Olof Lagercrantz: kritiker.

”Länge gick han i golfbyxor och kavajen av tjockt hemvävt. Han var 180 cm lång och vägde normalt 68 kg. Vanligen bar han basker. Ett tag roade han sig med att bära en likadan pincené som Fröding. En med svart snodd. Sedan blev Fröding honom för mjuk.”

När Olof Lagercrantz (1911–2002) skriver sin minnestext över vännen och valfrändskapen Gunnar Ekelöf (1907–1968) gör han det i fragmentets form. Han menar att helheten inte låter sig fångas i annat än brottstycken. Detaljen, iakttagelsen, det partikulära: allt detta går före den stora och till synes allomfattande analysen.

Ur manuskripten.

Det är en vän som skriver. Men det är också en en sällsynt skicklig läsare som närmar sig ett författarskap. En yrkesman som vet att skildra det som inte vill låta sig skildras, som vet att närma sig kärnan.

Idag öppnar vi en ny utställning i Diktens museum:

KRITIKERNS VERKSTAD.
EN UTSTÄLLNING OM OLOF LAGERCRANTZ SOM KRITIKER

Det är Stina Otterberg som har skrivit texterna till utställningen, och till grund för det hela ligger trettioåtta manuskript ur en privat samling. Alla har digitaliserats och gjorts tillgängliga hos Litteraturbanken. Manuskripten, som kommit till under Lagercrantz tid på Dagens Nyheter mellan åren 1963 och 1975, handlar om snart sagt allt. ”I ett kvarts sekel mellan 1951 och 1975”, skriver Otterberg, ”var Olof Lagercrantz kulturchef och chefredaktör för Dagens Nyheter. Det var en dynamisk tid i svensk historia då vårt land kastade av sig sin gamla fattigrock och med hög fart körde in i moderniteten. På många sätt var de åren en blomstringstid för litteratur och andra konstformer, men också för kritiken. I kraft av sina dubbla roller på landets största morgontidning – sitt ’instrument’ som han kallade Dagens Nyheter – men också genom sitt författarskap, var Olof Lagercrantz snabb att både spegla sin samtid och att forma den.”

BESÖK UTSTÄLLNINGEN REDAN IDAG!


OM KRITIKERNS VERKSTAD

Utställningens texter skrevs av Stina Otterberg och den producerades för Litteraturbanken under mars 2022 av Dick Claésson.

BESÖK UTSTÄLLNINGEN