Aurells Büchner.

Den nu öppnade utställningen i Diktens museum handlar om hur Georg Büchners texter verkat i Sverige. Och om författaren och översättaren Tage Aurells mångåriga närkamp med dramat Woyzeck.

BESÖK UTSTÄLLNINGEN

Det handlar om den tyske författaren Georg Büchner (1813–1837) – en av världslitteraturens tidigt döda. Och det handlar om Tage Aurell (1895–1976), som likt Büchner med åren fått klassikerns självklara plats i litteraturhistorien.

Här finns ett starkt och särpräglat band: en litterär och humanistisk valfrändskap som överbryggar tid och rum.

Ur Tage Aurells översättning av Woyzeck (1961.)

I Tage Aurells prosa, skriver Lars Andersson i en nyskriven text, möts ”människomöten, repliker, angreppsvinklar, gestaltningsidéer från teater och skulpturkonst, kompositionsmönster från samtida måleri eller musik”.

I Aurells Büchner möts två världar. Och ett nytt språk uppstår.

Följ oss in i Georg Büchners och Tage Aurells värld.

Tage Aurell i sitt hem i Mangskog. Fotografiet, av en icke namngiven fotograf, är hämtat ur Albert Bonniers förlag. Ett familjeföretag 1837–1962. Etthundratjugofem år (1962).

OM BÜCHNER & AURELL

”Büchner & Aurell” producerades för Litteraturbanken under 2020 av Dick Claésson. Alla citat ur Tage Aurells översättningar återges med tillstånd från rättighetshavaren. Där inget annat anges är alla kringtexter skrivna av Dick Claésson.

BESÖK UTSTÄLLNINGEN