1800-tal

Samisk litteratur hos Litteraturbanken

Samisk litteratur

Samisk litteratur. En del av den svenska litteraturen är också samisk litteratur. En del av den samiska litteraturen är också svensk litteratur. Samisk litteratur är mångfasetterad. Den kan vara skriven – eller framföras muntligen – på något av de samiska språken eller […]

Svenskt 1800-tal

Nya vägar till det förflutna. Nya vägar till det förflutna är ett treårigt forskningsprojekt i Litteraturbankens regi, genom vilket 1800-talets tryckta svenska skönlitteratur – i praktiken allt som gavs ut i separata tryck under åren 1800 till och med 1900 – digitaliseras och görs fritt tillgängligt. Projektet […]