Samisk litteratur.

En del av den svenska litteraturen är också samisk litteratur. En del av den samiska litteraturen är också svensk litteratur. Samisk litteratur är mångfasetterad. Den kan vara skriven – eller framföras muntligen – på något av de samiska språken eller på något annat språk, ibland svenska. En del av den är skriven inom Sveriges gränser, annat utanför. Nationernas gränser sammanfaller inte med språkliga eller kulturella gränser. Den samiska litteraturen är viktig både för samer och för alla svenskar. Vi kan inte rätt förstå vårt lands kultur och historia om vi bortser från de samiska inslagen.

Vi på Litteraturbanken har under en tid arbetat med att digitalisera och samla resurser kring samisk litteratur och kring hur samer beskrivits i svensk litteratur. Vi är fortfarande bara i början – men nu öppnar vi utställningen!

BESÖK UTSTÄLLNINGEN

Johan Turi (1854–1936) brukar beskrivas som den förste samiske författaren som skrev om samiska förhållanden. Läs mer om honom under rubriken Den förste författaren. – Fotografiet har vi lånat av Stockholms stadsmuseum (CC-BY).

OM UTSTÄLLINGEN

Utställningen om samisk litteratur producerades för Litteraturbanken under 2023 av Cai Alfredson. Där inget annat anges är alla kringtexter skrivna av Cai Alfredson.

BESÖK UTSTÄLLNINGEN