Büchner & Aurell

Büchner & Aurell

En utställning om Tage Aurell
& arbetet med Georg Büchners Woyzeck

En inledning

Den tyske författaren Georg Büchner (1813–1837) tillhör världslitteraturens tidigt döda. Hans pjäser och texter speglar en omvälvande och revolutionär tid – ett till synes svunnet förflutet.

Men de kastar också skuggor långt in i vår tid. 

Woyzeck (som skrevs under åren 1836­–37) var ett dokumentaristiskt präglat drama som gestaltade ett uppmärksammat rättsfall. Novellen Lenz (skriven 1835 och tryckt 1839), om den tyske romantiske poeten med samma namn, borrade sig kompromisslöst in i en sjuk människas medvetande. Och det långa och krävande dramat Dantons Tod (1835) hämtade sitt tema och sina gestalter från den franska revolutionens näraliggande kaos.

Büchner använde alltså ofta ett historiskt material. Men hans texter iscensatte en alltigenom modern och radikal insikt om den nya människans livsvillkor.

Tage Aurell, från manuskriptet till översättningen av Georg Büchners Woyzeck (1961).

Büchner dog ung: mitt i steget. Samtiden förstod honom inte; hans litteratur var framåtblickande och explosivt nyskapande. Ideologiskt var han sin revolutionära tid trogen, och hans författarskap förblev därför också politiskt kontroversiellt.

Det skulle dröja innan Büchners verk nådde ut. Men idag – 180 år efter hans död – är de självklara klassiker.

Tage Aurell, från manuskriptet till översättningen av Georg Büchners Woyzeck (1961).

Också Tage Aurell (1895–1976) har med åren fått klassikerns självklara plats i litteraturhistorien. Och mellan Büchner och Aurell finns ett starkt och särpräglat band: en litterär och humanistisk valfrändskap som överbryggar tid och rum.

Tage Aurell. Fotografiet, av en icke namngiven fotograf, är hämtat ur Albert Bonniers förlag. Ett familjeföretag 1837–1962. Etthundratjugofem år (1962).

GEORG BÜCHNER HOS LITTERATURBANKEN
TAGE AURELL HOS LITTERATURBANKEN
TAGE AURELL HOS LJUD & BILD
LARS ANDERSSON OM AURELL

Den här utställningen – som strängt taget mer formar sig till en serie introducerande vinjetter eller tablåer – handlar om hur Georg Büchners texter verkat i Sverige. Och om författaren och översättaren Tage Aurells mångåriga närkamp med dramat Woyzeck.

MANUSKRIPT A, WOYZECK (1956)
MANUSKRIPT B, WOYZECK (1956)
TVÅ MANUSKRIPT, WOYZECK (1961)
TRYCKT UTGÅVA, WOYZECK (1961)
TRYCKT UTGÅVA, WOYZECK (1972)

Aurells Büchner spänner över två språkområden och två sekel. Aurells Büchner skriver vidare på en gränsöverskridande iscensättning av humanism och civilisationskritik.

Och Aurells Büchner skälver av diktens sprängkraft.

DICK CLAÉSSON

Huvudredaktör
Litteraturbanken

EN INLEDNING
GEORG BÜCHNER
WOYZECK: PJÄSEN
BÜCHNER I SVERIGE
AURELL & WOYZECK
1. ANSLAG
2. TONTRÄFF
3. NYCKELSCEN

Jean-Baptiste Alexis Muston, teckning från 1833 föreställande Georg Büchner. (Freies Deutsches Hochstift)
Tage Aurell. Porträttet har vi lånat från Brunskogs hembygdsförening.

OM BÜCHNER & AURELL

”Büchner & Aurell” producerades för Litteraturbanken under 2020 av Dick Claésson. Alla citat ur Tage Aurells översättningar återges med tillstånd från rättighetshavaren. Där inget annat anges är alla kringtexter skrivna av Dick Claésson.