Lyssna till seklet

Nya vägar
till det förflutna

Lyssna till 1800-talet

När projektet Nya vägar till det förflutna är slutfört kommer det svenska 1800-talets skönlitteratur att finnas tillgänglig i Litteraturbanken. Några smakprov ur samlingen kommer också att läsas in: noveller, dikter och annat. 

Redan nu kan du lyssna på Hjalmar Söderbergs Historietter (1898), inlästa av Emilie Strandberg. Originalutgåvan finns sedan tidigare att läsa hos Litteraturbanken, och den kan också laddas ner som epub-fil (enkelt läsbar på din läsplatta.)

Hjalmar Söderberg. Detalj av fotografi. Göteborgs universitetsbibliotek.

Du kan också lyssna på fem noveller ur antologin Synd. Noveller av det moderna genombrottets kvinnor (utgiven av Birgitta Ney 1993). Även dessa har lästs in av Emilie Strandberg för Litteraturbankens räkning.

Det tidiga 1800-talets romantik får röst genom dikter av P.D.A. Atterbom och C.J.L. Almqvist. Atterboms dikt ”Hyacinthen”, först tryckt i Poetisk kalender 1812, är allt annat än en blomsterdikt. Atterbom utgår från den klassiska myten om Hyacinthus, guden Apollos älskare, från vars spillda blod växer en hyacint. Hos Atterbom blir denna metamorfos en bild för diktarens skaparkval i skuggvärlden och sökande efter sanning:

”Förstår du mitt dunkelt glödande qval? 
Är Du ock en främling i skuggornas dal,
Bedragen på drömmen om lifvet?”

Ur Poetisk kalender (1812).

Carl Jonas Love Almqvist bjuder på en annan sort mystik. ”Du går icke ensam” hör till hans innerligaste dikter. Den publicerades i Songes (1849), en samling drömska musikdikter: 

”Om bland tusen stjernor
någon enda ser på dig,
tro på den stjernans mening,
tro hennes ögas glans.

Du går icke ensam.
Stjernan har tusen vänner;
alla på dig de skåda,
skåda för hennes skull.

Lycklig du är och säll.
Himlen dig har i qväll.”

C.J.L. Almqvist. Detalj av fotografi. Uppsala universitetsbibliotek.

Av den romantiske diktaren par excellens, Erik Johan Stagnelius, finns sju av de mest kända dikterna inlästa. På bilden ser vi manuskriptet till dikten ”Till förruttnelsen”, med de drabbande raderna:

”Förruttnelse! hasta, o älskade Brud!
Att bädda vårt ensliga läger!
Förskjuten af verlden, förskjuten af Gud
Blott dig till förhoppning jag äger.”

Erik Johan Stagnelius. Ur Kalmarmanuskripten.

Ovanför tredje raden i manuskriptet kan man notera ändringen som diktarens far, biskopen, gjorde: ”förskjuten af Gud” ändrades till ”men icke av Gud”.

Brevkonsten är väl representerad i Litteraturbanken – såpass väl att vi gjort det möjligt att söka fram endast brev i samlingarna, för den som vill. Hur ett brev från Fredrika Bremer till Malla Silfverstolpe kunde låta kan du höra här: 

Detta och mycket mer hittar du på vår sida Ljud & Bild, där man kan navigera efter författarskap eller inläsare. Välkommen att upptäckta den svenska litteraturen i Litteraturbanken!

INLEDNING
OM PROJEKTET
FOLKSKRIFTER
BARNLITTERATUR
KVINNLIGA FÖRFATTARE
KALENDRAR
LYSSNA

Hjalmar Söderberg, ett självporträtt i maj 1896. Handskriftssamlingen, Göteborgs universitetsbibliotek
Emilie Strandberg. Fotografi: Liv A. W. Lidsheim.

OM UTSTÄLLNINGEN

Utställningen ”Nya vägar till det förflutna” producerades för Litteraturbanken under 2021 av Ljubica Miočević. Där inget annat anges är alla kringtexter skrivna av Ljubica Miočević.

Emelie Strandbergs inläsningar av Söderbergs noveller spelades in för Litteraturbanken i februari 2021 av Martin Joviken.

Alla verk i våra samlingar som kommit till inom projekten kring massdigitalisering av 1800-talets skönlitteratur kan filtreras fram i Biblioteket genom att välja samlingen ”Nya vägar till 1800-talet”