Samisk litteratur

Samisk litteratur hos Litteraturbanken

Samisk litteratur

Samisk litteratur. En del av den svenska litteraturen är också samisk litteratur. En del av den samiska litteraturen är också svensk litteratur. Samisk litteratur är mångfasetterad. Den kan vara skriven – eller framföras muntligen – på något av de samiska språken eller […]