Carl Michael Bellman

CARL MICHAEL BELLMAN (1740-1795) inledde en lovande karriär som ämnessven i Vetenskapsakademien och tjänsteman i Riksbanken. Efter att hans föräldrar drabbats av ekonomiska svårigheter förlorade Bellman sitt pekuniära fotfäste samtidigt som han började umgås i en ny bekantskapskrets där dryckeslag och allehanda förlustelser stod högt på dagordningen. Ämbetsmannen blev i ett slag bohem och diktare. Under 1760-talet når han ryktbarhet som vissångare och svirare. Som estradör gör han sig ett namn med framträdanden där han sjunger, spelar och ensam gestaltar flera roller. Visorna utarbetas efter en särskild berättar- och framträdandeteknik där samtal, ljudhärmande effekter och sångpartier växlar. I Fredmans epistlar – ett samlingsverk först utgivet 1790 – blir det tydligt hur Bellman drivit denna blandteknik till sin spets. 

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny