Utställningar från förr.

Diktens museum är Litteraturbankens utställningshall. Vi börjar med en stor utställning om Anna Greta Wide (1920–1965). Men vi har gjort utställningar förr, och de har förstås inte stängt bara för att Diktens museum har öppnat. Så besök också dem! Där finns mycket att undersöka och glädjas åt.

Gunnar Ekelöf och sent på jorden

Kring Gunnar Ekelöfs debutdiktsamling sent på jorden (1932) öppnade vi en större utställning redan 2017. Där finns inte bara Ekelöfs diktsamling – i flera versioner, och fritt tillgänglig – där finns också separatpublikationer, bildmaterial, manuskript och förarbeten, samt kringtexter om Ekelöfs verk och liv. Kort sagt: där finns allt för fantasten.

Så här skrev vi då: ”Här återfinns dels originalutgåvan, både i sökbar faksimil och i nerladdningsbar epubfil – men också utgåvorna från 1949 och 1952 (som epubfiler), samt den kraftigt utökade utgåvan från 1962, sent på jorden med Appendix 1962 och En natt vid horisonten 1930–1932 (som sökbar faksimil och som epubfil.) Här återfinns också det fängslande manuskriptmaterial som idag finns i Uppsala, genom vilket vi i detalj kan följa Ekelöfs drygt trettioåriga arbete med materialet. Och här finns utdrag ur inte färre än nitton exemplar av originalutgåvan, med dedikationer och marginalanteckningar av Ekelöf själv. Exemplaren vittnar om den enastående betydelse som originalutgåvan, både som samlarobjekt och som estetisk milstolpe, har tillmätts ända sedan den mötte publiken i april 1932.”

Gunnar Ekelöf. Foto: okänd fotograf.

Kvinnlig rösträtt 1919–2019

Den kvinnliga rösträtten i Sverige fyllde hundra år 2019. Kring detta skapade vi också en utställning där viktiga texter – både polemiska och skönlitterära – tillgängliggjordes och sattes in i ett historiskt sammanhang. Besök utställningen redan nu! Den stänger aldrig. Och missa inte rösträttsspelet som du hittar i vår museibutik!

Rösträttsspelet (1910).

Orden prövas.
Harry Martinsons början

Den största utställningen hittills, som är såpass stor att den hotar att helt svälja den som vågar sig in, är ORDEN PRÖVAS. Där skisseras Harry Martinsons väg till dikten – genom de tidnings- och tidskriftspublikationer han lät trycka fram till krigsutbrottet 1939. Det rör sig om ett gott stycke över sjuhundra texter allt som allt. Dessutom innehåller utställningen specialskrivna texter om Martinson, samt böcker och artiklar. Utställningen är i praktiken outtömlig. Så besök den – och förbered dig på att försvinna in i Martinsons värld.

Harry Martinson och Artur Lundkvist (1931). Foto: Erik Asklund.

Året var 2018, och vi skrev så här om utställningen: ”ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939 är en digital utställning som samlar dikter, noveller, prosastycken, tal, reseskildringar och essäer från skaldens tolv första år som författare. Här speglas Martinsons gärning genom tidningar, tidskrifter och handskrifter. Författarskapet genomgår under dessa år en explosiv utveckling: mellan den unge poet som debuterar i Arbetaren 1927 med dikten ”Sanningssökaren” och den diktare som ett drygt decennium senare etablerat sig som en självklar fixstjärna i den svenska litteraturen ryms ändlösa världar. Många av Martinsons texter från dessa tidiga år har aldrig tryckts om, och andra har blivit självklara delar av den svenska diktens 1900-tal. Även i handskrifterna gömmer sig okända texter. Men i allt hörs Martinsons röst: nyskapande, profetisk, lyrisk – och självklar.”