Edith Södergran: 1892–1923.

Idag öppnar vi en bokfilm i Diktens museum. Det finns ett antal större utställningar att besöka sedan tidigare: om ANNA GRETA WIDE, om TAGE AURELL, om NILS FERLIN, om EVERT TAUBE, om DRAMAKLASSIKER och annat. Men det här är ett något annorlunda format: en bokfilm. (Vi lånar ordet, och delvis konceptet, från Erik Lindorm.)

ÖPPNA BOKFILMEN

Det handlar om diktaren Edith Södergran (1892–1923). I dagarna är det etthundra år sedan hon dog. Men de dikter hon skrev vibrerar fortfarande av liv och kraft.

Edith Södergran. Detalj. (Fotografiet har vi lånat från Svenska Litteratursällskapet i Finland – SLSA 566_343).

Så här står det i bokfilmens inledning:

”Edith Södergran föddes den 4 april 1892 i S:t Petersburg och dog den 24 juni 1923 i Raivola. Hennes liv blev kort, och diktsamlingarna hon gav ut var få. Ändå är hennes betydelse för 1900-talets svenska och nordiska litteratur stor. Som ingen annan svenskspråkig poet från första hälften av 1900-talet är hon ännu läst, älskad och omskriven.”

Om Edith Södergran – vars inflytande kom att sträcka sig långt bortom de år hon levde och verkade – handlar alltså bokfilmen du alldeles strax skall öppna.

ÖPPNA BOKFILMEN

Edith Södergran: en bokfilm. Fotografiet i bokfilmens affisch har vi lånat från Svenska Litteratursällskapet i Finland.

OM EDITH SÖDERGRAN: EN BOKFILM

Bokfilmen producerades för Litteraturbanken under juni månad 2023 av Dick Claésson. En stor del av bildmaterialet har vi lånat från Svenska Litteratursällskapet i Finlands samlingar.

ÖPPNA BOKFILMEN