemmingsen och Carnutus Martini CareliusAntidotvm. Thet är: En saligh Läkedom och Tröst…2516018117885512018-08-27
Carl Gustaf StyffeBidrag till Skandinaviens historia 3198489221711092018-08-27
Johan Magnus BergmanSwenska Bonden och hans Hemman2276160193376002018-08-27
AnonymFörteckning, På Äldre och Nyare Böcker och Skrifter…23941542018-08-27
Carl Gustaf StyffeBidrag till Skandinaviens historia 5198491223918402018-08-27
Olaus EriciSpeculum Domesticum, Thet är/ Dageligh Spegel2515235184061662018-08-27
AnonymCatalogue Öfwer Fredrick Wilhelm Netsch’s Bokförråd2392684176302302018-08-27
Paulina Helgeson och Cai AlfredsonSmultronställen. En sommarantologi2018-06-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/HelgesonP_Smultronstallen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99907016/cover.pngNoveller, dikter och bilder ur Litteraturbankens samlingar. En sommarantologi sammanställd av Paulina Helgeson och Cai Alfredson. Med förord av Paulina Helgeson. Litteraturbanken 2018. Stavningen i de äldre texterna (utom ”Fredmans epistel N:o 71” av C.M. Bellman) är moderniserad. Efter varje text anges varifrån den är hämtad.
Fredrik Boye och Fredrik BoyeKonst och Nyhets-Magasin V98144732018-06-25
Victoria BenedictssonAlmanacka 1883 [ms]2018-06-25En av tretton almanackor med Victoria Benedictssons dagboksanteckningar, 1876–1888. – Digitalt faksimil: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Läs verket i Alvin.
Carl Michael BellmanBihang till Fredmans Epistlar2436480226944632018-06-25
Johan Ivar BrodénRegler och Öfningar i svenska språkets Rättskrifning1579062179491742018-06-25
Fredrik Boye och Fredrik BoyeMagasin för Konst, Nyheter och Moder II292928529292832018-06-25
John Norcross och Caspar Peter Rothe och AnonymDen Ängelska Capare-Capitainens John Norcross Sälsamma Lefnads-Lopp2400381226944542018-06-25
Nils ArfvidssonTeaterbilder från fordom1595253183158922018-06-25
Jean Paul och Jon Ulrik EkmarckTwänne Blomsterstycken2414847225118742018-06-25
Michael EnelundFörsök Til En Systematisk Indelning, På Fruntimmers Svagheter24091602018-06-25
Fredrik Boye och Fredrik BoyeMagasin för Konst, Nyheter och Moder VI29292832018-06-25Stockholm, Tryckt hos Carl Deleen, 1829. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbiblioteket. Läs verket i Alvin.
Fredrik Boye och Fredrik BoyeMagasin för Konst, Nyheter och Moder XXI29292832018-06-25Stockholm, 1844. Tryckt hos Carl Deleen, R. W. O. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbiblioteket. Läs verket i Alvin.
Fredrik Boye och Fredrik BoyeMagasin för Konst, Nyheter och Moder XIII29292832018-06-25Stockholm, Tryckt hos Carl Deleen. 1836. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbiblioteket. Läs verket i Alvin.
Jean Louis Hubert Simon Deperthes och AnonymHistorier om Skeppsbrott I2415699217636602018-06-25
Victoria BenedictssonAlmanacka 1886 [ms]2018-06-25En av tretton almanackor med Victoria Benedictssons dagboksanteckningar, 1876–1888. – Digitalt faksimil: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Läs verket i Alvin.
Fredrik Boye och Fredrik BoyeMagasin för Konst, Nyheter och Moder VII29292832018-06-25Stockholm, Tryckt hos Carl Deleen, 1830. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbiblioteket. Läs verket i Alvin.
AnonymAnvisning i Konsten att Hålla Tal2542752186287152018-06-25
Jean Louis Hubert Simon Deperthes och AnonymHistorier om Skeppsbrott II2415700215776332018-06-25
Fredrik Boye och Fredrik BoyeMagasin för Konst, Nyheter och Moder XV29292832018-06-25Stockholm, Tryckt hos Carl Deleen, 1838. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbiblioteket. Läs verket i Alvin.
Chickering Carter och AnonymEn mästare i förslagenhet1613261176302102018-06-25
Fredrik Boye och Fredrik BoyeMagasin för Konst, Nyheter och Moder I292928429292832018-06-25
Carl Fredrik RidderstadTids-runor10223922225704112018-06-25
Fredrik Boye och Fredrik BoyeMagasin för Konst, Nyheter och Moder VIII29292832018-06-25Stockholm, Tryckt hos Carl Deleen. 1831. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbiblioteket. Läs verket i Alvin.
Victoria BenedictssonAlmanacka 1878 [ms]2018-06-25En av tretton almanackor med Victoria Benedictssons dagboksanteckningar, 1876–1888. – Digitalt faksimil: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Läs verket i Alvin.
August Blanche och Josef Wilhelm WallanderDen sista färden eller Död-dansen919073225433332018-06-25
Fredrik Boye och Fredrik BoyeMagasin för Konst, Nyheter och Moder XVIII29292832018-06-25Stockholm, Tryckt hos Carl Deleen, 1841. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbiblioteket. Läs verket i Alvin.
Fredrik Boye och Fredrik BoyeMagasin för Konst, Nyheter och Moder IX29292832018-06-25Stockholm, Tryckt hos Carl Deleen. 1832. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbiblioteket. Läs verket i Alvin.
Jean Louis Hubert Simon Deperthes och AnonymHistorier om Skeppsbrott III2415701215655182018-06-25
Clas RålambKort Beskriffning Om… then Constantinopolitaniske Resan2519570226944572018-06-25
Fredrik Boye och Fredrik BoyeMagasin för Konst, Nyheter och Moder XIV29292832018-06-25Stockholm, Tryckt hos Carl Deleen. 1837. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbiblioteket. Läs verket i Alvin.
Victoria BenedictssonAlmanacka 1880 [ms]2018-06-25En av tretton almanackor med Victoria Benedictssons dagboksanteckningar, 1876–1888. – Digitalt faksimil: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Läs verket i Alvin.
Hjalmar GullbergFem kornbröd och två fiskar26779272018-06-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/GullbergHj_FemKornbrodOchTvaFiskar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2677927/cover.png
Agnes von KrusenstjernaDelat rum på Kammakaregatan1347182146357772018-06-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/KrusenstjernaA_DelatRumPaKammakaregatan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1347182/cover.png
Agnes von KrusenstjernaHelenas första kärlek1654505146366612018-06-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/KrusenstjernaA_HelenasForstaKarlek.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1654505/cover.png
Fredrik Boye och Fredrik BoyeMagasin för Konst, Nyheter och Moder XIX29292832018-06-25Stockholm, Tryckt hos Carl Deleen, 1842. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbiblioteket. Läs verket i Alvin.
Johannes Magnus och Kurt Johannesson och Kurt Johannesson och Hans HelanderGoternas och svearnas historia2018-06-25I översättning av Kurt Johannesson. Med kommentarer av Kurt Johannesson och Hans Helander. Utgiven av Michaelisgillet och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 2018. – Verket tillgängliggörs med tillstånd av Michaelisgillet och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
Fredrik Boye och Fredrik BoyeMagasin för Konst, Nyheter och Moder III292928629292832018-06-25
Niels Prahl och AnonymDet Mänskliga Lifwets Obeständighet24056502018-06-25
Fredrik Boye och Fredrik BoyeMagasin för Konst, Nyheter och Moder XI29292832018-06-25Stockholm, Tryckt hos Carl Deleen. 1834. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbiblioteket. Läs verket i Alvin.
Victoria BenedictssonAlmanacka 1879 [ms]2018-06-25En av tretton almanackor med Victoria Benedictssons dagboksanteckningar, 1876–1888. – Digitalt faksimil: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Läs verket i Alvin.
AnonymSamling af intressanta Sällskaps-Lekar3026185219855002018-06-25
Fredrik Boye och Fredrik BoyeMagasin för Konst, Nyheter och Moder XVII29292832018-06-25Stockholm, Tryckt hos Carl Deleen, 1840. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbiblioteket. Läs verket i Alvin.
Fredrik Boye och Fredrik BoyeMagasin för Konst, Nyheter och Moder X29292832018-06-25Stockholm, Tryckt hos Carl Deleen. 1833. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbiblioteket. Läs verket i Alvin.
Fredrik Boye och Fredrik BoyeMagasin för Konst, Nyheter och Moder IV292928729292832018-06-25
Anonym och Carl NyrénLefwernes-Beskrifning Öfwer… Jonathan Swift24100072018-06-25
Victoria BenedictssonAlmanacka 1876 [ms]2018-06-25En av tretton almanackor med Victoria Benedictssons dagboksanteckningar, 1876–1888. – Digitalt faksimil: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Läs verket i Alvin.
Victoria BenedictssonAlmanacka 1888 [ms]2018-06-25En av tretton almanackor med Victoria Benedictssons dagboksanteckningar, 1876–1888. – Digitalt faksimil: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Läs verket i Alvin.
Carl Fredric DahlgrenBabels Torn. En Rymdskrift Norrut24289112018-06-25
Fredrik Boye och Fredrik BoyeMagasin för Konst, Nyheter och Moder XX29292832018-06-25Stockholm, 1843. Tryckt hos Carl Deleen, R. W. O. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbiblioteket. Läs verket i Alvin.
Victoria BenedictssonAlmanacka 1882 [ms]2018-06-25En av tretton almanackor med Victoria Benedictssons dagboksanteckningar, 1876–1888. – Digitalt faksimil: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Läs verket i Alvin.
Fredrik Boye och Fredrik BoyeMagasin för Konst, Nyheter och Moder V29292832018-06-25Stockholm, Tryckt hos Carl Deleen, 1828. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbiblioteket. Läs verket i Alvin.
Daniel AnnerstedtIn XXIV diem Januarii Natalem Auspicatissimum…2435922226944902018-06-25
Arvid Johan SpaldencreutzGusums Bladet2435004197278712018-06-25
Victoria BenedictssonAlmanacka 1887 [ms]2018-06-25En av tretton almanackor med Victoria Benedictssons dagboksanteckningar, 1876–1888. – Digitalt faksimil: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Läs verket i Alvin.
Victoria BenedictssonAlmanacka 1884 [ms]2018-06-25En av tretton almanackor med Victoria Benedictssons dagboksanteckningar, 1876–1888. – Digitalt faksimil: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Läs verket i Alvin.
Andreas Olavi RhyzeliusBrontologia Theologico-Historica8231034146811972018-06-25
Victoria BenedictssonAlmanacka 1885 [ms]2018-06-25En av tretton almanackor med Victoria Benedictssons dagboksanteckningar, 1876–1888. – Digitalt faksimil: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Läs verket i Alvin.
Fredrik Boye och Fredrik BoyeKonst och Nyhets-Magasin II98144732018-06-25
Fredrik Boye och Fredrik BoyeKonst och Nyhets-Magasin III98144732018-06-25
Fredrik Boye och Fredrik BoyeMagasin för Konst, Nyheter och Moder XII29292832018-06-25Stockholm, Tryckt hos Carl Deleen. 1835. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbiblioteket. Läs verket i Alvin.
Fredrik Boye och Fredrik BoyeKonst och Nyhets-Magasin IV98144732018-06-25
Victoria BenedictssonAlmanacka 1881 [ms]2018-06-25En av tretton almanackor med Victoria Benedictssons dagboksanteckningar, 1876–1888. – Digitalt faksimil: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Läs verket i Alvin.
AnonymFörsök till handbok i krigsspel1597044192348832018-06-25
Carl Gustaf NorlingSkizzer på vers8791167225353912018-06-25
Fredrik Boye och Fredrik BoyeKonst och Nyhets-Magasin I98144732018-06-25
Fredrik Boye och Fredrik BoyeMagasin för Konst, Nyheter och Moder XVI29292832018-06-25Stockholm, Tryckt hos Carl Deleen, 1839. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbiblioteket. Läs verket i Alvin.
Victoria BenedictssonAlmanacka 1877 [ms]2018-06-25En av tretton almanackor med Victoria Benedictssons dagboksanteckningar, 1876–1888. – Digitalt faksimil: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Läs verket i Alvin.
Lorenzo HammarsköldFörsök till en Kritik öfver Friedrich Schiller24109402018-06-25
Carl Fredrik RidderstadDöds-runor, Helgade de tappre, som stupade i Bataljen…2206170225704152018-06-25
Albert EngströmKryss och landkänning22199147845972018-05-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/EngstromA_KryssOchLandkanning.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22199/cover.png
Vilhelm EkelundAtticism – humanism7974372018-05-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_AtticismHumanism.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb797437/cover.png
Vilhelm EkelundLyra och Hades7974342018-05-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_LyraOchHades.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb797434/cover.png
Pehr ThomassonBländas saga. Poetiskt försök10410181195346912018-05-28
Olof Enckell och Svenska litteratursällskapet i FinlandEsteticism och nietzscheanism i Edith Södergrans lyrik4506722018-05-28
Mathias Jacob BjuggSagobrott öfver Forn-Saga2437452225118822018-05-28
Snorre Sturlasson och Karl G. Johansson och Mats MalmSnorres Edda185709122018-05-28
Erik Ekelund och Svenska litteratursällskapet i FinlandTavaststjerna och hans diktning3651282018-05-28
Werner Söderhjelm och Svenska litteratursällskapet i FinlandKarl August Tavaststjerna. En lefnadsteckning23549692018-05-28
Helena Solstrand-Pipping och Svenska litteratursällskapet i FinlandHistoriska och litteraturhistoriska studier 67. Södergran34419612018-05-28
Andreas HesseliusHialmars Dröm och Resa Til Wallhall2414311225113782018-05-28
Gustaf III och Johan Gabriel OxenstiernaSkrifter i politiska och vittra ämnen I2428940208581712018-05-28
Anonym och Gunnar D HanssonSlaget vid Maldon och Sju elegier. Fornengelska dikter77520482018-05-28
AnonymSamtal emellan Argi Skugga och en obekant Fruentimbers9873008225499232018-05-28
Anonym och Björn CollinderDen poetiska Eddan72561912018-05-28
Bo Carpelan och Svenska litteratursällskapet i FinlandStudier i Gunnar Björlings diktning 1922–19336295972018-05-28
Hans RuinDen mångtydiga människan6470382018-05-28
Johannes BureusMonumenta Sveo-Gothica hactenus exsculpta2212627025142222018-05-28
AnonymSkrifte-Tal, hållet i Götheborg för Mördaren… Flatås1162342524224092018-05-28
Anonym och Johannes Bureus och Johan Axehielm och Johan Hadorph den yngre och Johan PeringskiöldWilkina Saga; Samt Niflunga Sagan2396761183160372018-05-28
Gustaf III och Johan Gabriel OxenstiernaSkrifter i politiska och vittra ämnen VI2428945204233912018-05-28
AnonymChristofers landslag [ms]16251093172563402018-05-28
Anonym och Björn CollinderKalevala22118662018-05-28
AnonymGraf-Skrift Öfwer Den Hängde Bedragaren… Jacob Guntlack2429890215045212018-05-28
Anonym och Björn Collinder och Per EngströmBeowulf72287832018-05-28
AnonymDiarium et necrologium fratrum minorum Stockholmensium [ms]17116001172563362018-05-28
Gustaf III och Johan Gabriel OxenstiernaSkrifter i politiska och vittra ämnen V2428944208581742018-05-28
Anonym och Svenska litteratursällskapet i FinlandZacharias Topelius hundraårsminne. Festskrift6601022018-05-28
Vilhelm EkelundBöcker och vandringar12574852018-05-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_BockerOchVandringar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1257485/cover.png
Albert EngströmGenom mina guldbågade glasögon1632912147318032018-05-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/EngstromA_GenomMinaGuldbagadeGlasogon.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1632912/cover.png
Edith Södergran och Holger Lillqvist och Svenska litteratursällskapet i FinlandSamlade skrifter 1. Dikter och aforismer14070072018-05-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/SodergranE_SamladeSkrifter1.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1407007/cover.png
Jacob GuntlackLefwernes-Beskrifning2406182218150822018-05-28
AnonymSpegelbergs bok [ms]16921793170293722018-05-28
AnonymGutalagen [ms]17185905172563412018-05-28
Johan PeringskiöldMonumenta Sveo-Gothorum. 9 [ms]120415102018-05-28
David AnthinEvert Taubes scener105499752018-05-28
AnonymFru Elins bok [ms]12134238170293742018-05-28
Holger Lillqvist och Svenska litteratursällskapet i FinlandAvgrund och paradis. Studier i den estetiska idealismens tradition83858962018-05-28
Anonym och Johan Ernst RietzEn syndares omvändelse. Ett qväde från medeltiden8228155182192962018-05-28
Saxo Grammaticus och Olaus Magnus och Johannes MagnusDanorum regum heroumque2251861930297212018-05-28
Mathias Jacob BjuggSaga i Atland2437451225118832018-05-28
Edith Södergran och Agneta Rahikainen och Svenska litteratursällskapet i FinlandSamlade skrifter 2. Brev11592362018-05-28
Christfrid GananderMythologia Fennica1190819624156712018-05-28
AnonymGöthen [och andra dikter]2431997182192582018-05-28
Gustaf III och Johan Gabriel OxenstiernaSkrifter i politiska och vittra ämnen III2428942192348452018-05-28
Edith Södergran och Boel Hackman och Carola Herberts och Sebastian Köhler och Svenska litteratursällskapet i FinlandSamlade skrifter 3. Kommentar till Dikter och aforismer. Varia198919662018-05-28
Gustaf III och Johan Gabriel OxenstiernaSkrifter i politiska och vittra ämnen IV2428943208581722018-05-28
AnonymStatuta episcoporum Regni Sveciae [ms]14979504172563382018-05-28
Edith Södergran och Holger Lillqvist och Svenska litteratursällskapet i FinlandSamlade skrifter 1. Dikter och aforismer14070072018-05-28
AnonymHwem är Jack Uppskäraren?2724447182193062018-05-28
Carl Fredrik Fredenheim och Mårten Heland och Alessandro Mochetti och Giovanni Ottaviani och Giuseppe Sforza Perini och Tomasso Piroli och Francesco RastainiEx Museo Regis Sveciae Antiquarum…2417537183159282018-05-28
Gustaf III och Johan Gabriel OxenstiernaSkrifter i politiska och vittra ämnen II2428941192348442018-05-28
Gunnar ErikssonRudbeck 1630–1702. Liv, lärdom, dröm i barockens Sverige84628672018-05-28
Bernhard av Clairvaux och AnonymOm gudeligt lefverne [ms]16914171170293472018-05-28
Julius RegisKopparhuset. Detektivroman8218824224882662018-05-28
Arne Toftegaard Pedersen och Svenska litteratursällskapet i FinlandPå fria villkor. Edith Södergran-studier120550822018-05-28
Evert TaubeBallader i Bohuslän14305632018-05-02https://litteraturbanken.se/txt/epub/TaubeE_BalladerIBohuslan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1430563/cover.png
Evert TaubeBerättelser under ett fikonträd6278432018-05-02https://litteraturbanken.se/txt/epub/TaubeE_BerattelserUnderEttFikontrad.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb627843/cover.png
Evert TaubeJag kommer av ett brusand’ hav3652802018-05-02https://litteraturbanken.se/txt/epub/TaubeE_JagKommerAvEttBrusandHav.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb365280/cover.png
Evert Taube och Ulla Sundin-WickmanVallfart till Trubadurien och Toscana783742018-05-02https://litteraturbanken.se/txt/epub/TaubeE_Vallfart.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb78374/cover.png
Axel Emanuel HolmbergBohusläns Historia och Beskrifning. I. Historia1495507203892502018-05-02
Evert TaubeBallader i Bohuslän14305632018-05-02
Evert Taube och Ulla Sundin-WickmanVallfart till Trubadurien och Toscana783742018-05-02
Gunnar Ekelöf och Evert Taube och Bo Alström och Astrid LinderGunnar Ekelöf och Evert Taube. En brevbetraktelse126572722018-05-02
Evert Taube”Den Gyldene Freden”. Ballader och visor14830192018-05-02
AnonymThen Parabolen om Samaritanen135546362018-05-02
Lars Johan HiertaL. J. Hjerta. Biografiska anteckningar2706316182192842018-05-02
Anonym och Gustaf Edvard KlemmingNågre Gudhelige Wijsor, vthdragne aff then Helga Skrift1585982163130532018-05-02
Pehr SavarinKort Beskrifning om Lunds Dom-Kyrka2407098169558772018-05-02
Josef JonssonDen Praktiske Skyltmålaren1644627182192542018-05-02
AnonymKort Berättelse om Satans grufweliga grasserande uti en mans hus1595521180934602018-05-02
Johan Holmbergson den yngreDen Svenska Historien [ms]2018-05-02Digitalt faksimil: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Läs verket i Alvin.
