Elsa Thulin-priset

Formgivning: Edvin Öhrström

Översättarsektionen inom Sveriges Författarförbund förvaltar Elsa Thulins översättarpris som sedan 1960 årligen delats ut till ”översättare av skönlitteratur såsom belöning för framstående översättargärning”. Efter en stadgeändring delas priset från och med 2006 ut till översättare av allmänlitteratur.

Elsa Thulins översättarpris består av en plakett av Edvin Öhrström och en penningsumma. I prisnämnden ingick ursprungligen företrädare för Publicistklubben, Svensk Biblioteksförening, Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen, Sveriges Radio kulturredaktion samt Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund. Den nya instruktion för priset från 2013 säger att prisnämnden skall "utgöras av tre personer, förslagsvis före detta mottagare av Elsa Thulin-priset, plus en ledamot ur Översättarsektionens styrelse som fungerar som sammankallande".

Insamlingsstiftelsen Elsa Thulins översättarpris förvaltas av Sveriges Författarförbund och disponeras inom förbundet av styrelsen för Översättarsektionen.

Prisutdelningen är sedan länge förskjuten med ett år (2013 års pris delas alltså ut 2014).