Kvinnosak

Tematisk skönlitteraturläsning blandar texter från olika tider med texter i olika genrer; det som är gemensamt är själva temat, en gemensam grundtanke eller idé som avspeglas i texterna. I Litteraturbankens Skola ger vi förslag på tematisk läsning både i samband med Selma Lagerlöfs prosa och vårt poesiurval. En fara vid tematisk läsning är att temarubriken kan styra både upplevelsen och tolkningen, så att andra aspekter på texten kommer i skymundan. Men det finns en rad fördelar med att läsa tematiskt:

  •  Läsningen och arbetet med texterna får en ram – allt hänger ihop
  • Läsningen kan individualiseras genom att man inom temat läser texter av olika längd och svårighetsgrad
  • Det är intressant att jämföra hur en och samma tanke/företeelse/idé  kan beskrivas på olika sätt i olika tider och olika genrer
  • Det är ett spännande  sätt att blanda modern och äldre litteratur
  • Tematisk läsning av skönlitteratur  kan göras i samarbete med andra skolämnen. ”Krig” och ”Fattigsverige” kan exempelvis kopplas till historieämnet, medan ”Gud och människa” kan kopplas till religionskunskap
Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny