Tage Aurell (1895–1976)

”Tage Aurell föddes den 2 mars 1895 i Kristiania (Oslo) av svenska föräldrar och gick bort i Arvika den 21 februari 1976. När Aurell var i femårsåldern flyttade familjen till Karlstad. Fadern var Nils Albert Tage Aurell, gjutare och sedermera fackligt aktiv verkstadsförman; modern Anna var född Lersten. Aurell studerade vid Högre Allmänna Läroverket i Karlstad och fick så småningom anställning på Nya Wermlands-Tidningen. Snart började han även medarbeta i en rad andra landsortstidningar, däribland Filipstads TidningBorås Tidning och Norrköpings Tidningar. Aurell genomgick en kortare religiös period i början av 1910-talet men sökte sig snart till samtidens radikala kretsar. Större delen av 1920-talet tillbringade han nere på kontinenten, i Berlin och framförallt i Paris där han bland annat studerade vid Sorbonne. […] Aurell debuterade förhållandevis sent som författare och det dröjde åtskilliga år och flera böcker innan han slog igenom. Den första, Tybergs gård, publicerades 1932. Med Skillingtryck (1943) fick Aurell bättre genomslag. Han blev känd som en sparsmakad men ytterst driven stilist. Från 1940-talet och framåt medverkade han flitigt i radion, med pjäser och uppläsningar”. – Stycket är hämtat från Svenskt översättarlexikons artikel om Aurell, författad av Alan Asaid. Läs vidare här.

Än så länge finns Tage Aurells viktiga författarskap representerat hos Litteraturbanken endast genom översättargärningen. Den är dock mycket betydande. Men under 2020 kommer även Aurells egna litterära verk att fogas till de digitala samlingarna. Här är tills vidare ett ljudets smakprov på Aurells berättarkonst.

Läs Tage Aurells översättningar hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/AurellT/titlar.

I den övre spellistan finns Tage Aurells egna inläsningar av prosastycken, den äldsta från 1948. Inspelningarna tillgängliggörs här med tillstånd från Sveriges Radio och från rättighetshavarna.

I spellistan nedan återfinns tre intervjuer med Tage Aurell utsända mellan åren 1957 och 1966. Även dessa inspelningar tillgängliggörs i samarbete med Sveriges Radio och återges här med tillstånd från SR och från rättighetshavarna.

Porträttet har vi lånat från Brunskogs hembygdsförening.