Anna Greta Wides värld.

Det är 2020 – och hundra år sedan Anna Greta Wide (1920–1965) föddes. För att högtidlighålla detta, och för att lyfta fram en stor samling efterlämnade dikter som nyligen donerats till Göteborgs universitetsbibliotek, öppnar Litteraturbanken en stor utställning i Diktens museum den 2 april 2020. Utställningen innehåller ett stort antal diktmanuskript, korrektur, korrespondens, fotografier – och mycket annat. Vi har valt att kalla utställningen ANNA GRETA WIDE. FRIHET & SANNING. Orden speglar det frihetsbehov och det sanningskrav som styrde Wides liv och gärning. 

Anna Greta Wides resväska.

FÖR DEN SOM LÄSER Anna Greta Wides dikter är det tydligt att begäret efter sanning, och längtan efter frihet, är grundläggande förutsättningar för hennes diktning. Utställningens titel är alltså självklar. Men Anna Greta Wides dikter följer inget bekvämt schema och svarar inte mot en förutfattad mening. De verkar istället vid sidan av tiden: vrider och vänder på livets grundvalar, granskar och förkastar och omfamnar.

Anna Greta Wides resväska.

I en nyskriven text av Anna Williams heter det:

”DET VAR EN MÄRKVÄRDIG debut. Tjugotvå år gammal sände Anna Greta Wide ut sina tryckta dikter som omedelbart drog in hennes namn i det litterära synfältet. Kritiken lystrade till en poet som rimmade utan märkbar möda i en tid då modernismens stora – Gunnar Björling, Gunnar Ekelöf, Erik Lindegren – satte traditionen ur spel och rumlade om med formerna. Hennes tidiga lyrik liknades vid Hjalmar Gullberg och Bertil Malmberg, en fingervisning om den poetiska profilen. Inför debuten med Nattmusik kom ett erkännsamt utlåtande från Gullberg själv som såg en känslig och eftertänksam poet som nog kunde våga bli en smula mer personlig. Man märkte så småningom samhörigheten med Karin Boye, Ebba Lindqvist, Harry Martinson och Erik Johan Stagnelius. Men hon spjärnade emot den fackanslutning som hotar diktaren inifrån och utifrån. Gick mot strömmen ända till sin död, skriver Sven Delblanc.”

Följ oss in i Anna Greta Wides värld.

Du kan också ladda hem vår antologi med fyrtiofem tidigare otryckta dikter av Anna Greta Wide.

OM UTSTÄLLNINGEN

Utställningen producerades för Litteraturbanken under 2020 av Dick Claésson. Alla dikter och citat ur Anna Greta Wides texter samt fotografier och manuskript ur samlingarna återges med tillstånd från rättighetshavaren. Radioprogrammen med Anna Greta Wide publiceras med tillstånd från Sveriges Radio. – Där inget annat anges är alla texter skrivna av Dick Claésson.