Axel Emanuel HolmbergBohusläns Historia och Beskrifning. II. Allmän Beskrifning1495508207184512018-05-02
Olof ChristofferssonSvartkonstbok från Skytts härad i Skåne1506435199812602018-05-02
Christian Eric FahlcrantzC. J. L. Almqvist såsom författare… Inqvisitionen [2]365468225117952018-05-02
Karl August Nicander och Carl Gustaf NorlingSyner och Röster ur Det Fördolda1943199208583082018-05-02
Maria LindebergBref från Paris af ett resande Svenskt Fruntimmer [1]2415783225117782018-05-02
Evert TaubeJag kommer av ett brusand’ hav3652802018-05-02
AnonymBerättelse om Fyra års Slafweri i Algier2426443225118652018-05-02
Axel Emanuel HolmbergBohusläns Historia och Beskrifning. III. Enskild beskrifning1495509206981282018-05-02
AnonymCarl med Guds Nåde... [Om pliktexemplar]8817129187394102018-05-02
Henning BergerPaus1631311147846052018-05-02https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergerH_Paus.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1631311/cover.png
Anders Jahan RetziusTankar om Träde En Oeconomisk Afhandling3001023169315192018-05-02
Maria LindebergBref från Paris af ett resande Svenskt Fruntimmer [2]2415784225117772018-05-02
Olof StrandbergTal, Hållit För Altaret uti Thorshella Kyrka 17742422526180860002018-05-02
Olaus PetriThen Swenska Messan epter som hon j Stocholm halles95346912018-05-02
Carl Gustaf LindblomFörsök till en allwarlig Warnings och Wäckelse Predikan2422322215045002018-05-02
Marcus Aurelius och Christopher ManderströmBetraktelser Öfwer Sig Sielf2413887177940652018-05-02
Christian Eric FahlcrantzC. J. L. Almqvist såsom författare… [1]365467225117922018-05-02
AnonymDen faderlöse främlingen19527016196558382018-05-02
Johan SvedjedalFörfattare och förläggare76685722018-05-02
Carl Gripenhielm och Johan GripenhielmKort och enfaldigt Geenswar/ Emoot den Nya Fontange…2515785139271402018-05-02
Carl Herman LevinPoetiskt Hafsskum ifrån Sota-skären2501952163130662018-05-02
Christoffer Leijoncrona och Israel Holmström och Per Hanselli och Christoffer EichhornVitterhetsarbeten1802423138821012018-05-02
Olof ChristofferssonSagor från Skytts härad i Skåne1506436199812592018-05-02
Paul Portal och Johan von HoornThen Swenska Wälöfwade Jorde-Gummans Andra Deel2413038169558852018-05-02
Fredrika BremerSkissböcker [ms]17065849197484442018-05-02
Marie-Catherine Homassel Hecquet och Charles Marie de La Condamine och Anna Elisabeth Martinau och Jonas ApelbergEuropeiske Vildar24166552018-05-02
Jon Ulrik EkmarckJon Ulrik Ekmarcks lefnad, beskrifven af honom sjelf1524617224237842018-05-02
Magnus WallnerKolare Konsten Uti Swerige2419611176301882018-05-02
Åke RålambAdelig Öfningz Fiortonde Tom2519580174921802018-05-02
Anna Johanna Grill och Catherine LagercrantzResedagbok från England, 178876445952018-05-02
Daniel TiseliusUthförlig Beskrifning Öfwer… siön Wätter2406587119083592018-05-02
Carl Ulric EkelöfTal, Hållit På Konungens Födelse-Dag2429693139271602018-05-02
Maria WineEn bortkastad ros4685922018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WineM_EnBortkastadRos.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb468592/cover.png
Maria WineRing i ring23238672018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WineM_RingIRing.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb2323867/cover.png
Maria WineSkönhet och död12750502018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WineM_SkonhetOchDod.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1275050/cover.png
Maria WineStenens källa12750592018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WineM_StenensKalla.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1275059/cover.png
Mikael SöderbergDrömmar och dagdrömmar1405162198031882018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderbergM_DrommarOchDagdrommar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1405162/cover.png
Bo GrandienJapanen som försvann14517622018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/GrandienB_JapanenSomForsvann.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1451762/cover.png
Maria WineKanskes osäkra båt12750202018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WineM_KanskesOsakraBat.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1275020/cover.png
Erik AnderssonÄttlingen från Mecklenburg72474732018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/AnderssonErik_AttlingenFranMecklenburg.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7247473/cover.png
Maria WineFödd med svarta segel12750682018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WineM_FoddMedSvartaSegel.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1275068/cover.png
Peter WarnmarkParnassi Grönskande Blomster-Wall2428419134824472018-03-26
Susanna Egerin och AnonymEn Nödig och Nyttig Hus-Hålds- Och Kok-Bok2406166174921372018-03-26
AnonymEen Lijten Kockebook2516451173821632018-03-26
Hans LarssonIntuition. Några ord om diktning och vetenskap660651207942822018-03-26
Johan FischerströmUtkast til Beskrifning Om Mälaren24066102018-03-26
Alf ÅbergFångars elände. Karolinerna i Ryssland 1700–172372288082018-03-26
Petrus LæstadiusJournal, för första året af tjenstgöring såsom missionaire5873272018-03-26
Alf ÅbergDe första utvandrarna. Svenskars öden och äventyr i Nord- och Sydamerika72283452018-03-26
Alf ÅbergNär svenskarna upptäckte världen72282042018-03-26
Nils Henrik SjöborgUtkast til Blekings Historia och Beskrifning 12407034170538062018-03-26
Johan Erik Rydqvist och Carl SantessonJohan Erik Rydqvists självbiografi27367282018-03-26
Anders ForsbergFrån svenska hem17266192018-03-26
Erik LindormTal till mitt hjärta1636376201432522018-03-26
Henrik SchückGustavianska brev115112018-03-26
August OlssonFredstrumpeten2946253208148932018-03-26
Mårten StrömerTal Om Förbindelsen Imellan Astronomien Och Styrmans-Konsten2411326185839392018-03-26
AnonymUr Wägen! Ur Wägen! Alt Pillerpack!2412140204233052018-03-26
Maria WineFeberfötter11681422018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WineM_Feberfotter.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1168142/cover.png
Mikael SöderbergDen främmande staden133598113359812018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/SoderbergM_DenFrammandeStaden.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1335981/cover.png
Maria WineNaken som ljuset3792272018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WineM_NakenSomLjuset.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb379227/cover.png
Maria WineVinden ur mörkret12750542018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WineM_VindenUrMorkret.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1275054/cover.png
Maria WineVirveldans12750172018-03-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/WineM_Virveldans.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1275017/cover.png
August OlssonPolitiskt Kallprat med anledning af Ellen Keys föredrag2946256208148602018-03-26
August StrindbergEn Kunglig Revolution [ms]999002112018-03-26
Anders BerchInledning Til Almänna Hushålningen2426384174921422018-03-26
August OlssonNaturrim8222189208152432018-03-26
Friedrich Nietzsche och Albert ErikssonPrins Fågelfri. Dikter17278742018-03-26
Johan Erik RydqvistDjurgården förr och nu22505902018-03-26
David Klöcker EhrenstrahlDie vornehmste Schildereyen2514789204233182018-03-26
Gustaf af GeijerstamKronofogdens berättelser1622785196694852018-03-26
Anonym och Romble SaléThen Frantzöske-Kocken och Pasteybakaren2519615173821262018-03-26
Johan Erik Rydqvist och Einar SundströmBidrag till Kongl. Bibliothekets historia13235542018-03-26
Carl Friedric WadstenUpmuntran Til en glad efterlefnad Af Förordning emot Yppighet och Öfwerflöd2428771177952512018-03-26
Nils Henrik SjöborgUtkast til Blekings Historia och Beskrifning 22407035171164872018-03-26
Johan WidekindiGustaff Adolphs Historia och Lefwernes beskrifning25208242018-03-26
Richard Bergström och Johan NordlanderSagor, sägner ock visor23305692018-03-26
AnonymGötheborg och dess omgivningar20502952018-03-26
Barthold Anders EnnesBiografiska Minnen af Konung Carl XII:s Krigare I24001052018-03-26
Barthold Anders EnnesBiografiska Minnen af Konung Carl XII:s Krigare II24001062018-03-26
August StrindbergFranska Resan I & II [ms]208661212018-03-26
Alf ÅbergKarolinska kvinnoöden72302782018-03-26
James Cook och John Pringle och Johan Lorens OdheliusSätt At bibehålla Sjöfolkets Hälsa24124612018-03-26
Georg StiernhielmHercules [1727]24291462018-03-26
L. de LacreDen aldranyaste fleuristen2757371151589472018-03-26
August OlssonHelsa8222188208152462018-03-26
Alf ÅbergDe fann Sverige åt oss882922018-03-26
Erik af Sotberg och Jacob Gillberg och Jean Eric RehnBegängelse-Act, då ... Dalin och Klingenstierna...24001272018-03-26
Erik LindormMin värld1655180202172262018-03-26
August BlanchePubliken och Tidningarne, eller Den rysliga Tuppfäktningen1571317183159202018-03-26
Hans LarssonPoesiens Logik16107732018-03-26
August OlssonPastoralier2946255208148442018-03-26
Per Brahe den äldreOeconomia, Eller Huuszholdz-Book/ För ungt Adels-folck2514130174921622018-03-26
Gustaf af Geijerstam och David LjungdahlHur tankarna komma och gå. Intryck från Skansen1624917149371042018-03-26
Maria Margareta ElzbergFörsök Til en Pålitelig Matrednings-Bok2405086173821622018-03-26
Ingrid SjöstrandDet blåser en sol75961162018-02-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/SjostrandI_DetBlaserEnSol.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb7596116/cover.png
Karin EkIdyll och elegi674231202169122018-02-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkK_IdyllOchElegi.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb674231/cover.png
Nils Ferlin och Henny FerlinEn gammal cylinderhatt15900742018-02-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/FerlinN_EnGammalCylinderhatt.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1590074/cover.png
Nils FerlinEn döddansares visor13297932018-02-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/FerlinN_EnDoddansaresVisor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1329793/cover.png
Nils FerlinGoggles13638202018-02-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/FerlinN_Goggles.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1363820/cover.png
Nils FerlinPå källaren Fimmelstången [ms]2018-02-26I Nils Ferlins diktsamling Från mitt ekorrhjul (1957) finns dikten ”På källaren Fimmelstången” tryckt på sidorna 96 till 98. Dikten genomgick många utkast innan den var färdig för tryck – Ferlin arbetade intensivt med sina dikter och lämnade ingenting åt slumpen. I föreliggande faksimilsidor återfinns ett större antal utkast och manuskript som ledde fram till den färdiga dikten.
Samuel RosensteinTal Öfver Johan Gustaf Adolph Nordenheim 18012398991192350602018-02-26
Harriet Löwenhjelm[Skissbok 5, ms]2018-02-261901. På omslagets etikett bl. a.: ”H. Löwenhjelm 1901”. Numreringen av skissböckerna gjord av UUB. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbibliotek. Läs verket i Alvin.
Harriet Löwenhjelm[Skissbok 6, ms]2018-02-261902. På omslagets etikett bl. a.: ”Stockholms realläroverk. 1902 Harriet Löwenhjelm”. Numreringen av skissböckerna gjord av UUB. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbibliotek. Läs verket i Alvin.
Carl von Linné och Adam AfzeliusEgenhändiga anteckningar af Carl Linnæus om sig sjelf2400204215044742018-02-26
Harriet Löwenhjelm[Skissbok 11, ms]2018-02-26Ca 1903. På etiketten: ”Spökboken”. Numreringen av skissböckerna gjord av UUB. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbibliotek. Läs verket i Alvin.
Harriet Löwenhjelm[Skissbok 15, ms]2018-02-26Ca 1903. På etiketten: ”Harriet” och profiler i blyerts. Numreringen av skissböckerna gjord av UUB. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbibliotek. Läs verket i Alvin.
Håkan Svensson MorinDet Enklaste Sättet, att wederlägga Swedenborg2433924160059152018-02-26
Alfred DehlgrenKonung Davids adertonde psalm, från grundtexten öfversatt2272505192350972018-02-26
Johan Thingwall och Johannes van den AveelenDen dödelige Menniskan/ Wid Grääs och Blomster förliknad10327888195292752018-02-26
Nils FerlinManuskript och utkast till dikter, vol. 2 [ms]2018-02-26I Nils Ferlins efterlämnade papper vid Göteborgs universitetsbibliotek föreligger ett stort antal diktmanuskript. I föreliggande volym återfinns ett dussintal utkast och manuskript; här finns dessutom ett brev ställt till riksdagsmannen Fredrik Ström, signerat ”Nils Ferlin, anarkist”.
Gerhard von BurmanGeographisk Land-Charta öfwer Hertigdömet Skåne10291976165761172018-02-26
Fritz W. Hasselblad & Co.Illustrerad Priskurant å Scioptikon8432051179491912018-02-26
David Chytræus och Martinus Laurentii AschaneusHufwudLärdom Om Tolamodh och Tröst2514474200390212018-02-26
Nils Skytte och Otto BergströmÖfverste Nils Skyttes dagbok 1675–17201728520173821782018-02-26
Harriet Löwenhjelm[Skissbok 4, ms]2018-02-261901. På omslagets etikett: en vapensköld, ”1901”. Numreringen av skissböckerna gjord av UUB. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbibliotek. Läs verket i Alvin.
Betty Ehrenborg-PosseSmå fåglar från Kinnekulle1928175225116272018-02-26
Anders KempeDen Anatomerade Graanen2516370175965042018-02-26
Harriet Löwenhjelm[Skissbok 7, ms]2018-02-261903. På omslagets etikett bl. a.: ”Ritbok III Harriet A. D. Löwenhjelm 1903”. Numreringen av skissböckerna gjord av UUB. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbibliotek. Läs verket i Alvin.
Svenska AkademienSvenska Akademiens Handlingar... Tredje Delen2411119208581772018-02-26
Per Gustaf BergMärkligheter ur kärleks- och äktenskapslifvet i Sverige15831792018-02-26
Bengt Gustaf JonshultBellmansmedaljer, medaljonger och märken199821842018-02-26
Karin EkDöd och liv12350201432562018-02-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkK_DodOchLiv.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12350/cover.png
Nils FerlinBarfotabarn13539942018-02-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/FerlinN_Barfotabarn.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1353994/cover.png
Nils FerlinFrån mitt ekorrhjul123432018-02-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/FerlinN_FranMittEkorrhjul.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12343/cover.png
Karin Ek och Elsa Björkman-GoldschmidtDen kostbara hvilan1632761202076812018-02-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkK_DenKostbaraHvilan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1632761/cover.png
Nils FerlinMed många kulörta lyktor4982352018-02-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/FerlinN_MedMangaKulortaLyktor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb498235/cover.png
Nils FerlinKejsarens papegoja14360782018-02-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/FerlinN_KejsarensPapegoja.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1436078/cover.png
Karin EkGränsen1450699202153752018-02-26https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkK_Gransen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1450699/cover.png
Per Henrik LingGymnastikens Allmänna Grunder239951174921272018-02-26
AnonymOmständelig Berättelse, Om ... Malcom Sinclair82308512018-02-26
Erik SjöbergDikter af Vitalis2428311208582822018-02-26
Harriet Löwenhjelm[Skissbok 17, ms]2018-02-26Ca 1903–1905. På etiketten: ”Harriet” inskrivet i ett hjärta. Numreringen av skissböckerna gjord av UUB. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbibliotek. Läs verket i Alvin.
Svenska AkademienSvenska Akademiens Handlingar... Fjerde Delen2411120208581782018-02-26
Harriet Löwenhjelm[Skissbok 16, ms]2018-02-26Ca 1903–1905. På etiketten: ”H. L.” i akvarell. På omslaget en man i akvarell. Numreringen av skissböckerna gjord av UUB. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbibliotek. Läs verket i Alvin.
