Museet öppnar.

Diktens museum är Litteraturbankens utställningshall. Här kommer vi att presentera större och mindre utställningar om allt som hör litteraturen till: utställningar om poesi, om prosa, om trubadurdiktning och visor, om författarfotografier, diktinläsningar och handskrifter. Vi börjar med en stor utställning om Anna Greta Wide (1920–1965). Utgångspunkten är en sensationell samling med manuskript som donerats till Göteborgs universitetsbibliotek av Wides släktingar – och som Litteraturbankens redaktion ställt samman till en stor utställning.

Allt är gratis.

Allt är fritt tillgängligt inuti Diktens museum. Här tas ingen entréavgift ut och inga dörrar är stängda för besökaren. Allt är fritt att läsa, att lyssna till och att se. (Också vår museibutik håller resonabla priser – det vill säga: allt är gratis.)

På gång.

Under 2020 kommer vi att hålla i utställningar kring Tage Aurells översättningsarbete av Georg Büchners drama Woyzeck; Nils Ferlins radioprogram från 1939 och framåt – och mer.

Diktens museum öppnar dörrarna till det litterära kulturarvet. Och just idag slår vi stolt upp dörrarna till Anna Greta Wides värld:

”Det var praktfullt att leka, men nu vill jag leva,
om det ännu ges mig tid. Jag vill börja där jag står,
på klyftans botten, vid bergets fot,
vid vattnets tunna flöde över stenar,
medan regnet strilar sin milda monodi,
vandrande i kvartstoner, i dristigaste fall i halvtoner:

Man måste börja där man står.
Man måste börja där man står.
Man står. Det är mycket.”

Anna Greta Wide (cirka 1945). Foto: familjen.
Om du klickar på bilden så kommer du till utställningen om Anna Greta Wides värld.