August Strindberg

AUGUST STRINDBERG (1849–1912) var och förblir en av Sveriges starkast lysande författare. Verksam i snart sagt alla litterära genrer, och inte minst som bildkonstnär, blev han också en banbrytare längs alla de konstnärliga vägar han slog in på.

Sitt genombrott fick han med romanen Röda rummet (1879) där den unge Arvid Falk prövas på sin väg genom det samtida Stockholms bohemiska konstnärskretsar och mer borgerliga salonger. Med det flerskiktade porträttet av Falk och hans stundtals brant stupande bildningsgång, tecknat med ett nytt, modernt språk, utan retorik och idealism, förnyade Strindberg i ett slag den svenska romankonsten.

Det nya riket (1882) – med undertiteln ”skildringar från attentatens och jubelfesternas tidevarv” – berättar han i reportagets form ånyo om mötet mellan gammalt och nytt, i vassa betraktelser av det oskarianska Sveriges akademier, riddarhus, universitet med mera.

Noveller

Författare: August Strindberg

Årskurs: 7–9Gymnasium

Ingår i In my solitude

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny