Taube: vallfartens diktare.

Idag öppnar vi en ny utställning i Diktens museum. Det blir vår fjärde i Diktens museum – efter utställningar om ANNA GRETA WIDE, om TAGE AURELL och om det stora digitaliseringsprojektet NYA VÄGAR TILL DET FÖRFLUTNA.

Och den här gången handlar det om dagens födelsedagsbarn: EVERT TAUBE.

Producent för utställningen har varit Martin Joviken, och det är nog enklast om vi låter Martin förklara vad det hela handlar om:

Evert Taube (1890–1976) var en man med många ansikten. Många känner till upphovsmannen bakom visorna om Fritiof Andersson och Rönnerdahl, Vingasonen och sjöfararen likaså. Sannolikt är en och annan även förtrogen med bildkonstnären och pjäsförfattaren Taube.

Men den vittre Taube talas det tämligen sällan om i historieböckerna. Och det är just denna gestalt vi ska bekanta oss med i utställningen – närmare bestämt den vittre Taube som under 1950-talet överraskade svenska folket med en räcka radioprogram om den medeltida trubadurlyriken.”

BESÖK UTSTÄLLNINGEN

Evert Taube i Köpenhamn (1918). Bilden har vi lånat från Göteborgs universitetsbiblioteks samlingar.

OM TAUBE: VALLFARTENS DIKTARE

”Taube: vallfartens diktare” producerades för Litteraturbanken under februari och mars 2021 av Martin Joviken. Där inget annat anges är alla kringtexter skrivna av Martin Joviken.

BESÖK UTSTÄLLNINGEN