Olof LagercrantzAgnes von Krusenstjerna117752018-02-26
Carl LarssonSvenska kvinnan genom seklen1615168201473322018-02-26
Harriet Löwenhjelm[Skissbok 14, ms]2018-02-26Ca 1903. På etiketten: ”Harriet Löwenhjelm.” Numreringen av skissböckerna gjord av UUB. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbibliotek. Läs verket i Alvin.
Harriet Löwenhjelm[Skissbok 13, ms]2018-02-26Ca 1903. På etiketten: ”Harriet”. Numreringen av skissböckerna gjord av UUB. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbibliotek. Läs verket i Alvin.
Olof SvebiliusLijk-Predikan Wijdh Truls Kohres Jordafärd 167210405996218919572018-02-26
Harriet Löwenhjelm[Skissbok 1, ms]2018-02-261897. På omslagets etikett: ”Nenehoffra Harriet Löwenhjelm Sommaren 1897”. Numreringen av skissböckerna gjord av UUB. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbibliotek. Läs verket i Alvin.
Karin EkDikter2992928195347032018-02-26
Jesper SwedbergSchibboleth. Swenska Språketz Rycht och Richtighet2426922168897222018-02-26
Eric Cederbourg och Gudmund SwensonEn kort Beskrifning Öfwer Götheborg24137732018-02-26
AnonymGroß Europisch Kriegs Balet19355992194006692018-02-26
Harriet Löwenhjelm[Skissbok 12, ms]2018-02-26Ca 1903. På etiketten: ”Harriet Löwenhjelm.” Numreringen av skissböckerna gjord av UUB. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbibliotek. Läs verket i Alvin.
Emanuel Swedenborg och Eric HermelinAndlig dagbok20215322116357512018-02-26
Olof FrankenbergTal Hållit wid ... Olof Högmans Jordfästning 18062436242127470562018-02-26
Per Gustaf BergSvenska minnen på utländska orter82219582018-02-26
Svenska AkademienSvenska Akademiens Handlingar... Andra Delen2411118208581762018-02-26
Svenska AkademienSvenska Akademiens Handlingar... Första Delen2411117208581752018-02-26
Harriet Löwenhjelm[Skissbok 2, ms]2018-02-261899. På omslagets etikett: ”till Klondyke 1899”, samt teckning av ett ansikte samt initialen E. Numreringen av skissböckerna gjord av UUB. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbibliotek. Läs verket i Alvin.
Svenska AkademienSvenska Akademiens Handlingar... Femte Delen2411121208581792018-02-26
Mathias Jacob BjuggSkaldedikt öfver Sverige2396190215044942018-02-26
Niels Heldvad och Nils KrookMorsus Diaboli Eller Then skarpa och bittra Sanningen2515996224910312018-02-26
Nils FerlinManuskript och utkast till dikter, vol. 1 [ms]2018-02-26I Nils Ferlins efterlämnade papper vid Göteborgs universitetsbibliotek föreligger ett stort antal diktmanuskript. I föreliggande volym återfinns ett tjugotal utkast och manuskript; här finns dessutom ett brev ställt till förlaget och de sättare som hade att typografera Ferlins verk.
Georg Am Wald och Ericus Benedicti SchroderusRättegångz Oordning2512738199813172018-02-26
AnonymJonæ Prophetens Wisa2520442208300332018-02-26
Harriet Löwenhjelm[Skissbok 10, ms]2018-02-26Ca 1903. Ingen etikett. På omslaget i blyerts och blått och rött bläck ett antal namn. Numreringen av skissböckerna gjord av UUB. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbibliotek. Läs verket i Alvin.
Pehr KalmEnfaldiga Tankar Om Nyttan ... at äga insikt i Medicine10013484172949742018-02-26
Harriet Löwenhjelm[Skissbok 9, ms]2018-02-26Ca 1903. På etiketten: ”Ninehoffru Harriet Harriet L Amelie”. Numreringen av skissböckerna gjord av UUB. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbibliotek. Läs verket i Alvin.
Erik AchariusVid förste landtmätaren Wallbergs jordfästning 18082399453192348002018-02-26
Clas Fredric HornÅminnelse-Tal öfver Lars Melin 17912399271186288232018-02-26
Axel WallengrenEn hvar sin egen gentleman1875163221986502018-02-26
Harriet Löwenhjelm[Skissbok 8, ms]2018-02-261903. Ingen etikett. Numreringen av skissböckerna gjord av UUB. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbibliotek. Läs verket i Alvin.
Johan IhreSwenskt Dialect Lexicon24187652018-02-26
Olof LaureliusEn Christelig Lijkpredikan/ Öfwer Anders Appelbom10176986192351302018-02-26
Harriet Löwenhjelm[Skissbok 3, ms]2018-02-261900. På omslagets etikett: ”Harriet Löwenhjelm Svenska uppsatser.” Numreringen av skissböckerna gjord av UUB. – Digitalt faksimil: Uppsala universitetsbibliotek. Läs verket i Alvin.
AnonymSex nya glada, visor22460223224602232018-01-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/Anonym_SexNyaGladaVisor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb22460223/cover.png
Elsa LaulaInför lif eller död?1159612160059692018-01-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/LaulaE_InforLifEllerDod.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1159612/cover.png
Carl Eneroth och Nils KjellbergManne Mobergs faror och äfventyr16627742018-01-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/EnerothC_ManneMoberg.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1662774/cover.png
Elsa LaulaInför lif eller död?1159612160059692018-01-29
Olof VereliusManuductio compendiosa ad runographiam Scandicam antiqvam2520427215045062018-01-29
Lars RobergCatalogus Bibliothecæ B. Defuncti Nobil2391712195346662018-01-29
AnonymSex nya glada, visor22460223224602232018-01-29
Omar Khayyam och Eric Hermelin’Umr Khaiyām. Rubā Iyāt1336657201432542018-01-29
Elis ChiewitzSvenska Teater-Galleriet2417490199339662018-01-29
Jakob Böhme och Eric HermelinDet gudomliga väsendets tre principia1039472018-01-29
Rudyard Kipling och Ezaline BohemanKim. Hela världens lilla vän2088131208582382018-01-29
Gustaf af GeijerstamSatirer och drömmar. Dikter16227872018-01-29
Euripides och Axel Gabriel SjöströmElektra2637741195346502018-01-29
Henric Georg von BrobergenLedige Stunders Poêtiske Tijd-Fördrijf2435113194812802018-01-29
Jean Paul och AnonymDen döde Christi Tal ifrån verldsbyggnaden2431346208582762018-01-29
Washington Irving och Erik SjöbergBref från den hjeltemodige Mustapha Rub-a-dub Keli Khan2416944208582842018-01-29
Nils Lorents SjöbergSkaldestycken2440782215044822018-01-29
AnonymDe underbara Förwandlingarne1597109208582642018-01-29
Johan PossiethNöjsam Winning; Tå Carl Joh. Berg begrofs2400248215044912018-01-29
Lorenzo HammarsköldPoetiska studier2428947208582402018-01-29
Gustaf af GeijerstamVilse i lifvet16443972018-01-29
Gustaf af GeijerstamTills vidare. Berättelser16227902018-01-29
Voltaire och Göran RothmanÖsterländske Prinsens Zadigs Historia2416610199813442018-01-29
August Strindberg och Per Stam och Karin TidströmSamlade Verk 36. Naturvetenskapliga skrifter II. Textkritisk kommentar2018-01-29August Strindbergs Samlade Verk. Nationalupplaga
Textkritisk kommentar till SV 36 Naturvetenskapliga skrifter II. Av Per Stam och Karin Tidström.
Stockholms universitet, Stockholm 2016.
August Strindberg och Per Stam och Elisabeth BladhSamlade Verk 35. Naturvetenskapliga skrifter I. Textkritisk kommentar2018-01-29August Strindbergs Samlade Verk. Nationalupplaga
Textkritisk kommentar till SV 35 Naturvetenskapliga skrifter I. Av Per Stam och Elisabeth Bladh.
Stockholms universitet, Stockholm 2015.
Vilhelm EkelundElpidi13632792018-01-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/EkelundV_Elpidi.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1363279/cover.png
August Strindberg och Gunnel Engwall och Per StamSamlade Verk 34. Vivisektioner II121337422018-01-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_Vivisektioner2.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb12133742/cover.png
Arvid MörneEtt liv1475661195962822018-01-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/MorneA_EttLiv.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1475661/cover.png
Albert EngströmBläck och saltvatten104984147314162018-01-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/EngstromA_BlackOchSaltvatten.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb104984/cover.png
Arvid MörneNågon går förbi på vägen1340661195963702018-01-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/MorneA_NagonGarForbiPaVagen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1340661/cover.png
Daniel MöllerTre sekler av svenska pekoral2018-01-29https://litteraturbanken.se/txt/epub/MollerD_TreSeklerAvSvenskaPekoral.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99907015/cover.pngLitteraturbanken, 2018
Emil KléenValda dikter234242018-01-29
Germaine de Staël-Holstein och Victor de Broglie och Auguste Louis Staël von Holstein och AnonymReflexioner öfver Franska Revolutionen II2019870524077472018-01-29
Germaine de Staël-Holstein och Victor de Broglie och Auguste Louis Staël von Holstein och AnonymReflexioner öfver Franska Revolutionen I2017323724077462018-01-29
Washington Irving och Erik SjöbergRip van Winkle. Af Didrick Knickerbocker2417380208582832018-01-29
AnonymDen Makalösa Bilderboken1578893208582632018-01-29
Mattias KewenterSkam At wara Borgare, Skam At wara Lärd2414407147305072018-01-29
Germaine de Staël-Holstein och Erik Wilhelm DjurströmPauline2021696924183702018-01-29
Friedrich Didrich Daniel UlrichFörtekning N:o I ... Lån-Bibliotheket på Stora Såckerbruket2393635173821192018-01-29
Anonym och Eric HermelinKalīlah III201469052018-01-29
Germaine de Staël-Holstein och Victor de Broglie och Auguste Louis Staël von Holstein och AnonymReflexioner öfver Franska Revolutionen III2020369224077482018-01-29
Carl Michael BellmanFredmans Handskrifter2436486196558812018-01-29
Gustaf af GeijerstamUr Samtiden. Litteraturstudier3767962018-01-29
Vilhelm EkelundElpidi13632792018-01-29
Anonym och Eric HermelinKalīlah I201468862018-01-29
Samuel TriewaldLäre-spån uti svenska skalde-konsten2428390215044862018-01-29
Christian Gottlob TäubelBoktryckarekonstens Practiska Handbok för Nybegynnare2399771123472952018-01-29
Gustaf Philip Creutz och Gustaf Fredrik GyllenborgVitterhets arbeten af Creutz och Gyllenborg2428162200390082018-01-29
Fredric Albrecht LinckeFörtekning öfver de Musikalier, som till utsatte Priser äro att tillgå2394129176302352018-01-29
Gustaf af GeijerstamNya brytningar. Fem litterära föredrag3768462018-01-29
Johann August Apel och Friedrich August SchulzeUnderbara Berättelser2426464195078602018-01-29
Anders Anton von StiernmanAnonymorum centuria prima ex scriptoribus gentis Sviogothicæ23999962018-01-29
Gunhild FacksFästningen Hjälteborg. En samling bilder för barn2638855138820862018-01-29
Anonym och Eric HermelinKalīlah II201469022018-01-29
Jean Paul och AnonymReflexioner öfver Animaliska Magnetismen2411844208582752018-01-29
Leon LarssonSyndikalismen. Ett varningsord af en arbetare3005867186285862018-01-29
Anders Anton von StiernmanAnonymorum centuria secunda ex scriptoribus gentis Sviogothicæ23999972018-01-29
Emmuska Orczy och Karin JensenDen röda nejlikan. En skildring från franska revolutionen1618568215043732018-01-29
Elias Wilhelm RudaBref om Uppsala Akademi3018486211815272018-01-29
Gustaf UddgrenGrossman mot hela världen1660064201469332018-01-29
Friedrich Brosenius och AnonymBokbindarekonsten. En rådgivare för bokbindaregesäller och lärlingar24970682018-01-29
Gustaf af GeijerstamStrömoln. Berättelser15971322018-01-29
August Strindberg och Camilla Kretz och Ljubica Miočević och Per Stam och Ilaria TeddeSamlade Verk 16. Giftas I–II. Textkritisk kommentar2018-01-29August Strindbergs Samlade Verk. Nationalupplaga
Textkritisk kommentar till SV 16 Giftas I–II. Av Camilla Kretz, Ljubica Miočević, Per Stam och Ilaria Tedde.
Stockholms universitet, Stockholm 2016.
August Strindberg och Hans LindströmSamlade Verk 17. Likt och olikt I–II samt uppsatser och tidningsartiklar 1884–1889. Textkritisk kommentar2018-01-29August Strindbergs Samlade Verk. Nationalupplaga
Textkritisk kommentar till SV 17 Likt och olikt I-II samt uppsatser och tidningsartiklar 1884–1890. Av Hans Lindström.
Stockholms universitet, Stockholm 2017.
Johan Nordlander och AnonymSvenska barnvisor ock barnrim2839247199812332018-01-28
August StrindbergSamlade Verk 67. En blå bok III–IV82032572017-11-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_EnBlaBok3.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203257/cover.png
Charles DickensJul-aftonen. En berättelse om andar och syner22509892017-11-27
Sara WacklinHundrade minnen från Österbotten. Andra delen2240742186811752017-11-27
Uno von TroilSkrifter […] Swenska Kyrko och Reformations Historien 12409383208582262017-11-27
Nils Matsson KiöpingEen kort Beskriffning Vppå Trenne Resor [1667]2516435148406802017-11-27
Uno von TroilSkrifter […] Swenska Kyrko och Reformations Historien 32409385208582282017-11-27
AnonymVägvisare Genom Stockholm 17872412196192351512017-11-27
Johan ÖdmanChorographia Bahusiensis Thet är: Bahus-Läns Beskrifning2407040194047532017-11-27
Karl ChydeniusSvenska expeditionen till Spetsbergen år 18611580015208582952017-11-27
Karl Viktor von BonstettenResa öfwer Sundet till Kullen i Skåne2416386139271522017-11-27
Adelaide EhrnroothTvå finskors lustvandringar i Europa och Afrika8253566215075102017-11-27
AnonymJemtland. Ångbåtsrouter2017-11-27Stockholm, Central-tryckeriet, 1894.
Nils Matsson KiöpingEen kort Beskriffning Vppå Trenne Resor [1674]25164362017-11-27
Pehr Fredrik Carl HellströmStockholms-bilder i titt-skåp2697514194007372017-11-27
August StrindbergFröken Julie [ms]2017-11-27August Strindbergs egenhändiga manuskript, med bilagor. – Digitalt faksimil: Nordiska museet, fotograf Mats Landin, 2011. Läs verket i DigitaltMuseum.
Uno von TroilSkrifter […] Swenska Kyrko och Reformations Historien 42409386208582292017-11-27
Jacob Jonas Björnståhl och Carl Christoffer GjörwellResa Til Frankrike, Italien, Sweitz, Tyskland... III1858427624375152017-11-27
Christian Georg Andreas Oldendorp och AnonymTillförlåtlig underrättelse om negrerne på Gvinea kusten2405280186309832017-11-27
Jacob Jonas Björnståhl och Carl Christoffer GjörwellResa Til Frankrike, Italien, Sweitz, Tyskland... IV1859362024375162017-11-27
Arwid EhrenmalmResa Igenom Wäster-Norrland Til Åsehle Lappmark1809559424158762017-11-27
Lorenzo Magalotti och Carl Magnus StenbockSverige under år 1674. Från italienskan med 23 samtida bilder22830200390072017-11-27
Sara WacklinHundrade minnen från Österbotten. Tredje delen2240743186811752017-11-27
Jacob Jonas Björnståhl och Carl Christoffer GjörwellResa Til Frankrike, Italien, Sweitz, Tyskland... II1858426824375142017-11-27
Johan Ernst RietzSvenskt dialekt-lexikon [I–II]2615892017-11-27
John White och Samuel ÖdmannJohn Whites Resa till Nya Holland, Åren 1787 och 17882416369186314192017-11-27
Pehr Olof von Asp och Mathias HasselrotResa i Levanten år 179624359272017-11-27
Per Ulrik Kernell och Carl StenhammarAnteckningar under en Resa i Det Sydliga Europa2416308208582352017-11-27
Bernhard von BeskowWandringsMinnen [3]1940479117942302017-11-27
Sara WacklinHundrade minnen från Österbotten. Första delen2240741186811752017-11-27
James Cook och John Douglas och Tobias Furneaux och Johann Reinhold Forster och Johann Georg Adam Forster och AnonymCapitain Jacob Cooks Andra Resa2415696170005912017-11-27
Fredric HasselquistIter Palæstinum Eller Resa Til Heliga Landet2416346179491992017-11-27
William Bligh och James Burney och Carl Fredrik LandellCapitainens Wiliam Bligh’s Resa i Söderhafvet2426429185207722017-11-27
Jacob Jonas Björnståhl och Carl Christoffer GjörwellResa Til Frankrike, Italien, Sweitz, Tyskland... V1859360724375172017-11-27
Jonas ApelbladRese-Beskrifning Öfwer Saxen2435863171207122017-11-27
Jacob Jonas BjörnståhlLettere ne’suoi viaggj stranieri di Bjoernstaehl2566086192348062017-11-27
Uno von TroilSkrifter […] Swenska Kyrko och Reformations Historien 22409384208582272017-11-27
Charles Dickens och Arthur Rackham och August BruniusEn julsång på prosa18408222017-11-27
George Theodore TemplePleasure Cruise to the Baltic10343814148010412017-11-27
Paulina HelgesonJulklappsboken2017-11-27https://litteraturbanken.se/txt/epub/HelgesonP_Julklappsboken.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99907014/cover.pngNoveller, dikter och bilder ur Litteraturbankens samlingar. I urval av Paulina Helgeson. Litteraturbanken 2017. Stavningen i texterna är moderniserad. Efter varje text anges varifrån den är hämtad.
Texterna i Julklappsboken finns inlästa i Ljudarkivet.
Haqvin SettheliusSpecimen Academicum Historiam Urbis Gothoburgi24978522017-11-27
Nils Häggström och Abraham Abrahamsson HülphersVad Abraham Hülphers berättar om 1700-talets Umeå1614329135184012017-11-27
Bernhard von BeskowWandringsMinnen [1]19312612194047422017-11-27
Ebba SnoilskyÖgonblicksbilder från Nord-Afrika och Syd-Italien1600574199812492017-11-27
Johan BrelinBeskrifning öfver en äfventyrlig resa ... Ost-Indien ...2426430185930782017-11-27
AnonymVägvisare i Stockholm [1819]2407115138820662017-11-27
Wilhelm KruseElds-Bref om Götheborgz Olycka genom en ostyrig Wåd-eld24307722017-11-27
J. A. CarpelanRemarques sur le voyage de M. J. Acerby, en Suède …2230866199812772017-11-27
Anders Tidström och Martin WeibullAnders Tidströms resa i Halland, Skåne och Blekinge år 1756898902197041812017-11-27
Johannes SchefferusJoannis Schefferi Argentoratensis Lapponia2519673208582422017-11-27
Uno von TroilSkrifter […] Swenska Kyrko och Reformations Historien 52409387208582302017-11-27
Olof Rudbeck den yngreOlof Rudbecks Sonens Nora Samolad Eller Uplyste Lapland2406583197040212017-11-27
John Hynes och George Carter och Samuel ÖdmannBerättelse om ängelska skeppets Grosvenors Strandning2415861186312112017-11-27
Lars Benzelstierna och Johan Christoffer BoklundDaguerreotyp-panorama öfver Stockholm2554852182192532017-11-27
Mungo Park och Samuel ÖdmannMungo Parks Resa I Det inre af Africa2416357173821772017-11-27
Jonas Carl LinnerhielmBref under nya resor i Sverige2415882197484832017-11-27
Jacob Jonas Björnståhl och Carl Christoffer GjörwellResa Til Frankrike, Italien, Sweitz, Tyskland... VI1859352024375182017-11-27
Jacob Jonas Björnståhl och Carl Christoffer GjörwellResa Til Frankrike, Italien, Sweitz, Tyskland... I1852719224375132017-11-27
Vilhelmina WahlgrenDalarne och Helsingland. En Rundresetur1480099529834782017-11-27
William Francklin och Johann Reinhold Forster och AnonymResa ifrån Bengalen til Persien åren 1786 och 17872415825172971202017-11-27
Christian Ludwig Lenz och Eric Ulric NordforssResa genom Tyskland, Danmark, och Swerge2394303180955872017-11-27
Bernhard von BeskowWandringsMinnen [2]1794229193711292017-11-27
Sven DahlmanBeskrifning Om S. Barthelemy, Swensk Ö uti Westindien2406958196558542017-11-27
Jonas Carl LinnerhielmBref under senare resor i Sverige2415883197484822017-11-27
AnonymBeskrifningar och teckningar öfver märkvärdiga ställen2560458186285992017-11-27
Nils Matsson KiöpingBeskrifning Om en Resa, genom Asia, Africa [...]2415727186223612017-11-27
AnonymAlbum öfver Marstrand2899422186287342017-11-27
Anders Magnus LindgrenGrafskrifter på Göteborgs begrafningsplatser12805592017-11-27
AnonymVägvisare genom Stockholm 17882412197192351532017-11-27
Aron JonasonDrottminnen från Marstrand (1887–1907)873314182192932017-11-27
Nils ArfwidssonNord och söder. Strödda anteckningar under resor 1835–1839479276194047672017-11-27
Jonas Carl LinnerhielmBref under resor i Sverige2415881197484812017-11-27
Carl August ZimmermanEn Resa till Amerika och tillbaks och ingen ting för omaket17225335174921542017-11-27
Otto Sebastian von UngeVandring genom Dalarne, jemte Författarens Resa söderut2415885199812902017-11-27
August StrindbergLe plaidoyer d’un fou [ms]2017-11-27August Strindbergs manuskript. – Digitalt faksimil: Nasjonalbiblioteket, Oslo, Ms. 4:o 2870. Läs verket hos Nasjonalbiblioteket. – Mer om verket och en översättning till svenska finns i August Strindbergs Samlade Verk 25. En dåres försvarstal.
Anna Greta WideNattmusik19016242017-11-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/WideAG_Nattmusik.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1901624/cover.png
Anna Greta WideKyrie15754802017-11-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/WideAG_Kyrie.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1575480/cover.png
Carl Michael BellmanKonungens död och minne, på Klago-Dagen, Den 6 Junii 17922436489199814092017-11-01
Carl Michael Bellman och BellmanssällskapetStandardupplaga, XII. Dikter till enskilda. V1131512017-11-01
Carl Michael BellmanFredmans Epistel rörande Ulla Winblads flykt [etc.]20718634208359962017-11-01
Anonym(När jag bärs ur mitt hus...)20794384208360022017-11-01
Carl Michael Bellman och BellmanssällskapetStandardupplaga, III. Bacchanaliska Qwäden och En Stuf Rim82003352017-11-01
Carl Michael BellmanBaggens-Gatan [etc.]20718608208359942017-11-01
Carl Michael Bellman och BellmanssällskapetStandardupplaga, XIV. Ungdomsdikter II1131552017-11-01
Carl Michael BellmanMollbergs Harpa20796585208360202017-11-01
Carl Michael Bellman och BellmanssällskapetStandardupplaga, IX. Dikter till enskilda. II82003322017-11-01
Carl Michael Bellman och BellmanssällskapetStandardupplaga, XI. Dikter till enskilda. IV1131482017-11-01
Carl Michael Bellman och BellmanssällskapetStandardupplaga, XIII. Ungdomsdikter. I1131492017-11-01
Carl Michael Bellman och BellmanssällskapetStandardupplaga, X. Dikter till enskilda. III82003332017-11-01
Carl Michael BellmanFredmans Epistel till Corporal Mollberg [etc.]20720284208359972017-11-01
Marie Louise Andersén och Bo Gösta Hall och Olof Holm och Torkel Stålmarck och Julio Rito och BellmanssällskapetBellman var där. En vägvisare till Bellmansmiljöer71572502017-11-01
Carl Michael BellmanFredmans 49. Epistel. Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa [ms]2017-11-01Läs mer om manuskriptet hos Stockholmskällan.
Karin Ek och Elsa Björkman-GoldschmidtFredmansgestalten. En studie11575202169142017-11-01
Carl Michael BellmanEn Stuf Rim [ms]17091646178483972017-11-01
Carl Michael BellmanTre Bellmanmanuskript ur Schröderheimsamlingen [ms]2017-11-01Tre originalmanuskript från tiden 1789–1794. Manuskripten finns vid Göteborgs universitetsbibliotek, och har ursprungligen tillhört släkten Schröderheims arkiv. (Varje manuskript följs av en sentida renskrift av innehållet.) – ANGÅENDE MANUSKRIPT N:O 1, I–III: Kommentaren ur Standardupplagan, XVIII. Hwad behagas? Brev och skrivelser, s. 51, daterar brevet till 1789 med ledning av anspelningen på den riksdagspolett ”som vid riksdagens början utdelades till varje riksdagsman och funktionär som bevis på hans rätt att delta”. – ANGÅENDE MANUSKRIPT N:O 2, IV–VI: Kommentar ur Standardupplagan, XI. Dikter till enskilda. IV, s. 40: ”Versbrevet, som kan dateras till föråret 1791 med ledning av anspelningen på fru Anna Charlotta Schröderheims bortgång nyårsdagen 1791, utgör en supplik till förmån för skaldens vän ryttmästaren von Schnell (här: ’Snell’) på Årsta gård i Brännkyrka […]. Denne var invecklad i en rad långvariga processer rörande sin stora gård, och någon av dessa har väl hänskjutits till hovrätten och föranlett Bellmans poetiska demarche.” – ANGÅENDE MANUSKRIPT N:O 3, VII–IX: Kommentar ur Standardupplagan, XII. Dikter till enskilda. V, s. 13: ”Dikten är riktad till Bellmans vän [Jöran Schröderheim] […], på hans namnsdag, Georgs- eller Jöransdagen. […] Skalden fantiserar från sitt vindsrum i Högvaktsflygeln på Slottet om den närliggande Storkyrkan, dess prästerskap, som får sig en gliring, och framförallt om Bernt Notkes sköna skulpturverk, kyrkans främsta prydnad.” – Foto: Dick Claésson.
Carl Michael BellmanFredmans Epistel angående sista Balen på Grönlund [etc.]20718568208359922017-11-01
Carl Michael BellmanFredmans Epistel om Dansmästaren Mollberg20718456208359792017-11-01
Carl Michael Bellman och BellmanssällskapetStandardupplaga, I. Fredmans Epistlar113153222721802017-11-01
Carl Michael BellmanFredmans Epistel till Bränwins-Advokaten Fader Kulkus [etc.]20777849208359982017-11-01
Carl Michael Bellman och Gunnar Hillbom och James Massengale och BellmanssällskapetStandardupplaga, II. Fredmans Sånger. Texten [StU 1992]14256432017-11-01
Carl Michael Bellman och BellmanssällskapetStandardupplaga, VI. Dramatiska arbeten82003292017-11-01
Carl Michael Bellman och BellmanssällskapetStandardupplaga, V. Bacchi Tempel82003282017-11-01
Anna Greta WideBroar19005632017-11-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/WideAG_Broar.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1900563/cover.png
Anna Greta WideDen saliga osäkerheten15754752017-11-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/WideAG_DenSaligaOsakerheten.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1575475/cover.png
Anna Greta WideOrgelpunkt18944612017-11-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/WideAG_Orgelpunkt.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1894461/cover.png
Anna Greta WideDikter i juli14683432017-11-01https://litteraturbanken.se/txt/epub/WideAG_DikterIJuli.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1468343/cover.png
Carl Michael BellmanDramatiska Sammankomsten, Divertissement gifvit på Haga [ms]2017-11-01Läs mer om manuskriptet hos Stockholmskällan.
Carl Michael Bellman och BellmanssällskapetStandardupplaga, IV. Bacchi Orden82003272017-11-01
Carl Michael BellmanFredmans Epistel till Kajsa Stina [etc.]20704945208359712017-11-01
Carl Michael Bellman och Gunnar Hillbom och James Massengale och BellmanssällskapetStandardupplaga, II. Fredmans Sånger. Musik och kommentarer [StU 1992]14256442017-11-01
Carl Michael BellmanFrukost i det gröna20777855208360012017-11-01
Carl Michael BellmanBetraktelser Öfwer Åtskillige Evangeliske Texter2436479196558792017-11-01
Carl Michael Bellman och BellmanssällskapetStandardupplaga, VIII. Dikter till enskilda. I82003312017-11-01
Carl Michael Bellman och Gunnar Hillbom och James Massengale och BellmanssällskapetStandardupplaga, I. Fredmans Epistlar. Text [StU 1990]1174327222721602017-11-01
Carl Michael Bellman och Gunnar Hillbom och James Massengale och BellmanssällskapetStandardupplaga, I. Fredmans Epistlar. Musik [StU 1990]11743282017-11-01
Elis Chiewitz och Carl Michael BellmanScener ur Fredmans epistlar och sånger2401792199339652017-11-01
Carl Michael BellmanFredmans Epistel 1:o om Mowitz’s öfwerfart till Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna20794340208360032017-11-01
Carl Michael Bellman och Gunnar Hillbom och BellmanssällskapetStandardupplaga, XX. Register94516332017-11-01
Carl Michael BellmanFredmans Epistel, eller Afsked till Matronorna20718477208359812017-11-01
Carl Michael Bellman och BellmanssällskapetStandardupplaga, XIX. Översättningar1131562017-11-01
Carl Michael BellmanFredmans Epistel Till Fader Mowitz, hwarutinnan han liknar honom wid ett Skepp [etc.]20794411208360052017-11-01
Carl Michael Bellman och BellmanssällskapetStandardupplaga, VII. Dikter till Gustaf III och konungahuset82003302017-11-01
Carl Michael BellmanFredmans Epistel om Krig och Bardalekar [etc.]20718450208359762017-11-01
Leif Kretz och Sten Åke Nilsson och Torkel Stålmarck och BellmanssällskapetBellman sedd och hörd. Porträtt, dokument och vittnesbörd71565722017-11-01
Carl Michael Bellman och BellmanssällskapetStandardupplaga, XVI. Politisk och patriotisk diktning1131582017-11-01
Carl Michael Bellman och Anders LissanderPoësier af svenske diktare II [ms]16156795215044112017-11-01
Carl Michael Bellman och Samuel Olof Tilas och Henric Gottfried Brandel och Anders LissanderPoësier af svenske diktare I [ms]19951245215043882017-11-01
Carl Michael BellmanZions Högtid2436501196558632017-11-01
Carl Michael Bellman och Gunnar Hillbom och BellmanssällskapetStandardupplaga, XVII. Efterskörd84114122017-11-01
AnonymCarl Michael Bellmans konkursakt från åren 1795–96 [ms]2017-11-01Från Stockholmskällan om manuskriptet: ”Våren 1794 bysattes den då 54-årige skalden Carl Michael Bellman för obetalda skulder till krigsfiskalen Enoch Nobelius. Bysättningstiden ledde så småningom fram till en konkursprocess för Bellman. Den inleddes med en så kallad inställelsedag (proklamadag) för konkursboets samtliga borgenärer (de som lånat ut pengar till honom) den 12 januari 1795. Bellman dog dock en knapp månad senare den 11 februari 1795. Konkursen avslutades året därpå. Bellman och hans hustru och barn bodde vid den här tiden i hörnet av Lilla Munklägersgatan och Gamla Brogatan i kvarteret Braxen. Konkursen handlades vid stadens rådhus som var beläget i Bondeska palatset vid Riddarhustorget. Via länkarna intill kan du läsa hela konkursakten. Akten består av inledning, proklamaanslag, borgenärsförteckning, inlagor, skrivelser och skuldsedlar m.m.” – Läs mer hos Stockholmskällan.
Carl Michael Bellman och BellmanssällskapetStandardupplaga, XV. Religiös diktning113154222721692017-11-01
Sylvestre Dufour och Carl Michael BellmanUnderwisning, Lämnad af En Fader åt sin Son2427791200390302017-11-01
Carl Michael BellmanFredmans Epistlar om Brödernas Krakel [etc.]20794414208360072017-11-01
Carl Michael Bellman och Adolph Martin Jacob Henric BellmanBacchi Tempel [1815]24354412017-11-01
Carl Michael Bellman och Torkel Stålmarck och BellmanssällskapetStandardupplaga, XVIII. Hwad behagas? Brev och skrivelser1131572017-11-01
Carl Michael BellmanFredmans Epistel enkannerligen till the Birfilare på Djurgården [etc.]102290782017-11-01
Carl Michael BellmanFredmans Epistel, till Fader Mowitz, under dess sjukdom, Lungsoten [etc.]102290922017-11-01
Carl Michael BellmanFredmans Epistel öfwer Bergströmskans Porträtt på Liljans krog20718563208359872017-11-01
Carl Michael BellmanFredmans Epistel som är ett försök till en Pastoral [etc.]20704990208359752017-11-01
AnonymLöjliga Spel Kort med Scener utur Fredmans epistlar3069439208582602017-11-01
Carl Michael Bellman och BellmanssällskapetStandardupplaga, II. Fredmans Sånger82003342017-11-01
Carl Michael BellmanUlla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren [etc.]102292532017-11-01
Peter Forsskål och Gunilla JonssonThoughts on Civil Liberty [2017]2017-09-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/ForsskalP_ThoughtsOnCivilLiberty.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99907011/cover.pngNone
Peter Forsskål och Gunilla JonssonTankar, om Borgerliga Friheten [2017]2017-09-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/ForsskalP_TankarOmBorgerligaFriheten.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99907010/cover.pngNone
Astrid LindgrenKati på Kaptensgatan12139392017-09-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindgrenA_KatiPaKaptensgatan.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1213939/cover.png
Astrid LindgrenKati i Paris2165572017-09-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindgrenA_KatiIParis.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb216557/cover.png
Sven Edvin SaljeVingslag i natten30254892017-09-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/SaljeSE_VingslagINatten.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3025489/cover.png
Anonym och Peter RubensFortsättning af den wisa Indianen Pilpays Sedo-Sagor2005779824160102017-09-25
Charles Darwin och Gustaf LindströmEn naturforskares resa omkring jorden1209088200390062017-09-25
Arthur Conan Doyle och Walborg HedbergDe fyras tecken1622104199813512017-09-25
Karl August NicanderRuneswärdet och Den förste Riddaren10204148200605522017-09-25
Claes Urban BodinsonCantate öfver Spastaras skald2389553199813712017-09-25
Gabriel TidgrenWestergöthlands Historia och Beskrifning2407194208582432017-09-25
Mats MalmDigitala texter och forskningsfrågor2017-09-25Föredrag hållet den 7 oktober 2014. Särtryck ur Årsbok 2015 KVHAA Stockholm 2015 (isbn 978-91-7402-441-8, issn 0083-6796)
Ernst Theodor Amadeus HoffmannNoveller. Twå Dagars Ångest. Don Juan2416740208582442017-09-25
Peter ForsskålTankar om Borgerliga Friheten [1759]2396220183974762017-09-25
Ann Radcliffe och Herman Anders KullbergItalienaren II2417163204232722017-09-25
Ann Radcliffe och A. C. NejmanItalienaren I2417162204231792017-09-25
Carl Jonas Love AlmqvistFörsök till Hectors lefnad2435672204234242017-09-25
Ann Radcliffe och AnonymAdeline eller Skogs-Romanen II2417158199814182017-09-25
Louisa May Alcott och Anna Sofia MollEn gammaldags flicka1570453200389992017-09-25
Ann Radcliffe och AnonymAdeline eller Skogs-Romanen III2417159199814192017-09-25
Thomas ThorildHarmonien. Ägta Kärleks-Förening2405472199813552017-09-25
Carl Jonas Love AlmqvistTörnrosens bok Imperial Octav Upplaga II [1849]8867873208581812017-09-25
Ludwig Tieck och Vilhelm Fredrik PalmbladFolksagor. IV, Kelkborgarnes Krönika2418271199813702017-09-25
Oscar BuschHuru mänskoöden tvinnas1632067174921262017-09-25
Ann Radcliffe och AnonymAdeline eller Skogs-Romanen I2417157199814172017-09-25
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 27. Fadren. Fröken Julie. Fordringsägare. Textkritisk kommentar2017-09-25August Strindbergs Samlade Verk. Nationalupplaga
Textkritisk kommentar till SV 27 Fadren. Fröken Julie. Fordringsägare. Av Gunnar Ollén.
Stockholms universitet, Stockholm 2017.
Ann Radcliffe och Herman Anders KullbergItalienaren III2417164204232922017-09-25
Louisa May Alcott och Bertha SandlundRosen i blomning1598743208582362017-09-25
AnonymHusdjuren. Bilderbok1623485200390272017-09-25
Eleanor H. Porter och Elsa RibbingPollyanna1657242199813492017-09-25
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 27. Fadren. Fröken Julie. Fordringsägare. Textkritisk kommentar2017-09-25August Strindbergs Samlade Verk. Nationalupplaga
Textkritisk kommentar till SV 27 Fadren. Fröken Julie. Fordringsägare. Av Gunnar Ollén.
Stockholms universitet, Stockholm 2017.
Mats MalmDigitala texter och forskningsfrågor2017-09-25Föredrag hållet den 7 oktober 2014. Särtryck ur Årsbok 2015 KVHAA Stockholm 2015 (isbn 978-91-7402-441-8, issn 0083-6796)
Jan FridegårdEn natt i juli13542542017-09-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/FridegardJ_EnNattIJuli.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1354254/cover.png
Astrid Lindgren och Margit UppenbergKati i Amerika12105712017-09-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/LindgrenA_KatiIAmerika.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1210571/cover.png
Cai Alfredson och Thérèse Röök och Ann BoglindIn my solitude och andra noveller2017-09-25https://litteraturbanken.se/txt/epub/AlfredsonC_InMySolitude.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99907013/cover.png Tio noveller från Litteraturbanken i urval av Cai Alfredson och Thérèse Röök, 2017. Texterna är språkligt moderniserade.
Med ordförklaringar av Thérèse Röök.
Samlingen är ett led i Litteraturbankens samarbete med Läsrörelsen.
Anonym och Emily NonnenDarwins nyaste verk, granskadt i Times1544165199813502017-09-25
Peter ForsskålTankar om Borgerliga Friheten [1792]2414331186286902017-09-25
Charles Darwin och A. M. SellingOm arternas uppkomst1544142208582392017-09-25
Carl Jonas Love AlmqvistTörnrosens bok Imperial Octav Upplaga III [1850]8867905208581822017-09-25
Ann Radcliffe och AnonymBergslotten Athlin och Dunbayne2417160199813432017-09-25
Johannes GranlundSmåttingarnes lekstunder2672525199814042017-09-25
Ludwig Tieck och Vilhelm Fredrik PalmbladFolksagor. I, Riddar Blåskägg2418268199813682017-09-25
Carl Gustaf af BjerkénDen ensamme eller Hjertats philosoph24374452017-09-25
Rudyard Kipling och Rudyard Kipling och Hanny FlygareJust så-historier för små barn1727297199813482017-09-25
Carl Gustaf SjösténÅminnelse-tal öfver Scheele2399374173822032017-09-25
Peter ForsskålTankar, om Borgerliga Friheten [ms, 1759]2017-09-25Peter Forsskåls originalmanuskript till Tankar, om Borgerliga Friheten från 1759, med strykningar och ändringar av censor Niclas von Oelreich. Manuskriptet finns i Riksarkivet.
För mer information om verket och andra versioner, inklusive en modern nyutgåva som utgår från manuskriptet utan censorns ingrepp, se FORSSKÅL OCH FRIHETEN: EN SAMLING.
Anonym och Anders Wilde och Hans Christian RisbergDen Wise Indianens Pilpay Sagor2005780424160092017-09-25
Erik Johan StagneliusLiljor i Saron [Prospekt]2395529215044812017-09-25
Carl Jonas Love AlmqvistTörnrosens bok Imperial Octav Upplaga I [1839]8866654208581802017-09-25
Carl Jonas Love AlmqvistHvad är kärlek?2405413199813352017-09-25
Ernst Theodor Amadeus HoffmannDen Hemska Gästen2416937199813672017-09-25
John William Polidori och Fjodor Nikolajevitj Glinka och Carl Samuel ForssmanVampyren. Lifvets Gåta2417403199813412017-09-25
Jean-Jacques Rousseau och Johan RundahlJ. J. Rousseaus Tankar uti åtskilliga ämnen2405343199814262017-09-25
Ludwig Tieck och Clas LivijnFolksagor. III, Mästerkatten eller Katten i stöflor1991697624182702017-09-25
Ludwig Tieck och Vilhelm Fredrik PalmbladFolksagor. II, Riddar Blåskäggs Sju Hustrur2418269199813692017-09-25
Anna Maria RoosSagan om den sköna prinsessan Li-Hang-Tse8222996197160982017-09-25
Jonas BrobergMonument efter borgaren Anders Löf2399263172084212017-09-25
Louisa May Alcott och Bertha SandlundRosa eller De åtta kusinerna1598742199813472017-09-25
Frida Stéenhoff och Ika JorumSfinxens gåta. Sfinsens gåta: Sex2017-08-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/SteenhoffF_SfinxensGata.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99907012/cover.pngTvå manuskript av Frida Stéenhoff ur Stéenhoffs arkiv vid Göteborgs universitetsbibliotek. Utgivna och med inledning av Ika Jorum 2017.
Rudolf VärnlundVandrare till intet8224446199861182017-08-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/VarnlundR_VandrareTillIntet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8224446/cover.png
Rudolf VärnlundDöda människor1484747200536382017-08-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/VarnlundR_DodaManniskor.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1484747/cover.png
AnonymDen svenska ordspråksboken innehållande 3160 ordspråk29481052017-08-28
Fredrika BremerNya teckningar utur hvardagslifvet 2. Nina II16909542176369992017-08-28
Fredrika BremerLifvet i Gamla Verlden I. Schweits15246772017-08-28
Fredrika BremerNya teckningar utur hvardagslifvet 2. Nina I16909537176369992017-08-28
Wilhelmina StålbergEva Widebeck eller Det går aldrig an2240469195078872017-08-28
Johan Anders Wadman och Herman BjurstenSamlade skrifter Bihang1280927199812642017-08-28
Fredrika BremerNya teckningar utur hvardagslifvet 7. I Dalarna1542696176035322017-08-28
Jon Svensson”Himlaprinsen”. Samlade berättelser3107426204233212017-08-28
Fredrika BremerHemmen i den nya verlden III874194208582512017-08-28
Fredrika BremerNya teckningar utur hvardagslifvet 4. Hemmet III–IV169095872017-08-28
Fredrika BremerMidsommar-resan1514128200390192017-08-28
Johan Anders Wadman och Herman BjurstenSamlade skrifter 11280925199812672017-08-28
Fredrika BremerLifvet i Gamla Verlden IV. Palestina och Turkiet1524680166058142017-08-28
Fredrika BremerNya teckningar utur hvardagslifvet 6. En dagbok1542695174188162017-08-28
Christina Charlotta HjärneChristina Charlotta Hjärne, född Rudbeck2706520173821802017-08-28
August Palm och Erik NordmanSanning utan prester och jurister2952461173822482017-08-28
Anders ChydeniusTankar om Husbönders och Tienstehions Naturliga Rätt2414925173821932017-08-28
Isidor KjellbergRim vid den skandinaviska föreningens invigningsfest1287618183159592017-08-28
Paula Henrikson”En gigantisk Journal” – om utgivningen av Phosphoros999080122017-08-28
Fredrika BremerMorgon-väckter1854923180935002017-08-28
Fredrika BremerLifvet i Gamla Verlden II. Italien1524678182921452017-08-28
Anders Lorentz NordellEn gammal Mans Faderliga Råd ... till sina Döttrar2427515173821982017-08-28
Fredrika BremerNya teckningar utur hvardagslifvet 4. Hemmet I–II15426932017-08-28
Carl Julius LénströmSvenska Poesiens Historia 11702678204233302017-08-28
Fredrika BremerLifvet i Gamla Verlden III. Palestina och Turkiet1524679166058062017-08-28
Johan Anders Wadman och Herman BjurstenSamlade skrifter 21280926199812652017-08-28
Fredrika BremerNya teckningar utur hvardagslifvet 1. Presidentens döttrar II16909325173851032017-08-28
Fredrika BremerNya teckningar utur hvardagslifvet 3. Grannarne15426892017-08-28
Rudolf VärnlundMan bygger ett hus1381982199904902017-08-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/VarnlundR_ManByggerEttHus.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1381982/cover.png
Rudolf VärnlundDen heliga familjen8219123199884002017-08-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/VarnlundR_DenHeligaFamiljen.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8219123/cover.png
Rudolf VärnlundU 39877742199904942017-08-28https://litteraturbanken.se/txt/epub/VarnlundR_U39.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb877742/cover.png
Erik LindormSelma Lagerlöf. En bokfilm13480722017-08-28
Fredrika BremerLifvet i Gamla Verlden V. Grekland och dess öar1524681171163572017-08-28
Thomas Paine och Carl Fredrik NordenskiöldMenniskans Rättigheter2405835199813772017-08-28
Fredrika BremerNya teckningar utur hvardagslifvet 1. Presidentens döttrar I16909280174190812017-08-28
Carl Julius LénströmSvenska Poesiens Historia 21702679204233342017-08-28
Fredrika BremerHemmen i den nya verlden II874193208582502017-08-28
Fredrika BremerNya teckningar utur hvardagslifvet 8. Syskonlif1542697178507392017-08-28
Fredrika Bremer och Thekla Knös och Louise Müller och Daniel MüllerFyrväplingen. Vers och prosa11682409199813882017-08-28
Fredrika BremerLifvet i Gamla Verlden VI. Grekland och dess öar1524682166058112017-08-28
Axel Ahlström och Axel Roos och Hjalmar Wibell och Hugo VictorinDet unga Sverige. Vers och prosa1600883199905062017-08-28
Fredrika BremerHemmen i den nya verlden I874192208582482017-08-28
Herman Hofberg och Frithiof Heurlin och Viktor Millqvist och Olof RubensonSvenskt biografiskt handlexikon. Förra delen A–K813132017-08-28
Fredrika BremerHertha16617789177124352017-08-28
Herman Hofberg och Frithiof Heurlin och Viktor Millqvist och Olof RubensonSvenskt biografiskt handlexikon. Senare delen L–Ö813142017-08-28
Eva Agatha Stanislas BarnekowFredrika Bremers Spinnrock1575806139271552017-08-28
Carl Bildt och Kristina och Decio AzzolinoChristine de Suède et le cardinal Azzolino. Lettres inédites (1666-1668)471201141813142017-08-28
Magnus ElmbladEn svensk sång om den stora branden i Chicago183159608678382017-08-28
Fredrika BremerLif i Norden1537770199813872017-08-28
Paula Henrikson”Tolf Sättare der stå och hvässa snillets pilar” – om Phosphoros 1811999080132017-08-28
Fredrika BremerNya teckningar utur hvardagslifvet 5. Strid och frid1542694134560332017-08-28
Henning BergerFata Morgana8222590147314362017-06-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergerH_FataMorgana.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8222590/cover.png
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 63. Den världshistoriska trilogin. Dramafragment82032812017-06-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_DenVarldshistoriskaTrilogin.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203281/cover.png
August Strindberg och Gunnar OllénSamlade Verk 41. Folkungasagan. Gustav Vasa. Erik XIV82032742017-06-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/StrindbergA_FolkungasaganGustavVasaErikXIV.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8203274/cover.png
AnonymMördaren Pehr Victor Göthes sista och uppriktiga Sjelfbekännelse. Andra upplagan101582102017-06-19
AnonymDöds-Psalm för Enkan Wallin, född Wanselius101550512017-06-19
AnonymRune almanacka12451748197484062017-06-19
AnonymEn alldeles ny visa om det hemska ”Mälaredramat”. Vid kapt. Rönngrens graf101882942017-06-19
Barbro Ståhle Sjönell och Förteckningar över Strindbergs Gröna SäckenKatalog över ”Gröna säcken”. Strindbergs efterlämnade papper i Kungl. biblioteket83691632017-06-19
August StrindbergIsaacs Julkväll [ms]2017-06-19Originalmanuskriptet till ”Isaacs Julkväll”. Jämför Textkritisk kommentar till Samlade Verk 15. Dikter på vers och prosa. Sömngångarnätter på vakna dagar, s. 144 f. – Foto: Örebro universitetsbibliotek.
AnonymBerättelse, I Anledning af [...] begångne grymma mordgerning3299119147845522017-06-19
Olof WallquistBerättelse Om Högstsalig Hans Kongl. Maj:ts Döds-Beredelse24087942017-06-19
Adolph Törneros och Per Wästberg och Jonas EllerströmResebrev114472882017-06-19
August StrindbergVid Likvakan i Tistedalen [ms]2017-06-19Originalmanuskriptet till August Strindbergs berättelse ”Vid Likvakan i Tistedalen”. Jämför Samlade Verk 14. Svenska öden och äventyr II, s. 282–291 och s. 363–399 (1990). – Foto: Örebro universitetsbibliotek.
Gustaf Oskar BergHuru rätt skipades i Sverige för trehundra år sedan862196171053772017-06-19
August StrindbergBattant les rues toute la journée [ms]2017-06-19August Strindbergs påbörjade översättning av ”Tredje Natten” i Sömngångarnätter på vakna dagar till franska. Se Textkritisk kommentar till Samlade Verk 15. Dikter på vers och prosa. Sömngångarnätter på vakna dagar, s. 102 och s. 282. Jämför Samlade Verk 15, s. 404 f. (1995). – Foto: Örebro universitetsbibliotek.
Gustaf UddgrenStockholmsbohême. Skildringar ur konstnärslifvet127375200498622017-06-19
Sven Olof RothEtt juridiskt lönnmord eller En enastående rättsskandal3016614200390772017-06-19
Saxo Grammaticus och Peter ZeebergSaxos Danmarkshistorie186088322017-06-19
AnonymSweriges Rikes Lag 17341791900724109742017-06-19
Sven NordenhielmEn brottslig qvinna. Byhistoria från Blekinge från förra delen af 1800-talet2937738149370862017-06-19
Thomas Thorild och Lorens Münter PhilipsonRätt, eller Alla Samhällens eviga Lag2405367199814052017-06-19
AnonymYpomnema Parmense in adventv Gvstavi III19518076208258442017-06-19
August StrindbergStråmannen [ms]2017-06-19Ofullständigt originalmanuskript till August Strindbergs berättelse ”Stråmannen”. Jämför Samlade Verk 14. Svenska öden och äventyr II, s. 292–339 och s. 363–397 (1990). – Foto: Örebro universitetsbibliotek.
Johan LeufqvistTwänne Blods Rop Förestäldt, Uti et Skriftermål, För Mördaren Anders Jansson1779553924242282017-06-19
Barbro Ståhle Sjönell och Förteckningar över Strindbergs Gröna SäckenPreliminärt register till förteckningen över SgNM 18–35a [”Gröna säcken”]999002262017-06-19
August StrindbergBallad [ms]2017-06-19Förarbete till August Strindbergs dikt ”Ballad”. Se Textkritisk kommentar till Samlade Verk 15. Dikter på vers och prosa. Sömngångarnätter på vakna dagar, s. 29 f., 51 f. (2016) och jämför Samlade Verk 15, s. 92–95 (1995). – Foto: Örebro universitetsbibliotek.
August StrindbergSömngångarnätter på vakna dagar [koncept, ms]2017-06-19Ofullständigt konceptmanuskript (natt 1–4, med luckor) till Sömngångarnätter på vakna dagar. Jämför Textkritisk kommentar till Samlade Verk 15. Dikter på vers och prosa. Sömngångarnätter på vakna dagar, s. 59 och s. 96 f. . – Foto: Örebro universitetsbibliotek.
Vilhelm EkelundPlus salis –13958662017-06-19
August StrindbergVid dammen [koncept, ms]2017-06-19Konceptmanuskript till ”Vid dammen” i samlingen Dikter på vers och prosa. Jämför Textkritisk kommentar till Samlade Verk 15. Dikter på vers och prosa. Sömngångarnätter på vakna dagar, s. 52 f. – Foto: Örebro universitetsbibliotek.
Carl Johan GrevilliusLiktal öfver prosten Lidell, försåtligen mördad2400689135768192017-06-19
August StrindbergVid avenue de Neuilly [koncept, ms]2017-06-19Konceptmanuskript till ”Vid avenue de Neuilly” i diktsamlingen Sömngångarnätter på vakna dagar. Jämför Textkritisk kommentar till Samlade Verk 15. Dikter på vers och prosa. Sömngångarnätter på vakna dagar, s. 63, 76, 96 f. och 100 f. – Foto: Örebro universitetsbibliotek.
AnonymEn Visa om den grymme Martin-Arosin, som slurfvade borrt sitt barn101661762017-06-19
Magdalena Rudenschöld och Gustaf Adolph Reuterholm och AnonymBref Til Riksförrädaren Armfeldt2405691127470712017-06-19
AnonymHistoria om Konung Gustaf III:s mord på Maskeraden i Stockholm27044072017-06-19
AnonymKongl. Maj:ts och Rikets Swea Hof-Rätts Ytterligare Utslag ... angående det, å Gustaf III:dje föröfwade Mord24396502017-06-19
AnonymMälaredramat. En sångbar berättelse om de gräsliga ogerningarna å ångbåten ”Prins Carl”101863982017-06-19
AnonymKongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående Lugnets bibehållande den 22 Martii 17923299104196558422017-06-19
Phil Nik. ZinkOlydnaden I sina Följder; framställd genom Exempel2428025134825262017-06-19
Barbro Ståhle Sjönell och Förteckningar över Strindbergs Gröna SäckenKatalog över ”Gröna säcken” på Kungliga biblioteket. Del 2 (kartong 10–17)999002252017-06-19
Gustaf UddgrenEn ny bok om Strindberg. Andra boken om Strindberg556361201069442017-06-19
Anonym och Jonas Bure den äldreSwerikes Rijkes Landzlagh (1608)1779514725165892017-06-19
Carl Peter WiebePredikan wid Barnamörderskan Pernilla Pehrs Dotters Executions-Dag2409408138821282017-06-19
AnonymKongl. Maj:ts och Rikets Swea Hof-Rätts Protocoller ... rörande det, å Gustaf III:dje föröfwade mord24396882017-06-19
Per Gustaf BergStockholms blodbestänkta jord1582532199813562017-06-19
Johann Amos ComeniusComenii Gyllene Tungomåls Dör2514572180044332017-06-19
Gustav IV Adolf och AnonymDen trettonde Mars, eller De vigtigaste tilldragelser vid Revolutionen i Swerige år 18092050107186286102017-06-19
AnonymRättegångs-Handlingar, rörande den emot ... Israël Hwasser öfvade våldsgerning. Förra Häftet2439511178449412017-06-19
AnonymKongl. Maj:ts och Rikets Swea Hof-Rätts Utslag Öfver Capitainen Jacob Johan Anckarström2540388141813122017-06-19
Djos Per AnderssonTestamente från Stupstocken – Dödsfången Djos Per Anderssons (Dal-Pelle) lefwerne19857302017-06-19
AnonymBarnamörderskan Brita Christina Wanselius’ ångerfulla tankar före sin afrättning101549312017-06-19
Adolph Törneros och Per Wästberg och Jonas EllerströmResebrev114472882017-06-19
Henning BergerYsaïl11984147846302017-06-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergerH_Ysail.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb11984/cover.png
Henning BergerDrömlandet1611685147846012017-06-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/BergerH_Dromlandet.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb99904148/cover.png
Dan AnderssonPosthuma noveller3208338186812992017-06-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/AnderssonD_PosthumaNoveller.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb3208338/cover.png
Karin Boye och Margit AbeniusSamlade skrifter [8]. Bebådelse [1948]104162017-06-19https://litteraturbanken.se/txt/epub/BoyeK_Bebadelse1948.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb10416/cover.png
August StrindbergSångare! [koncept, ms]2017-06-19Konceptmanuskript till dikten ”Sångare!” i Dikter på vers och prosa. Jämför Textkritisk kommentar till Samlade Verk 15. Dikter på vers och prosa. Sömngångarnätter på vakna dagar, s. 50. – Foto: Örebro universitetsbibliotek.
Frans Jonas Gustaf CentervallEn fånges lefnadsteckning med hänsigt till hans brott32493932017-06-19
Petter DijkmanAntiquitates Ecclesiasticæ, Eller gamle Swenske Kyrkie-Handlingar2409470199812512017-06-19
Jakob HamiltonKungörelse. Carl Jonas Ludvig Almqvist, [efterlyst] för bedrägeri och försök till mord genom förgiftning101144592017-06-19
AnonymRättegångs-Handlingar, rörande den emot ... Israël Hwasser öfvade våldsgerning. Sednare Häftet2439512178449382017-06-19
AnonymMördaren Pehr Victor Göthes sista och uppriktiga Sjelfbekännelse101548192017-06-19
Margareta Brundin och Förteckningar över Strindbergs Gröna SäckenFörteckning över Gröna säcken SgNM:D 68–E 25 samt osign. [I–II]999002272017-06-19
Peter SellegrenPeter Sellegrens Afskeds-bref, Tå han undergick dödsstraffet2424222134825472017-06-19
August StrindbergDe lycksaliges Ö [ms]2017-06-19Ofullständigt originalmanuskript till August Strindbergs berättelse ”De lycksaliges Ö”. Kapitel 10 och 11 (9 respektive 10 i manuskriptet) är felnumrerade. Jämför Samlade Verk 14. Svenska öden och äventyr II, s. 41–89 och s. 363–399 (1990). – Foto: Örebro universitetsbibliotek.
AnonymDen Vanartige, eller Rättegångs-Handlingar angående Cederhvarff2439529147305162017-06-19
AnonymHermes Gothicus/ Ther vthi Månge tanckwärdige Saker föregiffuas2516077200390612017-06-19
Anders LindebergRevolution och republik2085265182193282017-06-19
AnonymHandlingar, Angående Den Predikande Pigan Carin Persdotter2399308195078232017-06-19
Birger Nilsson Grip och Anders Christoffer ForsseniusChronica svecorum2434850186285852017-06-19
Gustaf UddgrenBoken om Strindberg. August Strindberg. Början till en biografi277975200363652017-06-19
AnonymProtocoller, Hållne uti Högste Domstol, rörande å Gustaf den III:dje föröfwade mord24396512017-06-19
AnonymHistoria om Riksmarskalken Axel von Fersens mord, utanför Rådhuset i Stockholm20132402017-06-19
AnonymKongl. Maj:ts och Rikets Swea Hof-Rätts Protocoller ... rörande det, å Gustaf III:dje föröfwade mord24396482017-06-19
Anders SchönbergMänniskans elände och nöjen2429132192348552017-06-19
August StrindbergLaokoon & Niobe [ms]2017-06-19Originalmanuskriptet till dikterna ”Laokoon [I]” och ”Niobe” . Jämför Textkritisk kommentar till Samlade Verk 15. Dikter på vers och prosa. Sömngångarnätter på vakna dagar, s. 129. – Foto: Örebro universitetsbibliotek.
Elis SchröderheimProtocoll, Hållit På Stockholms Slott den 30 Martii 179232991132017-06-19
Isak af DarelliNågra Osammanhängande dock korta Historiska Minnen1996347186285672017-06-19
Olof LagercrantzEftertankar om Strindberg75961522017-06-19
Lorenzo HammarsköldBerättelse om Konung Gustaf III:s Ärestod2408778199813402017-06-19
Olof LagercrantzDagbok235952017-05-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagercrantzO_Dagbok.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb23595/cover.png
Alfhild AgrellEn lappbok1648619186812692017-05-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/AgrellA_EnLappbok.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1648619/cover.png
Olof LagercrantzMin första krets83539102017-05-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/LagercrantzO_MinForstaKrets.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb8353910/cover.png
Jarl HemmerFantaster19504672017-05-22https://litteraturbanken.se/txt/epub/HemmerJ_Fantaster.epubhttps://litteraturbanken.se/txt/lb1950467/cover.png
Tilda Maria ForseliusGod dag, min läsare! Bland berättare, brevskrivare och andra i svensk veckopress 1730–1773147996002017-05-22
Carl Fredric DahlgrenFreja. Poetisk kalender II1667840195397902017-05-22